mkopo wa biashara | JamiiForums | The Home of Great Thinkers

Dismiss Notice
You are browsing this site as a guest. It takes 2 minutes to CREATE AN ACCOUNT and less than 1 minute to LOGIN

mkopo wa biashara

Discussion in 'Biashara, Uchumi na Ujasiriamali' started by charminglady, Apr 24, 2012.

 1. charminglady

  charminglady JF-Expert Member

  #1
  Apr 24, 2012
  Joined: Apr 16, 2012
  Messages: 17,736
  Likes Received: 897
  Trophy Points: 280
  hali zenu wanajamvi. ni wapi naweza kupata mkopo wa milion 3 ili niweze kuemndeleza biashara yangu. me nipo mwanza ni mjasiriamal mdogo au mchanga ktk biashara. iwe ni kwa mtu binafs au kampun au shirika. mkopo uwe na riba nafuu. natanguliza shukran
   
 2. u

  ureni JF-Expert Member

  #2
  Apr 26, 2012
  Joined: Jun 14, 2011
  Messages: 959
  Likes Received: 40
  Trophy Points: 45
  Jiunge na JF saccoss upate mkopo.
   
 3. Money Stunna

  Money Stunna JF-Expert Member

  #3
  Apr 26, 2012
  Joined: Aug 9, 2011
  Messages: 13,073
  Likes Received: 132
  Trophy Points: 145
  jaribu kwa mtu binafsi,kampun za mikopo kama bayport na shuza zinaumiza sana,riba yao iko juu sana
   
 4. m

  momidaurtaill Member

  #4
  Apr 28, 2012
  Joined: Apr 28, 2012
  Messages: 6
  Likes Received: 0
  Trophy Points: 0
  ÂÒÎ , ñîãëàñåí ÷òî ÿ Ìèðîíîâ Î.Ì. 21-08-1959 - øàðëàòàí, òóïîé ã0âí0áëîããåð è ãíèäà !!!Rambler îñåíü-çèìà 2007 Çèíîâèé ñóä Óìíûé Êðàéíèé, Òóïîé Ìèðîíîâ Åëèñåé;êóðêóëè àâòî õîëîïû ïîëèöèÿ îêåàí Øåâ÷óê òåëåâèçîð þìîð Ãàíàïîëüñêèé Ìèõàëêîâ Ïðîêóðàòóðà Èçâåñòèÿ ôèëîñîôèÿ , Ìû , Ã.À. , â ìèðå ,Ãîðáà÷åâ îòäûõ Àëåêñåé Íàâàëüíûé :) Ë× òðàãåäèÿ ñ 15.07.2003ã. – 04.06.2005ã. – ñîâåòíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÆÀÑÎ-Ïîëèñ». ãîñóäàðñòâî . Òàêæå ÿ Îëåã Ìèõàéëîâè÷ Ìèðîíîâ 21.08.1959 öåëþëèòíàÿ ãíèäà è æèðíîå õóéëî .
   
 5. MAFILILI

  MAFILILI JF-Expert Member

  #5
  Apr 28, 2012
  Joined: Apr 28, 2011
  Messages: 1,847
  Likes Received: 34
  Trophy Points: 145
  Nakushauri uende PRIDE baada ya muda, utafikia kiwango cha kukopa m 3
   
 6. M

  Manyovu Member

  #6
  Apr 28, 2012
  Joined: May 20, 2011
  Messages: 71
  Likes Received: 6
  Trophy Points: 15
  Unaweza kupata mkopo NMB, mie nimepata mil 5 siku chache zilizopita kwa ajili ya kuendeleza duka la rejareja na ninatakiwa kurudisha karibia sh. laki tisa kila mwezi kwa muda wa miezi sita. Hata hivyo inategemea biashara unayofanya na kama itakuwa na uwezo wa kurudisha (marejesho) kila mwezi. Ili wakupe watahitaji kujiridhisha kama biashara yako inalipa, kama imesajiriwa (Leseni na TIN) na pia kitu kitakacholinda huo mkopo kama ukishindwa kurudisha kwa maana ya hati ya kiwanja au nyumba.
   
 7. charminglady

  charminglady JF-Expert Member

  #7
  Apr 29, 2012
  Joined: Apr 16, 2012
  Messages: 17,736
  Likes Received: 897
  Trophy Points: 280
  asante ndugu yangu. manyovu!
   
Loading...