Kilimo cha zao la Ufuta: Masoko, Mbinu na Ushauri toka kwa wadau

Safari_ni_Safari

Safari_ni_Safari

JF-Expert Member
Joined
Oct 5, 2007
Messages
23,311
Points
2,000
Safari_ni_Safari

Safari_ni_Safari

JF-Expert Member
Joined Oct 5, 2007
23,311 2,000
KILIMO BORA CHA UFUTA
Ufuta (sesamum indicum)ni zao linalolimwa kwa wingi katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma, Pwani, Morogoro, Dodoma, Tanga na ukanda wa chini katika mikoa ya Rukwa na Mbeya. Zao hili hulimwa kwa ajili ya chakula na biashara. Mbegu za zao hili huwa na wastani wa mafuta kiasi cha asilimia 45.


MAMBO YA KUZINGATIA WA KATI WA KUZALISHA MBEGU
- Chagua aina ya mbegu inayotoa mazao mengi na bora, inayovumilia mashambulizi ya magonjwa na wadudu, inayokomaa mapema na kutoa mafuta mengi.

- Chagua mbegu inayokomaa kwa pamoja ili kurahisisha uvunaji na pia kuepuka upotevu wa zao shambani.

- Aina nyeupe ya mbegu ya ufuta hupendelewa zaidi kuliko aina nyeusi.

MBOLEA
Ufuta unahitaji rutuba ya kutosha ili kutoa mazao bora. Katika kudumisha rutuba ya udongo, tumia kilimo cha mzunguko wa mazao au weka mbolea za asili pale inapobidi.

PALIZI
Dhibiti magugu kwa kupalilia ili kuruhusu ufuta kutumia vizuri unyevu na virutubishi. Magugu mengine huwa ni maficho ya wadudu waharibifu wa zao la ufuta.

MAGONJWA NA WADUDU
Ufuta hushambuliwa na magonjwa na wadudu mbalimbali ambao huweza kusababisha upungufu na ubora wa mazao. Hivyo kagua shamba mara kwa mara hasa kwenye maua na mapodo ili kuona dalili za mashambulizi. Endapo kuna dalili zamashambulizi, chukua tahadhari mapema kabla ya uharibifu mkubwa haujatokea.

MAANDALIZI KABLA YA KUVUNAKAGUA SHAMBA
- Kagua shamba kuona kama ufuta umekomaa.
- Ufuta hukomaa, kati ya miezi mitatu na minne tangu kupanda kutegemea aina.
- Aina ya ufuta usiokuwa na matawi hukomaa mapema kuliko ile yenye matawi.
- Ni muhimu kuwahi kuvuna ili kuepuka ufuta kupukutikia shambani.

DALILI ZA KUKOMAA UFUTA SHAMBANI
- Kwa kawaida majani hubadilika rangi kutoka kijani na kuwa ya manjano na hatimaye kudondoka.

- Mashina hubadilika rangi kutoka kijani na kuwa ya kahawia.

VIFAA VYA KUVUNIA
- Kamba
- Siko
- Panga

VIFAA VYA KUKAUSHIA
- Sehemu ya kukaushia yenye Sakafu ya saruji
- Maturubai
- Sakafu safi

USAFIRI

- Mikokoteni
- Matela ya matrekta
- Magari

KUVUNA
- Vuna ufuta mapema kabla mapodo kukomaa sana na kuanza kupasuka na kuachia punje.Mapodo ya ufuta yaliyokomaa sana yakiguswa au kutikiswa na upepo hupasuka na kuachia mbegu, hali inayosababisha upotevu mkubwa.

- Mbegu za ufuta ni ndogo na zikidondoka chini ni vigumu kuziokota. Vilevile mbegu zilizodondoka ni vigumu kuzitenganisha na uchafu.

- Uvunaji wa ufuta huhusisha ukataji wa mimea yenye mapodo kwa kutumia vyombo vya mkono kama panga kwa kukata mashina.

- Kwa aina za ufuta zenye mapodo yanayopasuka, uvunaji ufanyike wakati mimea bado ni kijani ili kuepuka upotevu wa mbegu.

