nafasi za kazi halmashauri | JamiiForums | The Home of Great Thinkers

Dismiss Notice
You are browsing this site as a guest. It takes 2 minutes to CREATE AN ACCOUNT and less than 1 minute to LOGIN

nafasi za kazi halmashauri

Discussion in 'Nafasi za Kazi na Tenda' started by kilimasera, Dec 23, 2011.

 1. kilimasera

  kilimasera JF-Expert Member

  #1
  Dec 23, 2011
  Joined: Dec 2, 2009
  Messages: 3,073
  Likes Received: 17
  Trophy Points: 135
  1
  JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
  OFISI YA RAIS
  SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA
  Kumb. Na EA.7/96/01/A/146 22
  nd
  Desemba, 2011
  TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
  Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa mujibu
  wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa na Sheria
  Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo hiki, pamoja na
  kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi zinazotokea katika
  Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).
  Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya
  Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi za kazi kwa waajiri mbalimbali katika
  Utumishi wa Umma kama ifuatavyo:
  1.0 AFISA USIMAMIZI NA TATHMINI MWANDAMIZI (SENIOR MONITORING AND
  EVALUATION OFFICER) – NAFASI 1
  Nafasi hizi ni kwa kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu
  1.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye shahada ya kwanza katika fani ya Takwimu au Uchumi na
  waliohudhuria mafunzo ya tathmini na usimamizi. Wenye shahada ya uzamili katika fani
  ya Takwimu au Uchumi watafikiriwa kwanza.
  Awe na uzoefu wa kazi usiopungua miaka mitano (5) katika kazi za tathmini na
  usimamizi.
  1.2 Ujuzi
   Awe na uwezo wa kuongea na kuandika Lugha ya kiingereza na Kiswahili kwa
  ufasaha
   Awe na ujuzi wa kompyuta (MS Office Suite)
   Awe na ujuzi wa kina wa uchambuzi na uandishi wa taarifa wa taifa
   Awe na ujuzi katika njia mbalimbali stahiki za kimpango mkakati2
  1.3 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS 6
  1.4 Majukumu ya Kazi
   Kusanifu/kutekeleza mpango thabiti wa usimamizi na tathmini kwa kutumia “log
  framework”, matrix, “SMART indicators” na shabaha za utekelezaji za ofisi ya Taifa
  ya Takwimu na mfumo wa Takwimu wa Taifa (NSS)
   Kuongoza mchakato wa kusanifu mpango wa usimamizi na tathmini na kuufanyia
  mapitio mara kwa mara.
   Kuratibu na kuhakikisha kazi zote zinafanyika kwa ufanisi/tija kulingana na mpango
  wa usimamizi na tathmini wa ofisi ya Takwimu ya Taifa
   Kuhakikisha mpango kazi wa ofisi (NBS) na mpango kazi wa Taifa wa Takwimu
  unakidhi mahitaji ya kiusimamizi na tathmini na kwa wakati
   Kuandaa taarifa za usimamizi na tathmini kwa vipindi maalum na kuishauri
  menejimenti ipasavyo
   Kutoa mwongozo kwa idara na vitengo katika kutekeleza kazi za usimamizi na
  tathmini kulingana na mpango
  2.0MTAKWIMU DARAJA LA II (STATISTICIAN GRADE II) – NAFASI 10
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu na Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi
  wa Umma
  2.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza katika fani ya Takwimu au Hisabati au sifa
  zinazolingana na hizo kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali na wenye ujuzi wa
  kutumia “Information Communication Technology (ICT)
  2.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
  2.3 Majukumu ya Kazi
   Kubuni na kuendeleza mfumo wa kitaifa wa kukusanya na kuratibu takwimu
   Kutengeneza utaratibu wa kukusanya takwimu pamoja na ule wa kuchukua takwimu
  za mfano/vielelezo (Sampling)
   Kukusanya, Kuchambua na kuwasilisha takwimu ngazi za juu.
  3.0 AFISA MISITU DARAJA LA II (FOREST OFFICER GRADE II) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa na Nachingwea
  3.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Misitu kutoka chuo Kikuu cha kilimo cha Sokoine au Vyuo
  Vikuu vingine vinavyotambuliwa na Serikali.3
  3.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.D kwa mwezi.
  3.3 Majukumu ya Kazi
   Kusimamia upandaji na uhudumiaji wa miti na misitu.
   Kusimamia uendelezaji wa misitu ya kupandwa isiyozidi hekta 5,000 au ya asili
  isiyozidi hekta 10,000.
   Kufanya utafiti wa misitu.
   Kutekeleza Sera na Sheria za misitu.
   Kuendesha mafunzo ya Wasaidizi Misitu.
   Kukusanya takwimu za misitu.
   Kufanya ukaguzi wa misitu.
   Kupanga na kupima madaraja ya mbao.
   Kudhibiti leseni na uvunaji wa miti.
   Kutoa ushauri na mafunzo kwa wananchi juu ya uendelezaji na matumizi endelevu
  ya miti na misitu kwa wananchi.
   Kufanya ukadiriaji wa rasilimali za misitu.
   Kupima maeneo na kuchora ramani za misitu.
  4.0 AFISA MICHEZO DARAJA LA II (GAMES AND SPORTS OFFICER GRADE II) –
  NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  4.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada au Stashahada ya Juu ya Elimu ya Michezo (Physical
  Education) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.
  4.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
  4.3 Majukumu ya Kazi
   Kufundisha fani mbalimbali kwa Waalimu wa vyuo, shule, na vituo vya Elimu na
  Mafunzo
   Kufundisha fani mbalimbali za michezo kwa waalimu, Makocha, viongozi wa vyama
  na vilabu vya michezo
   Kufundisha fani mbalimbali za michezo kwa Timu za Michezo mbalimbali.
  5.0 AFISA LISHE II (NUTRITON OFFICEER II) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa na Nachingwea
  5.1 Sifa za mwombaji
  Kuajriwa wenye Shahada ya kwanza ya Lishe, Sayansi Kimu na Lishe au Sayansi na
  Chakula na Teknolojia ya Chakula (BSc – Nutrition, Home Economics and Nutrition, Food 4
  Science and Technology Food Science) au Stashahada ya juu ya Lishe (Higher Diploma in
  Nutrition) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.
  5.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
  5.3 Majukumu ya Kazi
   Kukusanya taarifa na takwimu za lishe kutoka kwa wadau na makundi mbalimbali na
  kutoa ushauri kuhusu lishe bora katika ngazi ya wilaya.
   Kuchambua takwimu za lishe na kuandaa taarifa ya watoto na makundi mengine
  yenye lishe duni.
   Kushiriki katika kuandaa mipango na bajeti ya lishe katika ngazi ya wialaya.
   Kutoa taarifa za mara kwa mara za hali ya lishe katika ngazi ya wilaya.
   Kusimamia kazi za lishe katika wilaya
   Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake.
  6.0 AFISA KUMBUKUMBU DARAJA LA II (RECORDS OFFICER GRADE II) –
  NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma
  6.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada ya Kwanza katika fani ya Utunzaji na Uhifadhi wa
  Kumbukumbu (Records management & Archieves), Upimaji na Ramani na nyingine
  zinazolingana nayo kutoka katika Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Aidha wawe
  na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  6.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
  6.3 Majukumu ya Kazi
  Hili ni daraja la mafunzo katika kazi hivyo atafanya kazi kwa maelekezo ya Maafisa
  Kumbukumbu walio juu yake kwa cheo. Kazi atakazojifunza na kufanya ni zile zifanywazo
  na Afisa Kumbukumbu Daraja la I:-
   Kudhibiti mifumo ya kumbukumbu, kutunza, na kusimamia matumizi ya
  kumbukumbu.
   Kutambua na kutafuta kumbukumbu katika masjala.
   Kudhibiti mfumo wa kumbukumbu zinazozalishwa na kompyuta, kutunza na
  kusimamia matumizi yake.5
  7.0 AFISA BIASHARA DARAJA LA II (TRADE OFFICER GRADE II) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  7.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Biashara waliojiimarisha katika fani ya
  Uchumi, Masoko, Uendeshaji Biashara au inayolingana nayo kutoka Chuo Kikuu cha Dar
  es Salam au chuo kingine chochote kinachotambuliwa na Serikali na uzoefu wa kazi kwa
  muda usiopungua miaka mitatu.
  7.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.D kwa mwezi.
  7.3 Majukumu ya Kazi
   Kuwasiliana na Wizara nyingine ambazo zinafanya biashara, kupata takwimu
  ambazo zitatumika katika kutathimini mwenendo wa biashara na masuala mengine
  ya kibiashara.
   Kusambaza taarifa za kibiashara kwa wafanyabiashara.
   Kutathmini mwenendo wa biashara kwa kuangalia hali ya masoko katika nchi
  mbalimbali ambazo bidhaa zetu zinauzwa.
   Kuandaa grafu na “chart” ambazo zinaonyesha, mwenendo wa bidhaa
  zinazoingizwa nchini na zile ziendazo nje kwa kila nchi ambazo hufanya biashara
  na Tanzania.
  8.0 AFISA UCHUNGUZI DARAJA LA II – NAFASI 5
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma
  8.1 Sifa za mwombaji
  Awe Mtanzania umri wa miaka isiyozidi 45, mwenye Shahada ya kwanza / Stashahada ya
  juu katika moja ya fani zifuatazo; Uhasibu, Elimu ya Jamii, Usimamizi Ardhi na Uthamini, na
  wenye elimu inayolingana na hiyo kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali. Awe
  mwadilifu na mwenye ujuzi wa kutumia kompyuta.
  8.2Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D kwa mwezi.
  8.3Majukumu ya Kazi
   Kuandaa barua za kwenda kwa Walalamikaji na Taasisi zinazolalamikiwa kuhusiana
  na ukiukwaji wa Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma.
   Kuwashauri Walalamikaji ipasavyo.
   Kupata ushahidi wa vielelezo kutoka kwa Walalamikaji.
   Kusambaza, kupokea na kuhakiki fomu za Mali na Madeni kwa Viongozi
  wanaohusika na Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma.
   Kufungua Majalada ya Uchunguzi na kuanzisha uchunguzi wa awali.6
