Miaka 50 ya uhuru tanzania tunahitaji katiba mpya sio propaganda | JamiiForums | The Home of Great Thinkers

Dismiss Notice
You are browsing this site as a guest. It takes 2 minutes to CREATE AN ACCOUNT and less than 1 minute to LOGIN

Miaka 50 ya uhuru tanzania tunahitaji katiba mpya sio propaganda

Discussion in 'KATIBA Mpya' started by samseuya, Nov 22, 2011.

 1. s

  samseuya New Member

  #1
  Nov 22, 2011
  Joined: Nov 20, 2011
  Messages: 1
  Likes Received: 0
  Trophy Points: 0
  Wakubwa,Kusema kweli billa kuingiza itikadi za siasa kwa nchi kama Tanzania ambayo imepata uhuru wa bendera miaka 50 iliyopita hatuwezi kuendelea kufumbia macho upungufu mkubwa uliopo kwenye katiba ya jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977.
  Binafsi sioni kwa nini viongozi wetu wanapata kigugumizi kutuongoza kuingia kwenye mchakato wa kupatakatiba mpya sio kwa jina bali kwa maudhui yake.

  Kwa maoni yangu mchakato tulioanza sasa hivi hauna nia yoyote ya kutupatia katiba mpya,labda kwa jina tu.
  Hivi,hebu tujiulize
  1. tutawezaje kupata katiba yenye matakwa ya watanzania kwa kutumia tume ya Raisi?
  2. tutawezaje kupata katiba mpya wakati mswada wenyewe wa katiba mpya unatuzuia kujadili au kuhoji mambo ambayo yanagusa maisha yetu kila siku kama madara makubwa ya viongozi na muungano wa nchi mbili uliozaa nchi mbili (tunaambiwa 1/2+1/2=2)halafu haturuhusiwi kuhoji ? tunatakiwa kuboresha tu ? hii ni haki kweli?
  Mio sio mtaalamu wa sheria lakini pamoja na upofu wangu wa sheria naweza kutilia shaka vifungu vingi vya katiba ya sasa,
  sitaki kuamini kwamba walioko kwenye mfumo wa utawala hawayaoni,tena wengi wao ni wasomi waliobobea kwenye taaluma ya sheria.

  Aaah,mie sijui bwana,ninyi mtanikosoa kama nakosea.


  Wadau angalieni vifungu vifwatavyo halafu nyie wenyewe mtaniambia mnavionaje?


  MAKOSA YALIYOPO KWENYE KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

  Kutangaza
  Jamhuri ya
  Muungano
  Sheria ya 1984
  Na.15 ib
  1. Tanzania ni nchi moja na ni Jamhuri ya Muungano.

  Tangazo la nchi
  yenye Mfumo wa
  vyama vingi
  Sheria ya 1992
  Na.4 ib.5
  (1) Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na
  ya kijamaa, yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa.
  (2) Mambo yote yahusuyo uandikishaji na uendeshaji
  wa vyama vya siasa nchini yatasimamiwa kwa mujibu wa
  masharti ya Katiba hii na ya sheria iliyotungwa na Bunge kwa
  ajili hiyo

  Haki ya kumiliki
  mali
  Sheria ya 1984
  Na.15 ib.6
  24.-(1) Bila ya kuathiri masharti ya sheria za nchi
  zinazohusika, kila mtu anayo haki ya kumiliki mali, na haki ya
  hifadhi kwa mali yake aliyonayo kwa mujibu wa sheria.


