SOFTWARE Soma vitabu vya kiswahili kwenye hii app

Lycaon pictus

JF-Expert Member
Jan 31, 2021
460
1,000
Jamaa yetu ameandika hiki kitabu. Ametumia Pen name ya Pete McGregor. Kinahusu safari ya nyumbu mdogo wakati wa ukame mkali huko Serengeti na jinsi maajabu ya Serengeti yalivyoanza. Ni kitabu cha watu wa rika zote.

Ofa ni kupakua bure hadi ijumaa tarehe 12/2. Ukikisoma tunaomba maoni yako kukihusu. Ingia kwenye link hapo juu uinstall app toka playstore.
1612290659832.png
1612289074883.png
 

Lycaon pictus

JF-Expert Member
Jan 31, 2021
460
1,000
Kufikirika cha Shaaban Robert. Unaweza kukipakua bure mpaka jumamosi saa kumi na mbili jioni. Pakua hapo kwenye link iliyo kwenye post ya kwanza ujisomee.

1614008580310.png
 

Lycaon pictus

JF-Expert Member
Jan 31, 2021
460
1,000
Vazi jipya la mfalme.

Muandishi: Hans Christian Andersen, 1837
Kimetafsiriwa na Pictuss.

Email: pictuspublishers@gmail.com.

Pictuss2021.

Haki zote zimehifadhiwa. Hakuna sehemu yoyote ya tafsiri hii inayoweza kunakiliwa, kutolewa kivuli(photocopy), kuhamishwa, kurekodiwa au kutolewa kwa namna yeyote bila ya taarifa ya awali ya kimaandishi ya mmiliki.


VAZI JIPYA LA MFALME

Hapo zamani za kale kulikuwa na mfalme aliyependa sana mavazi na kuvaa. Alitumia pesa zake zote kununulia nguo. Hakujali kuhusu wanajeshi wake wala kwenda kwenye matamasha ya maonyesho kama wafalme wengine. Alienda iwapo tu alikuwa na nguo mpya za kuonyesha kwa watu.

Alivaa nguo tofauti kila saa ya siku. Wafalme wengi walitumia muda wao mwingi kwenye mabaraza ya kuhukumu na kushauriana lakini yeye almu ya ikuwa akishinda kwenye kabati la nguo.

Siku moja matapeli wawili wakijiita washonaji waliingia kwenye nchi hiyo. Walisema wanaweza kushona nguo nzuri yenye rangi na mapambo ya kupendeza sana. Walisema nguo hiyo itatengenezwa na kitambaa ambacho hakitaonekana na yeyote yule aliye mjinga au asiyefaa kitu. Kifupi, mtu mwenye uelewa mdogo asingeweza kuiona nguo hiyo.

" Bila shaka itakuwa nguo nzuri sana" aliwaza mfalme.

" Kama nikiwa na nguo kama hiyo nitajua mara moja watu gani hawanifai kwenye uongozi wangu. Nitakuwa na uwezo wa kutofautisha wajinga na werevu, inabidi nishonewe nguo hii mara moja".

Akawaita wale washonaji na kuwapa pesa nyingi sana ili wamshonee nguo ile mara moja.
Wale matapeli wakaunganisha mashine ya kufumia vitambaa mara moja. Walifanya kazi kwa bidii sana, japo kiukweli walikuwa hawafanyi kazi yeyote. Waliomba kupewa nyuzi bora za hariri na nyuzi bora za dhahabu. Wakaziweka kwenye mikoba yao.

Wakaendelea kufanya kazi kwenye mashine ya kufumia usiku na mchana lakini hakukuwa na nyuzi zozote kwenye machine.
 

