Kikwete kavunja sheria | JamiiForums | The Home of Great Thinkers

Dismiss Notice
You are browsing this site as a guest. It takes 2 minutes to CREATE AN ACCOUNT and less than 1 minute to LOGIN

Kikwete kavunja sheria

Discussion in 'Jukwaa la Sheria (The Law Forum)' started by kinepi_nepi, Nov 22, 2008.

 1. kinepi_nepi

  kinepi_nepi JF-Expert Member

  #1
  Nov 22, 2008
  Joined: Aug 16, 2007
  Messages: 870
  Likes Received: 4
  Trophy Points: 0
  Kwa kutamka kwamba atakayerudisha Fedha alizoiba atamwachia huru, Kikwete kavunja sheria ya nchi.
  Kutokana na mujibu wa sheria ni lazima mtu ahukumiwe ndio rais anaweza kumsamehe.

  "45.-(1) Bila ya kuathiri masharti mengineyo yaliyomo katika
  ibara hii, Rais anaweza kutenda lolote kati ya mambo yafuatayo:-
  (a) kutoa msamaha kwa mtu yeyote aliyepatikana na
  hatia mbele ya mahakama kwa kosa lolote, na aweza
  kutoa msamaha huo ama bila ya masharti au kwa
  masharti, kwa mujibu wa sheria;
  (b) kumwachilia kabisa au kwa muda maalum mtu
  yeyote aliyehukumuwa kuadhibiwa kwa ajili ya kosa
  lolote ili mtu huyo asitimize kabisa adhabu hiyo au
  asitimize adhabu hiyo wakati wa muda huo maalum;
  (c) kuibadilisha adhabu yoyote aliyopewa mtu yeyote
  kwa kosa lolote iwe adhabu tahafifu;
  (d) kufuta adhabu yote au sehemu ya adhabu yoyote
  Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
  _________________________________________________________________
  36
  aliyopewa mtu yeyote kwa ajili ya kosa lolote au
  kufuta adhabu yote au sehemu ya adhabu ya kutoza,
  au kuhozi (au kuchukua) kitu cha mtu mwenye hatia
  ambacho vinginevyo kingechukuliwa na Serikali ya
  Jamhuri ya Muungano.
  (2) Bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka
  utaratibu utakaofuatwa na Rais katika utekelezaji wa madaraka
  yake kwa mujibu wa ibara hii.
  (3) Masharti ya ibara hii yatatumika kwa watu waliohukumiwa
  na kuadhibiwa Tanzania Zanzibar na kwa adhabu zilizotolewa
  Tanzania Zanzibar kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na Bunge
  inayotumika Tanzania Zanzibar, hali kadhalika, masharti hayo
  yatatumika kwa watu waliohukumiwa na kuadhibiwa Tanzania
  Bara kwa mujibu wa sheria.
  Kinga dhidi ya
  mashataka ya
  na madai
  Sheria ya 1984
  Na.15 ib.9
  Sheria ya 1992
  Na.20 ib…
  46.-(1) Wakati wote Rais atakapokuwa bado ameshika
  madaraka yake kwa mujibu wa Katiba hii, itakuwa ni marufuku
  kumshitaki au kuendesha mashataka ya aina yoyote juu yake
  mahakamani kwa ajili ya kosa lolote la jinai.
  (2) Wakati wote Rais atakapokuwa bado ameshika madaraka
  yake kwa mujibu wa Katiba hii, haitaruhusiwa kufungua
  mahakamani shauri kuhusu jambo lolote alilolitenda au alilokosa
  kulitenda yeye binafsi kama raia wa kawaida ama kabla au
  baada ya kushika madaraka ya Rais, ila tu kama angalau siku
  thelathini kabla ya shauri kufunguliwa mahakamani, Rais
  atapewa au ametumiwa kwamba taarifa ya madai kwa maandishi
  kwa kufuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria
  iliyotungwa na Bunge, na taarifa hiyo ikiwa inatoa maelezo
  kuhusu chanzo cha shauri hilo, kiini cha madai yenyewe, jina
  lake na anwani ya mahali anapoishi huyo mdai na jambo hasa
  analodai.
  (3) Isipokuwa kama ataacha kushika madaraka ya Rais
  kutokana na masharti ya ibara ya 46A(10), itakuwa ni marufuku
  kumshtaki au kufungua mahakamani shauri lolote la jinai au la
  kumdai mtu aliyekuwa anashika madaraka ya Rais baada ya
  kuacha madaraka hayo kutokana na jambo lolote alilofanya yeye
  kama Rais wakati alipokuwa bado anashika madaraka ya Rais
  kwa mujibu wa Katiba hii.
  Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
  _________________________________________________________________
  37
  Bunge laweza
  kumshtaki Rais
  Sheria ya 1992
  Na.20 ib.8
  Sheria ya 1995
  Na.12 ib.4
  46A.-(1) Bila ya kujali masharti ya ibara ya 46 ya Katiba hii,
  Bunge linaweza kupitisha azimio la kumuondoa Rais madarakani
  endapo itatolewa hoja ya kumshtaki Rais na ikapitishwa kwa
  mujibu wa masharti ya ibara hii.
  (2) Bila ya kuathiri masharti mengineyo ya ibara hii, hoja
  yoyote ya kumshtaki Rais haitatolewa isipokuwa tu kama
  inadaiwa kwamba Rais-
  Sheria ya …. (a) ametenda vitendo ambavyo kwa jumla vinaivunja