  Utekelezaji wakazi na shughuli
  za
  Rais, n.k Sheria
  ya 1984 Na.15
  ib.9
  Sheria ya 1992
  Na.4 ib …
  Na.20
  ib.12,
  Sheria yua
  1994 Na.34 ib.6
  37.-(1) Mbali na kuzingatia masharti yali yomo katika Katiba
  hii, na sheria za Jamhuri ya Muungano katika utendaji wa kazi na
  shughuli zake, Rais atakuwa huru na hatalazimika kufuata
  ushauri atakaopewa na mtu yeyote, isipokuwa tu pale
  anapotakiwa na Katiba hii au na sheria nyingine yoyote kufanya
  jambo lolote kulingana na ushauri anaopewa na mtu au mamlaka
  yoyote.
  Sifa za mtu
  kuchaguliwa wa
  kuwa Rais
  Sheria ya 1992
  Na.4
  Sheria ya 1994
  Na.13 ib…
  Sheria ya 1994
  Na.34 ib….
  Sheria ya 2000
  Na.3 ib.7
  39.-(1) Mtu hatastahili kuchaguliwa kushika kiti cha Rais wa
  Jamhuri ya Muungano isipokuwa tu kama-
  (a) ni raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano kwa
  mujibu wa Sheria ya Uraia.
  (b) ametimiza umri wa miaka arobaini;
  (c) ni mwanachama, na mgombea aliyependekezwa na
  chama cha siasa;
  (d) anazo sifa za kumwezesha kuwa Mbunge au Mjumbe
  wa Baraza la Wawakilishi,
  (e) katika kipindi cha miaka mitano kabla ya tarehe ya
  Uchaguzi Mkuu hajawahi kutiwa hatiani katika
  Mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa
  kodi yoyote ya Serikali.  Utaratibu wa
  uchaguzi wa
  Rais Sheria
  Na.20 ya 1992
  Na.20 ib.5
  Sheria Na.34
  ya 1994
  Na.34 ib.10
  41.-(1) Baada ya Bunge kuvunjwa au kukitokea jambo jingine
  lolote lililotajwa katika ibara ndogo ya (2) ya ibara ya 38 na
  inalazimu uchaguzi wa Rais kufanyika, kila chama cha siasa
  kinachopenda kushiriki katika uchaguzi wa Rais kitawasilisha
  kwa Tume ya Uchaguzi, kwa mujibu wa sheria, jina la
  mwanachama wake mmoja kinayetaka asimame kama mgombea
  katika uchaguzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano na jina la
  mwananchama wake mwingine kinayempendekeza kwa nafasi
  ya Makamu wa Rais.
  (2) Mapendekezo ya majina ya wagombea katika uchaguzi
  wa Rais yatawasilishwa kwa Tume ya Uchaguzi katika siku na
  saa itakayotajwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na Bunge, na
  mtu hatakuwa amependekezwa kwa halali isipokuwa tu kama
  kupendekezwa kwake kunaungwa mkono na wananchi wapiga
  kura kwa idadi na kwa namna itakayotajwa na sheria iliyotungwa
  na Bunge.
  (3) Endapo inapofika saa na siku iliyotajwa kwa ajili ya
  kuwasilisha mapendekezo ya majina ya wagombea, ni mgombea
  mmoja tu ambaye anapendekezwa kwa halali, Tume itawasilisha
  jina lake kwa wananchi, nao watapiga kura ya kumkubali au
  kumkataa kwa mujibu wa masharti ya ibara hii na ya sheria
  Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
  _________________________________________________________________
  34
  iliyotungwa na Bunge.
  (4) Uchaguzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano utafanywa
  siku itakayoteuliwa na Tume ya Uchaguzi kwa mujibu wa Sheria
  iliyotungwa na Bunge.
  (5) Mambo mengine yote yahusuyo utaratibu wa uchaguzi wa
  Rais yatakuwa kama itakavyofafanuliwa katika sheria iliyotungwa
  na Bunge kwa ajili hiyo.
  (6) Mgombea yeyote wa kiti cha Rais atatangazwa kuwa
  amechaguliwa kuwa Rais iwapo tu amepata kura nyingi zaidi
  kuliko mgombea mwingine yeyote.
  (7) Iwapo mgombea ametangazwa na Tume ya Uchaguzi
  kwamba amechaguliwa kuwa Rais kwa mujibu wa ibara hii, basi
  hakuna Mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya
  kuchunguza kuchaguliwa kwake.


  Kinga dhidi ya
  mashataka ya
  na madai
  Sheria ya 1984
  Na.15 ib.9
  Sheria ya 1992
  Na.20 ib…
  46.-(1) Wakati wote Rais atakapokuwa bado ameshika
  madaraka yake kwa mujibu wa Katiba hii, itakuwa ni marufuku
  kumshitaki au kuendesha mashataka ya aina yoyote juu yake
  mahakamani kwa ajili ya kosa lolote la jinai.
  (2) Wakati wote Rais atakapokuwa bado ameshika madaraka
  yake kwa mujibu wa Katiba hii, haitaruhusiwa kufungua
  mahakamani shauri kuhusu jambo lolote alilolitenda au alilokosa
  kulitenda yeye binafsi kama raia wa kawaida ama kabla au
  baada ya kushika madaraka ya Rais, ila tu kama angalau siku
  thelathini kabla ya shauri kufunguliwa mahakamani, Rais
  atapewa au ametumiwa kwamba taarifa ya madai kwa maandishi
  kwa kufuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria
  iliyotungwa na Bunge, na taarifa hiyo ikiwa inatoa maelezo
  kuhusu chanzo cha shauri hilo, kiini cha madai yenyewe, jina
  lake na anwani ya mahali anapoishi huyo mdai na jambo hasa
  analodai.
  (3) Isipokuwa kama ataacha kushika madaraka ya Rais
  kutokana na masharti ya ibara ya 46A(10), itakuwa ni marufuku
  kumshtaki au kufungua mahakamani shauri lolote la jinai au la
  kumdai mtu aliyekuwa anashika madaraka ya Rais baada ya
  kuacha madaraka hayo kutokana na jambo lolote alilofanya yeye
  kama Rais wakati alipokuwa bado anashika madaraka ya Rais
  kwa mujibu wa Katiba hii.
  Hii hapa…46A(10) Endapo Bunge litapitisha azimio kuwa mashtaka dhidi ya
  Rais yamethibitika na kwamba hastahili kuendelea kushika kiti
  cha Rais, Spika atawafahamisha Rais na Mwenyekiti wa Tume
  ya Uchaguzi juu ya azimio la Bunge, na hapo Rais atawajibika
  kujiuzulu kabla ya kuisha kwa siku ya tatu tangu Bunge
  lilipopitisha azimio hilo.)

