Tangazo la kazi utumishi | JamiiForums | The Home of Great Thinkers

Dismiss Notice
You are browsing this site as a guest. It takes 2 minutes to CREATE AN ACCOUNT and less than 1 minute to LOGIN

Tangazo la kazi utumishi

Discussion in 'Nafasi za Kazi na Tenda' started by Godwin Mneng'ene, Jun 30, 2012.

 1. G

  Godwin Mneng'ene Verified User

  #1
  Jun 30, 2012
  Joined: Sep 20, 2010
  Messages: 217
  Likes Received: 2
  Trophy Points: 0
 2. yaser

  yaser JF-Expert Member

  #2
  Jun 30, 2012
  Joined: Jan 23, 2012
  Messages: 1,373
  Likes Received: 87
  Trophy Points: 145
  poa mkuu ila cjapenda waliposema walioomba baadhi ya kaz ktk tangazo la tarehe 25 may wasiombe tena.sasa tatizo linakuja kwan ukioomba kule ina maana ndio umepata?
   
 3. Likwanda

  Likwanda JF-Expert Member

  #3
  Jun 30, 2012
  Joined: Jun 16, 2011
  Messages: 3,854
  Likes Received: 45
  Trophy Points: 145
  Anayeweza kitusaidia sisi tunaotumia visimu vya mchina, tafadhali atupostie hizo pages.
   