- Aidha uvunaji ufanyike wakati hakuna upepo wala jua kali.

- Baada ya kukata mashina yafunge katika mizigo midogo na kuweka katika vyombo vya kusafirisha kama vile mikokoteni, matela au magari hadi sehemu ya kukaushia.

- Panga mizigo midogo kwa kusimamisha katika malundo madogo yasiyozidi mizigo minane kwenye sehemu safi za kukaushia.

KUKAUSHA
Mapodo ya ufuta hukaushwa yakiwa yamefungwa katika vitita. Vitita huwekwa kwa kuegeshwa kwenye fremu ya kukaushia kwa muda wa wiki mbili hadi tatu kutegemea hali ya hewa. Fremu hii huwekwa juu ya turubai au sakafu ili kuzuia upotevu wa punje kutokana na kupasuka kwa mapodo.

KUPURA
Upuraji hufanyika kwenye turubai, mkeka au kwenye sakafu safi.

- Vitita hupigwa taratibu kwa kutumia mti au hutikiswa vikiwa vimegeuzwa vichwa chini ili kuruhusu punje za ufuta kudondoka kwenye sakafu safi au turubai.

KUPEPETA NA KUPEMBUA
Kupepeta na kupembua hufanywa ili kuondoa takataka kama vile mawe, vipande vya mapodo,vijiti na vumbi.Njia bora ya kupepeta na kupembua ni kwa kutumia mikono.

- Ufuta huwekwa kwenye vyombo kama vile ungo kwa kiasi cha kilo mbili hadi tatu. Ufuta hurushwa hewani kwa kasi ndogo na takataka nyepesi huchukuliwa na upepo. Zile nzito huondolewa kwa mikono.

KUFUNGASHA
Mbegu za ufuta zilizo safi huwekwa kwenye vifungashio kama vile magunia madogo ya aina ya juti ya ujazo wa kilo 50.

- Fungasha mbegu za ufuta kwenye magunia yenye uzito usiozidi kilo 50. Kabla ya kufungasha hakikisha mbegu zimekauka hadi kufikia unyevu wa asilimia 10.

KUHIFADHI
- Panga magunia ya ufuta juu ya chaga.
- Panga kwa kupishanisha ili kuruhusu mzunguko wa hewa kati ya magunia.

KUSINDIKA MBEGU ZA UFUTA

Ufuta husindikwa kupata bidhaa ya mafuta ambayo hutumika katika mapishi mbalimbali. Mafuta hukamuliwa kwa kutumia njia za asili na kwa kutumia mashine.

Njia za asili zina ufanisi mdogo ukilinganisha na zile za kukamua kwa mashine, hivyo ni vyema kutumia mashine. Kuna mashine za aina mbili zinazotumika kukamua mafuta; mashine za mkono na zile zinazoendeshwa kwa injini au mota ya umeme. Mashine za mikono zinazotumika zaidi hapa nchini ni za aina ya daraja (Bridge press) na Ram.

KUKAMUA KWA MASHINE YA DARAJA
Mashine ya daraja ni moja ya mashine za kisasa zinazoweza kukamua mafuta ya ufuta. Mashine hizi huendeshwa kwa mikono na zina uwezo wa kukamua mafuta kwa asilimia 68 hadi 72.

Inaweza kukamua kilo 25 za ufuta kwa saa moja. Ili kupata ufanisi mzuri wa mashine hii, ni muhimu ufuta uwe na unyevu wa kati ya asilimia 11 na 13. Iwapo unyevu utakuwa chini ya kiwango hicho inashauriwa kunyunyizi maji kwenye ufuta kabla ya kukamua.

