uislamu


 1. N

  Hukumu ya zaka ya Mali ya biashara.

  Ni lazima; kwa kauli ya Mwenyezi Mungu U: {Enyi mlioamini! Toeni katika vile vizuri mlivyovichuma, na katika vile tulivyokutoleeni katika ardhi} (Al-Baqarah: 267). Jumla ya wanavyuoni wametaja kwamba makusudio ya aya hii ni: Zaka ya mali ya biashara, na kwa kauli ya Mwenyezi Mungu U: {Chukua...
 2. N

  Uvaaji dhahabu kwa wanaume

  Uvaaji dhahabu kwa wanaume Haifai kwa mwanamume kuvaa dhahabu, kwa hadithi iliyothubutu kutoka kwa Abu Musa al-Ash›ari kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu ﷺ alisema: (Limeharimishwa vazi la hariri na dhahabu kwa wanaume wa umma wangu na limehalalishwa kwa wanawake wao)[Imepokewa na Tirmidhi]...
 3. N

  Sunna za kuadhini

  1. Kuelekea Kibla. 2. Kutwahirika kwa mwadhini kutokana na hadathi mbili. 3. Kuzunguka katika ha-yaa Ala(Swala/Falaa) mbili, nazo ni anaposema: Ha-yaa Ala Swalat. Ha-yaa Alal Falah, kuliani na kushotoni. 4. Mwadhini aweke vidole vyake viwili vya shahada masikioni mwake. 5. Mwadhini awe na...
 4. N

  Tetesi: kila mtu anataka kumkaribisha kutoka ALLAH kwa swalah lakini swalah hii ina nguzo

  Nguzo za Swala Ni sehemu zake za kimsingi ambazo Swala inatokana nazo, kwa namna isiyofaa kuziacha kwa hali yoyote ile. Hazipomoki kwa kukusudia wala kwa kusahau isipokuwa katika hali ya kutoweza. 1. Kutia nia 2. Kusimama katika swala ya faradhi pamoja na kuweza 3. Takbiri ya kufungia Swala...
 5. N

  Tetesi: 🌺kila mtu anatamani kukamilisha swala yake na kuna njia nyingi kufanya haya kama sunna kusoma qur an au kuomba baada ya swala.😍

  Miongoni mwa dua baada ya Swalah - ASTAGHFIRU LLAH (Namuomba Mwenyezi Mungu msamaha) (mara tatu), ALLAHUMMA ANTASSALAAM WAMINKA SSALAAM TABAARAKTA YAA DHAL’JALAALI WAL’IKRAAM (Ewe Mola! Wewe ni Amani, na amani inatoka kwako, Umetukuka, ewe Mwenye utisho na utukufu) [ Imepokewa na Muslim.]...