 4. Askari wa miguu

  Askari wa miguu JF-Expert Member

  #4
  Jun 30, 2012
  Joined: Dec 14, 2011
  Messages: 334
  Likes Received: 0
  Trophy Points: 0
  Hilo hapo ucseme hujaona bureee
  1
  JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
  OFISI YA RAIS
  SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA
  UMMA
  Kumb. Na EA.7/96/01/B/183 29 Juni, 2012
  TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
  Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya
  Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi za kazi 569 mbalimbali kwa Waajiri
  (Taasisi za Umma) kama ifuatavyo:
  Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Wizara ya Maji, Wizara ya
  Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Iringa, Kigoma,
  Mwanza (Geita), Mara, Morogoro, Rukwa, Ruvuma, Tanga, Halmashauri ya Jiji la
  Mwanza, Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga, Lindi, Halmashauri ya Wilaya ya
  Chato, Chamwino, Chunya, Kahama, Kishapu, Kiteto, Kongwa, Kyela, Magu, Maswa,
  Mbozi, Meatu, Monduli, Mbinga, Mbulu, Mpanda, Msalala, Mpwapwa, Rufiji, Rungwe,
  Simanjiro, Shinyanga, Songea, Tandahimba, Ukerewe na Halmashauri ya Mji Njombe.
  Aidha, tangazo hili linapatikana kwenye tovuti zifuatazo: PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT - PSRS,
  Public Service Management na PMORALG - Home -
  NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
  i.Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania wasiozidi umri wa miaka 45.
  ii.Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
  iii.WAOMBAJI KAZI KWA NAFASI ZA AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA II,
  AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA III, AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA
  LA II, AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III NA AFISA MTENDAJI MTAA
  DARAJA LA III AMBAO WALIOMBA NAFASI KAMA HIZO KATIKA TANGAZO LA
  TAREHE 25 MEI 2012 HAWAPASWI TENA KUOMBA NAFASI HIZI
  iv.Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
  katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
  kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
  2
  v.Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe katika kichwa cha habari cha barua na juu
  ya bahasha, kutozingatiwa hili kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.
  vi.Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
  anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
  watatu wa kuaminika.
  vii.Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya kidato
  cha nne na kidato cha sita kwawale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu
  mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho hivyo vibanwe
  sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka/kupotea.
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
  - Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
  - Computer Certificate
  - Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
  - Picha moja "Passport size" ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
  viii."Testmonials", "Provisional Results", "Statement of results", hati matokeo za
  kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS)
  HAVITAKUBALIWA.
  ix.Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa
  kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
  x.Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika
  utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo
  katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
  xi.Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi zitapelekea wahusika watachukuliwa
  hatua za kisheria.
  xii.WAAJIRI WOTE WALIOPO NJE YA DAR ES SALAAM WANAOMBWA
  KUSAMBAZA MATANGAZO HAYA KWENYE MBAO ZA MATANGAZO NA
  MAENEO MENGINE.
  xiii.Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 14 Julai, 2012
  xiv.Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira
  HAURUHUSIWI.
  xv.Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe
  kupitia posta kwa anuani ifuatayo.
  Katibu, AU Secretary,
  Sekretariati ya Ajira katika Public Service Recruitment
  Utumishi wa Umma, Secretariat,
  SLP.63100, P.O.Box 63100
  Dar es Salaam. Dar es Salaam
  3
  Nafasi hizo (569) za kazi mbalimbali katika Utumishi wa Umma mbalimbali ni kama
  ifuatavyo:
  1.0 MHAIDROJIOLOJIA DARAJA LA II (HYDROGEOLOGISTS GRADE II ) –
  NAFASI 16
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji na Katibu Tawala Mkoa wa Geita
  1.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kukusanya Takwimu, kutafiti pamoja na kutayarisha Taarifa za Kihadrolojia
  zenye maelezo fasaha ya kitaalaamu
  · Kujenga (installation ) na kukarabati vifaa vya utafiti wa maji chini ya Ardhi na
  kukarabati vituo vya kuratibu rasilimali za maji chini ya ardhi
  · Kusimamia uchimbaji wa visima vya maji na kuhakiki uwezo wa kisima kutoa
  maji. (Pumping Test)
  · Kukusanya sampuli za maji na udongo kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa
  kimaabara.
  · Kutathimini (monitoring )rasilimali za maji chini ya ardhi kwenye sehemu za
  kidakio cha maji ( sub catchment)
  1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Jiolojia au jiofizikia na haidrolojia kutoka vyuo vikuu
  vinavyotambuliwa na Serikali.
  · Wawe na ujuzi wa kutumia Kompyuta.
  1.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E.
  2.0 MHANDISI DARAJA LA II - MAJI (WATER ENGINEER GRADE II) – NAFASI 3
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Tanga, Geita, Halmashauri ya Wilaya
  ya Shinyanga
  2.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atafanya kazi chini ya uangalizi wa Mhandisi aliyesajiliwa (Professional engineer)
  na bodi ya usajili ya Wahandisi ili kupata uzoefu unaotakiwa.
  · Kufanya ukaguzi wa Miradi ya Maji
  · Kufuatilia utekezaji wa Sheria, Kanuni za Maji
  · Kutayarisha bajeti ya mwaka ya Maji
  · Kusimamia na kuratibu kazi za Maji zinazotolewa na makandarasi
  2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa mwenye Shahada ya Uhandisi wa Rasilimali za Maji kutoka vyuo vikuu
  vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  2.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  4
  3.0 MHIFADHI WANYAMAPORI II – NAFASI 13 (IMERUDIWA)
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Maliasili na Utalii
  3.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya doria ndani na nje ya maeneo ya hifadhi au mbuga za wanyama
  · Kusimamia utekelezaji wa utaratibu wa uwindaji na utalii
  · Kulinda binadamu na mali zake dhidi ya wanyama hatari.
  · Kukusanya na kulinda nyara za Serikali
  · Kufanya usafi na ulinzi
  · Kubeba na kutunza vifaa vya doria
  · Kudhibiti uingiaji na utokaji wa watu na mali kwenye hifadhi
  · Kutunza vielelezo vya ushahidi vya nyara
  · Kudhibiti wanyamapori waharibifu
  · Kukagua vibali na leseni za matumizi ya wanyamapori.
  · Kudhibiti mioto mikali kwenye mapori.
  3.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kidato cha IV au Kidato cha VI
  · Wenye Stashahada/Astashahada ya Uhifadhi wa Wanyamapori kutoka Chuo cha
  Usimamizi wa Wanyamapori Mweka au Chuo kingine kinachotambuliwa na
  Serikali.
  · Waliopitia mafunzo ya nidhamu na ukakamavu yanayotolewa na vyuo vya
  wanyamapori watapewa kipaumbele. Wale watakaopata nafasi lakini hawana
  mafunzo hayo, watapewa mafunzo husika kama sehemu ya mafunzo ya
  "Induction".
  3.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.B na C kwa mwezi.
  4.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA I (ASSISTANT TUTOR GRADE I) – NAFASI
  35
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto
  4.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufundisha masomo ya fani mbalimbali zinazofundishwa katika vyuo
  · Kuandika mtiririko na mpangilio wa masomo
  · Kusimamia masomo ya vitendo
  · Kuwapima wanachuo wakati wa mazoezi na kwenye mitihani
  4.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne/Sita waliofuzu mafunzo ya Stashahada
  kutoka Chuo Cha Maendeleo ya Jamii (Rungemba au Buhare) au Chuo kingine
  kinavyotambuliwa na Seikali AU
  5
  · Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne/Sita waliofuzu mafunzo ya Stashahada
  kutoka Chuo Cha Ufundi kinachotambuliwa na Seikali katika fani zifuatazo:
  i. Uashi (Masonry) - Nafasi 5
  ii. Useremala (Carpentry) - Nafasi 6
  iii. Uunganishaji Vyuma (Welding) - Nafasi 4
  iv. Ushonaji (Sewing)– Nafasi 5
  v. Ufundi Magari (Motor Vehicle Mechanics) – Nafasi 5
  vi. Umeme (Electrical) – Nafasi 5
  vii. Kompyuta (Computer) – Nafasi 5
  4.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS B. kwa mwezi.
  5.0 AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA II (WARD EXECUTIVE OFFICER
  GRADE II) – NAFASI 55
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto, Maswa, Mbulu, Meatu,
  Rungwe na Shinyanga
  5.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji Mkuu wa Kata na kiungo cha Uongozi kwa Idara zote katika
  kata na atashughulikia masuala yote ya kata
  · Atakuwa Mhamasishaji mkuu wa Umma katika mikakati mbalimbal.i ya uzalishaji,
  mali, kuondoa njaa na Umasikini.
  · Atakuwa ni Katibu wa kamati ya maendeleo ya kata.
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa shughuli za maendeleo ya kata, vijiji na
  Mtaa.
  · Atatafsiri sera na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogondogo katika Kata
  yake.Atamsaidia Mkurugenzi Kuratibu na kusimamia shughuli za Uchaguzi katika
  Kata.
  · Kumsaidia na kumwakilisha Mkurugenzi katika kusimamia maendeleo ya eneo
  lake.
  · Kusimamia utendaji kazi wa wataalamu na watendaji wengine katikangazi ya
  Kata.
  · Kuratibu na kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha kwa mkurugenzi na
  nakala kwa Katibu Tarafa.
  · Atakuwa mwenyekiti katika vikao vinavyowahusisha wataalamu na watendaji wa
  vjiji, na NGO'S katika kata yake.
  · Atakuwa Msimamizi na mratibu wa takwimu zote zinazokusanywa katika vijiji,
  vitongoji, na kata yake.
  5.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Sanaa yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii
  (Social Sciences) Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment),
  6
  Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote
  kinachotambuliwa na Serikali.
  5.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D. kwa mwezi.
  6.0 AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA III (WARD EXECUTIVE OFFICER
  GRADE III) – NAFASI 68
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmshauri ya Wilaya ya Chunya, Kongwa, Kyela, Mbozi,
  Msalala, Mvomero, Shinyanga na Kishapu
  6.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji Mkuu wa Kata na kiungo cha Uongozi kwa Idara zote katika
  kata na atashughulikia masuala yote ya kata
  · Atakuwa Mhamasishaji mkuu wa Umma katika mikakati mbalimbali ya uzalishaji,
  mali, kuondoa njaa na Umasikini.
  · Atakuwa ni Katibu wa kamati ya maendeleo ya kata.
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa shughuli za maendeleo ya kata, vijiji na
  vitongoji.
  · Atatafsiri sera na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogondogo katika Kata
  yake.Atamsaidia Mkurugenzi Kuratibuna kusimamia shughuli za Uchaguzi katika
  Kata.
  · Kumsaidia na kumwakilisha Mkurugenzi katika kusimamia maendeleo ya eneo
  lake.
  · Kusimamia utendaji kazi wa wataalamu na watendaji wengine katika ngazi ya
  Kata.
  · Kuratibu na kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha kwa mkurugenzi na
  nakala kwa Katibu Tarafa.
  · Atakuwa mwenyekiti katika vikao vinavyowahusisha wataalamu na watendaji wa
  vjiji, na NGO'S katika kata yake.
  · Atakuwa Msimamizi na mratibu wa takwimu zote zinazokusanywa katika vijiji,
  vitongoji, na kata yake.
  6.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa waliohitimu kidato cha nne au sita na kuhudhuria mafunzo ya
  Stashahada yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social Sciences) Utawala,
  (Public Administration and Local Gorvernment), Stashahada ya Sheria au Sifa
  nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote kinachotambuliwa na
  Serikali.
  6.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS C kwa mwezi.
  7
  7.0 AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA II (VILLAGE EXECUTIVE OFFICER
  GRADE II) – NAFASI 25
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Mpwapwa, Maswa na Rombo.
  7.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Kijiji na Kamati zake katika
  Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
  · Atakuwa Afisa Mhasibu wa Serikali ya Kijiji na atasimamia mapato na matumizi
  ya Serikali ya kijiji
  · Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Kijiji.
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya
  kijiji
  · Atakuwa Katibu wa Kamati ya Halmashauri ya Kijiji.
  · Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
  Halmashauri ya Kijiji.
  · Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
  kuziwasilisha kwenye Halmashauri ya Kijiji na baadae kwenye kata .
  · Ataongoza vikao vya maendeleo ya Kijiji vitavyowahusisha wananchi na
