kiama

  1. N

    ALAMA ZA KIYAMA

    wasifu siku ya kiyama ni siku nzito,na siku haina shaka kuwa itakuja,hakuna ane juwa siku hiyo si malaika alie karibu wala nabii alie tumilizwa,anaejuwa siku hiyo ni mwenyezi mungu peke yake,na siku hiyo kwa kuwa hakuna anae ijuwa lakini mwenyezi mungu ametutajia alama zake na mteme s.a.w...
Top