Lycaon pictus

JF-Expert Member
Jan 31, 2021
460
1,000
"Nahitaji kujua wale mafundi wamefikia wapi na nguo yangu" alijisemea mfalme siku moja. Akakumbuka kuwa mtu mwenye uelewa mdogo au ambaye hafai hawezi kuona kitambaa hicho, akaanza kuwa na wasiwasi. Lakini akajipa moyo kuwa haiwezekani yeye akawa mjinga na mtu asiyefaa kitu, pamoja na hilo akaona ni salama akimtuma mtu mwingine.
Watu wote kwenye ufalme ule walikuwa wamesikia kuhusu nguo yenye kitambaa cha ajabu. Wote walisubiri kwa hamu kujua iwapo majirani zao ni werevu au wajinga.

"Nitamtuma mtu wangu muaminifu na mwenye busara kwa wafumaji" mfalme alisema peke yake."

Huyu ni mtu mwerevu na hakuna anayeweza kufanya kazi kwa ufanisi kama yeye".
Kwahiyo huyu mzee wa busara akatumwa kwa wale mafundi matapeli ambao walikuwa wakifanya kazi kwa bidii kwenye mashine ya kufumia isiyo na nyuzi hata moja. Alipofika alipatwa na mshangao mkubwa. " Hii inamaanisha nini!?" Aliwaza yule mzee huku macho yakimtoka. " Siwezi kuona hata nyuzi moja!" Hata hivyo hakusema mawazo yake kwa sauti.
Wale matapeli wakamkaribisha kwa bashasha akaribie mashine ya kufumia. Baada ya kukaribia wakamuuliza iwapo amependezwa na kitambaa kinachofumwa? Wakamuuliza iwapo rangi zinapendeza huku wakimuelekeza kwa vidole sehemu tupu za mashine ya kufumia. Mzee yule alijitahidi kuangalia lakini hakuona kitu.
"Hiki nini!" Akawaza " kuna uwezekano mimi ni mjinga! Sijawahi fikiria hilo! Mtu yeyote hatakiwi kujua kuwa mimi ni mjinga na sifai kitu".

"Hapana, hapana, mfalme hapaswi kujua hili, sitamwambia yeyote kwamba siwezi kuona kitambaa kinachofumwa"
" Mzee haujatuambia iwapo umeridhika na kitambaa hiki?" aliuliza mfumaji mmoja huku akijidai kufanya kazi ya kufuma kwa bidii.
"Oh! Ni kizuri sana" alijibu yule mzee huku akiangalia mashine ya kufumia. " Rangi na urembo vinavutia, nitaenda kumjulisha mfalme mara moja jinsi kilivyo kizuri".
" Tutashukuru sana" walisema wale matapeli. Wakaanza kumuelezea kuhusu rangi na urembo huku wakimuonyeshea kwenye kitambaa ambacho hakipo. Mzee yule alisikiliza kwa makini maelezo yao ili aweze kumueleza mfalme. Wale matapeli wakaagiza waongezewe dhahabu na hariri ili waweze kukamilisha kazi yao. Walipopewa, vyote wakaweka kwenye mikoba yao kisha wakaendelea kufanya kazi kwa bidii kwenye mashine tupu ya kufumia.
 

Lycaon pictus

JF-Expert Member
Jan 31, 2021
460
1,000
Baada ya muda mfalme akamtuma mtu mwingine kutoka kwenye baraza lake akaangalie wale wafumaji walipofikia. Alitaka kujua kama nguo itakuwa tayari hivi karibuni. Huyu naye ilikuwa vilevile kama yule mzee mwenye busara. Hakuona chochote bali mashine tupu ya kufumia.
"Unaonaje kitambaa hiki, kizuri eeh? Mzee wa busara alikipenda sana" wale matapeli walimwambia yule mzee wa baraza.
"Nina hakika mimi siyo mjinga" aliwaza yule mzee wa baraza "inawezekanaje nikawa sifai kitu? Mtu yeyote hatakiwi kujua hili jambo". Naye akaanza kusifia kile kitambaa ambacho hakioni akisema amependezwa na rangi na urembo wake. Akarudi na kumwambia mfalme kuwa kitambaa kinachofumwa ni bora sana.
Mji wote ulikuwa unazumgumza kuhusu nguo hiyo.