  wataalamu waliopo kwenye eneo lake.
  · Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na
  kuongeza uzalishaji mali.
  · Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
  · Atakuwa Kiongozi wa Wakuu wa Vitengo vya Kitaalamu Katika Kijiji.
  · Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali
  na NGO waliopo katika kijiji.
  7.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye elimu ya kidato cha IV na VI waliohitimu Stashahada ya
  kawaida katika fani yoyote yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social
  Sciences) Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment), Stashahada
  ya Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote
  kinachotambuliwa na Serikali.
  7.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS C kwa mwezi.
  8.0 AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III (VILLAGE EXECUTIVE OFFICER
  GRADE III) – NAFASI 181
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Kishapu, Kyela, Magu, Mbozi,
  Mbulu, Msalala, Meatu, Mvomero na Rungwe
  8.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Kijiji na Kamati zake katika
  Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
  8
  · Atakuwa Afisa Mhasibu wa Serikali ya Kijiji na atasimamia mapato na matumizi
  ya Serikali ya kijiji
  · Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Kijiji.
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya
  kijiji
  · Atakuwa Katibu wa Kamati ya Halmashauri ya Kijiji.
  · Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
  Halmashauri ya Kijiji.
  · Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
  kuziwasilisha kwenye Halmashauri ya Kijiji na baadae kwenye kata.
  · Ataongoza vikao vya maendeleo ya Kijiji vitavyowahusisha wananchi na
  wataalamu waliopo kwenye eneo lake.
  · Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na
  kuongeza uzalishaji mali.
  · Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
  · Atakuwa Kiongozi wa Wakuu wa Vitengo vya Kitaalamu Katika Kijiji.
  · Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali
  na NGO waliopo katika kijiji.
  8.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  Kuajiriwa wenye Elimu ya Kidato cha Nne au cha sita waliohitimu Astashahada
  (Certificate) katika Fani yoyote yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social Sciences)
  Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment), Astashahada ya Sheria au
  Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.
  8.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS B kwa mwezi.
  9.0 AFISA MTENDAJI MTAA DARAJA LA III (MTAA EXECUTIVE OFFICER
  GRADE III) – NAFASI 8
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Kahama na Shinyanga.
  9.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Mtaa na Kamati zake katika
  Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
  · Atakuwa Afisa Mhasibu wa Serikali ya Mtaa na atasimamia mapato na matumizi
  ya Serikali ya Mtaa
  · Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Mtaa
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya
  Mtaa
  · Atakuwa Katibu wa Kamati ya Halmashauri ya Mtaa.
  · Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
  Halmashauri ya Mtaa
  9
  · Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
  kuziwasilisha kwenye Halimashauri ya Mtaa na baadae kwenye Kata.
  · Ataongoza vikao vya maendeleo ya Mtaa vitavyowahusisha wananchi na
  wataalamu waliopo kwenye eneo lake.
  · Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na
  kuongeza uzalishaji mali.
  · Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
  · Atakuwa Kiongozi wa Wakuu wa Vitengo vya Kitaalamu Katika Mtaa.
  · Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali
  na NGO waliopo katika Mtaa.
  9.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Elimu ya Kidato cha Nne au cha sita waliohitimu Astashahada
  (Diploma) katika Fani yoyote yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social
  Sciences) Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment), Atashahada
  ya Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote
  kinachotambuliwa na Serikali.
  9.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS B kwa mwezi.
  10.0 SEKTA YA MIFUGO
  10.1 DAKTARI WA MIFUGO DARAJA LA II (VETERINARY OFFICER GRADE II ) –
  NAFASI 4
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Chato
  10.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutoa huduma za Afya ya Mifugo
  · Kufanya Uchunguzi wa Magonjwa ya Mifugo katika eneo au sehemu alipo.
  · Kutayarisha na kusimamia mipango ya kuzuia kuthibiti, na kutokomeza
  magonjwa ya mifugo katika eneo lake.
  10.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza ya Tiba ya Mifugo kutoka Chuo Kikuu cha
  Sokoine cha Kilimo au Chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali Nambao
  wamesajiriwa na bodi ya Madaktari wa Mifugo nchini.
  10.1.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS F. kwa mwezi
  MADARAKA
  · Anaweza kupewa majukumu ya/ Madaraka ya kuwa DSMS AU DVO
  10
  10.2 AFISA MIFUGO MSAIDIZI DARAJA LA II (LIVESTOCK FIELD OFFICER
  GRADE II) – NAFASI 14
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Manispaa ya Lindi na Halmashauri ya Wilaya
  ya Chato
  10.2.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atafanya uchunguzi wa magonjwa ya mifugo kwa wafugaji wa eneo lake.
  · Kwa kushirikiana na wakaguzi wa Afya, atakagua nyama na machinjio mara kwa
  mara.
  · Atakusanya takwimu za nyama na mazao yatokanayo na mifugo kama ngozi na
  kuandika ripoti
  · Atatibu magojwa ya mifugo chini ya usimamizi wa Daktari wa Mifugo na kushauri
  wafugaji jinsi ya kukinga mifugo dhidi ya magonjwa
  · Atatembelea wafugaji mara kwa mara na kuwapa ushauri fasaha wa kitaalamu
  katika eneo la kazi
  · Atakusanya takwimu zote za maendeleo ya mifugo katika eneo lake.
  · Atashauri na kusimamia ujenzi wa majosho, machinjio, vibanio, na miundo
  mbinu inayohusiana na ufugaji bora.
  · Atasimamia uchanganyaji wa dawa ya josho.
  · Atahusika na uhamilishaji (Artificial Insermination) na uzalishaji (Breeding) wa
  mifugo kwa ujumla
  · Atashauri wafugaji kuhusu mbinu bora za kuzalisha maziwa na utunzaji wa
  ndama.
  · Atafanya kazi zingine za fani yake kama atakavyopangiwa na mkuu wake wa
  kazi.
  10.2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita waliofuzu mafunzo ya Stashahada ya
  mifugo kutoka chuo cha kilimo na mifugo (MATI AU LITI) au chuo kingine
  chochote kinachotambuliwa na Serikali
  10.2.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
  11.0 SEKTA YA KILIMO
  11.1 AFISA KILIMO DARAJA LA II (GRADE II ) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga
  11.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kudhibiti visumbufu vya mazao na mimea.
  · Kukusanya takwimu za bei za mazao kila wiki na kila mwezi.
  · Kukusanya takwimu za upatikanaji wa mazao katika masoko kila wiki/kila mwezi.
  · Kuendesha mafunzo ya wataalam wa kilimo.
  · Kufanya ukaguzi wa ubora na matumizi ya pembejeo na zana.
  · Ufuatiliaji wa mwenendo wa soko la mazao ya biashara.
  11
  · Kuendesha mafunzo juu ya hifadhi bora ya udongo na maji.
  · Kutoa habari juu ya teknolojia mpya kwa wadau.
  · Kuandaa/kuandika taarifa za utekelezaji kwa sekta ndogo ya mazao.
  · Kusimamia/kuendeleza taaluma ya uzalishaji mboga, matunda, maua na mazao
  mengine.
  · Kusimamia/kuendeleza uzalishaji wa mbegu bora.
  · Kuandaa, kutayarisha kufunga na kusambaza mbegu bora.
  · Kufanya majaribio ya magonjwa kwenye mbegu.
  · Kufanya ukaguzi wa mbegu mpya kwa kushirikiana na watafiti wa mbegu kabla
  ya kupitishwa.
  · Kuendesha mafunzo ya kuzalisha mboga, matunda, maua na viungo.
  · Kuhamasisha uzalishaji wa mazao ya bustani.
  · Kufanya utafiti mdogo mdogo wa mazao yanayofaa kulimwa katika sehemu ya
  kilimo cha umwagiliaji.
  · Kufanya utafiti wa udongo.
  · Kuhamasisha uanzishaji wa vikundi vya wakulima/wamwagiliaji.
  · Kuzalisha mbegu za msingi baada ya kuzalishwa na watafiti.
  · Kuendesha/kusimamia vishamba vya majaribio vya mbegu na uchunguzi
  maabara ili kuondoa utata juu ya mbegu.
  11.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya kilimo au Shahada ya Sayansi waliojiimarisha
  katika mchepuo wa kilimo kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine au vyuo
  vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
  11.1.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
  11.2 AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA II (GRADE II ) – NAFASI 3
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Halmashauri ya
  Wilaya ya Tunduru na Halmashauri ya Mji Njombe
  11.2.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kushirikiana na watafiti kuendesha vishamba vya majaribio.
  · Kukusanya/kuhifadhi takwimu za majaribio.
  · Kuwafundisha wakulima mbinu za kilimo bora.
  · Kuwafikishia wakulima matokeo ya utafiti.
  · Kuwafundisha wakulima mbinu bora za kilimo, matumizi ya mbolea na madawa,
  pembejeo za kilimo.
  · Kukusanya na kutunza takwimu za mazao na bei kwa wiki, mwezi, robo na
  mwaka ngazi ya halmashauri.
  · Kukusanya takwimu za mvua.
  · Kushiriki katika savei za kilimo.
  12
  · Kushirikiana na vikundi vya wakulima kuhusu matatizo na teknolojia sahihi za
  kutumia.
  · Kupanga mipango ya uzalishaji.
  · Kupima uotaji wa mbegu na kusimamia taratibu za ukaguzi.
  · Kutathmini na kusavei maeneo ya vyanzo vya maji kwa ajiili ya kuhifadhi.
  · Kutunza miti mizazi.
  · Kuwatambua wasambazaji wa pembejeo.
  · Kutoa mafunzo ya lishe kwa wakulima.
  · Kufanya vipimo vya ubora, unyevunyevu na uotaji wa mbegu.
  · Kusimamia taratibu za ukaguzi.
  · Kudhibiti visumbufu vya mazao na mimea.
  · Kusimamia shughuli za kila siku za majaribio ya kilimo.
  · Kuwaelimisha wakulima juu ya matumizi bora ya udongo na maji.
  · Kutoa ushauri wa kilimo mseto.
  · Kuandaa sheria ndogo za hifadhi ya mazingira.
  · Kutoa taaluma ya uzalishaji wa mboga, matunda, maua na viungo
  Anaweza kuwa Bwana Shamba wa Kata/Kijiji.
  11.2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Sita (VI) wenye stashahada ya kilimo kutoka
  vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
  11.2.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
  12.0 SEKTA YA AFYA
  12.1 DAKTARI DARAJA LA II (GRADE II ) – NAFASI 4
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Morogoro na Halmashauri ya
  Wilaya ya Chato
  12.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa
  mbalimbali yakiwemo magonjwa ya watoto, magonjwa ya kina mama na upasuaji
  wa dharura
  · Kutoa na kusimamia elimu ya afya pamoja na kuboresha afya ya jamii katika
  Wilaya na Mikoa au eneo lake la kazi
  · Kuchunguza, kufatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa
  · Kutunza takwimu na kuzitumia kama inavyoelekezwa katika misingi ya MTUHA
  · Kupanga na kutathmini huduma za afya katika eneo lake la kazi
  · Kufundisha wanafunzi na watumishi waliopo kwenye eneo lake la kazi
  · Kusimamia na kuelekeza wafanyakazi walio chini yake
  · Kufundisha wanafunzi katika vyuo vya afya vilivyopo eneo lake la kazi
  13
  · Kubuni na kuendesha utafiti na kusambaza matokeo
  · Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake
  · Kushiriki, kuhakiki na kuboresha huduma za afya (medical audit and quality
  improvement)
  · Kutoa huduma za outreach katika Wilaya/Mkoa wake
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Udaktari kutoka Vyuo Vikuu/ Vyuo
  vinavyotambuliwa na Serikali waliomaliza mafunzo ya kazi "Interniship" ya muda
  usiopungua miezi kumi na miwili na kupata usajili kutoka Baraza la Madaktari
  Tanganyika (Medical Council of Tanganyika)
  12.1.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS E. kwa mwezi.
  12.2 DAKTARI MSAIDIZI ( GRADE II ) – NAFASI 4
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Halmashauri ya Wilaya ya
  Chato na Rungwe
  12.2.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutambua matatizo ya wagonjwa na kutoa huduma za tiba, kinga na huduma
  kwa kina mama na watoto
  · Kufanya upasuaji wa dharura na wa kawaida
  · Kupanga, kutekeleza na kutathmini huduma za afya sehemu zao za kazi
  · Kupanga utekelezaji wa mipango ya kukabili majanga na dharura mbalimbali
  · Kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali ya afya ili kuboresha utoaji huduma
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada ya juu ya Tiba ya miaka isiyopungua miaka miwili
  (2) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali walio na leseni ya kufaaynya kazi
  kutoka Baraza la Madaktari Tanganyika (Medical Council of Tanganyika) pamoja
  na uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitatu
  12.2.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS C kwa mwezi.
  12.3 AFISA AFYA MAZINGIRA DARAJA LA II (ENVIRONMENT OFFICER GRADE
  II) – NAFASI 1
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Rukwa
  12.3.1 MAJUKUMU YA KAZI
  14
  · Kutoa ushauri na kusimamia njia bora za usambazaji wa maji safi na salama na
  utupaji wa taka
