Endeleza Kiswahili Mtandaoni


ngoshwe

ngoshwe

JF-Expert Member
Joined
Mar 31, 2009
Messages
4,119
Likes
66
Points
145
ngoshwe

ngoshwe

JF-Expert Member
Joined Mar 31, 2009
4,119 66 145
KTY: Kwa wale mnaoitakia mema lugha yetu ya Kiswahili zingatia tangazo hili/ FYI: For those who wish our Kiswahili language success note the announcement below and act accordingly:


We are asking for your help on a quick, important project intended to
improve access to computer technology in East Africa. The task is
simple: look through a list of English terms that are used in
information technology, and vote on the Swahili translations or suggest
your own.
Twaomba msaada wako kwenye mradi muhimu unaolenga kuboresha matumizi ya
teknolojia za tarakilishi katika Afrika ya Mashariki. Shughuli ni
rahisi: tazama orodha ya maneno yanayotumiwa kwenye teknolojia ya habari
na mawasiliano, na kupigia kura tafsiri zilizoko za Kiswahili au
pendekeza neno lako (unalofikiri ni sawa).
We need volunteers with good knowledge of information technology and the
Swahili language. To get started, just visit
https://sites. google.com/ site/manenomagum u
Tunahitaji watu kujitolea ambao wana ujuzi wa teknolojia za mawasiliano
na pia lugha ya Kiswahili. Kuanza, tembelea:
https://sites. google.com/ site/manenomagum u
Several efforts have been made to produce Swahili ICT vocabularies, but
three big problems remain. First, many terms have been given poor
Swahili equivalents because the original concept was misunderstood.
Second, many terms have been given different Swahili equivalents in
different translation projects; the same English term might have five
different Swahili translations, depending on whether you are using
Microsoft, Google, KiLinux, Facebook, or Wikipedia! Third, many terms
have not yet been translated, and new terms keep appearing as ICT
continues to evolve.
Kumekuwepo juhudi mbalimbali za kuandaa istilahi ya teknolojia kwa
Kiswahili, lakini matatizo matatu bado yangalipo. Kwanza, maneno mengi
yalitafsiriwa vibaya kwa sababu ya maana asili kutoeleweka. Pili,
maneno mengi yalitafsiriwa tofauti katika miradi tofauti tofauti ya
utafsiri; inawezekana kuwa neno lile lile la Kiingereza kuwa na tafsiri
tano, kutegemea ikiwa unatumia Microsoft, Google, KiLinux, Facebook, au
Wikipedia! Tatu, maneno mengi hayajatafsiriwa bado, na maneno mapya
yanazidi kuvumbuliwa teknolojia inavyozidi kuwa.
The Kamusi Project is working to harmonize the various "localization"
efforts, in order to have unified, consistent Swahili ICT terminology as
we head into the next decade. Excitingly, we have the encouragement of
both Microsoft and Google, usually big competitors, which are both
interested in greatly expanding access to their services for Swahili
speakers.
Kamusi Project inafanya kazi ya kuunganisha juhudi hizi za
"Uswahilishaji" , ili kuwa na orodha moja inayokubalika, ya istilahi ya
kiteknolojia kwa Kiswahili, tunapoingia enzi ya tarakilishi katika Afika
ya Mashariki. Kinachosisimua ni kwamba tunaungwa mkono na Microsoft na
Google, ambao kwa kawaida ni washindani, ambao wanataka kuongeza sana
huduma zao kwa wanaozungumza Kiswahili.
We have inspected all of the existing ICT terminology lists that we know
of, from which we have produced several "packs" of difficult terms. Now
we are seeking community participation to help reach agreement on how to
express each term in Swahili going forward. The first five packs are
available at https://sites. google.com/ site/manenomagum u
Tumekagua orodha zote zinazopatikana za istilahi ya kiteknolojia, na
tumetayarisha mafurushi kadhaa ya maneno magumu. Sasa tunatafuta jamii
kuchangia ili kufikia makubaliano ya namna ya kusema kila neno kwa
Kiswahili. Mafurushi yapatikana https://sites. google.com/ site/manenomagum u
A few more packs will be added later this week, but we want to start the
community review project immediately so that we can get rapid feedback
if we need to adjust the process. This is an experimental project: as
far as we know, this is the first time that any linguistic community has
invited to help develop the ICT terms that will be used for their
language in the future. If the experiment is successful, we will use
the experience as the basis for more formal terminology development in
the future, for Swahili and other African languages.
Mafurushi mengine machache yataongezwa mwisho wa wiki hii, lakini
tunataka kuanza juhudi hii moja kwa moja ili tupate maoni ya jamii
wanaochangia, kama ni lazima kubadilisha jinsi ya kuendelea. Bidii hii
kweli ni ya majaribio: tunadhani kwamba ni mara ya kwanza kwamba
wasemaji wa lugha yo yote wanakaribishwa kusaidia kwenye maendeleo ya
istilahi ya kiteknolojia itakayotumiwa katika lugha yao. Majaribio
yakifaulu, tutatumia uzoefu huu kama msingi wa maendeleo rasmi zaidi ya
istilahi za kisayansi, kwa Kiswahili na lugha nyingi za Kiafrika.
So, for several reasons, it is very important that we have the
participation of as many people as possible who (a) have a good
understanding of the concepts involved in information technology, and
(b) have good knowledge of the Swahili language.
Kwa hiyo, kwa sababu nyingi, ni muhimu sana tukiwa na watu wengi
watakaojitolea ambao (a) wanaelewa vizuri maswala ya kiteknolojia, na
(b) wanaelewa vizuri Kiswahili.
Please join us, or tell other people who you think might be interested.
The project will end on 7 March, so please contribute this week if
you want your voice to be counted in Swahili localization! Again, the
website is https://sites. google.com/ site/manenomagum u
Twaomba uungane nasi, au ueneze taarifa kwa watu wengine. Juhudi hii
itamalizika 7 Machi, kwa hivyo ni muhimu uchangie wiki hii ikiwa unataka
sauti yako ipate kusikika katika Uswahilshaji wa teknolojia. Tena,
tovuti ni https://sites. google.com/ site/manenomagum u
Notice: this project is only for volunteers who are interested in
promoting the Swahili language. No payments or prizes are available.
This effort is organized by Kamusi Project International
(http://kamusi. org) and ANLoc, and is NOT officially affiliated with
Microsoft, Google, BAKITA, or KiLinux. All suggestions are highly
appreciated, and will be given the most serious consideration in the
production of a harmonized Swahili ICT terminology set that will be made
freely available online within the next few months.

Saidia Kuendeleza Kiswahili Mtandaoni

Tangazo: juhudi hii ni kwa watu wa kujitolea wanaotaka kuendeleza
Kiswahili. Hakuna malipo wala tuzo. Bidii hii imepangwa na Kamusi
Project International (http://kamusi. org) na ANLoc, na hauna mahusiano
rasmi na Microsoft, Google, BAKITA, au KiLinux. Tutashukuri kwa
mapendekezo yoyote, na yatafikiriwa sana wakati wa kuandaa istilahi ya
kiteknolojia katika Kiswahili. Istalahi itapatikana bila malipo kwa
wote baada ya miezi michache.
____________ _________ _________ _________ ___
Dr. Martin Benjamin
Executive Director, Kamusi Project International
http://kamusi. org
 

Forum statistics

Threads 1,251,743
Members 481,857
Posts 29,783,065