VIFAA VYA KUKAMULIA MAFUTA
- Mashine ya daraja
- Sufuria - Vifungashio
- Mifuko midogo ya nguo au viroba vyenye upana wa sentimita 20 na urefu wa sentimita 20.
- Chombo cha kukinga mafuta.
- Chujio safi
- Lebo
- Lakiri Malighafi
- Mbegu za ufuta safi
- Maji safi

UKAMUAJI MAFUTA
- Nyunyuzia maji kidogo kwenye ufuta ili kuongeza unyevu kufikia asilimia 11 hadi 13. Mafuta hutoka vizuri kwenye kiwango hicho cha unyevu.

- Jaza ufuta kwenye vifuko vya nguo au viroba

- Vipange vifuko hivyo kwenye silinda na kuanza kuzungusha mhimili hadi mafuta yaanze kutoka kupitia matundu ya silinda.

- Acha kwa muda mafuta yaendelee kutoka kisha endelea kuzungusha mhimili hadi mafuta yaishe. Mhimili ukiacha kuzunguka ni dalili kuwa mafuta yamekwisha.

- Kusanya mafuta, chuja na fungasha kwenye chupa safi zilizochemshwa. Hakikisha chupa ni kavu na zina mifuniko.

- Weka lebo na lakiri
- Hifadhi mahali pakavu na pasipo na mwanga mkali.

MASHINE YA RAM
Mashine ya Ram ina uwezo wa kusindika kilo 7 za mbegu za ufuta kwa ufanisi wa asilimia 57%.Aina ya Ram (BP-30) ina uwezo wa kukamua lita 20 za mafuta kwa siku.

VIFAA
- Ndoo
- Mashine ya Ram
- Kichujio au kitmbaa safi
- Vifungashio safi

UKAMUAJI
- Anika mbegu za ufuta juani kwa kuzitandaza kwenye mabati ili zipate joto la kutosha.

- Lengo la kuanika mbegu juani ni kurahisisha ukamuaji wa mafuta.

- Jaza mbegu za ufuta kwenye mpare wa kulishia

- Funga wenzozuia (HANDLE)ili mbegu za ufuta zisitoke.

- Nyanyua wenzozuia mpaka juu ili kuruhusu mbegu za ufuta kuingia kwenye silinda.

- Shusha wenzozuia chini ili kuruhusu pistoni kusukuma mbegu za ufuta ziingie ndani ya eneo la shindilio

. - Nyanyua tena wenzozuia mpaka juu na kushusha na wakati huohuo ukiendelea kujaza mbegu za ufuta kwenye mpare wa kulishia. Wenzoinua ukiwa mzito ni dalili kuwa msukumo wa kutosha umejengeka. Msukumo huo utasababisha mafuta kutoka.

- Mafuta yanapoanza kutoka legeza wenzozuia ili kuruhusu mashudu kutoka.

- Chuja na hifadhi mafuta kwenye vyombo safi vyenye mifuniko vilivyochemshwa.

MATUMIZI
Mafuta ya ufuta hutumika katika mapishi mbalimbali ili kuongeza ladha. Pia husaidia kuleta nguvu na joto mwilini. Mbegu za ufuta huchanganywa na vyakula mbali mbali kama mikate, keki, mboga na kadhalika.

Kwa hisani ya mdau MITIKI -KILIMO KWANZA: KILIMO BORA CHA UFUTA

UFUTA

Ni zao linalostahimili baridi na hulimwa maeneo yasiyozidi mita 1500 juu ya usawa wa bahari.Mvua ni Kati ya milimita 400-500 ambazo hutosha kabisa kutoa mavuno Mengi.

AINA ZA MBEGU

Ziada 94,inakomaa Kwa siku 120-130 na inastahimili magonjwa.Ina uwezo wa kutoa mavuno zaidi ya kilo 1000 Kwa heka.
Nal 92,inakomaa Kwa siku 90-110 na inastahimili magonjwa hasa mabaka ya majani.Ina uwezo wa kutoa mavuno kiasi cha kilo 1200-1500 Kwa heka.

MAGONJWA NA NAMNA YA KUYAZUIA

Magonjwa makubwa ya UFUTA ni mabaka na ukungu kwenye majani.Magonjwa haya yasipozuiwa yatapukutisha majani na hivyo kusababisha Mazao kupungua.