  · Kuelimisha jamiii juu ya mbinu za kujikinga na milipuko ya magonjwa
  · Kukusanya na kuchambua takwimu za Afya ya Mazingira
  · Kusimamia utekelezaji wa Sheria zinazohusu Afya ya Mazingira
  · Kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha katika mamlaka husika
  · Kuandaa na kufuatilia mikakati ya kuboresha na kusimamia usalalma wa afya
  kazini
  · Kuhakiki afya bandarini na mipakani
  · Kuratibu na kuhakiki kaguzi za vyakula, maji, kemikali, viwanda, sehemu za kazi
  na maeneo ya jamii
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.3.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi za Afya ya Mazingira na mafunzo kazini na
  kusajiliwa na Bodi ya Wataalam wa Afya Mazingira
  12.3.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS C kwa mwezi.
  12.4 AFISA AFYA MAZINGIRA MSAIDIZI (GRADE II ) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Babati na Rufiji
  12.4.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kudhibiti na kuzuia milipuko ya wagonjwa
  · Kupambana na kuzuia wadudu na wanyama wanaoeneza magonjwa
  · Kusimamia uzikaji wa maiti zisizotambuliwa na zile zinazotokana na magonjwa
  ya kuambukiza
  · Kuandaa taarifa mbalimbali za Afya ya Mazingira katika ngazi ya kata na
  kuziwasilisha katika mamlaka husika
  · Kukusanya na kuchambua takwimu za Afya ya Mazingira katika kata na kutoa
  mrejesho ili kuchukua hatua zinazostahili
  · Kutoa elimu ya afya ya mazingira kwa jamii
  · Kukagua mazingira katika sehemu vinapotengenezwa vyakula ili kuhakikisha
  usalama na afya ya jamii
  · Kusimamia sheria za afya ya mazingira katika ngazi ya Kata pamoja na kusaidia
  jamii katika kutengeneza sheria ndogondogo
  · Kuhamasisha jamii katika kuboresha vyanzo vya maji na Usafi wa Mazingira
  · Kuhamasisha jamii kuhusu utekelezajiwa Huduma za Afya ya msingi katika ngazi
  ya Kata
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  15
  12.4.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada ya Sayansi ya Afya ya Mazingira ya miaka mitatu
  kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali na awe amesajiliwa na Bodi ya
  Wataalam wa Afya Mazingira
  10.1.1 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.5 AFISA MUUGUZI DARAJA LA II (NURSING OFFICER GRADE II) – NAFASI 6
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Morogoro, Halmashauri ya Wilaya ya
  Mbinga na Halmashauri ya Mji Njombe
  12.5.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi za kiuguzi za kuhudumia wateja katika jamii, hospitalini na sehemu
  zote zinapotolewa huduma za afya
  · Kukusanya takwimu muhimu za afya
  · Kuwaelekeza na kusimamia wauguzi walio chini yake
  · Kutoa huduma kwa wagonjwa majumbani
  · Kutoa ushauri nasaha
  · Kutayarisha mpango wa kazi kwa ajili ya huduma za uuguzi
  · Kutoa huduma za kinga na uzazi
  · Kuelimisha wagonjwa na jamii
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.5.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Uuguzi kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na
  Serikali, waliohitimu mafunzo ya vitendo kazini (Internship) ya mwaka mmoja,
  waliosajiliwa na Baraza la Wauguzi na Wakunga Tanzania
  12.5.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS C kwa mwezi.
  12.6 AFISA MUUGUZI MSAIDIZI DARAJA LA II (ASSISTANT NURSING OFFICER
  GRADE II ) – NAFASI 12
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Mara, Rukwa, Kigoma, Halmashauri
  ya Jiji la Mwanza, Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Mbozi, Mtwara na Monduli
  12.6.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutoa huduma za uuguzi
  · Kukusanya takwimu muhimu za afya
  · Kuwaelekeza kazi wauuguzi walio chini yake
  · Kuwaelimisha wagonjwa na jamii kuhusu matatizo yao ya kiafya
  · Kutoa huduma za kinga na uzazi
  16
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.6.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada (Diploma) ya Uuguzi ya muda usiopungua miaka
  miwili kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali, waliohitimu mafunzo ya vitendo
  kazini (Internship) ya mwaka mmoja, waliosajiliwa na Baraza la Wauguzi na
  Wakunga Tanzania
  10.1.2 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.7 MUUGUZI DARAJA LA II (NURSE GRADE II ) – NAFASI 18
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Iringa, Mara, Rukwa, Kigoma
  Halmashauri ya Wilaya ya Simanjiro, Mtwara, Rufiji, Rungwe na Tandahimba
  12.7.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi za kiuguzi za kuhudumia wateja katika jamii, hospitali na sehemu
  zote zinapotolewa huduma za afya
  · Kusimamia na kuratibu kazi zote za wahudumu wa afya katika sehemu yake ya
  kazi
  · Kukusanya takwimu na kutayarisha taarifa za utendaji wake wa kazi
  · Kutoa huduma kwa wagonjwa majumbani
  · Kutoa ushauri nasaha
  · Kutoa huduma za kinga na uzazi wa mpango
  · Kutoa huduma za uzazi na afya ya mototo
  · Kuwaelimisha wagonjwa na jamii kuhusu matatizo yao ya kiafya
  · Kufuatilia utunzaji wa vitendea kazi katika maeneo yake ya kazi
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.7.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye cheti cha Uuguzi cha miaka miwili kutoka katika Chuo
  kinachotambuliwa na Serikali na kuandikishwa (Enrolled) na Baraza la Wauguzi
  na Wakunga Tanzania
  12.7.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS A kwa mwezi.
  12.8 TABIBU DARAJA LA II (GRADE II ) – NAFASI 17
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Kigoma, Halmashauri ya Wilaya ya
  Babati, Chato, Rufiji, Mbinga, Rungwe, Tunduru, Tandahimba na Halmashauri ya Mji
  Njombe
  17
  12.8.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi zote zinazofanywa na Tabibu Msaidizi
  · Kutambua na kutibu magonjwa ya kawaida
  · Kusimamia utendaji wa watumishi walio chini yake na kufanya upasuaji mdogo
  · Kushauri na kuhamasisha wananchi kuchangia huduma za Afya za Mfuko wa
  Afya ya Jamii
  · Kuweka kumbukumbu za vifaa na zana za kutolea huduma
  · Kuweka kumbukumbu, kuandaa na kutoa taarifa za utekelezaji
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.8.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne/sita wenye Stashahada ya Tabibu ya
  muda usiopungua miaka mitatu kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali
  12.8.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.9 TABIBU MSAIDIZI DARAJA LA II (ASSISTANT GRADE II) – NAFASI 5
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Chato, Mtwara, Rufiji na
  Tunduru
  12.9.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutoa huduma za Kinga na Tiba
  · Kutambua na kutibu magonjwa
  · Kutoa huduma ya Afya ya Msingi (Primary Health Care)
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.9.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Cheti cha Mtihani wa Taifa wa kidato cha nne (IV) ambao
  wamehitimu Mafunzo ya Miaka Miwili ya Tabibu Wasaidizi (Clinical Assistants
  Certificate)
  12.9.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS A kwa mwezi.
  12.10 FIZIOTHERAPIA DARAJA LA II (PHYSIOTHERAPIST GRADE II ) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Arusha
  12.10.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutoa tiba kwa kuzoeza viungo/kwa vitendo
  · Kukusanya na kutunza takwimu na taarifa za mgonjwa
  · Kutunza vifaa vya kutolea tiba
  · Kutoa elimu ya Afya kwa jamii kuhusu kutambua dalili na kuzuia ulemavu
  18
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.10.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne/sita wenye Stashahada ya miaka mitatu
  katika fani ya Fiziotherapia kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali
  12.10.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.11 MTEKNOJOJIA DARAJA LA II - MAABARA (TECHNOLOGIST GRADE II) –
  NAFASI 11
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Mbinga, Monduli, Mpanda,
  Rufiji na Simanjiro
  12.11.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kupima sampuli zinazoletwa maabara
  · Kuhifadhi sampuli zinazotakiwa kufanyiwa uchunguzi au kupelekwa Maabara za
  ngazi za juu
  · Kufanya kazi za ukaguzi wa maabara ambazo zimepatikana wakati wa
  uchunguzi
  · Kufundisha watumishi walio chini yake
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.11.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada ya katika fani ya Uteknolojia ya muda wa miaka
  mitatu katika fani ya Maabara kutoka chuo kinachotambuliwa na Seriakli na
  ambao wamesajiliwa na Mabaraza pale inapohusika
  12.11.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.12 MTEKNOJOJIA DARAJA LA II – DAWA (TECHNOLOGIST GRADE II) NAFASI
  1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Jiji la Mwanza,
  12.12.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kuainisha, kuandaa na kuagiza mahitaji ya dawa na vfaa tiba katika eneo lake la
  kazi
  · Kugawa dawa na vifaa tiba kwa wagonjwa na watumishi
  · Kuhifadhi dawa na vifaa tiba
  · Kuelimisha jamii kuhusu matumizi sahihi ya dawa
  · Kukagua dawa, vifaa tiba kemikali, vitendanishi na vipodozi katika eneo lake la
  kazi
  19
  · Kutoa taarifa juu ya madhara yatokanayo na matumizi ya dawa na vifaa tiba
  · Kuratibu kazi za kamati ya dawa na vifaa tiba
  · Kufanya uchuguzi wa ubora wa dawa, vifaa tiba kemikali, vitendanishi na
  vipodozi
  · Kufanya kaguzi mbalimbali katika sehemu zinazohifadhiwa dawa
  · Kusimamia utendaji wa kazi watumishi walio chini yake
  · Kutunza kumbukumbu za dawa na vifaa tiba
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.12.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada ya katika fani ya Uteknolojia ya muda wa miaka
  mitatu katika fani ya Madawa kutoka chuo kinachotambuliwa na Seriakli na
  ambao wamesajiliwa na Mabaraza pale inapohusika
  12.12.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.13 MTEKNOJOJIA MSAIDIZI – MAABARA (ASSISTSNT TECHNOLOGIST -
  LABORATORY) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe
  12.13.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kuandaa vitendanishi (reagents) vya kufanyia vipimo vya Maabara
  · Kufanya kazi za awali sampuli zinazoletwa maabara
  · Kukusanya damu kutoka kwa wagonjwa na watu wanaojitolea
  · Kurekodi matokeo ya vipimo kwenye regista
  · Kutayarisha vifaa vya kazi
  · Kuhifadhi kwa mujibu wa taratibu sampuli zote zinazohitaji kuhifadhiwa baada ya
  uchunguzi
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.13.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne wenye cheti cha miaka miwili katika fani ya
  Maabara kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali na ambao wamesajiliwa na
  Mabaraza pale inapohusika
  12.13.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS A kwa mwezi.
  12.14 MHUDUMU WA AFYA (MEDICAL ATTENDANT) – NAFASI 26
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Kigoma, Ruvuma, Halmashauri ya
  Manispaa ya Sumbawanga, Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Mbozi, Mpanda,
  20
  Monduli, Rufiji, Rungwe, Simanjiro, Tandahimba, Mbinga na Halmashauri ya Mji
  Njombe
  12.14.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu,
  uzoefu na ujuzi wake
  12.14.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliopata mafunzo ya mwaka mmoja
  katika fani ya afya
  12.14.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHOS A kwa mwezi.
  13.0 MKAGUZI WA HESABU WA NDANI DARAJA LA II (INTERNAL AUDITOR
  GRADE II) – NAFASI 15
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Waajiri Mbalimbali katika Utumishi wa Umma
  13.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya ukaguzi wa hesabu katika idara
  · Kusahihisha na kuidhinisha ripoti za ukaguzi
  · Kusahihisha na kuidhinisha hoja za ukaguzi wa ndani (Internal Audit Queries)
  13.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita wenye cheti cha kati cha Uhasibu
  (Intermidiate Stage) kinachotolewa na NBAA au sifa zinazolingana na hizo. Au
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Biashara/ Sanaa yenye uelekeo wa Uhasibu au
  Stashahada ya juu ya Uhasibu (Advanced Diploma in Accounting) kutoka vyuo
  au Taasisi yoyote inayotambuliwa na Serikali.
  13.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
  14.0 MHASIBU DARAJA LA II (ACCOUNTANT GRADE II) – NAFASI 15
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Waajiri Mbalimbali katika Utumishi wa Umma
  14.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kuidhinisha hati za malipo.
  · Kuandika taarifa ya mapato na matumizi ya mwezi.
  · Kusimamia Wahasibu Wasaidizi katika kazi zao za kila siku.
  · Kusimamia shughuli za uhasibu kwenye Kitengo cha Idara.
  · Kuandika taarifa ya maduhuli.
  21
  14.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  Kuajiriwa wenye ‘mojawapo' ya sifa zilizotajwa hapa chini:-
  · ‘Intermediate certificate' inayotolewa na NBAA.
  · Shahada ya Biashara/Sanaa yenye mwelekeo wa Uhasibu au Stashahada ya juu
  ya Uhasibu kutoka Chuo Kikuu/Taasisi yoyote inayotambuliwa na Serikali.
  · Stashahada ya Juu ya Uhasibu Serikalini (Advanced Diploma in Government
  Accounting)
  14.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
   