  9.0 MHANDISI DARAJA LA II - MAJI (WATER ENGINEER GRADE II) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  9.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada ya Uhandisi wa Rasilimali za Maji kutoka vyuo vikuu
  vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  9.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  9.3 Majukumu ya Kazi
   Ujenzi na Usimamizi wa Vituo vya Hali ya Hewa, Vituo vya Upimaji wingi wa Maji
  mitoni (Discharge Measurements) na Uchukuaji wa sampuli za mchanga
  unaosafirishwa kwenye mito (sedment sampling) na kuzitafsiri.
   Ukusanyaji wa takwimu kwenye vituo vya hali ya hewa na upimaji wa wingi wa maji
  mitoni na kuzitafsri takwimu hizo.
   Kuandaa na kutayarisha Taarifa ya robo, nusu na mwaka mzima katika sehemu ya
  Haidrologia.
   Kutayarisha kielelezo cha mtiririko wa maji ( Rating Curve Eqution )
  10.0 MHAIDROLOJIA DARAJA LA II (HYDROLOGIST GRADE II) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  10.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada ya haidrolojia au Uhandisi wa Rasilimali za Maji kutoka vyuo
  vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  10.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  10.3 Majukumu ya Kazi
   Ujenzi na Usimamizi wa Vituo vya Hali ya Hewa, Vituo vya Upimaji wingi wa Maji
  mitoni (Discharge Measurements na Uchukuaji wa sampuli za mchanga
  unaosafirishwa kwenye mito (sedment sampling) na kuzitafsiri.
   Ukusanyaji wa takwimu kwenye vituo vya hali ya hewa na upimaji wa wingi wa maji
  mitoni na kuzitafsri takwimu hizo.
   Kuandaa na kutayarisha Taarifa ya robo, nusu na mwaka mzima katika sehemu ya
  Haidrologia.
   Kutayarisha kielelezo cha mtiririko wa maji ( Rating Curve Eqution )7
  11.0 AFISA MIPANGOMIJI DARAJA LA II (TOWN PLANNER) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  11.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Stashahada ya juu/Shahada katika fani ya Mipangomiji kutoka Chuo
  Kikuu Kishiriki cha Ardhi na Usanifu Majengo (UCLAS) au Vyuo Vikuu au Taasisi nyingine
  zinazotambuliwa na Serikali.
  11.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  11.3 Majukumu ya Kazi
   Kuandaa mipango ya maeneo yaliyoendelezwa kiholela.
   Kuandaa michoro ya Mipangomiji.
   Kupokea michoro ya Mipangomiji na taarifa za maeneo ya ardhi yanayopendekezwa
  kuiva kwa ajili ya uendelezaji kimji.
   Kuchambua takwimu na taarifa kwa ajili ya maandalizi ya mipango mipya ya makazi.
   Kupokea na kuweka kumbukumbu za maombi ya mabadiliko ya matumizi ya ardhi
  na umegaji wa viwanja.
   Kuhakikisha kuwa mabadiliko ya matumizi ya ardhi yanaingizwa katika michoro.
  12.0 MJIOLOJIA DARAJA LA II (GEOLOGIST GRADE II) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini na Halmashauri ya Wilaya ya
  Nachingwea
  12.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi katika fani ya Jiolojia (pamoja na fani za Jiofizikia au
  Jiokemia) au sifa nyingine zinazolingana na hizo kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na
  Serikali.
  12.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.E kwa mwezi.
  12.3 Majukumu ya Kazi
   Kupokea na kufuatilia upatikanaji wa taarifa za utafiti wa mistari ya uchungi na
  mitetemo katika utafutaji wa madini au petroli;
   Kukusanya na kuchambua taarifa za mitetemo, mienendo na mabadiliko ya miamba
  ardhini;
   Kutunza kumbukumbu za miamba, madini au petroli;
   Kutayarisha rasimu za taarifa za kitaalam na kuziwasilisha kunakohusika;
   Kusimamia matumizi ya vifaa vya kitaalam na utunzaji wake; na
   Anaweza kuongoza timu ya mafundi sanifu wanapokuwa katika shughuli za utafutaji
  wa madini au petroli.8
  13.0 MHANDISI DARAJA LA II – NISHATI (ENERGY ENGINEER) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini
  13.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu
  vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za Uhandisi wa Nishati (Renewable
  Energy, Mechanical Engineering or Elecrical Engineering)
  13.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  13.3 Majukumu ya Kazi
   Kufanya kazi chini ya uangalizi wa mhandisi aliyesajiliwa na bodi ya Usajili wa
  Wahandisi kama “Professional Engineer” ili kupata uzoefu unaotakiwa.
   Kufanya kazi kwa vitendo katika fanii zinazomhusu ili kumwezesha Mhandisi kupata
  sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi.
   Kufuatilia taarifa za upatikanaji, uzalishaji, ugavi na matumizi ya nishati.
   Kukusanya taarifa na takwimu kuhusu miradi mbalimbali kuhusu bei za nishati ndani
  na nje ya nchi.
   Kupitia mapendekezo ya miradi project proposals mbalimbali ya nishati
  yanayowasilishwa Wizarani.
   Kuhakiki maombi ya wawekezaji na mkandarasi kuhusu vivutio vya uwekezaji.
  14.0 MTHAMINI DARAJA LA II – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  14.1 Sifa za mwombaji
  i. Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu katika fani ya Land management and
  Valuation kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Ardhi na Usanifu Majengo (UCLAS) au
  Taasisi nyingine zinazotambuliwa na Serikali katika fani za Usimamizi Ardhi na
  Uthamini. Au
  ii. Kuajiriwa wenye cheti cha NCPS katika fani ya Usimamizi Ardhi na Uthamini.
  14.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS E kwa mwezi.
  14.3 Majukumu ya Kazi
   Kukusanya taarifa za utafiti na mwenendo wa soko la ardhi.
   Kuhakiki kumbukumbu za utafiti na kuziingiza kwenye kompyuta9
  15.0 MPIMA ARDHI DARAJA LA II (LAND SURVEYOR GRADE II) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini na Halmashauri ya Wilaya ya
  Nachingwea.
  15.1 Sifa za mwombaji
  i. Kuajiriwa wenye Stastahada ya juu/Shahada kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Ardhi
  na Usanifu Majengo (UCLAS) katika fani ya Upimaji Ardhi au Taasisi yoyote
  inayotambuliwa na National Council of Professional Surveyors (NCPS). Au
  ii. Kuajiriwa wenye cheti cha East African Land Survey (EALSC) au National Council of
  Professional Surveyors Certificate (NCPSC) katika fani ya upimaji ardhi.
  15.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS E kwa mwezi.
  15.3 Majukumu ya Kazi
   Sehemu ya Upimaji Milki (Cadastral Survey)
  - Kuingiza taarifa za Upimaji (alpha numeric data) kwenye kompyuta.
   Sehemu ya Topographic na Geodetic Surveys
  - Kukagua kazi za upimaji na kuingiza taarifa za kazi zilizothibitishwa
  kwenye komputa.
   Sehemu ya Ramani
  - Kufanya upimaji picha (aerial triangulation and block adjustment);
  - Kuandaa vikosi kwa ajili ya kuhuisha ramani (map revision)
  - Kutunza kumbukumbu za picha za anga.
   Sehemu ya Hydrographic Surveys
  -Kusimamia na kuchukua vipimo vya tide gauges.
   Mpima Ardhi katika Serikali za Mitaa
  - Kufanya kazi za nje ya Ofisi (field survey operations) chini ya
  usimamizi wa mpima aliyesajiliwa.
  16.0 MKADIRIAJI UJENZI DARAJA LA II (QUANTITY SURVEYOR GRADE II) –
  NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  16.1 Sifa za mwombaji
  Awe na Shahada /Stashahada ya juu ya Uhandisi kutoka vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na
  Serikali katika fani ya Ukadiriaji Ujenzi (quantity Surveryor).
  16.2 Mshahara.
  Kwa kuzingatia viwango vya mishahara vya Serikali TGS E kwa mwezi.10
  16.3 Majukumu ya Kazi
   Kuandaa ratiba ya kazi, gharama za ujenzi (BOQ) na Hati za mikataba.
   Kuanda makisio ya gharama za miradi ya Ujenzi.
   Kukusanya takwimu na kufanya uchunguzi ( survey)ya ukarabati wa miradi ya
  Ujenzi
   Kuandaa bajeti ya miradi ya ujenzi
   Kuandaa taarifa za uthamini wa miradi ya ujenzi.
   Kwa kushirikiana na Mkadiriaji ujenzi kuandaa taarifa fupi za ujenzi wa miradi.
   Kushughulikia masuala yote ya utawala wa fedha za miradi ,kuandaa hati /
  vibali maalumu vya ujenzi na mikataba.
   Kufanya kazi zingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.
  17.0 AFISA ARDHI MSAIDIZI (ASSISTANT LAND OFFICER) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea.
  17.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au Kidato cha Sita, waliofuzu mafunzo ya miaka
  miwili ya Umiliki Ardhi na Uthamini kutoka Vyuo vya Ardhi au Vyuo Vikuu vingine
  vinavyotambuliwa na Serikali.
  17.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi
  17.3 Majukumu ya Kazi
   Kuingiza kumbukumbu katika kompyuta
   Kutoa ushauri kwa wateja.
   Kupokea, kukagua na kusambaza majalada kwa maafisa kwa utekelezaji.
   Kusaidia Maafisa Ardhi katika ukaguzi na kuchukua kumbukumbu, picha taarifa,
  vipimo vya majumba na michoro.
   Kujumuisha na kuandaa taarifa za ukaguzi.
   Kuandaa rasimu za Hati na uingizaji wa plani ya Hati (deed plan)
   Kuagiza plani za Hati (Deed Plan)
  18.0 FUNDI SANIFU DARAJA II - RAMANI ( CARTOGRAPHY GRADE II) – NAFASI 5
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu, Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  na Ruangwa.
  18.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au sita wenye cheti cha mafunzo ya ufundi ya miaka
  miwili katika fani ya ramani (Upimaji Picha - Photogrammetry), uchapaji ramani
  (Photolithography) au urasimu ramani (Cartography) kutoka vyuo vinavyotambuliwa na
  Serikali.11
  18.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi
  18.3 Majukumu ya Kazi
  Upimaji Picha
   Kuwianisha picha za anga na ramani na kutayarisha “photo index”.
   Kutunza kumbukumbu za picha za anga na ramani za photogrammetria.
