shaaban

  1. N

    kuomba Dua wakati wakufungua saumu

    Kwa ilivyo Thubutu kutoka kwa Mtume (saw) Alipokuwa akifunguwa Saumu Akisema: “Kiu imeondoka, na jasho limekuwa majimaji (limeanza kutokeza), na yamepatikana malipo (ya thawabu) apendapo Mwenyezi Mungu” [Imepokewa na Abuu Daud.]. Na amesema Mtume (saw): “Hakika kwa aliyefunga saumu wakati...
Top