 5. Askari wa miguu

  Askari wa miguu JF-Expert Member

  #5
  Jun 30, 2012
  Joined: Dec 14, 2011
  Messages: 334
  Likes Received: 0
  Trophy Points: 0
  Hilo hapo ucseme hujaona bureee
  1
  JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
  OFISI YA RAIS
  SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA
  UMMA
  Kumb. Na EA.7/96/01/B/183 29 Juni, 2012
  TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
  Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya
  Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi za kazi 569 mbalimbali kwa Waajiri
  (Taasisi za Umma) kama ifuatavyo:
  Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Wizara ya Maji, Wizara ya
  Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Iringa, Kigoma,
  Mwanza (Geita), Mara, Morogoro, Rukwa, Ruvuma, Tanga, Halmashauri ya Jiji la
  Mwanza, Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga, Lindi, Halmashauri ya Wilaya ya
  Chato, Chamwino, Chunya, Kahama, Kishapu, Kiteto, Kongwa, Kyela, Magu, Maswa,
  Mbozi, Meatu, Monduli, Mbinga, Mbulu, Mpanda, Msalala, Mpwapwa, Rufiji, Rungwe,
  Simanjiro, Shinyanga, Songea, Tandahimba, Ukerewe na Halmashauri ya Mji Njombe.
  Aidha, tangazo hili linapatikana kwenye tovuti zifuatazo: PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT - PSRS,
  Public Service Management na PMORALG - Home -
  NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
  i.Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania wasiozidi umri wa miaka 45.
  ii.Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
  iii.WAOMBAJI KAZI KWA NAFASI ZA AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA II,
  AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA III, AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA
  LA II, AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III NA AFISA MTENDAJI MTAA
  DARAJA LA III AMBAO WALIOMBA NAFASI KAMA HIZO KATIKA TANGAZO LA
  TAREHE 25 MEI 2012 HAWAPASWI TENA KUOMBA NAFASI HIZI
  iv.Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
  katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
  kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
  2
  v.Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe katika kichwa cha habari cha barua na juu
  ya bahasha, kutozingatiwa hili kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.
  vi.Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
  anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
  watatu wa kuaminika.
  vii.Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya kidato
  cha nne na kidato cha sita kwawale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu
  mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho hivyo vibanwe
  sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka/kupotea.
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
  - Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
  - Computer Certificate
  - Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
  - Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
  viii.“Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za
  kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS)
  HAVITAKUBALIWA.
  ix.Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa
  kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
  x.Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika
  utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo
  katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
  xi.Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi zitapelekea wahusika watachukuliwa
  hatua za kisheria.
  xii.WAAJIRI WOTE WALIOPO NJE YA DAR ES SALAAM WANAOMBWA
  KUSAMBAZA MATANGAZO HAYA KWENYE MBAO ZA MATANGAZO NA
  MAENEO MENGINE.
  xiii.Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 14 Julai, 2012
  xiv.Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira
  HAURUHUSIWI.
  xv.Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe
  kupitia posta kwa anuani ifuatayo.
  Katibu, AU Secretary,
  Sekretariati ya Ajira katika Public Service Recruitment
  Utumishi wa Umma, Secretariat,
  SLP.63100, P.O.Box 63100
  Dar es Salaam. Dar es Salaam
  3
  Nafasi hizo (569) za kazi mbalimbali katika Utumishi wa Umma mbalimbali ni kama
  ifuatavyo:
  1.0 MHAIDROJIOLOJIA DARAJA LA II (HYDROGEOLOGISTS GRADE II ) –
  NAFASI 16
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji na Katibu Tawala Mkoa wa Geita
  1.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kukusanya Takwimu, kutafiti pamoja na kutayarisha Taarifa za Kihadrolojia
  zenye maelezo fasaha ya kitaalaamu
  · Kujenga (installation ) na kukarabati vifaa vya utafiti wa maji chini ya Ardhi na
  kukarabati vituo vya kuratibu rasilimali za maji chini ya ardhi
  · Kusimamia uchimbaji wa visima vya maji na kuhakiki uwezo wa kisima kutoa
  maji. (Pumping Test)
  · Kukusanya sampuli za maji na udongo kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa
  kimaabara.
  · Kutathimini (monitoring )rasilimali za maji chini ya ardhi kwenye sehemu za
  kidakio cha maji ( sub catchment)
  1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Jiolojia au jiofizikia na haidrolojia kutoka vyuo vikuu
  vinavyotambuliwa na Serikali.
  · Wawe na ujuzi wa kutumia Kompyuta.
  1.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E.
  2.0 MHANDISI DARAJA LA II - MAJI (WATER ENGINEER GRADE II) – NAFASI 3
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Tanga, Geita, Halmashauri ya Wilaya
  ya Shinyanga
  2.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atafanya kazi chini ya uangalizi wa Mhandisi aliyesajiliwa (Professional engineer)
  na bodi ya usajili ya Wahandisi ili kupata uzoefu unaotakiwa.
  · Kufanya ukaguzi wa Miradi ya Maji
  · Kufuatilia utekezaji wa Sheria, Kanuni za Maji
  · Kutayarisha bajeti ya mwaka ya Maji
  · Kusimamia na kuratibu kazi za Maji zinazotolewa na makandarasi
  2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa mwenye Shahada ya Uhandisi wa Rasilimali za Maji kutoka vyuo vikuu
  vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  2.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  4
  3.0 MHIFADHI WANYAMAPORI II – NAFASI 13 (IMERUDIWA)
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Maliasili na Utalii
  3.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya doria ndani na nje ya maeneo ya hifadhi au mbuga za wanyama
  · Kusimamia utekelezaji wa utaratibu wa uwindaji na utalii
  · Kulinda binadamu na mali zake dhidi ya wanyama hatari.
  · Kukusanya na kulinda nyara za Serikali
  · Kufanya usafi na ulinzi
  · Kubeba na kutunza vifaa vya doria
  · Kudhibiti uingiaji na utokaji wa watu na mali kwenye hifadhi
  · Kutunza vielelezo vya ushahidi vya nyara
  · Kudhibiti wanyamapori waharibifu
  · Kukagua vibali na leseni za matumizi ya wanyamapori.
  · Kudhibiti mioto mikali kwenye mapori.
  3.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kidato cha IV au Kidato cha VI
  · Wenye Stashahada/Astashahada ya Uhifadhi wa Wanyamapori kutoka Chuo cha
  Usimamizi wa Wanyamapori Mweka au Chuo kingine kinachotambuliwa na
  Serikali.
  · Waliopitia mafunzo ya nidhamu na ukakamavu yanayotolewa na vyuo vya
  wanyamapori watapewa kipaumbele. Wale watakaopata nafasi lakini hawana
  mafunzo hayo, watapewa mafunzo husika kama sehemu ya mafunzo ya
  “Induction”.
  3.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.B na C kwa mwezi.
  4.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA I (ASSISTANT TUTOR GRADE I) – NAFASI
  35
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto
  4.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufundisha masomo ya fani mbalimbali zinazofundishwa katika vyuo
  · Kuandika mtiririko na mpangilio wa masomo
  · Kusimamia masomo ya vitendo
  · Kuwapima wanachuo wakati wa mazoezi na kwenye mitihani
  4.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne/Sita waliofuzu mafunzo ya Stashahada
  kutoka Chuo Cha Maendeleo ya Jamii (Rungemba au Buhare) au Chuo kingine
  kinavyotambuliwa na Seikali AU
  5
  · Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne/Sita waliofuzu mafunzo ya Stashahada
  kutoka Chuo Cha Ufundi kinachotambuliwa na Seikali katika fani zifuatazo:
  i. Uashi (Masonry) - Nafasi 5
  ii. Useremala (Carpentry) - Nafasi 6
  iii. Uunganishaji Vyuma (Welding) - Nafasi 4
  iv. Ushonaji (Sewing)– Nafasi 5
  v. Ufundi Magari (Motor Vehicle Mechanics) – Nafasi 5
  vi. Umeme (Electrical) – Nafasi 5
  vii. Kompyuta (Computer) – Nafasi 5
  4.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS B. kwa mwezi.
  5.0 AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA II (WARD EXECUTIVE OFFICER
  GRADE II) – NAFASI 55
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto, Maswa, Mbulu, Meatu,
  Rungwe na Shinyanga
  5.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji Mkuu wa Kata na kiungo cha Uongozi kwa Idara zote katika
  kata na atashughulikia masuala yote ya kata
  · Atakuwa Mhamasishaji mkuu wa Umma katika mikakati mbalimbal.i ya uzalishaji,
  mali, kuondoa njaa na Umasikini.
  · Atakuwa ni Katibu wa kamati ya maendeleo ya kata.
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa shughuli za maendeleo ya kata, vijiji na
  Mtaa.
  · Atatafsiri sera na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogondogo katika Kata
  yake.Atamsaidia Mkurugenzi Kuratibu na kusimamia shughuli za Uchaguzi katika
  Kata.
  · Kumsaidia na kumwakilisha Mkurugenzi katika kusimamia maendeleo ya eneo
  lake.
  · Kusimamia utendaji kazi wa wataalamu na watendaji wengine katikangazi ya
  Kata.
  · Kuratibu na kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha kwa mkurugenzi na
  nakala kwa Katibu Tarafa.
  · Atakuwa mwenyekiti katika vikao vinavyowahusisha wataalamu na watendaji wa
  vjiji, na NGO’S katika kata yake.
  · Atakuwa Msimamizi na mratibu wa takwimu zote zinazokusanywa katika vijiji,
  vitongoji, na kata yake.
  5.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Sanaa yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii
  (Social Sciences) Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment),
  6
  Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote
  kinachotambuliwa na Serikali.
  5.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D. kwa mwezi.
  6.0 AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA III (WARD EXECUTIVE OFFICER
  GRADE III) – NAFASI 68
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmshauri ya Wilaya ya Chunya, Kongwa, Kyela, Mbozi,
  Msalala, Mvomero, Shinyanga na Kishapu
  6.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji Mkuu wa Kata na kiungo cha Uongozi kwa Idara zote katika
  kata na atashughulikia masuala yote ya kata
  · Atakuwa Mhamasishaji mkuu wa Umma katika mikakati mbalimbali ya uzalishaji,
  mali, kuondoa njaa na Umasikini.
  · Atakuwa ni Katibu wa kamati ya maendeleo ya kata.
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa shughuli za maendeleo ya kata, vijiji na
  vitongoji.
  · Atatafsiri sera na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogondogo katika Kata
  yake.Atamsaidia Mkurugenzi Kuratibuna kusimamia shughuli za Uchaguzi katika
  Kata.
  · Kumsaidia na kumwakilisha Mkurugenzi katika kusimamia maendeleo ya eneo
  lake.
  · Kusimamia utendaji kazi wa wataalamu na watendaji wengine katika ngazi ya
  Kata.
  · Kuratibu na kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha kwa mkurugenzi na
  nakala kwa Katibu Tarafa.
  · Atakuwa mwenyekiti katika vikao vinavyowahusisha wataalamu na watendaji wa
  vjiji, na NGO’S katika kata yake.
  · Atakuwa Msimamizi na mratibu wa takwimu zote zinazokusanywa katika vijiji,
  vitongoji, na kata yake.
  6.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa waliohitimu kidato cha nne au sita na kuhudhuria mafunzo ya
  Stashahada yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social Sciences) Utawala,
  (Public Administration and Local Gorvernment), Stashahada ya Sheria au Sifa
  nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote kinachotambuliwa na
  Serikali.
  6.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS C kwa mwezi.
  7
  7.0 AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA II (VILLAGE EXECUTIVE OFFICER
  GRADE II) – NAFASI 25
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Mpwapwa, Maswa na Rombo.
  7.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Kijiji na Kamati zake katika
  Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
  · Atakuwa Afisa Mhasibu wa Serikali ya Kijiji na atasimamia mapato na matumizi
  ya Serikali ya kijiji
  · Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Kijiji.
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya
  kijiji
  · Atakuwa Katibu wa Kamati ya Halmashauri ya Kijiji.
  · Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
  Halmashauri ya Kijiji.
  · Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
  kuziwasilisha kwenye Halmashauri ya Kijiji na baadae kwenye kata .
  · Ataongoza vikao vya maendeleo ya Kijiji vitavyowahusisha wananchi na
  wataalamu waliopo kwenye eneo lake.
  · Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na
  kuongeza uzalishaji mali.
  · Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
  · Atakuwa Kiongozi wa Wakuu wa Vitengo vya Kitaalamu Katika Kijiji.
  · Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali
  na NGO waliopo katika kijiji.
  7.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye elimu ya kidato cha IV na VI waliohitimu Stashahada ya
  kawaida katika fani yoyote yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social
  Sciences) Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment), Stashahada
  ya Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote
  kinachotambuliwa na Serikali.
  7.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS C kwa mwezi.
  8.0 AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III (VILLAGE EXECUTIVE OFFICER
  GRADE III) – NAFASI 181
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Kishapu, Kyela, Magu, Mbozi,
  Mbulu, Msalala, Meatu, Mvomero na Rungwe
  8.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Kijiji na Kamati zake katika
  Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
  8
  · Atakuwa Afisa Mhasibu wa Serikali ya Kijiji na atasimamia mapato na matumizi
  ya Serikali ya kijiji
  · Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Kijiji.
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya
  kijiji
  · Atakuwa Katibu wa Kamati ya Halmashauri ya Kijiji.
  · Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
  Halmashauri ya Kijiji.
  · Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
  kuziwasilisha kwenye Halmashauri ya Kijiji na baadae kwenye kata.
  · Ataongoza vikao vya maendeleo ya Kijiji vitavyowahusisha wananchi na
  wataalamu waliopo kwenye eneo lake.
  · Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na
  kuongeza uzalishaji mali.
  · Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
  · Atakuwa Kiongozi wa Wakuu wa Vitengo vya Kitaalamu Katika Kijiji.
  · Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali
  na NGO waliopo katika kijiji.
  8.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  Kuajiriwa wenye Elimu ya Kidato cha Nne au cha sita waliohitimu Astashahada
  (Certificate) katika Fani yoyote yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social Sciences)
  Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment), Astashahada ya Sheria au
  Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.
  8.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS B kwa mwezi.
  9.0 AFISA MTENDAJI MTAA DARAJA LA III (MTAA EXECUTIVE OFFICER
  GRADE III) – NAFASI 8
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Kahama na Shinyanga.
  9.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Mtaa na Kamati zake katika
  Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.
  · Atakuwa Afisa Mhasibu wa Serikali ya Mtaa na atasimamia mapato na matumizi
  ya Serikali ya Mtaa
  · Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Mtaa
  · Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya
  Mtaa
  · Atakuwa Katibu wa Kamati ya Halmashauri ya Mtaa.
  · Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za
  Halmashauri ya Mtaa
  9
  · Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na
  kuziwasilisha kwenye Halimashauri ya Mtaa na baadae kwenye Kata.
  · Ataongoza vikao vya maendeleo ya Mtaa vitavyowahusisha wananchi na
  wataalamu waliopo kwenye eneo lake.
  · Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na
  kuongeza uzalishaji mali.
  · Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
  · Atakuwa Kiongozi wa Wakuu wa Vitengo vya Kitaalamu Katika Mtaa.
  · Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali
  na NGO waliopo katika Mtaa.
  9.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Elimu ya Kidato cha Nne au cha sita waliohitimu Astashahada
  (Diploma) katika Fani yoyote yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social
  Sciences) Utawala, (Public Administration and Local Gorvernment), Atashahada
  ya Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote
  kinachotambuliwa na Serikali.
  9.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS B kwa mwezi.
  10.0 SEKTA YA MIFUGO
  10.1 DAKTARI WA MIFUGO DARAJA LA II (VETERINARY OFFICER GRADE II ) –
  NAFASI 4
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Chato
  10.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutoa huduma za Afya ya Mifugo
  · Kufanya Uchunguzi wa Magonjwa ya Mifugo katika eneo au sehemu alipo.
  · Kutayarisha na kusimamia mipango ya kuzuia kuthibiti, na kutokomeza
  magonjwa ya mifugo katika eneo lake.
  10.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza ya Tiba ya Mifugo kutoka Chuo Kikuu cha
  Sokoine cha Kilimo au Chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali Nambao
  wamesajiriwa na bodi ya Madaktari wa Mifugo nchini.
  10.1.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS F. kwa mwezi
  MADARAKA
  · Anaweza kupewa majukumu ya/ Madaraka ya kuwa DSMS AU DVO
  10
  10.2 AFISA MIFUGO MSAIDIZI DARAJA LA II (LIVESTOCK FIELD OFFICER
  GRADE II) – NAFASI 14
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Manispaa ya Lindi na Halmashauri ya Wilaya
  ya Chato
  10.2.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Atafanya uchunguzi wa magonjwa ya mifugo kwa wafugaji wa eneo lake.
  · Kwa kushirikiana na wakaguzi wa Afya, atakagua nyama na machinjio mara kwa
  mara.
  · Atakusanya takwimu za nyama na mazao yatokanayo na mifugo kama ngozi na
  kuandika ripoti
  · Atatibu magojwa ya mifugo chini ya usimamizi wa Daktari wa Mifugo na kushauri
  wafugaji jinsi ya kukinga mifugo dhidi ya magonjwa
  · Atatembelea wafugaji mara kwa mara na kuwapa ushauri fasaha wa kitaalamu
  katika eneo la kazi
  · Atakusanya takwimu zote za maendeleo ya mifugo katika eneo lake.
  · Atashauri na kusimamia ujenzi wa majosho, machinjio, vibanio, na miundo
  mbinu inayohusiana na ufugaji bora.
  · Atasimamia uchanganyaji wa dawa ya josho.
  · Atahusika na uhamilishaji (Artificial Insermination) na uzalishaji (Breeding) wa
  mifugo kwa ujumla
  · Atashauri wafugaji kuhusu mbinu bora za kuzalisha maziwa na utunzaji wa
  ndama.
  · Atafanya kazi zingine za fani yake kama atakavyopangiwa na mkuu wake wa
  kazi.
  10.2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita waliofuzu mafunzo ya Stashahada ya
  mifugo kutoka chuo cha kilimo na mifugo (MATI AU LITI) au chuo kingine
  chochote kinachotambuliwa na Serikali
  10.2.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
  11.0 SEKTA YA KILIMO
  11.1 AFISA KILIMO DARAJA LA II (GRADE II ) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga
  11.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kudhibiti visumbufu vya mazao na mimea.
  · Kukusanya takwimu za bei za mazao kila wiki na kila mwezi.
  · Kukusanya takwimu za upatikanaji wa mazao katika masoko kila wiki/kila mwezi.
  · Kuendesha mafunzo ya wataalam wa kilimo.
  · Kufanya ukaguzi wa ubora na matumizi ya pembejeo na zana.
  · Ufuatiliaji wa mwenendo wa soko la mazao ya biashara.
  11
  · Kuendesha mafunzo juu ya hifadhi bora ya udongo na maji.
  · Kutoa habari juu ya teknolojia mpya kwa wadau.
  · Kuandaa/kuandika taarifa za utekelezaji kwa sekta ndogo ya mazao.
  · Kusimamia/kuendeleza taaluma ya uzalishaji mboga, matunda, maua na mazao
  mengine.
  · Kusimamia/kuendeleza uzalishaji wa mbegu bora.
  · Kuandaa, kutayarisha kufunga na kusambaza mbegu bora.
  · Kufanya majaribio ya magonjwa kwenye mbegu.
  · Kufanya ukaguzi wa mbegu mpya kwa kushirikiana na watafiti wa mbegu kabla
  ya kupitishwa.
  · Kuendesha mafunzo ya kuzalisha mboga, matunda, maua na viungo.
  · Kuhamasisha uzalishaji wa mazao ya bustani.
  · Kufanya utafiti mdogo mdogo wa mazao yanayofaa kulimwa katika sehemu ya
  kilimo cha umwagiliaji.
  · Kufanya utafiti wa udongo.
  · Kuhamasisha uanzishaji wa vikundi vya wakulima/wamwagiliaji.
  · Kuzalisha mbegu za msingi baada ya kuzalishwa na watafiti.
  · Kuendesha/kusimamia vishamba vya majaribio vya mbegu na uchunguzi
  maabara ili kuondoa utata juu ya mbegu.
  11.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya kilimo au Shahada ya Sayansi waliojiimarisha
  katika mchepuo wa kilimo kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine au vyuo
  vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
  11.1.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
  11.2 AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA II (GRADE II ) – NAFASI 3
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Halmashauri ya
  Wilaya ya Tunduru na Halmashauri ya Mji Njombe
  11.2.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kushirikiana na watafiti kuendesha vishamba vya majaribio.
  · Kukusanya/kuhifadhi takwimu za majaribio.
  · Kuwafundisha wakulima mbinu za kilimo bora.
  · Kuwafikishia wakulima matokeo ya utafiti.
  · Kuwafundisha wakulima mbinu bora za kilimo, matumizi ya mbolea na madawa,
  pembejeo za kilimo.
  · Kukusanya na kutunza takwimu za mazao na bei kwa wiki, mwezi, robo na
  mwaka ngazi ya halmashauri.
  · Kukusanya takwimu za mvua.
  · Kushiriki katika savei za kilimo.
  12
  · Kushirikiana na vikundi vya wakulima kuhusu matatizo na teknolojia sahihi za
  kutumia.
  · Kupanga mipango ya uzalishaji.
  · Kupima uotaji wa mbegu na kusimamia taratibu za ukaguzi.
  · Kutathmini na kusavei maeneo ya vyanzo vya maji kwa ajiili ya kuhifadhi.
  · Kutunza miti mizazi.
  · Kuwatambua wasambazaji wa pembejeo.
  · Kutoa mafunzo ya lishe kwa wakulima.
  · Kufanya vipimo vya ubora, unyevunyevu na uotaji wa mbegu.
  · Kusimamia taratibu za ukaguzi.
  · Kudhibiti visumbufu vya mazao na mimea.
  · Kusimamia shughuli za kila siku za majaribio ya kilimo.
  · Kuwaelimisha wakulima juu ya matumizi bora ya udongo na maji.
  · Kutoa ushauri wa kilimo mseto.
  · Kuandaa sheria ndogo za hifadhi ya mazingira.
  · Kutoa taaluma ya uzalishaji wa mboga, matunda, maua na viungo
  Anaweza kuwa Bwana Shamba wa Kata/Kijiji.
  11.2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Sita (VI) wenye stashahada ya kilimo kutoka
  vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
  11.2.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
  12.0 SEKTA YA AFYA
  12.1 DAKTARI DARAJA LA II (GRADE II ) – NAFASI 4
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Morogoro na Halmashauri ya
  Wilaya ya Chato
  12.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa
  mbalimbali yakiwemo magonjwa ya watoto, magonjwa ya kina mama na upasuaji
  wa dharura
  · Kutoa na kusimamia elimu ya afya pamoja na kuboresha afya ya jamii katika
  Wilaya na Mikoa au eneo lake la kazi
  · Kuchunguza, kufatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa
  · Kutunza takwimu na kuzitumia kama inavyoelekezwa katika misingi ya MTUHA
  · Kupanga na kutathmini huduma za afya katika eneo lake la kazi
  · Kufundisha wanafunzi na watumishi waliopo kwenye eneo lake la kazi
  · Kusimamia na kuelekeza wafanyakazi walio chini yake
  · Kufundisha wanafunzi katika vyuo vya afya vilivyopo eneo lake la kazi
  13
  · Kubuni na kuendesha utafiti na kusambaza matokeo
  · Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake
  · Kushiriki, kuhakiki na kuboresha huduma za afya (medical audit and quality
  improvement)
  · Kutoa huduma za outreach katika Wilaya/Mkoa wake
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Udaktari kutoka Vyuo Vikuu/ Vyuo
  vinavyotambuliwa na Serikali waliomaliza mafunzo ya kazi “Interniship” ya muda
  usiopungua miezi kumi na miwili na kupata usajili kutoka Baraza la Madaktari
  Tanganyika (Medical Council of Tanganyika)
  12.1.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS E. kwa mwezi.
  12.2 DAKTARI MSAIDIZI ( GRADE II ) – NAFASI 4
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Halmashauri ya Wilaya ya
  Chato na Rungwe
  12.2.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutambua matatizo ya wagonjwa na kutoa huduma za tiba, kinga na huduma
  kwa kina mama na watoto
  · Kufanya upasuaji wa dharura na wa kawaida
  · Kupanga, kutekeleza na kutathmini huduma za afya sehemu zao za kazi
  · Kupanga utekelezaji wa mipango ya kukabili majanga na dharura mbalimbali
  · Kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali ya afya ili kuboresha utoaji huduma
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada ya juu ya Tiba ya miaka isiyopungua miaka miwili
  (2) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali walio na leseni ya kufaaynya kazi
  kutoka Baraza la Madaktari Tanganyika (Medical Council of Tanganyika) pamoja
  na uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitatu
  12.2.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS C kwa mwezi.
  12.3 AFISA AFYA MAZINGIRA DARAJA LA II (ENVIRONMENT OFFICER GRADE
  II) – NAFASI 1
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Rukwa
  12.3.1 MAJUKUMU YA KAZI
  14
  · Kutoa ushauri na kusimamia njia bora za usambazaji wa maji safi na salama na
  utupaji wa taka
  · Kuelimisha jamiii juu ya mbinu za kujikinga na milipuko ya magonjwa
