mercury

  1. njiwaji

    IDD CRESCENT: Mercury, Venus and Crescent Moon

    Watch Venus, Mercury and Crescent Moon from 20 to 24 May 2020. This can be your first chance to catch the tiny Mercury in the sky close to Venus on 22nd May in the bright sky of the setting Sun. They will all make an attractive arrangement in the sky on 24th May with Crescent Moon This is...
  2. njiwaji

    MANDHARI YA KUVUTIA ANGANI - MWEZI NA SAYARI = MOON AMONG PLANETS

    MANDHARI YA KUVUTIA ANGANI - MWEZI BAINA YA SAYARI (For English version see below) Kuanzia 29 Oktoba hadi 02 Novemba baada ya Mwezi kutoka kwenye giza ya mwandamo siku ya 28 Oktoba. Kati ya 29 Oktoba na 02 Novemba, Mwezi utauona unasogea angani ukiangalia upande wa magharibi mara baada ya...
Top Bottom