Mwishowe mfalme mwenyewe akatamani kuona nguo hiyo jinsi inavyofumwa, akachukua watu wengi kutoka kwenye baraza lake na wale wazee wawili aliowatuma mwanzo.
Wafumaji wale walipomuona mfalme wakaongeza kasi ya kazi na bidii japokuwa hakukuwa na nyuzi zozote kwenye mashine ya kufumia.
"Hiki kitambaa ni bora sana" wakasema wale wazee aliowatuma mwanzo. "Hizi rangi ni bora na mapambo ni mazuri" wakaendelea kusema huku wakionyesha kwenye mashine ya kufumia, waliamini wale wengine walikuwa wakikiona kitambaa.
"Nini hiki" aliwaza mfalme "sioni chochote". " Hii haiwezi kuwa sawa, mimi si mjinga. Inamaana sifai kuwa mfalme!?". " Ooh! Kitambaa hiki ni bora sana" akasema mwishowe . "Nimekikubali" akasema huku akitabasamu na kuangalia ile mashine ya kufumia kwa karibu. Akaona haiwezekani aseme hajakiona kitambaa wakati washauri wake wawili wamekiona. Watu wengine waliokuja na mfalme wakatumbua macho kuangalia hicho kitambaa lakini hawakuona kitu lakini wote walisifia uzuri wa kitambaa kile." Hiki kitambaa kizuri sana, inabidi wakushonee vazi kwaajili ya gwaride lijalo" wakamshauri mfalme.

Mfalme akafurahi na kuwapa wale wafumaji nishani ya ushujaa. Siku moja kabla ya gwaride wale matapeli walikesha usiku kucha, waliwasha taa nyingi ili kila mmoja aone jinsi wanavyofanya kazi kwa bidii kushona nguo ya mfalme. Walijidai wakikata kitambaa na mkasi kwa kukata hewani , walijidai kukikunja, na kushona kwa kutumia sindano zisizo na nyuzi zozote. Mwishowe wakasema " tazama! Nguo ya mfalme ipo tayari".
 

Lycaon pictus

JF-Expert Member
Jan 31, 2021
460
1,000
Mfalme na baraza lake lote wakatoka kwenda kuona. Wale matapeli wakainua mikono kama vile wameshika kitu kisha wakasema. "Hii hapa suruali yako mfalme! Scafu hii hapa na hiki hapa kizibao! Hili vazi ni jepesi kama utando wa buibui, hata ukivaa unaweza hisi hujavaa kitu"
" Kweli kabisa" wakaitikia wale watu waliokuja na mfalme japo hakuna hata mmoja aliyeona hilo vazi.
Mfalme akavua nguo zake na wale matapeli wakajidai wakimvalisha nguo mpya. Mfalme akasimama mbele ya kioo huku akigeuka huku na huku kujitazama.
" Mfalme hizi nguo zimekupendeza na zimekukaa vema sana"kila mtu akasema kwa sauti" huu urembo , rangi na mapambo yamekaa vizuri sana, hakika hili ni vazi la kifalme"

"Niko tayari" akasema mfalme huku akiwa kama anakaguakagua vazi lake. Maofisa wa mfalme ambao walikuwa na kazi ya kushikilia joho lisiburuzike chini wakainama na kujifanya kama wamebeba kitu na kukishikilia. Hawakutaka kuonekana wajinga wala watu wasiofaa kitu.

Mfalme akaanza kutembea kwa maringo huku akiwa anafuatwa na maofisa wengi. Akaanza kupita kwenye njia za jiji. Watu wote waliosimama barabarani na wale waliokuwa wakiangalia kupitia madirishani wakasema " mfalme una nguo nzuri ajabu, scafu na joho vinavutia sana". Hakuna aliesema kuwa vazi halionekani. Kila mtu aliogopa kuonekana mjinga na asiyefaa kitu.