   Kuhudumia wateja wa picha za anga na ramani za photogrammetria.
   Kutunza kumbukumbu za uchoraji wa ramani.
   Kuchora ramani katika uwiano mbalimbali.
  Urasimu Ramani
   Kufanya maandalizi ya uchoraji wa ramani za miji kadri ya uwiano unaohitajika.
   Kutunza kumbukumbu za ramani na plani.
   Kuchora plani za hati miliki, upimaji, mashamba na vijiji.
   Kutoa nakala za plani za hati za viwanja, mashamba na vijiji
  Uchapaji Ramani
   Kuandaa vifaa vya uchapaji wa ramani, vitabu, vipeperushi, n.k
   Kutoa nakala za picha za anga katika uwiano mbalimbali.
   Kufanya maandalizi yanayohusu upigaji picha wa ramani na picha za anga
   Kuchapa ramani
  19.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - MIGODI (MINING TECHNICIAN GRADE I) –
  NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini
  19.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
  i. Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka
  Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika moja ya fani za ufundi.
  ii. Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka Vyuo
  vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za ufundi,
  iii. Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi
  kinachotambuliwa na Serikali,
  iv. Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi kutoka Chuo
  kinachotambuliwa na Serikali.
  19.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi
  19.3 Kazi za Kufanya
   Kukagua na kupima viwanja kwa ajili ya waombaji wadogo wadogo12
   Kusimamia wapimaji na kuhakikisha wanapima kwa kiwango kinachotakiwa
   Kuandaa mpango kazi “action plan” na kuhakikisha unafuatwa.
  20.0 MHIFADHI WANYAMAPORI DARAJA LA II – NAFASI 7
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  20.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV au Kidato cha VI, wenye stashahada ya Uhifadhi wa
  Wanyamapori Mweka au chuo kigine kinachotambuliwa na Serikali.
  20.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.B na C kwa mwezi.
  20.3 Majukumu ya Kazi
   Kufanya doria ndani na nje ya maeneo ya hifadhi na mbuga za wanyamapori.
   Kusimamia utekelezaji wa taratibu za uwindaji na utalii.
   Kutekeleza kazi za maendeleo katika Mapori ya Akiba.
   Kuhakiki ulinzi wa nyara za Serikali.
   Kuhakiki vifaa vya doria.
   Kudhibiti usafirishaji wa wanyamapori na nyara nje na ndani ya nchi.
   Kudhibiti matumizi ya magari ya doria.
   Kuratibu uingiaji wa wageni katika Mapori ya Akiba.
   Kusimamia uwindaji wa kitalii.
   Kudhibiti na kusimamia umilikaji wa nyara.
   Kuweka mikakati ya kudhibiti moto mkali.
   Kukusanya takwimu za wanyamapori na mimea.
  21.0 MSAIDIZI UFUGAJI NYUKI DARAJA LA II (BEEKEEPING ASSISTANT II) -
  NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  21.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au Sita wenye Astashahada (Cheti) au Stashahada
  (Diploma) ya Ufugaji Nyuki kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
  21.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.B na TGS. C kwa mwezi.
  21.3 Majukumu ya Kazi
   Kusimamia manzuki.
   Kutunza hifadhi za nyuki.
   Kukusanya takwimu za ufugaji nyuki.
   Kutunza kumbukumbu za kazi za utafiti.
   Kuondoa nyuki wanaodhuru binadamu na mifugo.13
   Kutoa leseni za biashara ya mazao ya nyuki.
   Kutoa ushauri wa kitaalam kwa wananchi juu ya ufugaji endelevu wa nyuki na
  matumizi bora ya mazao ya nyuki.
   Kutunza makundi ya nyuki wanaouma na wasiouma.
  22.0 AFISA MAENDELEO YA JAMII MSAIDIZI II (ASSISTANT COMMUNITY
  DEVELOPMENT OFFICER GRADE II) – NAFASI 7
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea na Ruangwa
  22.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye cheti cha mafunzo ya miaka miwili katika fani ya Maendeleo ya Jamii
  kutoka Vyuo vya Maendeleo ya Jamii vya Buhare na Rungemba au Vyuo vingine
  vinavyotambuliwa na Serikali.
  22.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B kwa mwezi.
  22.3 Majukumu ya Kazi
   Kuratibu shughuli zote za Maendeleo ya Jamii kwa kuzingatia jinsia.
   Kuraghibisha jamii kuanzia ngazi ya familia katika kubuni, kupanga,
   Kutekeleza, kusimamia na kutathmini mipango na/au miradi yao ya maendeleo.
   Kuhamasisha kuondokana na mila/desturi potofu na kuwa na mtazamo wa kupenda
  mabadiliko.
   Kutoa taarifa za utekelezaji wa kazi zake kila mwezi.
   Kuelimisha jamii juu ya kutekeleza masuala ya kijinsia.
   Kuhamasisha jamii kutumia teknolojia rahisi na sahihi.
   Kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kutoa taarifa za matukio mbalimbali k.m. vifo
  milipuko ya magonjwa, masoko, uzalishaji mali, vyakula, ajira na unyanyasaji wa
  kijinsia.
   Kuhamasisha jamii kujiunga na elimu ya Watu Wazima.
   Kuelimisha jamii kuhusu masuhala ya Watoto.
   Kukusanya, kuchambua na kuweka takwimu zinazozingatia jinsia zitakazowezesha
  jamii kupanga mipango yao.
   Atafanya kazi nyingine za fani yake kama atakavyopangiwa na Mkuu wake wa kazi.
  23.0 MSAIDIZI USTAWI WA JAMII DARAJA LA II (SOCIAL WELFARE ASSISTANT
  GRADE II) – NAFASI 6
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  23.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au sita wenye cheti cha mafunzo ya mwaka mmoja
  ya Ustawi wa Jamii kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali 14
  23.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi.
  23.3 Majukumu ya Kazi
   Kutambua na kuhudumia watu walio katika makundi maalum na mazingira hatarishi.
   Kukusnya takwimu zinazohusu watu walio katika makundi maalum na mazingira
  hatarishi.
   Kuchambua na kuandaa orodha ya maombi mbalimbali kutoka kwenye familia na
  watu wenye dhiki.
   Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake.
  24.0 MSAIDIZI MISITU DARAJA LA II (FOREST ASSISTANT) – NAFASI 3
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  24.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au Sita wenye Astashahada (Cheti) au Stashahada
  (Diploma) ya Misitu kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
  24.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS B au TGS C kwa mwezi
  24.3 Majukumu ya Kazi
   Kukusanya mbegu
   Kuhudumia na kutunza bustani za miti.
   Kutunza na kuhudumia miti na misitu.
   Kufanya doria.
   Kusimamia ukusanyaji mbegu na bustani za miti.
   Kukusanya takwimu za misitu.
   Kusimamia kazi za upandaji, utunzaji na uvunaji wa miti/misitu.
   Kukusanya maduhuli.
   Kupima mazao ya misitu.
   Kufanya doria.
  25.0 MVUVI MSAIDIZI DARAJA LA II (FISHERIES ASSISTANT II) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  25.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au cha sita wenye stashahada (Diploma) ya Uvuvi au
  Uhifadhi wa Samaki na Masoko (Fish Processing & Marketing) kutoka vyuo vya uvuvi vya
  Mbegani, Kunduchi au vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali, na wenye uzoefu wa
  kazi kwa muda usiopungua miaka mitatu.15
  25.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi
  25.3 Majukumu ya Kazi
   Kutengeneza, Kushona, Kutunza na Kukarabati zana za uvuvi.
   Kutunza na kuangalia mabwawa ya samaki.
   Kutega mitego Ziwani au Baharini.
   Kutengeneza nyavu ndogo ndogo.
   Kuwapa chakula samaki katika mabwawa.
   Kuvua samaki katika mabwawa.
   Kutoa ushauri kwa wavuvi kuhusu mbinu mbalimbali za uvuvi.
   Kukusanya takwimu za uvuvi kutoka kwenye vituo vya kupokelea samaki.
   Kutoa ushauri juu ya uhifadhi wa samaki na mbinu za usambazaji na uuzaji wa
  mazao yatokanayo na samaki.
   Kuwaelimisha wananchi juu ya ufugaji wa samaki na mambo muhimu ya kuzingatia.
  26.0 AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA II (WARD EXECUTIVE OFFICER
  GRADE II) – NAFASI 12
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  26.1 Sifa za mwombaji.
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Sanaa yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social
  Sciences) Utawal, (Public Administration and Local Gorvernment),Mwenye Shahada ya
  Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote kinachotambuliwa na
  Serikali.
  26.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D. kwa mwezi.
  26.3 Majukumu ya Kazi
   Atakuwa Mtendaji Mkuu wa Kata na kiungo cha Uongozi kwa Idara zote katika kata
  na atashughulikia masuala yote ya kata
   Atakuwa Mhamasishaji mkuu wa Umma katika mikakati mbalimbal.i ya uzalishaji,
  mali, kuondoa njaa na Umasikini.
   Atakuwa ni Katibu wa kamati ya maendeleo ya kata.
   Ataratibu na kusimamia upangaji wa shughuli za maendeleo ya kata, vijiji na Mtaa.
   Atatafsiri sera na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogondogo katika Kata
  yake.Atamsaidia Mkurugenzi Kuratibuna kusimamia shughuli za Uchaguzi katika
  Kata.
   Kumsaidia na kumwakilisha Mkurugenzi katika kusimamia maendeleo ya eneo lake.
   Kusimamia utendaji kazi wa wataalamu na watendaji wengine katikangazi ya Kata.
   Kuratibu na kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha kwa mkurugenzi na
  nakala kwa Katibu Tarafa.16
   Atakuwa mwenyekiti katika vikao vinavyowahusisha wataalamu na watendaji wa vjiji,
  na NGO’S katika kata yake.
   Atakuwa Msimamizi na mratibu wa takwimu zote zinazokusanywa katika vijiji,
  vitongoji, na kata yake.
  27.0 AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA III (WARD EXECUTIVE OFFICER
  GRADE III – NAFASI 6
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  27.1 Sifa za mwombaji.
