human rights

  1. kaachonjo

    Kuwa na kompyuta Korea Kaskazini unahitaji kibali cha polisi

    Nchini Korea Kaskazini ili uweze kumiliki computer unahitaji kibali cha polisi na hivyo basi unatakiwa kuandika maelezo ya ni kwa nini uruhusiwe kumiliki computer. Vipi hapa Tanzania? Huduma ya internet inapatikana tu kwa viongozi wa juu wa kisiasa nchini humo, wanafunzi wa vyuo vikuu, na...
  2. Tajiel_Urioh

    YOU MUST WATCH: Tanzania - 25th Session of Universal Periodic Review

    This is video you must watch, is about the report of Tanzania to The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) - Universal Periodic Review (UPR). After presentation of Tanzania, several countries commented and recommended various actions to Tanzania. Watch the...