KIZUIA


 • Panda UFUTA mapema
 • Tumia mboga zinazostahimili magonjwa Kama-Nal 92
 • Ng'o mimea iliyoathirika
 • Tumia kilimo cha mzunguko
 
CHASHA FARMING

CHASHA FARMING

Verified Member
Joined
Jun 4, 2011
Messages
6,545
Points
2,000
CHASHA FARMING

CHASHA FARMING

Verified Member
Joined Jun 4, 2011
6,545 2,000
Ya Ufuta si kwamba unalipa sana bali una bei kubwa sana, Make ukiona bei iko juu , tambua kwamba kuna ugumu katika hiyo kazi, so kilimo cha Ufuta mpka ufikishe Gunia moja umelima shamba la kutosha,

Ukiona kitu kinauzwa bei ya juu si kwamba kina lipa no ni bei iko juu kulingana na supply kuwa ndogo, Mfano Huku Arusha kuna KAMPUNI MOJA YA MAUA na kuna aina fulani ya maua huwa ukilima unawauzia Kilo Moja Tsh 300,000/ Ila mziki wa kupata hizo kilo si mchezo unaweza lima ukaishia kupata nusu kilo tu,
 
STREET SMART

STREET SMART

JF-Expert Member
Joined
Feb 19, 2010
Messages
733
Points
500
STREET SMART

STREET SMART

JF-Expert Member
Joined Feb 19, 2010
733 500
Nimeanza kuvuna ufuta shambani kwangu, kwa sasa nafanya comparison ya bei na wanunuzi. JF ni jungu kuu naombeni member wenye kujua wanunuzi mbali mbali wanipe contacts zao ile nilinganishe bei nifanye right choice ktk kuuza mzigo.
Thanks wadau wote.


Mrejesho:

 • kati ya eka 30 nilizopanda ufuta ulistawi vzuri na kuvunwa eka 17..hii ilisababishwa na uangalizi mbovu wa aliyekuwa ananisimamia shamba.
 • kila eka nilivuna wastani wa kilo 350, kipindi hiki ( july 2011-2012) wanunuzi binafsi hawakuruhusiwa lindi kununua ufuta, so niliuza kwa utaratibu wa stakabadhi ghalani @ 1200/= kwa kilo jumla nilipata kama milion 7 kwa msimu mmoja (gharama za kusafisha msitu wa eka 30, mbegu na malipo ya wafanyakazi zilikuwa ni 3.5 milion), sikuingia gharama ya kusafirisha kwa kuwa walinifata shambani.
 • Mwaka 2013 sikulima nilipumzisha shamba kwa kulisafisha eka zangu zote 50 na kutanua kidogo (hili shamba lilikuwa ni msitu wakati nalichukua)
 • mwaka huo wa 2013 ulikuwa ni mzuri sana kwa upande wa bei, chomachoma (wanunuzi binafsi) waliruhusiwa na ufuta ulipanda bei hadi kufikia 2500 kwa kilo na unalipwa cash hapo hapo. waliolima walipata pesa nzuri tu.
 • mwaka huu vijana wanamalizia kupanda shamba nimelima ekari 35, nilibadili team ya wafanyakazi wa shamba kwa kuwa wengi walinikwamisha kwa kuendekeza starehe badala ya kazi. natumaini wanunuzi binafsi wataruhusiwa.
 • watu wengi kutoka mikoa mbali mbali (wachaga kibao) wameanza kuvamia misitu na kuiuza au kulima so kwa sasa kumechangamka sana tofauti na 2011 wakati naanza.
 • expectations zangu mwaka huu ni ........35(eka) x 400(kg) x 2500(bei/kg)=35,000,000.
 • NB: 400kg kwa eka ni kiwango cha chini cha mavuno, wataalamu wa chuo cha naliendele waliniambia kwa mbegu zao za lindi 2002 na malada natakiwa nipate 1200kg kwa eka. Vijana wapo shamba wanachakarika na mi nipo mjini namtumikia mkoloni (ajira).