  Kuajiriwa waliohitimu kidato cha nne au sita na kuhudhuria mafunzo ya Stashahada ya aina
  yoyote.
  27.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS C kwa mwezi.
  27.3 Kazi na Majukumu
   Atakuwa Mtendaji Mkuu wa Kata na kiungo cha Uongozi kwa Idara zote katika kata
  na atashughulikia masuala yote ya kata
   Atakuwa Mhamasishaji mkuu wa Umma katika mikakati mbalimbali ya uzalishaji,
  mali, kuondoa njaa na Umasikini.
   Atakuwa ni Katibu wa kamati ya maendeleo ya kata.
   Ataratibu na kusimamia upangaji wa shughuli za maendeleo ya kata, vijiji na
  vitongoji.
   Atatafsiri sera na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogondogo katika Kata
  yake.Atamsaidia Mkurugenzi Kuratibuna kusimamia shughuli za Uchaguzi katika
  Kata.
   Kumsaidia na kumwakilisha Mkurugenzi katika kusimamia maendeleo ya eneo lake.
   Kusimamia utendaji kazi wa wataalamu na watendaji wengine katika ngazi ya Kata.
   Kuratibu na kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha kwa mkurugenzi na
  nakala kwa Katibu Tarafa.
   Atakuwa mwenyekiti katika vikao vya vinavyowahusisha wataalamu na watendaji wa
  vjiji, na NGO’S katika kata yake.
   Atakuwa Msimamizi na mratibu wa takwimu zote zinazokusanywa katika vijiji,
  vitongoji, na kata yake.
  28.0 AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III (VILLAGE EXECUTIVE OFFICER
  GRADE II – NAFASI 41
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa na Nachingwea
  28.1 Sifa za mwombaji.
  Kuajiriwa wenye Elimu ya Kidato cha Nne au cha sita waliohitimu Astashahada (certificate)
  katika Fani yoyote kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali. 17
  28.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya mshahara TGS A au TGS B kwa
  mwezi.
  28.3 Majukumu ya Kazi
   Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Kijiji na Kamati zake katika
  Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
   Atakuwa afisa mhasibu wa Serikali ya Kijiji na atasimamia mapato na matumizi ya
  Serikali Ya kijiji
   Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Kijij.
   Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya kijiji
   Atakuwa Katibu wa kamati ya Halmashauri ya Kijiji.
   Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
  Halmashauri ya Kijiji.
   Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
  kuziwasilisha kwenye Halimashauri ya Kijiji na baadae kwenye kata .
   Ataongoza vikao vya maendeleo ya Kijiji vitavyowahusisha wananchi na wataalamu
  waliopo kwenye eneo lake.
   Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na kuongeza
  uzalishaji mali.
   Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
   Atakuwa kiongozi wa wakuu wa vitengo vya kitaalamu katika kijiji.
   Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali na
  NGO waliopo kijijini.
  29.0 MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA LA II – NYARAKA (RECORDS
  MANAGEMENT ASSISTANT GRADE II) – NAFASI 8
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nchingwea, Ruangwa, Ofisi ya Taifa ya
  Takwimu, Tume ya Kudhibiti Ukimwi (TACAIDS) na Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa
  Umma
  29.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne (IV) au sita (VI) wenye cheti cha utunzaji
  kumbukumbu katika mojawapo ya fani za Afya, Masjala, Mahakama na Ardhi.
  29.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS B kwa mwezi
  29.3 Majukumu ya Kazi
   Daraja hili ni la mafunzo katika kazi, hivyo atafanya kazi kwa maelekezo ya
  Wasaidizi wa Kumbukumbu walio juu yake. Kazi atakazojifunza na kufanya ni zile
  zifanywazo na Msaidizi wa Kumbukumbu Daraja I:-
   Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/mafaili yanayohitajiwa na wasomaji.18
   Kudhibiti upokeaji, uandikishaji wa kumbukumbu/nyaraka.
   Kuchambua, kuorodhesha na kupanga kumbukumbu/nyaraka katika makundi
  kulingana na somo husika (classification and boxing) kwa ajili ya matumizi ya ofisi.
   Kuweka/kupanga kumbukumbu/nyaraka katika reki (file racks/cabinets) katika
  masjala/vyumba vya kuhifadhia kumbukumbu.
   Kuweka kumbukumbu (barua, nyaraka nk.) katika mafaili.
   Kushughulikia maombi ya kumbukumbu/nyaraka kutoka Taasisi za Serikali
  30.0 MSAIDIZI WA MTENDAJI MKUU DARAJA LA II (EXECUTIVE ASSISTANT
  GRADE II) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu
  30.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Stashahada ya kawaida ya Uhazili itolewayo na Chuo cha Utumishi wa
  Umma (TPSC) au chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali ambaye amehudhuria
  mafunzo ya kompyuta na kupata cheti katika programme za Window, Microstoft Office,
  Internet, E-mail na Publisher. Pia, Awe na uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka
  kumi na mbili. Aidha, Awe Amehudhuria na kufaulu mafunzo ya Menejimenti kwa ajili ya
  Wasaidizi wa Watendaji Wakuu kutoka Chuo cha Utumishi wa Umma (TPSC) au vyuo
  vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
  30.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS F kwa mwezi.
  30.3 Majukumu ya Kazi
   Kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na siri
   Kupokea wageni na kuwasaili shida zao na kuwaelekeza sehemu wanapoweza
  kushughulikiwa.
   Kutunza taarifa/kumbukumbu za matukio, miadi, wageni, tarehe za vikao, safari za
  mkuu wake na ratiba ya kazi zingine zilizopangwa kutekelezwa katika ofisi
  anamofanyia kazi na kumuarifu Mkuu wake kwa wakati unaohitajika.
   Kutafuta na kumpatia Mkuu wake majalada, nyaraka au kitu chochote kinachoitajika
  katika shughuli za kazi hapo ofisini.
   Kufikisha maelekezo ya Mkuu wake wa kazi kwa wasaidizi wake na pia kumuarifu
  kuhusu taarifa zozote anazokuwa amepewa na wasaidizi hao.
   Kuyapokea majalada, kuyagawa kwa maofisa walio katika sehemu alipo, na
  kuyakusanya, kuyatunza na kuyarudisha sehemu zinazohusikika.
   Kupanga dondoo na kufanya maandalizi ya vikao mbalimbali mahali alipo.
   Kuandaa orodha ya mahitaji ya vifaa vya ofisi na kuifikisha sehemu zinazohusika na
  upatikanaji wa vifaa hivyo.
   Kuwapangia na kuwaelekeza kazi Makatibu Mahsusi walio chini yake.
   Kuwasaidia Makatibu Mahsusi walio chini yake kuhusu matumizi ya mashine za kazi
  na utunzaji wake.
   Kutoa na kufuatilia panapohusika kuhusu matengenezo ya mashine za kazi.
   Kuandika muhutasari wa vikao vinavyohusika sehemu alipo na kufuatilia utekelezaji
  wa maamuzi ya vikao hivyo.19
   Kuandika barua zinazotoa taarifa ya ratiba ya shughuli au safari za Mkuu wake na
  kuitisha vikao.
   Kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya Mkuu wake sehemu mbalimbali
  31.0 KATIBU MAHSUSI DARAJA LA III (PERSONAL SECRETARY GRADE III) –
  NAFASI 12
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Rais Tume ya Mpiango, Katibu Tawala Mkoa wa
  Kilimanjaro na Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  31.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV waliohudhuria Mafunzo ya Uhazili na kufaulu mtihani
  wa Hatua ya Tatu. Wawe wamefaulu somo la Hatimkato ya Kiswahili na Kiingereza
  maneno 80 kwa dakika moja na wawe wamepata mafunzo ya Kompyuta kutoka chuo
  chochote kinachotambuliwa na Serikali na kupata cheti katika programu za Window,
  Microstoft Office, Internet, E-mail na Publisher.
  31.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS B kwa mwezi.
  31.3 Majukumu ya Kazi
   Kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida.
   Kusaidia kupokea wageni na kuwasaili shida zao, na kuwaelekeza sehemu
  wanapoweza kushughulikiwa.
   Kusaidia kutunza taarifa/kumbukumbu za matukio, miadi, wageni, tarehe za vikao,
  safari za Mkuu wake na ratiba ya kazi zingine zilizopangwa wakati unaohitajika.
   Kusaidia kutafuta na kumpatia Mkuu wake majadala, nyaraka au kitu chochote
  kinachohitajika katika shughuli za kazi hapo ofisini.
   Kusaidia kufikisha maelekezo ya Mkuu wake wa kazi kwa wasaidizi wake na pia
  kumuarifu kuhusu taarifa zozote anazokuwa amepewa na wasaidizi hao.
   Kusaidia kupokea majalada, kuyagawa kwa Maofisa walio katika sehemu alipo, na
  kuyakusanya, kuyatunza na kuyarudisha sehemu zinazohusika.
   Kutekeleza kazi zozote atakazokuwa amepangiwa na Msimamizi wake wa kazi.
  32.0 MSAIDIZI WA OFISI (OFFICE ASSISTANT) – NAFASI 6
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea na Ruangwa
  32.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliofaulu vizuri katika masomo ya Kiingereza,
  Kiswahili na Hisabati.
  32.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.20
  32.3 Majukumu ya Kazi
   Kufanya usafi wa ofisi na mazingira ya nje na ndani ikiwa ni pamoja na kufagia,
  kufuta vumbi, kupiga deki, kukata majani, kupalilia bustani, kumwagilia maji
  bustani, kupanda maua au miti na kusafisha vyoo.
   Kuchukua na kupeleka majalada na hati nyingine kwa maofsa waoaohusika na
  kuyarudisha sehemu zinazohusika.
   Kusambaza barua za Ofisi kama jinsi atakavyoelekezwa.
   Kutayarisha chai ya ofisi.
   Kupeleka mfuko wa posta na kuchukua barua kutoka Posta.
   Kuhakikisha kwamba vifaa vya ofisi vinaweka sehemu zinazostahili.
   Kufungua Milango na Madirisha ya Ofisi wakati wa Asubuhi na Jioni kuyafunga
  baada ya Saa za Kazi.
   Kudurufu barua au machapisho kwenye mashine za kudurufia.
   Kuweka katika majalada nakala za barua zilizochapwa katika ofisi walizomo.
   Kutunza vifaa vya ofisi na kutoa ripoti kila vinapoharibika.
  33.0 MLINZI (SECURITY GUARD) – NAFASI 12
