mungu


  1. N

    Athari za tawhiid Arrububiya ya Uungu kwa mja mwenyekumpwekesha Allah

    1-Kuokolewa Kutoka Shaka Na Utesi, Atapatikana Vipi Na Shaka Mwenye Kujua Kuwa Yuko Na Mola Wa Kila Kitu, Naye Ndiye Aliye Muumba Kisha Akamtengeza Vizuri Na Akamfadhilisha Na Kumtukuza, Na Akamfanya Khalifa Hapa Ardhini, Na Akamdhalilishia Kila Kitu Mbinguni Na Ardhini, Na Akampatia Neema Zake...
  2. KijanaHuru

    Mtu aliyelaaniwa kuishi hadi kiama

    Habari Wana JF Nilipenda sana huu uzi ukae jukwaa la Jamii Intelligence Lakini nimeshindwa kutokana na matatizo tunayofanyiwa kule kila uzi ukiuweka unakuwa sio approved na ukizingatia uzi unakuwa hauna shida yoyote, basi wacha tukutane hapa hapa tu. Sasa naendelea na hoja kama kichwa...
Top