kuomba

  1. N

    Swala ya kuomba Mvua

    Linalopendekezwa wakati mvua inaponyesaha Inapendekezwa, mvua inaponyesha kwa mara ya kwanza, kusimama na kujitia mvuani, kwa kuwa Mtume ﷺ alifanya hivyo katika hadithi iliyopokewa na Anas t akisema: (Tulinyeshewa na mvua na sisi tuko na Mtume wa Mwenyezi Mungu ﷺ. Asema: Mtume ﷺ akafunua nguo...
Top