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini, Ofisi ya Katibu Tawala Mkoa wa
  Kilimanjaro na Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea,
  33.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne waliofuzu mafunzo ya mgambo/polisi/JKT au
  Mafunzo ya Zimamoto kutoka katika chuo kinachotambuliwa na Serikali.
  33.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya mshahara TGOS.A kwa mwezi.
  33.3 Majukumu ya Kazi
   Kuhakikisha kwamba mali yoyote ya ofisi inayotolewa langoni (nje ya ofisi) ina hati
  ya idhini.
   Kuhahikisha kuwa mali yote inayoingizwa langoni inazo hati za uhalali wake.
   Kulinda usalama wa majengo, ofisi na mali za ofisi mchana na usiku.
   Kuhakikisha kwamba milango na madirisha yote yamefungwa ipasavyo mwisho wa
  saa za kazi.
   Kuhakikisha kwamba wageni wote wanaoingia katika eneo la ofisi wana idhini ya
  kufanya hivyo.
   Kupambana na majanga yoyote yatakayotokea katika sehemu ya kazi kama vile,
  moto, mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika kama vile, moto,
  mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika.
   Kutoa ushauri wa jinsi ya kuboresha huduma ya ulinzi mahali pa kazi.
  34.0 DEREVA DARAJA LA II (DRIVER II) – NAFASI 5
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Rais Tume ya Mipango, Mamlaka ya Rufaa za Zabuni
  (PPAA) na Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa21
  34.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Cheti cha Mtihani wa Kidato cha IV, Wenye Leseni daraja la “C” ya
  uendeshaji pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa muda usiopungua miaka mitatu
  bila kusababisha ajali na wenye Cheti cha Majaribio ya ufundi Daraja la II.
  34.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.
  34.3 Majukumu ya Kazi
   Kuendesha magari ya abiria, magari madogo na malori
   Kuhakikisha gari na vyombo vyake vipo katika hali nzuri wakati wote, na kufanya
  uchunguzi wa gari kabla na baada ya safari ili kugundua ubovu unaohitaji
  matengenezo,
   Kufanya matengenezo madogo madogo katika gari,
   Kutunza na kuandika daftari la safari “Log-book” kwa safari zote.
  35.0 MHUDUMU WA JIKONI/MESS DARAJA LA II (KITCHEN/MESS ATTENDANT) –
  NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  35.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka
  mitatu.
  35.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.
  35.3 Majukumu ya Kazi
   Kusafisha Vyombo vya kupikia.
   Kusafisha Vyombo vya kulia chakula.
   Kusafisha Meza itumiwayo kwa kulia chakula.
   Kuwatayarishia Wapishi/Waandazi vifaa vya Mpishi na Mezani.
   Kusafisha maeneo ya kulia chakula na kupikia.
   Kuwasaidia Waandazi na Wapishi.
  36.0 AFISA UTAMADUNI MSAIDIZI (ASSISTANT CULTURAL OFFICER) – NAFASI 3
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  36.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye stashahada ya kawaida kutoka Chuo cha Sanaa Bagamoyo au chuo
  chochote kinachotambuliwa na Serikali.
  36.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.C kwa mwezi.22
  36.3 Majukumu ya Kazi
   Kufundisha fani mbalimbali za Utamaduni katika Vyuo na vituo vya elimu na
  mafunzo ya Utamaduni.
  37.0 AFISA UGAVI MKUU DARAJA LA I (PRINCIPAL SUPPLIES OFFICER GRADE I )
  – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Mamlaka ya Rufaa za Zabuni (PPAA)
  37.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada/Stashahada ya Uzamili katika fani za Biashara au Ugavi
  kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Bodi na waliotoa Mchango wa kitaalamu au
  walioandika Makala ya kitaalam katika Jarida la Taaluma ya Ugavi zinazotambulika kitaifa
  au kimataifa na uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka kumi na mbili.
  37.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Mshahara katika ngazi za Serikali kwa Mamlaka ya Rufaa za
  Zabuni kwa mwezi.
  37.3 Majukumu ya Kazi
   Kufanya utafiti na kutoa ushauri ni jinsi gani gharama za ununuzi au utunzaji wa
  vifaa zinaweza kupunguzwa.
   Kutathmini vifaa vinavyotumika na Wizara ili kujua aina na kasi ya matumizi ya vifaa
  husika kwa hatua zaidi.
   Kutayarisha makisio ya vifaa vinavyohitajika na Wizara (Material Requirement
  Budget).
   Kutayarisha mpango wa ununuzi (Procurement Plan) wa Wizara.
   Kushauri juu ya Sera ya Ununuzi na Ugavi Serikalini.
   Kushauri juu ya maendeleo ya kada ya Ununuzi na Ugavi nchini.
   Kushauri juu ya michoro na majengo ya maghala.
   Kushauri juu ya mfumo wa mtandao wa ununuzi na ugavi kwa kutumia kompyuta.
  38.0 MHASIBU MSAIDIZI (ASSISTANT ACCOUNTANT) – NAFASI 1
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Katibu Tawala Mkoa wa Kilimanjaro
  38.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Cheti cha kufaulu mtihani mgumu wa Uhasibu Serikalini (Higher
  Standard Government Accountancy Examination) unaotolewa na Tume ya Utumishi wa
  Umma.
  38.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.C kwa mwezi.23
  38.3 Majukumu ya Kazi
   Kupokea na kulipa fedha.
   Kutunza daftari ya fedha.
   Kufanya usuluhisho wa hesabu za benki
   Kukagua hati za malipo.
   Kupitisha malipo kulingana na kanuni za fedha.
   Kusimamia kazi za wasaidizi wa hesabu.
  39.0 MSAIDIZI WA HESABU (ACCOUNTS ASSISTANT) – NAFASI 1
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu
  39.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Cheti cha ATEC level II au “Foundation Level” kinachotolewa na NBAA,
  waombaji wawe na uzoefu wa kazi zaidi ya mwaka (1) katika fani hiyo.
  39.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.B
  39.3 Majukumu ya Kazi
   Kuandika na kutunza “register” zinazohusu shughuli za uhasibu.
   Kuandika hati za malipo na hati za mapokezi ya fedha.
   Kutunza majalada yenye kumbukumbu za hesabu
   Kupeleka barua/nyaraka za uhasibu Benki.
   Kufanya usuluhisho wa masurufu, karadha, Hesabu za Benki na Amana.
  40.0 AFISA MAENDELEO NA MASOKO DARAJA LA I
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Bodi ya Mkonge Tanzania
  40.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Stashahada ya Masoko au Shahada ya Biashara katika Masoko. Awe
  na uzoefu angalau miaka mitatu. Awe na ujuzi wa kompyuta
  40.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya Bodi ya Mkonge Tanzania SBS 3.
  40.3 Majukumu ya Kazi
   Kutoa leseni kwa wadau wa mkonge na bidhaa zake
   Kuhakikisha kwamba taarifa zote zinazohusu mkonge na bidhaa zake ni sahihi kwa
  ajili ya kuendeleza na kukuza sekta ya mkonge.
   Kuhakikisha kwamba vibali na leseni zote za biashara ya mkonge na bidhaa zake ni
  sahihi.24
   Kutafuta masoko mapya ya bidhaa za mkonge ikiwa masoko yaliyopo yatazidiwa
  nguvu.
   Kupanga mikakati ya masoko kwa wakulima wadogo na watengenezaji wa bidhaa
  za mikono za mkonge.
   Kufanya shughuli za ukuzaji (promotional activities) wa zao la mkonge ndani na nje
  ya nchi.
   Kufanya shughuli zozote zile atakazopangiwa
  NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
  i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania.
  ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
  iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
  katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za kazi
  kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
  iv. Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe juu ya bahasha, kutozingatiwa hili kutasababisha
  maombi ya kazi kuwa batili.
  v. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye anwani
  na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees) watatu wa
  kuaminika.
  vi. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya kidato
  cha nne na kidato cha sita kwawale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu
  mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho hivyo vibanwe
  sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka kupotea.
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
  - Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
  - Computer Certificate
  - Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
  - Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
  vii. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za
  kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
  viii. Waombaji wawe na umri usiozidi miaka 45.
  ix. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa
  kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
  x. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika
  utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika
  Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Noveba 2010.
  xi. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za
  kisheria.
  xii. WAAJIRI WOTE WALIOPO NJE YA DAR ES SALAAM WANAOMBWA KUSAMBAZA
  MATANGAZO HAYA KWENYE MBAO ZA MATANGAZO NA MAENEO MENGINE.
  xiii. Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 2 Januari, 2012
  xiv. Aidha, matangazo haya yanapatikana kwenye tovoti zifuatazo: President's Office - Public Service Management na
  PMORALG - Home -. 25
  xv. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira
  HAURUHUSIWI.
  xvi. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe kupitia
  posta kwa anuani ifuatayo.
  Katibu,
  Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma,
  SLP.63100,
  Dar es Salaam.
  AU
  Secretary,
  Public Service Recruitment Secretariat,
  P.O.Box 63100
  Dar es Salaam.
   