  · Kukusanya na kuchambua takwimu za Afya ya Mazingira
  · Kusimamia utekelezaji wa Sheria zinazohusu Afya ya Mazingira
  · Kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha katika mamlaka husika
  · Kuandaa na kufuatilia mikakati ya kuboresha na kusimamia usalalma wa afya
  kazini
  · Kuhakiki afya bandarini na mipakani
  · Kuratibu na kuhakiki kaguzi za vyakula, maji, kemikali, viwanda, sehemu za kazi
  na maeneo ya jamii
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.3.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi za Afya ya Mazingira na mafunzo kazini na
  kusajiliwa na Bodi ya Wataalam wa Afya Mazingira
  12.3.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS C kwa mwezi.
  12.4 AFISA AFYA MAZINGIRA MSAIDIZI (GRADE II ) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Babati na Rufiji
  12.4.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kudhibiti na kuzuia milipuko ya wagonjwa
  · Kupambana na kuzuia wadudu na wanyama wanaoeneza magonjwa
  · Kusimamia uzikaji wa maiti zisizotambuliwa na zile zinazotokana na magonjwa
  ya kuambukiza
  · Kuandaa taarifa mbalimbali za Afya ya Mazingira katika ngazi ya kata na
  kuziwasilisha katika mamlaka husika
  · Kukusanya na kuchambua takwimu za Afya ya Mazingira katika kata na kutoa
  mrejesho ili kuchukua hatua zinazostahili
  · Kutoa elimu ya afya ya mazingira kwa jamii
  · Kukagua mazingira katika sehemu vinapotengenezwa vyakula ili kuhakikisha
  usalama na afya ya jamii
  · Kusimamia sheria za afya ya mazingira katika ngazi ya Kata pamoja na kusaidia
  jamii katika kutengeneza sheria ndogondogo
  · Kuhamasisha jamii katika kuboresha vyanzo vya maji na Usafi wa Mazingira
  · Kuhamasisha jamii kuhusu utekelezajiwa Huduma za Afya ya msingi katika ngazi
  ya Kata
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  15
  12.4.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada ya Sayansi ya Afya ya Mazingira ya miaka mitatu
  kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali na awe amesajiliwa na Bodi ya
  Wataalam wa Afya Mazingira
  10.1.1 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.5 AFISA MUUGUZI DARAJA LA II (NURSING OFFICER GRADE II) – NAFASI 6
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Morogoro, Halmashauri ya Wilaya ya
  Mbinga na Halmashauri ya Mji Njombe
  12.5.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi za kiuguzi za kuhudumia wateja katika jamii, hospitalini na sehemu
  zote zinapotolewa huduma za afya
  · Kukusanya takwimu muhimu za afya
  · Kuwaelekeza na kusimamia wauguzi walio chini yake
  · Kutoa huduma kwa wagonjwa majumbani
  · Kutoa ushauri nasaha
  · Kutayarisha mpango wa kazi kwa ajili ya huduma za uuguzi
  · Kutoa huduma za kinga na uzazi
  · Kuelimisha wagonjwa na jamii
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.5.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Uuguzi kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na
  Serikali, waliohitimu mafunzo ya vitendo kazini (Internship) ya mwaka mmoja,
  waliosajiliwa na Baraza la Wauguzi na Wakunga Tanzania
  12.5.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS C kwa mwezi.
  12.6 AFISA MUUGUZI MSAIDIZI DARAJA LA II (ASSISTANT NURSING OFFICER
  GRADE II ) – NAFASI 12
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Mara, Rukwa, Kigoma, Halmashauri
  ya Jiji la Mwanza, Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Mbozi, Mtwara na Monduli
  12.6.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutoa huduma za uuguzi
  · Kukusanya takwimu muhimu za afya
  · Kuwaelekeza kazi wauuguzi walio chini yake
  · Kuwaelimisha wagonjwa na jamii kuhusu matatizo yao ya kiafya
  · Kutoa huduma za kinga na uzazi
  16
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.6.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada (Diploma) ya Uuguzi ya muda usiopungua miaka
  miwili kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali, waliohitimu mafunzo ya vitendo
  kazini (Internship) ya mwaka mmoja, waliosajiliwa na Baraza la Wauguzi na
  Wakunga Tanzania
  10.1.2 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.7 MUUGUZI DARAJA LA II (NURSE GRADE II ) – NAFASI 18
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Iringa, Mara, Rukwa, Kigoma
  Halmashauri ya Wilaya ya Simanjiro, Mtwara, Rufiji, Rungwe na Tandahimba
  12.7.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi za kiuguzi za kuhudumia wateja katika jamii, hospitali na sehemu
  zote zinapotolewa huduma za afya
  · Kusimamia na kuratibu kazi zote za wahudumu wa afya katika sehemu yake ya
  kazi
  · Kukusanya takwimu na kutayarisha taarifa za utendaji wake wa kazi
  · Kutoa huduma kwa wagonjwa majumbani
  · Kutoa ushauri nasaha
  · Kutoa huduma za kinga na uzazi wa mpango
  · Kutoa huduma za uzazi na afya ya mototo
  · Kuwaelimisha wagonjwa na jamii kuhusu matatizo yao ya kiafya
  · Kufuatilia utunzaji wa vitendea kazi katika maeneo yake ya kazi
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.7.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye cheti cha Uuguzi cha miaka miwili kutoka katika Chuo
  kinachotambuliwa na Serikali na kuandikishwa (Enrolled) na Baraza la Wauguzi
  na Wakunga Tanzania
  12.7.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS A kwa mwezi.
  12.8 TABIBU DARAJA LA II (GRADE II ) – NAFASI 17
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Kigoma, Halmashauri ya Wilaya ya
  Babati, Chato, Rufiji, Mbinga, Rungwe, Tunduru, Tandahimba na Halmashauri ya Mji
  Njombe
  17
  12.8.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi zote zinazofanywa na Tabibu Msaidizi
  · Kutambua na kutibu magonjwa ya kawaida
  · Kusimamia utendaji wa watumishi walio chini yake na kufanya upasuaji mdogo
  · Kushauri na kuhamasisha wananchi kuchangia huduma za Afya za Mfuko wa
  Afya ya Jamii
  · Kuweka kumbukumbu za vifaa na zana za kutolea huduma
  · Kuweka kumbukumbu, kuandaa na kutoa taarifa za utekelezaji
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.8.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne/sita wenye Stashahada ya Tabibu ya
  muda usiopungua miaka mitatu kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali
  12.8.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.9 TABIBU MSAIDIZI DARAJA LA II (ASSISTANT GRADE II) – NAFASI 5
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Chato, Mtwara, Rufiji na
  Tunduru
  12.9.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutoa huduma za Kinga na Tiba
  · Kutambua na kutibu magonjwa
  · Kutoa huduma ya Afya ya Msingi (Primary Health Care)
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.9.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Cheti cha Mtihani wa Taifa wa kidato cha nne (IV) ambao
  wamehitimu Mafunzo ya Miaka Miwili ya Tabibu Wasaidizi (Clinical Assistants
  Certificate)
  12.9.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS A kwa mwezi.
  12.10 FIZIOTHERAPIA DARAJA LA II (PHYSIOTHERAPIST GRADE II ) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Arusha
  12.10.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kutoa tiba kwa kuzoeza viungo/kwa vitendo
  · Kukusanya na kutunza takwimu na taarifa za mgonjwa
  · Kutunza vifaa vya kutolea tiba
  · Kutoa elimu ya Afya kwa jamii kuhusu kutambua dalili na kuzuia ulemavu
  18
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.10.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne/sita wenye Stashahada ya miaka mitatu
  katika fani ya Fiziotherapia kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali
  12.10.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.11 MTEKNOJOJIA DARAJA LA II - MAABARA (TECHNOLOGIST GRADE II) –
  NAFASI 11
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Mbinga, Monduli, Mpanda,
  Rufiji na Simanjiro
  12.11.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kupima sampuli zinazoletwa maabara
  · Kuhifadhi sampuli zinazotakiwa kufanyiwa uchunguzi au kupelekwa Maabara za
  ngazi za juu
  · Kufanya kazi za ukaguzi wa maabara ambazo zimepatikana wakati wa
  uchunguzi
  · Kufundisha watumishi walio chini yake
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.11.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada ya katika fani ya Uteknolojia ya muda wa miaka
  mitatu katika fani ya Maabara kutoka chuo kinachotambuliwa na Seriakli na
  ambao wamesajiliwa na Mabaraza pale inapohusika
  12.11.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.12 MTEKNOJOJIA DARAJA LA II – DAWA (TECHNOLOGIST GRADE II) NAFASI
  1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Jiji la Mwanza,
  12.12.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kuainisha, kuandaa na kuagiza mahitaji ya dawa na vfaa tiba katika eneo lake la
  kazi
  · Kugawa dawa na vifaa tiba kwa wagonjwa na watumishi
  · Kuhifadhi dawa na vifaa tiba
  · Kuelimisha jamii kuhusu matumizi sahihi ya dawa
  · Kukagua dawa, vifaa tiba kemikali, vitendanishi na vipodozi katika eneo lake la
  kazi
  19
  · Kutoa taarifa juu ya madhara yatokanayo na matumizi ya dawa na vifaa tiba
  · Kuratibu kazi za kamati ya dawa na vifaa tiba
  · Kufanya uchuguzi wa ubora wa dawa, vifaa tiba kemikali, vitendanishi na
  vipodozi
  · Kufanya kaguzi mbalimbali katika sehemu zinazohifadhiwa dawa
  · Kusimamia utendaji wa kazi watumishi walio chini yake
  · Kutunza kumbukumbu za dawa na vifaa tiba
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.12.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wenye Stashahada ya katika fani ya Uteknolojia ya muda wa miaka
  mitatu katika fani ya Madawa kutoka chuo kinachotambuliwa na Seriakli na
  ambao wamesajiliwa na Mabaraza pale inapohusika
  12.12.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
  12.13 MTEKNOJOJIA MSAIDIZI – MAABARA (ASSISTSNT TECHNOLOGIST -
  LABORATORY) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe
  12.13.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kuandaa vitendanishi (reagents) vya kufanyia vipimo vya Maabara
  · Kufanya kazi za awali sampuli zinazoletwa maabara
  · Kukusanya damu kutoka kwa wagonjwa na watu wanaojitolea
  · Kurekodi matokeo ya vipimo kwenye regista
  · Kutayarisha vifaa vya kazi
  · Kuhifadhi kwa mujibu wa taratibu sampuli zote zinazohitaji kuhifadhiwa baada ya
  uchunguzi
  · Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake
  12.13.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne wenye cheti cha miaka miwili katika fani ya
  Maabara kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali na ambao wamesajiliwa na
  Mabaraza pale inapohusika
  12.13.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS A kwa mwezi.
  12.14 MHUDUMU WA AFYA (MEDICAL ATTENDANT) – NAFASI 26
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Tawala Mkoa wa Kigoma, Ruvuma, Halmashauri ya
  Manispaa ya Sumbawanga, Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Mbozi, Mpanda,
  20
  Monduli, Rufiji, Rungwe, Simanjiro, Tandahimba, Mbinga na Halmashauri ya Mji
  Njombe
  12.14.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya kazi atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu,
  uzoefu na ujuzi wake
  12.14.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliopata mafunzo ya mwaka mmoja
  katika fani ya afya
  12.14.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHOS A kwa mwezi.
  13.0 MKAGUZI WA HESABU WA NDANI DARAJA LA II (INTERNAL AUDITOR
  GRADE II) – NAFASI 15
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Waajiri Mbalimbali katika Utumishi wa Umma
  13.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kufanya ukaguzi wa hesabu katika idara
  · Kusahihisha na kuidhinisha ripoti za ukaguzi
  · Kusahihisha na kuidhinisha hoja za ukaguzi wa ndani (Internal Audit Queries)
  13.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  · Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita wenye cheti cha kati cha Uhasibu
  (Intermidiate Stage) kinachotolewa na NBAA au sifa zinazolingana na hizo. Au
  · Kuajiriwa wenye Shahada ya Biashara/ Sanaa yenye uelekeo wa Uhasibu au
  Stashahada ya juu ya Uhasibu (Advanced Diploma in Accounting) kutoka vyuo
  au Taasisi yoyote inayotambuliwa na Serikali.
  13.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
  14.0 MHASIBU DARAJA LA II (ACCOUNTANT GRADE II) – NAFASI 15
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Waajiri Mbalimbali katika Utumishi wa Umma
  14.1 MAJUKUMU YA KAZI
  · Kuidhinisha hati za malipo.
  · Kuandika taarifa ya mapato na matumizi ya mwezi.
  · Kusimamia Wahasibu Wasaidizi katika kazi zao za kila siku.
  · Kusimamia shughuli za uhasibu kwenye Kitengo cha Idara.
  · Kuandika taarifa ya maduhuli.
  21
  14.2 SIFA ZA MWOMBAJI
  Kuajiriwa wenye ‘mojawapo’ ya sifa zilizotajwa hapa chini:-
  · ‘Intermediate certificate’ inayotolewa na NBAA.
  · Shahada ya Biashara/Sanaa yenye mwelekeo wa Uhasibu au Stashahada ya juu
  ya Uhasibu kutoka Chuo Kikuu/Taasisi yoyote inayotambuliwa na Serikali.
  · Stashahada ya Juu ya Uhasibu Serikalini (Advanced Diploma in Government
  Accounting)
  14.3 MSHAHARA
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
   
