ssd

  1. elivina shambuni

    Faida ya mabadiliko ya Mfumo wa Utendaji wa TANAPA kutoka katika mfumo wa Kiraia kuwa Jeshi-USU

    Mabadiliko ya Mfumo wa Utendaji Kazi wa shirika kutoka Kiraia kuwa Jeshi-Usu Chini ya uongozi wa awamu ya tano, TANAPA imeweza kufanya mabadiliko makubwa katika eneo la mfumo wa utendaji kazi kutoka ule wa Kiraia kwenda Jeshi-Usu. Muundo mpya wa Shirika uliidhinishwa na Mheshimiwa Rais wa...
Top Bottom