 2. kilimasera

  kilimasera JF-Expert Member

  #2
  Dec 23, 2011
  Joined: Dec 2, 2009
  Messages: 3,073
  Likes Received: 17
  Trophy Points: 135
  1
  THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
  PRESIDENT'S OFFICE
  PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT
  Ref.Na EA.7/96/01/A/138 13
  th
  December, 2011
  VACANCIES ANNOUNCEMENT
  The Public Service Recruitment Secretariat was established in
  accordance with Section No. 29 (1) of the Public Service (Amendment) Act, No.
  18 of 2007. One of the main functions of this organ is to advertise vacant posts
  occurring in the Public Service and conduct recruitment process.
  On behalf of the Ministry of Health and Social Welfare (Institute of Social
  Work and Tanzania Food and Nutrition Centre – TFNC), Public Service
  Recruitment Secretariat invites qualified Tanzanian to fill various vacant posts
  as follows:-
  1.0 TANZANIA FOOD AND NUTRITION CENTRE – (TFNC)
  Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC) is a Government Institution under
  the Ministry of Health and Social Welfare. The Centre is responsible for
  spreading nutrition activities in the country with the objectives of controlling and
  reducing all forms of malnutrition.
  1.1 DIRECTOR OF FINANCE, PERSONNEL AND ADMINISTRATION (1
  POST)
  1.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   Responsible to the Managing Director in matters pertaining to finance,
  Human Resources and administration;
   To co-ordinate the preparation of final accounts and audit of the Centre;
   To supervise and approve the Centre's financial transactions;
   General administration and supervision of staff under his/her directorate;
   Plan and develop human resource at the Centre;2
   To promote conducive working environment for Centre's staff;
   To supervise preparation of quarterly and annual financial reports;
   To supervise the preparation and updating of staff and financial
  regulations;
   To manage the procurement and supplies function;
   To supervise and co-ordinate income generating activities of the Centre;
   To perform any other duties assigned by the Managing Director.
  1.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of CPA (T) or equivalent plus Post-graduate training in Human
  Resource Management OR
   Masters Degree in Human Resource Management/ Public Administration
  plus a Postgraduate Diploma in Financial Management or its equivalent.
  He/She should have an experience of not less than eight (8) years in
  Finance, Human Resources and Administration of which five (5) should be
  in senior managerial position.
  1.1.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PGSS–21
  1.2 CHIEF ACCOUNTANT (1 POST)
  1.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   Head of Accounts Division of the Centre
   To advise the Director of Finance, Human Resources and Administration
  on finance and supplies matters;
   Responsible for all books of accounts and preparation of financial reports
   To participate in preparing budgets and ensure budgetary control
   To liaise with Treasury and Ministry of Health regarding subventions and
  other financial matters
   Ensures the provision of on the job training of subordinates
   To perform any other duties assigned
  1.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of CPA (T) or its equivalent from a recognized institution with at
  least seven (7) years of working experience of which four (4) must be at
  managerial level and must be registered with NBAA as Certified Public
  Accountant or Certified Public Accountant in Public Practice.3
  1.2.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PGSS–20
  1.2.4 PRINCIPAL ASSISTANT ACCOUNTANT II (1 POST)
  1.2.5 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To post general ledger;
   To participate in preparing quarterly reports;
   To supervise adherence to financial regulations;
   To supervise and check posting of general ledger and subsidiary books of
  account;
   To supervise banking of all cash and cheques intact;
   To prepare regular reports on revenue, expenditure and returns;
   To supervise maintenance of proper records of assets and liabilities of the
  Centre;
   To perform any other duties.
  1.2.6 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Intermediate Stage of CPA(T)/Bachelor of Commerce Degree
  (Accountancy) or its equivalent from a recognized institution with at least
  seven (7) years of working experience in reputable organization.
  1.2.7 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PGSS 12–13
  1.3 RESEARCH ASSISTANTS – ECONOMICS (1 POST)
  1.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To assist in carrying out planning activities related to nutrition;
   To assist in data collection;
   To assist in compiling Centres' periodical reports;
   To perform any other duties assigned.
  1.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  Graduates with a minimum of an upper second class Honours degree in
  Economics from a recognized institution. Entry point for graduates with a training
  course of more than three (3) years will be PRSS 9.4
  1.3.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PRSS 8–9
  1.4 RESEARCH OFFICER I – ECONOMICS (1 POST)
  1.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To participate in initiating plans for alleviating nutrition problems;
   To participate in developing research methodologies and application of
  research findings;
   To participate in preparing Centre's periodic reports;
   To participate in integrating economic aspects in the nutrition activities;
   To perform any other duties assigned.
  1.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree in Economics from a recognized institution.
   Entry point for Masters Graduates with three (3) years research
  experience and one (1) publication will be PRSS 13.
  1.4.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PRSS 12–13
  1.5 RESEARCH OFFICER I – STATISTICS (1 POST)
  1.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To participate in research and initiate the use of research findings in
  alleviating nutritional problems;
   To participate in developing research methodologies and application of
  research findings;
   To perform any other duties assigned.
  1.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree in Statistics from a recognized institution. Entry
  point for Masters Graduates with three (3) years research experience and
  one (1) publication will be PRSS 13.
  1.5.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PRSS 12–135
  1.6 SENIOR RESEARCH OFFICER II – FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
  (1 POST)
  1.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To review analytical methods in food science and technology;
   To participate in preparation of project plans and budgets;
   To participate in preparation of project progress reports;
   To conduct in service training for in house and other service providers
   To supervise carrying out food science analysis
   To perform any other duties assigned.
  1.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree Food Science, Food Technology, Food
  Engineering or related Fields from a recognized institution with at least six
  (6) years of research work experience in a reputable organization and two
  (2) publications after attaining Masters Degree.
   Entry point for Masters Graduates with eight (8) years research
  experience and three (3) publications after attaining Masters Degree will
  be PRSS 15.
  1.6.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PRSS 14–15
  1.7 SENIOR RESEARCH OFFICER I – FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
  (1 POST)
  1.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To carry out consumer needs assessment;
   To design and develop food science research proposals;
   To participate in dissemination of research findings
   To design and implement interventions
   To participate in adopting new analytical methods in food science
   To prepare and implement programme plans
   To prepare progress reports on project and programme plans
   To perform any other duties assigned.
  1.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree in Food Science, Food Technology, Food
  Engineering or related Fields from a recognized institution with at least ten 6
  (10) years of research work experience in a reputable organization and at
  least four (4) publications after attaining Masters Degree.
   Entry point for Masters Graduates with twelve (12) years research work
  experience and five (5) publications after Masters Degree will be PRSS
  17.
  1.7.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PRSS 16 – 17
  1.8 RESEARCH OFFICER II – DIETETICS (2 POSTS)
  1.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To participate in carrying out dietetics studies;
   To assist in the implementation of dietetics interventions;
   To perform any other duties assigned.
  1.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of an upper second class Honours degree in, Dietetics or related
  fields, from a recognized institution with at least three (3) years of working
  experience in a reputable organization.
   Entry point for Graduates with six (6) years research experience will be
  PRSS 11.
  1.8.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PRSS 10 –11
  1.9 TELEPHONE OPERATOR GRADE II (1 POST)
  1.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To attend visitors
   To maintain telephone register for all official and private calls
   To perform any other duties assigned
  1.9.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Form IV or VI Certificate with Basic Medium Level Certificate in
  Telephone Operating and Reception from recognized institutions, fluent in
  English and Kiswahili and with at least four (4) years of working
  experience.7
  1.9.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale PGSS 6 – 7
  1.10 SENIOR DRIVER I (2 POSTS)
  1.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To monitor, evaluate and report vehicles performances and related costs;
   To prepare vehicle service schedules;
   To perform any other duties assigned.
  1.10.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of at least Form IV Certificate, valid Driving License Class "C" and
  must have basic certificate in driving from NIT or its equivalent with clean
  record in driving of at least ten (10) years of working experience.
  1.10.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale POSS 8/PGSS 7
  1.11 SENIOR SECURITY GUARD I (1 POST)
  1.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To assist in investigations and taking accused to court;
   To conduct on job training;
   To perform any other duties assigned.
  1.11.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Form IV Certificate who has attended Peoples Militia/National
  Service Course or Advanced Militia course/Police Certificate from Moshi
  Training Centre or its Equivalent from a recognized institution with at least
  seven (7) years of working experience in reputable organisations.
  1.11.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution's salary
  scale POSS 8/PGSS 7
  2.0 THE INSTITUTE OF SOCIAL WORK (ISW)
  The ISW is one of the institutions of higher learning in Tanzania which was
  established in 1974 by Act No. 26 of 1973 (as amended by Miscellaneous Act
  No. 13 of 2002). The Institute is under the Ministry of Health and Social Welfare
  and is located at Kijitonyama in Dar-es-Salaam.8
  The Institute was established to provide qualified human resources for
  strengthening social welfare services delivery system in Tanzania. It is accredited
  with the National Council for Technical Education (NACTE) as an institute of
  higher learning to conduct training programmes in the fields of social work,
  industrial relations and human resources management.
  2.1 ASSISTANT LECTURERS (8 POSTS)
  2.1.1 REPORTING
  The ideal candidate will be accountable to Director of Studies.
  2.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   Assisting in lecturing and tutorial seminars.
   Carry out consultancy in Research and service job assignment including
  data collection under close supervision.
   Setting examinations, invigilating, marking and timely production of
  examination results.
   Prepares teaching materials for tutorials and exercises including case
  studies.
   Any other duties as may be assigned by the Programme Co-coordinator or
  the Director of Studies
   Conduct lectures with guidance of senior lecturers.
  2.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Must possess Masters degree in social Work with Fist or Upper second
  class of not below 3.8 GPA. From any recognized Institution. Must be
  able to demonstrate the capability of teaching, conducting research and
  consultancy and other duties and Effective computer use. Teaching and
  research experience of at list 3 years will be an added advantage. Must be
  ready to work in team.
  2.1.4 REMUNERATION
   The successful candidate will be offered remunerations commensurate
  with the Institution's remuneration schemes - PHTS 8
  2.2 ASSISTANT LECTURERS (8 POSTS)
  2.2.1 REPORTING
  The ideal candidate will be accountable to Director of Studies.9
  2.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   Assisting in lecturing and tutorial seminars.
   Carry out consultancy in Research and service job assignment including
  data collection under close supervision.
   Setting examinations, invigilating, marking and timely production of
  examination results.
   Prepares teaching materials for tutorials and exercises including case
  studies.
   Any other duties as may be assigned by the Programme Co-coordinator or
  the Director of Studies
   Conduct lectures with guidance of senior lecturers.
  2.2.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holders of Masters degree in Human Resource Management with First or
  Upper second class of not below 3.8 G.P.A.. Teaching experience of at
  least 3 years will be an added advantage. Must be able to demonstrate
  the capability of teaching, conducting research and consultancy and other
  duties and effective computer use.
  2.2.4 REMUNERATION
   The successful candidate will be offered remunerations commensurate
  with the Institution's remuneration schemes - PHTS 8
  2.3 ASSISTANT LECTURERS (5 POSTS)
  2.3.1 REPORTING
  The ideal candidate will be accountable to Director of Studies.
  2.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To assist in conducting seminars and tutorial classes under close
  supervision
   .Prepare material for tutorial exercises.
   .Assisting in teaching in the Certificate Course
   .Conduct research under close supervision
   .Carry out consultancy and service job assignments under close
  supervision.
   .Any other duties as may be assigned by the Programme Co-coordinator
  or the Director or Studies.10
  2.3.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree in Industrial Relations with First or Upper
  second class of not below 3.8 G.P.A. and effective computer use. Must
  show capability of teaching and supervision. Must be ready to work in
  team.
  2.3.4 REMUNERATION
   The successful candidate will be offered remunerations commensurate
  with the Institution's remuneration schemes - PHTS 8
  GENERAL CONDITIONS
  i. All applicants must be Citizens of Tanzania
  ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having
  reliable contact postal address, e-mail addres and telephone numbers.
  iii. Applicants should not be above 45 years of age and should observe the
  age limit where indicated for each position.
  iv. The title of the position applied for should be marked on the envelope;
  short of which will make the application invalid.
  v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic
  certificates:
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
  - Form IV and Form VI National Examination Certificates.
  - Computer Certificate
  - Professional certificates from respective boards
  - One recent passport size picture and birth certificate.
  vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT
  ACCEPTED
  vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be
  accepted.
  viii. Presentation of forged academic certificates and other information
  in the CV will necessitate to legal action
  ix. Applicants for senior positions currently employed in the public service
  should route their application letters through their respective employers.
  x. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service
  should not apply, they have to adhere to Government Circular Na.
  CAC. 45/257/01/D/140 dated 30
  th
  November 2010.11
  xi. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever
  reason should not apply.
  xii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable
  contacts.
  xiii. This advert is also found in President's Office - Public Service Management, PMORALG - Home -,
  www.institutesocialwork.ac.tz and www.tfnc.or.tz.
  xiv. Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania
  Commission for Universities (TCU)
  xv. Dead line for application is , 27
  th
  December, 2011 at 3:30 p.m
  xvi. Application letters should be written in English
  xvii. APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING
  ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTALBE:
  Secretary,
  Public Service Recruitment Secretariat,
  P.O. Box 63100,
  DAR ES SALAAM.
   
