SoC03 Kubadilisha Sekta ya Madini Tanzania: Kukuza Uwajibikaji na Utawala Bora kwa Ukuaji Endelevu

Stories of Change - 2023 Competition

Mlolwa Edward

Member
Nov 1, 2016
44
54
Sekta ya madini ya Tanzania ni mchangiaji muhimu katika uchumi wa nchi, hasa kutokana na juhudi za wachimbaji wadogo wanaofanya kazi kwa uhuru. Katika uchambuzi huu wa kina, tunaangazia masuala muhimu yanayoathiri sekta ya madini nchini Tanzania, tukipendekeza masuluhisho endelevu ili kukuza uwazi, usalama na ustawi sawa.

1. Ukataji miti na Matumizi ya Zebaki:

Ukataji miti unaotokana na mashimo ya uchimbaji madini ni tatizo kubwa la kimazingira nchini Tanzania. Ili kukabiliana na hili, sheria kali lazima zitungwe zinazoamuru shughuli za upandaji miti upya na uhifadhi wa ardhi baada ya uchimbaji madini. Zaidi ya hayo, kupunguza utegemezi wa magogo kama msaada wa miundo kwa mashimo kunaweza kusaidia kuhifadhi misitu. Mbinu za kibunifu kama vile kutumia nyenzo zinazopatikana ndani, na rafiki wa mazingira kwa ajili ya ujenzi wa shimo zinapaswa kuhimizwa.

Utumiaji wa zebaki kwenye dhahabu Uunganishaji sio tu unadhuru afya ya wachimbaji lakini pia hupunguza ubora katika uchimbaji wa dhahabu. Uingiliaji kati wa serikali ni muhimu ili kuhamasisha kupitishwa kwa njia mbadala salama kama vile usafishaji wa sianidi na borax, ambayo inaweza kupunguza matumizi ya zebaki. Zaidi ya hayo, kuwekeza katika kampeni za elimu na uhamasishaji kuhusu hatari za zebaki kunaweza kuhimiza mabadiliko ya kitabia miongoni mwa wachimba migodi.

2. Hatua za Usalama:

Kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wa madini kunapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza kwa serikali ya Tanzania. Ili kufikia hili, utekelezaji wa kanuni za usalama wa kina ni muhimu. Vyombo vya usalama vinavyofaa, ikiwa ni pamoja na viatu vya usalama, glavu, helmeti na miwani, vinapaswa kutolewa kwa wachimbaji madini wote kwa viwango vya ruzuku ili kuimarisha uzingatiaji.

Programu bora za mafunzo na uhamasishaji kuhusu mbinu salama za uchimbaji madini, utambuzi wa hatari, na itifaki za dharura ni muhimu kwa ustawi wa wachimbaji. Zaidi ya hayo, matumizi ya mifumo ya kisasa ya mitambo ya kubeba mizigo, kama vile winchi na vipandisho, inapaswa kuhimizwa ili kupunguza kazi ya mikono na ajali zinazoweza kutokea.

Kuboresha uingizaji hewa katika mashimo ya madini ili kuhakikisha ugavi wa mara kwa mara wa hewa safi kunaweza kupunguza hatari za kupungua kwa oksijeni na hatari zinazohusiana na afya. Zaidi ya hayo, ufuatiliaji wa viwango vya ujenzi wa mashimo ya uchimbaji madini unaweza kuzuia kuanguka na kuimarisha usalama wa wachimbaji wanaofanya kazi chini ya ardhi.

3. Utoaji wa Maji na Vifaa vilivyoboreshwa:

Upatikanaji wa pampu za maji salama na bora ni muhimu kwa mashimo ya kutiririsha maji. Serikali inapaswa kutoa ruzuku kwa ununuzi wa pampu za maji zinazoingia chini ya maji, kuhimiza matumizi yake salama na bora huku ikipunguza hatari za kiafya zinazohusiana na waya za umeme zilizo wazi.

Kuimarisha upatikanaji wa fedha na mikopo midogo midogo kwa wachimbaji wadogo kunaweza kuwawezesha kuwekeza katika vifaa na zana za kisasa za uchimbaji. Hii sio tu itaboresha tija lakini pia itapunguza mkazo wa kazi zinazohitaji nguvu kazi, na hivyo kuongeza mapato bora kwa wachimbaji.

