kuoga

  1. N

    Kuoga kunakopendekezwa

    1- kuchelewesha kuoga janaba mpaka utoke wakati wa Swala. 2- kwa mwanamke aliyetwahirika na hedhi kuacha Swala ya wajibu. Na lau atwahirika kabla ya kutoka wakati wa adhuhuri kwa kadiri ya rakaa moja, basi itampasa aoge na aswali adhuhuri. Mtume ﷺ amesema (Mwenye kuwahi rakaa moja ya asubuhu...
Top