Thanks kwa wote:

UKITAKA KUUJUA UTAMU WA NGOMA .......UINGIE UCHEZE.
 
M

MIGNON

JF-Expert Member
Joined
Nov 23, 2009
Messages
2,959
Points
2,000
M

MIGNON

JF-Expert Member
Joined Nov 23, 2009
2,959 2,000
Inategemea uko upande gani wa Tanzania na unategemea mavuno kiasi gani.Kama ni eka cchache ni afadhali uuze hapo ulipo kuwa tempted kupeleka Dar ambapo unaweza kuambiwa bei ni kubwa but in actual fact ukiweka gharama za usafiri,malazi na risk nyingine inakuwa ni hasara
 
Mkeshahoi

Mkeshahoi

JF-Expert Member
Joined
Jan 4, 2009
Messages
2,479
Points
1,225
Mkeshahoi

Mkeshahoi

JF-Expert Member
Joined Jan 4, 2009
2,479 1,225
Helo wanajamvi ... naamini mu wazima na sote twaendelea chakachua akili zetu kukaba fursa za kiuchumi japo nchi yetu inauzwa kila kukicha.

Naomba msaaada wa mawazo na ushauri:
- kutaka kujua hali ya soko na wanunuzi(si madalali) wazuri wa mbao za mninga, mvule na mkangazi hapo DSM.. kuna ndugu anataka kujitosa katika anga hii na kaniomba ushauri. Biashara ni pale mzigo unapokuwa umefika kwa mnunuzi.

-nahitaji jua michakato yote katika kilimo cha ufuta kwa yeyote anayeelewa... kuna mwananchi kanidokeza ni kilmo kinacholipa.

Pamoja tunaweza.

Nawakilisha.
 
Rich Dad

Rich Dad

JF-Expert Member
Joined
Dec 15, 2010
Messages
738
Points
0
Rich Dad

Rich Dad

JF-Expert Member
Joined Dec 15, 2010
738 0
Helo wanajamvi ... naamini mu wazima na sote twaendelea chakachua akili zetu kukaba fursa za kiuchumi japo nchi yetu inauzwa kila kukicha.Naomba msaaada wa mawazo na ushauri:- kutaka kujua hali ya soko na wanunuzi(si madalali) wazuri wa mbao za mninga, mvule na mkangazi hapo DSM.. kuna ndugu anataka kujitosa katika anga hii na kaniomba ushauri. Biashara ni pale mzigo unapokuwa umefika kwa mnunuzi.-nahitaji jua michakato yote katika kilimo cha ufuta kwa yeyote anayeelewa... kuna mwananchi kanidokeza ni kilmo kinacholipa.Pamoja tunaweza.Nawakilisha.
Tuma bei na size ya mbao nione kama naweza kununua na kuuza maeneo ya kigamboni.
 
M

Malila

JF-Expert Member
Joined
Dec 22, 2007
Messages
4,565
Points
2,000
M

Malila

JF-Expert Member
Joined Dec 22, 2007
4,565 2,000
Helo wanajamvi ... naamini mu wazima na sote twaendelea chakachua akili zetu kukaba fursa za kiuchumi japo nchi yetu inauzwa kila kukicha.

Naomba msaaada wa mawazo na ushauri:
- kutaka kujua hali ya soko na wanunuzi(si madalali) wazuri wa mbao za mninga, mvule na mkangazi hapo DSM.. kuna ndugu anataka kujitosa katika anga hii na kaniomba ushauri. Biashara ni pale mzigo unapokuwa umefika kwa mnunuzi.

-nahitaji jua michakato yote katika kilimo cha ufuta kwa yeyote anayeelewa... kuna mwananchi kanidokeza ni kilmo kinacholipa.

Pamoja tunaweza.

Nawakilisha.
Kwa habari ya mbao unazosema, ni vema uangalie size ambazo zina soko zuri kwa wanunuzi hata wa reja reja ili asilete mzigo wa kuganda. Pia kama unaweza m-MP tiger, yumo humu, juzi alikuwa kwa GUE BUSNESS ( yaani Msumbiji kusaka mbao ngumu) anaweza kukupa habari za hiyo kitu.