4. Utafiti na Maendeleo:

Utafiti duni na maendeleo katika sekta ya madini husababisha wachimbaji kutegemea kazi ya kubahatisha, na hivyo kusababisha upotevu wa muda na rasilimali. Serikali inapaswa kushirikiana na taasisi za utafiti na wataalamu kuwapatia wachimbaji data za kijiolojia, zana za juu za uchunguzi na mafunzo.

Kwa kuwekeza katika uchunguzi wa kijiolojia na mipango ya uchunguzi, wachimbaji wanaweza kufanya maamuzi sahihi kuhusu amana za dhahabu zilizopo, na hivyo kuongeza nafasi zao za kufaulu. Zaidi ya hayo, serikali inaweza kuanzisha vituo vya utafiti katika maeneo ya uchimbaji madini ili kuwezesha kubadilishana maarifa na usaidizi wa kiufundi.

5. Usafi wa Mazingira:

Taratibu duni za usafi na utupaji taka katika maeneo ya uchimbaji madini husababisha hatari kubwa kiafya kwa jamii. Serikali inapaswa kuzindua kampeni za elimu ya usafi, ikisisitiza umuhimu wa udhibiti bora wa taka na usafi wa mazingira.

Kuanzisha vifaa safi na vilivyo safi vya kuandaa chakula na kukuza upatikanaji wa vyanzo vya maji safi kutaboresha hali ya maisha ya wachimbaji madini na familia zao. Mipango ya kusafisha maji inaweza kulinda zaidi dhidi ya magonjwa yatokanayo na maji na kuboresha ustawi wa jumla.

6. Huduma za Jamii na Afya:

Upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii kama vile polisi, hospitali, na mahali pa ibada ni muhimu kwa ustawi wa jumuiya za wachimbaji madini. Serikali itoe kipaumbele kwa uanzishwaji wa vituo vya polisi vilivyo na vifaa vya kutosha kushughulikia masuala ya uvunjifu wa sheria na kuimarisha usalama katika maeneo ya uchimbaji madini.

Kuanzisha hospitali na vituo vya afya kwa kuzingatia kushughulikia magonjwa ya zinaa, ikiwa ni pamoja na VVU/UKIMWI, kutaboresha matokeo ya afya ya wachimbaji madini na familia zao. Kushirikiana na NGOs na mashirika ya afya ya kimataifa kunaweza kuleta huduma maalum za afya katika maeneo ya mbali ya uchimbaji madini.

7. Umiliki wa Ardhi na Utatuzi wa Migogoro:

Athari za kimazingira za shughuli za uchimbaji madini zinahitaji sera ya kina ya uhifadhi wa ardhi. Makampuni ya uchimbaji madini yanapaswa kuwa na wajibu wa kurejesha ardhi baada ya uchimbaji, kurekebisha mfumo wa ikolojia kwa vizazi vijavyo.

Kuanzisha utaratibu madhubuti na usio na upendeleo wa kutatua migogoro unaohusisha wadau wote, wakiwemo wachimbaji na makampuni ya uchimbaji madini, kunaweza kusaidia kuzuia migogoro inayotokana na shughuli za uchimbaji madini. Hii itachangia katika kukuza uhusiano wenye uwiano na manufaa zaidi kati ya pande mbalimbali zinazohusika.

8. Haki kwa Wachimbaji Wadogo:

Ili kulinda haki na maslahi ya wachimbaji wadogo, serikali inapaswa kutunga sheria inayohakikisha haki na fursa sawa. Hii ni pamoja na kutekeleza miongozo iliyo wazi ya kupata usaidizi wa kifedha na mikopo midogo midogo, kuhimiza ushirikishwaji na uwazi katika mchakato.

Kwa kuunda majukwaa ya wachimbaji madini kushirikiana na watunga sera na washikadau wa sekta hiyo, serikali inaweza kuelewa vyema changamoto zinazowakabili wachimbaji wadogo na kuandaa programu za usaidizi zinazolengwa. Kuwezesha upatikanaji wa mafunzo na fursa za kukuza ujuzi kunaweza pia kuongeza uwezo na ustahimilivu wa wachimbaji.

Hitimisho:

Mabadiliko ya sekta ya madini ya Tanzania kuelekea uwajibikaji na utawala bora yanadai hatua za pamoja kutoka kwa serikali, makampuni ya madini na jamii ya wenyeji. Kwa kushughulikia changamoto zinazowakabili wachimbaji wadogo kupitia masuluhisho endelevu, tunaweza kulinda mazingira, kuboresha usalama na ustawi wa wachimbaji, na kukuza ukuaji wa kiuchumi na kijamii.
 
0 Reactions
Reply
Back
Top Bottom