udhu

  1. N

    Udhu na afya kwa jumla

    Kwenye makala yaliyotolewa kwenye jarida la Source Linalotolewa na Umoja wa Mtaifa kuna maneno haya “Hakika kule kuoga kimpango na kutawadha kwa ajili ya kuswali katika jamii za Kiislamu kumesaidia sana kupunguza ueneaji ugonjwa wa trakoma ambao unaonekana kuwa ni sababu msingi ya upofu katika...
Top Bottom