 3. kilimasera

  kilimasera JF-Expert Member

  #3
  Dec 23, 2011
  Joined: Dec 2, 2009
  Messages: 3,073
  Likes Received: 17
  Trophy Points: 135
  1
  THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
  PRESIDENT’S OFFICE
  PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT
  Ref.Na EA.7/96/01/A/138 13
  th
  December, 2011
  VACANCIES ANNOUNCEMENT
  The Public Service Recruitment Secretariat was established in
  accordance with Section No. 29 (1) of the Public Service (Amendment) Act, No.
  18 of 2007. One of the main functions of this organ is to advertise vacant posts
  occurring in the Public Service and conduct recruitment process.
  On behalf of the Ministry of Health and Social Welfare (Institute of Social
  Work and Tanzania Food and Nutrition Centre – TFNC), Public Service
  Recruitment Secretariat invites qualified Tanzanian to fill various vacant posts
  as follows:-
  1.0 TANZANIA FOOD AND NUTRITION CENTRE – (TFNC)
  Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC) is a Government Institution under
  the Ministry of Health and Social Welfare. The Centre is responsible for
  spreading nutrition activities in the country with the objectives of controlling and
  reducing all forms of malnutrition.
  1.1 DIRECTOR OF FINANCE, PERSONNEL AND ADMINISTRATION (1
  POST)
  1.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   Responsible to the Managing Director in matters pertaining to finance,
  Human Resources and administration;
   To co-ordinate the preparation of final accounts and audit of the Centre;
   To supervise and approve the Centre’s financial transactions;
   General administration and supervision of staff under his/her directorate;
   Plan and develop human resource at the Centre;2
   To promote conducive working environment for Centre’s staff;
   To supervise preparation of quarterly and annual financial reports;
   To supervise the preparation and updating of staff and financial
  regulations;
   To manage the procurement and supplies function;
   To supervise and co-ordinate income generating activities of the Centre;
   To perform any other duties assigned by the Managing Director.
  1.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of CPA (T) or equivalent plus Post-graduate training in Human
  Resource Management OR
   Masters Degree in Human Resource Management/ Public Administration
  plus a Postgraduate Diploma in Financial Management or its equivalent.
  He/She should have an experience of not less than eight (8) years in
  Finance, Human Resources and Administration of which five (5) should be
  in senior managerial position.
  1.1.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PGSS–21
  1.2 CHIEF ACCOUNTANT (1 POST)
  1.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   Head of Accounts Division of the Centre
   To advise the Director of Finance, Human Resources and Administration
  on finance and supplies matters;
   Responsible for all books of accounts and preparation of financial reports
   To participate in preparing budgets and ensure budgetary control
   To liaise with Treasury and Ministry of Health regarding subventions and
  other financial matters
   Ensures the provision of on the job training of subordinates
   To perform any other duties assigned
  1.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of CPA (T) or its equivalent from a recognized institution with at
  least seven (7) years of working experience of which four (4) must be at
  managerial level and must be registered with NBAA as Certified Public
  Accountant or Certified Public Accountant in Public Practice.3
  1.2.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PGSS–20
  1.2.4 PRINCIPAL ASSISTANT ACCOUNTANT II (1 POST)
  1.2.5 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To post general ledger;
   To participate in preparing quarterly reports;
   To supervise adherence to financial regulations;
   To supervise and check posting of general ledger and subsidiary books of
  account;
   To supervise banking of all cash and cheques intact;
   To prepare regular reports on revenue, expenditure and returns;
   To supervise maintenance of proper records of assets and liabilities of the
  Centre;
   To perform any other duties.
  1.2.6 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Intermediate Stage of CPA(T)/Bachelor of Commerce Degree
  (Accountancy) or its equivalent from a recognized institution with at least
  seven (7) years of working experience in reputable organization.
  1.2.7 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PGSS 12–13
  1.3 RESEARCH ASSISTANTS – ECONOMICS (1 POST)
  1.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To assist in carrying out planning activities related to nutrition;
   To assist in data collection;
   To assist in compiling Centres’ periodical reports;
   To perform any other duties assigned.
  1.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  Graduates with a minimum of an upper second class Honours degree in
  Economics from a recognized institution. Entry point for graduates with a training
  course of more than three (3) years will be PRSS 9.4
  1.3.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PRSS 8–9
  1.4 RESEARCH OFFICER I – ECONOMICS (1 POST)
  1.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To participate in initiating plans for alleviating nutrition problems;
   To participate in developing research methodologies and application of
  research findings;
   To participate in preparing Centre’s periodic reports;
   To participate in integrating economic aspects in the nutrition activities;
   To perform any other duties assigned.
  1.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree in Economics from a recognized institution.
   Entry point for Masters Graduates with three (3) years research
  experience and one (1) publication will be PRSS 13.
  1.4.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PRSS 12–13
  1.5 RESEARCH OFFICER I – STATISTICS (1 POST)
  1.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To participate in research and initiate the use of research findings in
  alleviating nutritional problems;
   To participate in developing research methodologies and application of
  research findings;
   To perform any other duties assigned.
  1.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree in Statistics from a recognized institution. Entry
  point for Masters Graduates with three (3) years research experience and
  one (1) publication will be PRSS 13.
  1.5.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PRSS 12–135
  1.6 SENIOR RESEARCH OFFICER II – FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
  (1 POST)
  1.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To review analytical methods in food science and technology;
   To participate in preparation of project plans and budgets;
   To participate in preparation of project progress reports;
   To conduct in service training for in house and other service providers
   To supervise carrying out food science analysis
   To perform any other duties assigned.
  1.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree Food Science, Food Technology, Food
  Engineering or related Fields from a recognized institution with at least six
  (6) years of research work experience in a reputable organization and two
  (2) publications after attaining Masters Degree.
   Entry point for Masters Graduates with eight (8) years research
  experience and three (3) publications after attaining Masters Degree will
  be PRSS 15.
  1.6.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PRSS 14–15
  1.7 SENIOR RESEARCH OFFICER I – FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
  (1 POST)
  1.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To carry out consumer needs assessment;
   To design and develop food science research proposals;
   To participate in dissemination of research findings
   To design and implement interventions
   To participate in adopting new analytical methods in food science
   To prepare and implement programme plans
   To prepare progress reports on project and programme plans
   To perform any other duties assigned.
  1.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree in Food Science, Food Technology, Food
  Engineering or related Fields from a recognized institution with at least ten 6
  (10) years of research work experience in a reputable organization and at
  least four (4) publications after attaining Masters Degree.
   Entry point for Masters Graduates with twelve (12) years research work
  experience and five (5) publications after Masters Degree will be PRSS
  17.
  1.7.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PRSS 16 – 17
  1.8 RESEARCH OFFICER II – DIETETICS (2 POSTS)
  1.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To participate in carrying out dietetics studies;
   To assist in the implementation of dietetics interventions;