  Uteuzi wa
  Mawaziri
  Sheria ya
  1984 Na.15
  ibara 9
  55.-(1) Mawaziri wote ambao ni wajumbe wa Baraza la
  Mawaziri kwa mujibu wa ibara ya 54 watateuliwa na Rais baada
  ya kushauriana na Waziri Mkuu.
  (2) Pamoja na Mawaziri waliotanjwa katika ibara ndogo ya (1),
  Rais aweza, baada ya kushauriana na Waziri Mkuu, kuwateua
  Naibu Mawaziri. Naibu Mawaziri wote hawatakuwa wajumbe wa
  Baraza la Mawaziri.
  (3) Rais aweza kuteua idadi yoyote ya Naibu Mawaziri ambao
  watawasaidia Mawaziri katika utekelezaji wa kazi na shughuli zao.
  (4) Mawaziri na Naibu Mawaziri wote watateuliwa kutoka
  miongoni mwa Wabunge.
  (5) Bila ya kujali masharti ya ibara ndogo ya (1) ikitokea
  kwamba Rais anahitajiwa kumteua Waziri au Naibu Waziri baada
  ya Bunge kuvunjwa, basi aweza kumteua mtu yeyote ambaye
  alikiwa Mbunge kabla ya Bunge kuvunjwaMasharti ya
  kazi
  ya Wabunge


  Sheria ya
  1984 Na.15
  ib.13
  Sheria ya
  2000
  Na.3 ib.14
  74.-(1) Kutakuwa na Tume ya Uchaguzi ya Jamhuri ya
  Muungano ambayo itakuwa na wajumbe wafuatao watakaoteuliwa
  na Rais:-
  (a) Jaji wa Mahakama Kuu au Jaji wa Mahakama ya
  Rufani, ambaye atakuwa mwenyekiti;
  (b) Makamu Mwenyekiti ambaye atakuwa mtu
  anayeshika, aliyewahi kushika au anayestahili
  kuteuliwa kushika madaraka ya Jaji wa Mahakama
  Kuu au Jaji wa Mahakama ya Rufani;
  (c) wajumbe wengine watakaotajwa na sheria iliyotungwa
  na Bunge.
  (2) Rais atamteua Makamu wa Mwenyekiti wa Tume ya
  Uchaguzi kwa kufuata kanuni kwamba endapo Mwenyekiti ni mtu
  anayetoka sehemu moja ya Muungano, Makamu wake atakuwa ni
  mtu anayetoka sehemu ya pili ya Muungano.
  (3) Watu wafuatao hawataweza kuteuliwa kuwa wajumbe wa
  Tume ya Uchaguzi yaani-
  (a) Waziri au Naibu Waziri;
  (b) mtu mwenye madaraka ya aina yoyote iliyotajwa
  mahsusi na sheria iliyotunga na Bunge kwamba ni
  mwiko kwa mtu mwenye madaraka hayo kuwa
  mjumbe wa Tume ya Uchaguzi;
  (c) Mbunge, Diwani au mtu mwingine mwenye madaraka
  ya aina yaliyotajwa na sheria iliyotungwa na Bunge
  kwa mujibu wa masharti ya aya ya (g) ya ibara ndogo
  ya (2) ya ibara ya 67 ya Katiba hii.
  (d) Kiongozi wa chama chochote cha siasa.
  (4) Bila ya kuathiri masharti mengineyo ya ibara hii, Mjumbe
  wa Tume ya Uchaguzi atakoma kuwa Mjumbe litokeapo lolote
  katika ya mambo yafuatayo-
  (a) Ukimalizika muda wa miaka mitano tangu
  alipoteuliwa; au
  (b) ikiwa litatokea jambo lolote ambalo, kama
  asingekuwa Mjumbe wa Tume, lingemfanya asiweze
  kuteuliwa kuwa Mjumbe wa Tume ya Uchaguzi.
  (5) Rais aweza tu kumwondoa katika madaraka Mjumbe wa
  Tume ya Uchaguzi kwa sababu ya kushindwa kutekeleza kazi
  zake, ama kutokana na maradhi au sababu nyingine yoyote, au
  kwa sababu ya tabia mbaya au kupoteza sifa za kuwa mjumbe.
  (6) Majukumu ya Tume ya Uchaguzi yatakuwa ni(12)  74(12)Hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya
  kuchunguza jambo lolote lililotendwa na Tume ya Uchaguzi katika
  kutekeleza madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya Katiba hii.

   
 2. O

  Ongeauchoke Senior Member

  #2
  Nov 25, 2011
  Joined: Nov 4, 2010
  Messages: 150
  Likes Received: 0
  Trophy Points: 33
  Tusahihishe hapo. Tanzania haijawahi kuwa koloni la nchi yoyote. Koloni linalotimiza miaka 50 ni Tanganyika. Yote haya yanatokana na katiba mbaya. Nenda Canada au Marekani kila nchi ina serikali yake. Ni kitu kisichokubalika kusherehekea miaka 50 wa Tanganyika ikiwa imezikwa.
   
Loading...