mwenyezi mungu


  1. N

    HOJA JUU YA KUWEPO KWA ARRABU

    Ulimwengu Wote Wakiri Na Kukubali Na Kuamini Bali Hata Kusema Kuwepo Kwa Allah Mwenye Nguvu Na Utukufu. Asema Allah Mtukufu: {Mitume Wao Wakasema;”Je! Mnamfanyia Shaka Mwenyezi Mungu. Muumba WA Mbingu Na Ardhi? Yeye Anakuiteni Akusameheni Dhambi Zenu Na Akupeni Muhula Paka Muda...
Top