Kilimo kwa ujumla si kibaya, tatizo ni masoko, kuna watu huwaambii kitu ktk nyanya au viazi vya chips, lakini wengine wameapa hawatakaa walime zao fulani kwa sababu ya kubamizwa msimu fulani. Ufuta unalipa, japokuwa mwaka huu pande za Babati huko wanalia,bei imeshuka vibaya.
 
Candid Scope

Candid Scope

JF-Expert Member
Joined
Nov 8, 2010
Messages
11,881
Points
1,250
Candid Scope

Candid Scope

JF-Expert Member
Joined Nov 8, 2010
11,881 1,250
Soko la mazao ya biashara ni zuri sana tu kama unakuwa mbunifu wa kuzindika mwenyewe badala ya kutegemea uwauzie wengine mazao yako. Kama una mpango wa zao la ufuta ni bora kama unaamua kuwa na kinu cha kukamua mafuta na katu hutakosa soko la mafuta.

Binafsi nakushauri sana kulima zao la ufuta iwapo utakuwa na mipango ya kuzindika na kupata mafuta wewe mwenyewe na kisha uuze mafuta yake, hapo utakomba faida yote badala ya kudanganywa na wanunuzi wa middles ambao hula faida ya wa juu na wa chini.
 
Mkeshahoi

Mkeshahoi

JF-Expert Member
Joined
Jan 4, 2009
Messages
2,479
Points
1,225
Mkeshahoi

Mkeshahoi

JF-Expert Member
Joined Jan 4, 2009
2,479 1,225
Kwa habari ya mbao unazosema, ni vema uangalie size ambazo zina soko zuri kwa wanunuzi hata wa reja reja ili asilete mzigo wa kuganda. Pia kama unaweza m-MP tiger, yumo humu, juzi alikuwa kwa GUE BUSNESS ( yaani Msumbiji kusaka mbao ngumu) anaweza kukupa habari za hiyo kitu.

Kilimo kwa ujumla si kibaya, tatizo ni masoko, kuna watu huwaambii kitu ktk nyanya au viazi vya chips, lakini wengine wameapa hawatakaa walime zao fulani kwa sababu ya kubamizwa msimu fulani. Ufuta unalipa, japokuwa mwaka huu pande za Babati huko wanalia,bei imeshuka vibaya.
Ahsante mkuu kwa ushauri wako, nitafikisha feedback kwa mhusika.
 
M

mjasiria

JF-Expert Member
Joined
Jan 10, 2011
Messages
4,179
Points
2,000
M

mjasiria

JF-Expert Member
Joined Jan 10, 2011
4,179 2,000
Habari zenu wadau,
Leo nimeona nije na mada ili kama kuna watu wenye information zinazoweza kusaidia basi na wachangie ili tuweze kupata faida. Kwa kifupi ni kuwa ninashawishika kujishughulisha na kilimo ili kuongeza kipato na nimeamua kujishughulisha na kilimo cha ufuta.

Ufuta kama zao lingine lolote lina mahitaji yake muhimu. Ninaomba kama kuna yeyote anayeweza kutoa maelezo kuhusu zao hili kwenye vipengele vifuatavyo basi anisaidie.
 1. Je ni aina gani ya mbegu zinazopatikana na kustawi Tanzania, na katika hizo ipi ni bora zaidi.
 2. Kwa ekari moja, kama ukifuata ushauri wa kitaalamu unaweza kupata kiasi gani cha ufuta katika mavuno assuming normal conditions?
 3. Je ufuta unahitaji dawa za kuua wadudu, na kama ni ndivyo inahitajika kufanya zoezi hilo mara ngapi ili kupata mavuno mengi na bora? Pia gharama za kupiga dawa kwa ekari inaweza kufikia kiasi gani?
 4. Je zao hili ustawi katika mazingira gani? Hapa nina maana hali ya hewa, udongo n.k.
 5. Ni mbinu gani za kilimo naweza kutumia kuongeza wingi na ubora wa zao hili.
Wakuu wenye hizi habari tunaomba mfunguke kwa faida ya wengi.
 