  Katiba au Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma;
  (b) ametenda vitendo ambavyo vinakiuka maadili
  yanayohusu uandikishwaji wa vyama vya siasa
  yaliyotajwa katika ibara ya 20(2) ya Katiba, au
  (c) amekuwa na mwenendo unaodhalilisha kiti cha Rais
  wa Jamhuri ya Muungano, na haitatolewa hoja ya
  namna hiyo ndani ya miezi kumi na miwili tangu hoja
  kama hiyo ilipotolewa na ikakataliwa na Bunge.
  (3) Bunge halitapitisha hoja ya kumshtaki Rais isipokuwa tu
  kama-
  (a) taarifa ya maandishi, iliyotiwa sahihi na kuungwa
  mkono na Wabunge wasiopungua asilimia ishirini ya
  Wabunge wote itawasilishwa kwa Spika siku
  thelathini kabla ya kikao ambapo hoja hiyo
  inakusudiwa kutolewa Bungeni, ikifafanua makosa
  aliyoyatenda Rais, na ikipendekezwa kuwa Kamati
  Maalum ya Uchunguzi iundwe ili ichunguze
  mashataka yaliyowasilishwa dhidi ya Rais;
  (b) wakati wowote baada ya Spika kupokea taarifa
  iliyotiwa sahihi na Wabunge na kujiridhisha kuwa
  masharti ya Katiba kwa ajili ya kuleta hoja
  yametimizwa, Spika atamruhusu mtoa hoja
  kuiwasilisha hoja hiyo, na kisha Spika atalitaka
  Bunge, bila ya kufanya majadiliano, lipige kura juu ya
  hoja ya kuunda Kamati Maalum ya Uchunguzi na
  kama ikiungwa mkono na Wabunge waiopungua
  theluthi mbili ya Wabunge wote atatangaza majina ya
  wajumbe wa Kamati Maalum ya Uchunguzi.
  (4) Kamati Maalum ya Uchunguzi, kwa madhumuni ya ibara
  hii, itakuwa na wajumbe wafuatao, yaani-
  (a) Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano, ambaye
  atakuwa ndiye Mwenyekiti wa Kamati;
  (b) Jaji Mkuu wa Tanzania Zanzibar na
  Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
  _________________________________________________________________
  38
  (c) Wajumbe saba walioteuliwa na Spika kwa mujibu wa
  Kanuni za Bunge na kwa kuzingatia uwiano wa
  uwakilishi baina ya vyama vya siasa
  vinavyowakilishwa Bungeni.
  (5) Endapo Bunge litapitisha hoja ya kuunda Kamati Maalum
  ya Uchunguzi, Rais atahesabiwa kuwa hayupo kazini, kisha kazi
  na madaraka ya Rais yatatekelezwa kwa mujibu wa masharti ya
  ibara ya 37(3) ya Katiba hii hadi Spika atakapomfahamisha Rais
  juu ya azimio la Bunge kuhusiana na mashataka yaliyotolewa
  dhidi yake.
  (6) Ndani ya siku saba baada ya Kamati Maalum ya Uchuguzi
  kuundwa, itakaa ichunguze na kuchambua mashataka dhidi ya
  Rais, pamoja na kumpatia Rais fursa ya kujieleza, kwa kufuata
  utaratibu uliowekwa na Kanuni za Bunge.
  (7) Mapema iwezekanavyo, na kwa vyovyote vile katika muda
  usiozidi siku tisini, Kamati Maalum ya Uchunguzi itatoa taarifa
  yake kwa Spika.
  (8) Baada ya Spika kupokea taarifa ya Kamati Maalum ya
  Uchunguzi, taarifa hiyo itawasilishwa Bungeni kwa kufuata
  utaratibu uliowekwa na Kanuni za Bunge.
  (9) Baada ya taarifa ya Kamati Maalum ya Uchunguzi
  kuwasilishwa kwa mujibu wa ibara ndogo ya (8), Bunge litaijadili
  taarifa hiyo na litampa Rais fursa ya kujieleza, na kisha, kwa kura
  za Wabunge wasiopungua theluthi mbili ya Wabunge wote,
  Bunge litapitisha azimio ama kuwa mashtaka dhidi ya Rais
  yamethibitika, na kwamba hastahili kuendelea kushika kiti cha
  Rais, au kuwa mashtaka hayo hayakuthibitika.
  (10) Endapo Bunge litapitisha azimio kuwa mashtaka dhidi ya
  Rais yamethibitika na kwamba hastahili kuendelea kushika kiti
  cha Rais, Spika atawafahamisha Rais na Mwenyekiti wa Tume
  ya Uchaguzi juu ya azimio la Bunge, na hapo Rais atawajibika
  kujiuzulu kabla ya kuisha kwa siku ya tatu tangu Bunge
  lilipopitisha azimio hilo.
  (11) Endapo Rais ataacha kushika kiti cha Rais kutokana na
  mashataka dhidi yake kuthibitika, hatakuwa na haki ya kupata
  malipo yoyote ya pensheni wala kupata haki au nafuu nyinginezo
  alizo nazo kwa mujibu wa Katiba au Sheria yoyote iliyotungwa na
  Bunge.
  Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania


  JADILI KWA UHURU
  _________________________________________________________________
   
 2. Mzee Mwanakijiji

  Mzee Mwanakijiji Platinum Member

  #2
  Nov 22, 2008
  Joined: Mar 10, 2006
  Messages: 31,362
  Likes Received: 6,393
  Trophy Points: 280
  Hujanukuu maneno ya Rais; hakuna mahali Rais aliposema atakayerudisha "atamwachia huru"...
   
Loading...