kutawadha


  1. N

    kutawadha ni kitu muhimu katika nguzo ya kuswalah

    1.Kuhudhurisha nia moyoni. 2.Kutaja jina la Mwenyezi Mungu kwa kusema “bismillah” 3.Kuosha vitanga viwili vya mikono (mara tatu) 4.Kupiga mswaki: na mahali pake ni wakati kusukutua. 5.Kusukutua na kupaliza maji puani na kuyatoa.(mara tatu) Madhmadhah: kutia maji kinywani na kuyageuza...