Dr wa ukweli

Dr wa ukweli

JF-Expert Member
Joined
Feb 28, 2011
Messages
891
Points
225
Dr wa ukweli

Dr wa ukweli

JF-Expert Member
Joined Feb 28, 2011
891 225
Habari zenu wadau,
Leo nimeona nije na mada ili kama kuna watu wenye information zinazoweza kusaidia basi na wachangie ili tuweze kupata faida. Kwa kifupi ni kuwa ninashawishika kujishughulisha na kilimo ili kuongeza kipato na nimeamua kujishughulisha na kilimo cha ufuta.

Ufuta kama zao lingine lolote lina mahitaji yake muhimu. Ninaomba kama kuna yeyote anayeweza kutoa maelezo kuhusu zao hili kwenye vipengele vifuatavyo basi anisaidie.
 1. Je ni aina gani ya mbegu zinazopatikana na kustawi Tanzania, na katika hizo ipi ni bora zaidi.
 2. Kwa ekari moja, kama ukifuata ushauri wa kitaalamu unaweza kupata kiasi gani cha ufuta katika mavuno assuming normal conditions?
 3. Je ufuta unahitaji dawa za kuua wadudu, na kama ni ndivyo inahitajika kufanya zoezi hilo mara ngapi ili kupata mavuno mengi na bora? Pia gharama za kupiga dawa kwa ekari inaweza kufikia kiasi gani?
 4. Je zao hili ustawi katika mazingira gani? Hapa nina maana hali ya hewa, udongo n.k.
Wakuu wenye hizi habari tunaomba mfunguke kwa faida ya wengi.
ukanda wa kati singida babati na dodoma nasikia ndio penyewe zamani nilikuwa nalima kifamilia zaidi maeneo ya kaskazini, tusubiri wataalam waje wakupe data za kibiashara zaidi
 
HAZOLE

HAZOLE

JF-Expert Member
Joined
Feb 25, 2011
Messages
1,412
Points
1,250
HAZOLE

HAZOLE

JF-Expert Member
Joined Feb 25, 2011
1,412 1,250
Habari zenu wadau,
Leo nimeona nije na mada ili kama kuna watu wenye information zinazoweza kusaidia basi na wachangie ili tuweze kupata faida. Kwa kifupi ni kuwa ninashawishika kujishughulisha na kilimo ili kuongeza kipato na nimeamua kujishughulisha na kilimo cha ufuta.
WELL. ufuta ni biashara nzuri sana hapa tz. mnunuzi mkubwa wa hapa ndani ni mohamed enterprises hapa dsm.
Ekari moja inakupa gunia 8@85-90 kgs so ni kama kilo 680 kwa ekari moja.
nami nitafuatilia suala hili na mwakani ninampango wa kuanza na ekari 10 kwa mkoa wa lindi. kuhusu mbegu na wadudu nakushauri uende vyuo vya kilimo vilivyopo maeneo ambayo kilimo cha ufuta kinafanyika. kwa mimi nitaenda naliendele agricultural institute cha mtwara nadhani wananisaidia. kila la heri
 
M

mjasiria

JF-Expert Member
Joined
Jan 10, 2011
Messages
4,179
Points
2,000
M

mjasiria

JF-Expert Member
Joined Jan 10, 2011
4,179 2,000
WELL. ufuta ni biashara nzuri sana hapa tz. mnunuzi mkubwa wa hapa ndani ni mohamed enterprises hapa dsm.
Ekari moja inakupa gunia 8@85-90 kgs so ni kama kilo 680 kwa ekari moja.
nami nitafuatilia suala hili na mwakani ninampango wa kuanza na ekari 10 kwa mkoa wa lindi. kuhusu mbegu na wadudu nakushauri uende vyuo vya kilimo vilivyopo maeneo ambayo kilimo cha ufuta kinafanyika. kwa mimi nitaenda naliendele agricultural institute cha mtwara nadhani wananisaidia. kila la heri
Mkuu kama ukipata details zaidi itakuwa vizuri ukishea nasi. Maana kwa uzoefu mdogo nilionao watu wanapata gunia kama 10 tu kwa ekari 5, lakini kwa mujibu wa maelezo yako kuna uwezekano mkubwa sana wa kutengeneza angalau gunia hata 30 kwa ekari 5.

