mwezi


  1. N

    kuomba Dua wakati wakufungua saumu

    Kwa ilivyo Thubutu kutoka kwa Mtume (saw) Alipokuwa akifunguwa Saumu Akisema: “Kiu imeondoka, na jasho limekuwa majimaji (limeanza kutokeza), na yamepatikana malipo (ya thawabu) apendapo Mwenyezi Mungu” [Imepokewa na Abuu Daud.]. Na amesema Mtume (saw): “Hakika kwa aliyefunga saumu wakati...
  2. N

    Hali ya watu wema katika mwezi wa Ramadhani

    Kielelezo cha watu wema ni Mtume Muhammad (saw) Asema Ibnul-Qayyim Mungu amrehemu (Na alikuwa mtume (saw) Katika muongozo wake kwnye mwezi mtukufu wa Ramadhani huzidisha sampuli nyingi za Ibada, Alikuwa jibril (AS) Akimsomesha yeye Qur’ani katika mwezi Mtukufu wa Ramadhani na Alikuwa anapo...
Top