"Mbona mfalme hajavaa kitu!" alisikika akisema mtoto mmoja. " Msikilizeni mtoto anachosema" akakazia baba yake. Watu wakaanza kuongea chinichini kuhusu alichosema yule mtoto kisha wakapayuka! " Mbona mfalme hajavaa kitu chochote!?" Mfalme alijisikia vibaya kwasababu alijua kuwa wananchi wapo sahihi lakini akaona ni bora mambo yaendelee kama yalivyopangwa. Wale wabeba joho wakajikaza ili waendelee kuonekana kuwa bado wamelishikilia. Hakukuwa na joho lolote la kushikilia na mfalme alikuwa anatembea na nguo ya ndani tu.
 

Lycaon pictus

JF-Expert Member
Jan 31, 2021
460
1,000
Soma hadithi ya Allan Quatermain na Umslopogaas bure ndani ya Maktaba app by pictuss. Link ipo kwenye post ya kwanza.
2062804012.jpg
 

Lycaon pictus

JF-Expert Member
Jan 31, 2021
460
1,000
Soma kitabu cha Mashimo ya mfalme Suleiman ndani ya hii app. Ni kitabu cha bure kabisa. Ingia kwenye link iliyo post No 1 uinstall app.

1617639640537.jpg
 

Kelvin Magwila

Senior Member
Feb 5, 2015
133
225
Karibu Sana , #VINIEBOOKS Tuna package tofauti tofauti kulingana na mahitaji yako .

1. Marriage
2. Children care
3. Love stories /novels
4. Gardening
5. Engineering
6. Medicine/ herbal medicine
&
7. OTHERS

SOME OF BOOKS AVAILABLE IN OUR STORE

1. Increase your financial iq

2. Cashflow quadrant

3. Unshakeable

4. Who took my money

5. Secreats of millionaire mind

6. Everything is fucked

7. The subte of not giving https://jamii.app/JFUserGuide

8. Retire young, retire rich

9. Millionaire next door

10. Unfair advantage

11. You can sell

12. Why we want you to be rich

13. Put your dreams to the test

14. You were born rich

15. Shoe dog

16. Think big

17. Eat that frog

18. Sell like crazy

19. The richest man in the Babylon

20. Never give up

21. How successful people think

22. Martin Luther King,

23. Love yourself first

24. 8 positive attitudes

25. The alchemist

26. The greatest salesman in the world

27. How to get rich

28. How to own your own mind

29. Nguvu za akili, toleo la 3

30. Get smart

31. Zero to one

32. Change your thinking, change your life

33. How to become Michelle Obama

34. How we think

35. The art of marketing

36. It's possible

37. The most expected job interview

38. How to write reports and proposals

39. The secreat door to success

40. You have brain

41. Win win negotiation

42. Developing the leader within you

43. How to stop worrying and start living

44. The power of your subconscious mind

45. You are born an original

46. The power of self discipline

47. Jijenge kisaikolojia

48. How jack na found an trusted online market

49. The courage to win

50. Goals

51. Big dreams

52. Million dollar habits

53. I can, there fore I will

54. The law of attraction

55. Common mistake in English

56. The millionaire next door

57. Jua kusudi la maisha yako

58. Kiss that frog

59. The bill gate way

60. Rich dady poor Dad

61. Think like a champion

62. 50 billion dollar boss

63. Dira ya mtu mweusi

64. Why A student work for C student

65. The 17 indisputable law of teamwork

67. Malcom x biography

68. How to win friends influence

67. Be your own boss

68. How to handle difficult people

69. The law of success

67. How to develop self confidence and influence people

68. 100 ways to motivate others

Join our group


Order now
 

Toa taarifa ya maudhui yasiyofaa!

Kuna taarifa umeiona humu JamiiForums na haifai kubaki mtandaoni?
Fanya hivi...

Umesahau Password au akaunti yako?

Unapata ugumu kuikumbuka akaunti yako? Unakwama kuanzisha akaunti?
Contact us

Top Bottom