Pamoja sana mkuu.
 
E

elf miaka

Member
Joined
Aug 5, 2011
Messages
18
Points
0
E

elf miaka

Member
Joined Aug 5, 2011
18 0
wizara ya kilimo ingekupa the right answers au wakulima wenye experience au ajiri afisa ugani
 
Bhbm

Bhbm

JF-Expert Member
Joined
Oct 31, 2009
Messages
718
Points
195
Bhbm

Bhbm

JF-Expert Member
Joined Oct 31, 2009
718 195
Wakuu wana JF wenzangu, naomba kujuzwa kwa wale wazoefu, ni wapi kuna soko zuri la ufuta?
Fungukeni wapendwa bila uchoyo ili tuweze kusaidiana kuinua uchumi wa nchi yetu.
 
HAZOLE

HAZOLE

JF-Expert Member
Joined
Feb 25, 2011
Messages
1,412
Points
1,250
HAZOLE

HAZOLE

JF-Expert Member
Joined Feb 25, 2011
1,412 1,250
Nimeanza harakati za kulima pamoja na kununua toka kwa wakulima mkuu.
mkuu ishu ya soko ipo hivi;
1. kuna wanunuzi hasa wahindi huja mashambani wakati wa mavuno(lindi and mtwara are my case study)
2. unaweza funga mzigo wako ukauleta dsm kwa mohamed entreprises ni mnunuzi mkubwa na ukisafirisha utapata faida zaidi
3. waweza tafuta mzigo mkubwa wa kutosha kontena kuanzia 3, 4, nk na ukauza nje ya nchi na nchi inayonunua sana ni india.
mimi nilikuwa na mpango wa kulima next yr but ntaanza na mazoa jamii ya choroko na mbaazi. hivi naandaa shamba.
 
Bhbm

Bhbm

JF-Expert Member
Joined
Oct 31, 2009
Messages
718
Points
195
Bhbm

Bhbm

JF-Expert Member
Joined Oct 31, 2009
718 195
mkuu ishu ya soko ipo hivi;
1. kuna wanunuzi hasa wahindi huja mashambani wakati wa mavuno(lindi and mtwara are my case study)
2. unaweza funga mzigo wako ukauleta dsm kwa mohamed entreprises ni mnunuzi mkubwa na ukisafirisha utapata faida zaidi
3. waweza tafuta mzigo mkubwa wa kutosha kontena kuanzia 3, 4, nk na ukauza nje ya nchi na nchi inayonunua sana ni india.
mimi nilikuwa na mpango wa kulima next yr but ntaanza na mazoa jamii ya choroko na mbaazi. hivi naandaa shamba.
Mkuu mimu nakushukuru sana kwa msaada wako mubwa wa ushauri.
 
S

Shadya

Member
Joined
Sep 14, 2011
Messages
88
Points
0
S

Shadya

Member
Joined Sep 14, 2011
88 0
Habarini wana JF, kama kuna mdau anafahamu wapi mbegu za ufuta mweupe zinapatikana anijuze tafadhali.
 
Sniper

Sniper

JF-Expert Member
Joined
Mar 8, 2008
Messages
1,914
Points
1,225
Sniper

Sniper

JF-Expert Member
Joined Mar 8, 2008
1,914 1,225
Wadau kuhusu ufuta, je ni sehemu gani za Tanzania zinafaa kwa kilimo cha Ufuta? mi nipo Dodoma, je Dodoma kunafaa? Kama hakufai je maeneo yake ya karibu je?Morogoro au Singida?


Il Gambino.
 

Forum statistics

Threads 1,315,314
Members 505,169
Posts 31,853,071
Top