   To perform any other duties assigned.
  1.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of an upper second class Honours degree in, Dietetics or related
  fields, from a recognized institution with at least three (3) years of working
  experience in a reputable organization.
   Entry point for Graduates with six (6) years research experience will be
  PRSS 11.
  1.8.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PRSS 10 –11
  1.9 TELEPHONE OPERATOR GRADE II (1 POST)
  1.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To attend visitors
   To maintain telephone register for all official and private calls
   To perform any other duties assigned
  1.9.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Form IV or VI Certificate with Basic Medium Level Certificate in
  Telephone Operating and Reception from recognized institutions, fluent in
  English and Kiswahili and with at least four (4) years of working
  experience.7
  1.9.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale PGSS 6 – 7
  1.10 SENIOR DRIVER I (2 POSTS)
  1.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To monitor, evaluate and report vehicles performances and related costs;
   To prepare vehicle service schedules;
   To perform any other duties assigned.
  1.10.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of at least Form IV Certificate, valid Driving License Class “C” and
  must have basic certificate in driving from NIT or its equivalent with clean
  record in driving of at least ten (10) years of working experience.
  1.10.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale POSS 8/PGSS 7
  1.11 SENIOR SECURITY GUARD I (1 POST)
  1.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To assist in investigations and taking accused to court;
   To conduct on job training;
   To perform any other duties assigned.
  1.11.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Form IV Certificate who has attended Peoples Militia/National
  Service Course or Advanced Militia course/Police Certificate from Moshi
  Training Centre or its Equivalent from a recognized institution with at least
  seven (7) years of working experience in reputable organisations.
  1.11.3 REMUNERATION
   Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
  scale POSS 8/PGSS 7
  2.0 THE INSTITUTE OF SOCIAL WORK (ISW)
  The ISW is one of the institutions of higher learning in Tanzania which was
  established in 1974 by Act No. 26 of 1973 (as amended by Miscellaneous Act
  No. 13 of 2002). The Institute is under the Ministry of Health and Social Welfare
  and is located at Kijitonyama in Dar-es-Salaam.8
  The Institute was established to provide qualified human resources for
  strengthening social welfare services delivery system in Tanzania. It is accredited
  with the National Council for Technical Education (NACTE) as an institute of
  higher learning to conduct training programmes in the fields of social work,
  industrial relations and human resources management.
  2.1 ASSISTANT LECTURERS (8 POSTS)
  2.1.1 REPORTING
  The ideal candidate will be accountable to Director of Studies.
  2.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   Assisting in lecturing and tutorial seminars.
   Carry out consultancy in Research and service job assignment including
  data collection under close supervision.
   Setting examinations, invigilating, marking and timely production of
  examination results.
   Prepares teaching materials for tutorials and exercises including case
  studies.
   Any other duties as may be assigned by the Programme Co-coordinator or
  the Director of Studies
   Conduct lectures with guidance of senior lecturers.
  2.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Must possess Masters degree in social Work with Fist or Upper second
  class of not below 3.8 GPA. From any recognized Institution. Must be
  able to demonstrate the capability of teaching, conducting research and
  consultancy and other duties and Effective computer use. Teaching and
  research experience of at list 3 years will be an added advantage. Must be
  ready to work in team.
  2.1.4 REMUNERATION
   The successful candidate will be offered remunerations commensurate
  with the Institution’s remuneration schemes - PHTS 8
  2.2 ASSISTANT LECTURERS (8 POSTS)
  2.2.1 REPORTING
  The ideal candidate will be accountable to Director of Studies.9
  2.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   Assisting in lecturing and tutorial seminars.
   Carry out consultancy in Research and service job assignment including
  data collection under close supervision.
   Setting examinations, invigilating, marking and timely production of
  examination results.
   Prepares teaching materials for tutorials and exercises including case
  studies.
   Any other duties as may be assigned by the Programme Co-coordinator or
  the Director of Studies
   Conduct lectures with guidance of senior lecturers.
  2.2.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holders of Masters degree in Human Resource Management with First or
  Upper second class of not below 3.8 G.P.A.. Teaching experience of at
  least 3 years will be an added advantage. Must be able to demonstrate
  the capability of teaching, conducting research and consultancy and other
  duties and effective computer use.
  2.2.4 REMUNERATION
   The successful candidate will be offered remunerations commensurate
  with the Institution’s remuneration schemes - PHTS 8
  2.3 ASSISTANT LECTURERS (5 POSTS)
  2.3.1 REPORTING
  The ideal candidate will be accountable to Director of Studies.
  2.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
   To assist in conducting seminars and tutorial classes under close
  supervision
   .Prepare material for tutorial exercises.
   .Assisting in teaching in the Certificate Course
   .Conduct research under close supervision
   .Carry out consultancy and service job assignments under close
  supervision.
   .Any other duties as may be assigned by the Programme Co-coordinator
  or the Director or Studies.10
  2.3.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
   Holder of Masters Degree in Industrial Relations with First or Upper
  second class of not below 3.8 G.P.A. and effective computer use. Must
  show capability of teaching and supervision. Must be ready to work in
  team.
  2.3.4 REMUNERATION
   The successful candidate will be offered remunerations commensurate
  with the Institution’s remuneration schemes - PHTS 8
  GENERAL CONDITIONS
  i. All applicants must be Citizens of Tanzania
  ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having
  reliable contact postal address, e-mail addres and telephone numbers.
  iii. Applicants should not be above 45 years of age and should observe the
  age limit where indicated for each position.
  iv. The title of the position applied for should be marked on the envelope;
  short of which will make the application invalid.
  v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic
  certificates:
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
  - Form IV and Form VI National Examination Certificates.
  - Computer Certificate
  - Professional certificates from respective boards
  - One recent passport size picture and birth certificate.
  vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT
  ACCEPTED
  vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be
  accepted.
  viii. Presentation of forged academic certificates and other information
  in the CV will necessitate to legal action
  ix. Applicants for senior positions currently employed in the public service
  should route their application letters through their respective employers.
  x. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service
  should not apply, they have to adhere to Government Circular Na.
  CAC. 45/257/01/D/140 dated 30
  th
  November 2010.11
  xi. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever
  reason should not apply.
  xii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable
  contacts.
  xiii. This advert is also found in President's Office - Public Service Management, PMORALG - Home -,
  www.institutesocialwork.ac.tz and www.tfnc.or.tz.
  xiv. Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania
  Commission for Universities (TCU)
  xv. Dead line for application is , 27
  th
  December, 2011 at 3:30 p.m
  xvi. Application letters should be written in English
  xvii. APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING
  ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTALBE:
  Secretary,
  Public Service Recruitment Secretariat,
  P.O. Box 63100,
  DAR ES SALAAM.
   
 4. Likwanda

  Likwanda JF-Expert Member

  #4
  Dec 24, 2011
  Joined: Jun 16, 2011
  Messages: 3,854
  Likes Received: 45
  Trophy Points: 145
  Pamoja Sana Mkuu.
   
 5. M

  Mpigaji JF-Expert Member

  #5
  Dec 24, 2011
  Joined: Feb 6, 2011
  Messages: 386
  Likes Received: 1
  Trophy Points: 0
  Ahsante mkuu!
   
Loading...