 6. Zux de

  Zux de JF-Expert Member

  #6
  Jul 1, 2012
  Joined: Apr 29, 2012
  Messages: 227
  Likes Received: 4
  Trophy Points: 35
  asante mkuu:A S 465:
   
 7. paesulta

  paesulta JF-Expert Member

  #7
  Jul 1, 2012
  Joined: Mar 13, 2009
  Messages: 227
  Likes Received: 6
  Trophy Points: 35
  NYINGINE HIZI HAPA


  1
  THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
  PRESIDENT’S OFFICE
  PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT
  Ref. Na EA.7/96/01/B/182 29th June, 2012
  VACANCIES ANNOUNCEMENT
  The Public Service Recruitment Secretariat was established in accordance with section
  No.29 (1) of the Public Service (Amendment) Act No.18 of 2007. One of the main
  functions of this organ is to advertise vacant posts occurring in the Public Service and
  conduct recruitment process.
  On behalf of the Ministry of Livestock and Fisheries Development (Tanzania Fisheries
  Research Institute - TAFIRI), Ministry of Health and Social Welfare {Tanzania Food and
  Nutrition Centre – (TFNC)} Ministry of Finance {(East Africa Statistical Training Centre
  (EASTC) and Institute of Finance Management (IFM)}, Ministry of Communication,
  Science and Technology {Dar es Salaam Institute of Technology (DIT)} and Ministry Of
  Natural Resources and Tourism {National College Of Tourism (NCT)}
  the Public Service Recruitment Secretariat invites qualified Tanzanians to fill vacant
  126 posts in the above public institutions.
  This advert is also found in PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT - PSRS, Public Service Management, PMORALG - Home -,
  Tanzania Food and Nutrition Centre, - Home, Home - The Institute of Finance Management, Dar es Salaam Institute of Technology www.eastc.ac.tz and
  National College of Tourism (NCT) | Tanzania
  NB: GENERAL CONDITIONS
  i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not above 45 years old,
  however, should also observe the age limit for each position where indicated.
  ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having
  reliable contact postal address, e-mail address and telephone numbers.
  iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this
  advertisement.
  iv. The title of the position and institution applied for should be written in the
  subject of the application letter; short of which will make the application
  invalid.
  2
  v. The title of the position and institution applied for should be marked on the
  envelope; short of which will make the application invalid.
  vi. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic
  certificates:
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
  - Form IV and Form VI National Examination Certificates.
  - Computer Certificate
  - Professional certificates from respective boards
  - One recent passport size picture and birth certificate.
  vii. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT ACCEPTED
  viii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be accepted.
  ix. Presentation of forged academic certificates and other information in the
  CV will necessitate to legal action
  x. Applicants for senior positions currently employed in the public service should
  route their application letters through their respective employers.
  xi. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service should
  not apply, they have to adhere to Government Circular Na. CAC.
  45/257/01/D/140 dated 30th November 2010.
  xii. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason
  should not apply.
  xiii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
  xiv. Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania
  Commission for Universities (TCU)
  xv. Dead line for application is 14th July, 2012 at 3:30 p.m
  xvi. Application letters should be written in Swahili or English
  xvii. APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING
  ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTABLE:
  Secretary OR Katibu
  Public Service Recruitment Sekretarieti ya Ajira katika
  Secretariat, Utumishi wa Umma
  P. O. Box 63100 S. L. P 63100,
  DAR ES SALAAM. DAR ES SALAAM.
  1.0 TANZANIA FISHERIES RESEARCH INSTITUTE
  Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI) was established by the Act of
  Parliament No. 6 of 1980 to promote, conduct, supervise, and co-ordinate fisheries
  research in Tanzania. The Institute is governed by the Board of Directors. This Institute
  is comprised of four Centres and one Substation: Mwanza Centre and Sota Substation
  on Lake Victoria, Kigoma Centre on Lake Tanganyika, Kyela Centre on Lake Nyasa and
  Dar es Salaam Centre on the Indian Ocean. The Institute Headquarters is located at
  3
  Kunduchi in Dar es Salaam.
  1.1 DIRECTOR OF FINANCE AND ADMINISTRATION I – 1 POST
  1.1.1 DUTY STATION: HEADQUARTERS
  1.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Shall be the Head of the Directorate of Finance & Administration, and Member of
  the TAFIRI Management Committee
  · Shall be the Chief Advisor of the Director General in all Financial/Supplies and
  Administrative/Human Resources matters;
  · Shall plan, coordinate and control financial/supplies and administrative/human
  resources matters;
  · Shall establish and maintain accounting system in accordance with acceptable
  financial regulations of the Institute;
  · Shall prepare, in accordance with accepted accounting principles, periodic and
  annual accounts reports of the Institute;
  · Shall ensure that the Director General is supplied with up to date information
  necessary for discharging his responsibilities relating to financial/supplies and
  administrative/human resources matters;
  · Shall be responsible for keeping the Director General up to date in regards to the
  movement of the finances of the Institute by supplying such information and at
  such frequency as the Director General may direct.
  · Shall be the overall financial advisor to all other Heads of Directorates and
  Research Centres in respect of their financial obligations to the Institute and in so
  doing he/she shall ensure that strict economy is exercised and may inform the
  Director General if in his/her opinion, any Directorate Head or Centre Director
  fails to respond satisfactorily to advice and direction regarding efficient and
  economic discharge of his/her financial responsibility to the Institute.
  · Shall develop and administer TAFIRI Master Budget in cooperation with other
  Directorates and Departmental Heads;
  · Shall be responsible in implementing the personnel and administration policies of
  the Institute;
  · Shall be responsible for human resources planning and development;
  · Shall be responsible for initiating the recruitment and appointment of such staff
  as he/she considers suitable to his requirements in fulfilling his/her Directorate’s
  obligation;
  · May delegate any of the authorities and/or responsibilities under him to any
  person in his/her Directorate, but shall still be accountable for the action of such
  person(s);
  · Shall perform any other duties as may be assigned by the Director General.
  1.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  4
  · CPA (T), ACCA, CA or equivalent, and must be registered by the National Board
  of Accountants and Auditors Tanzania (NBAA) as Authorised Accountant/Auditor.
  · Training in Public/Business Administration or Human Resources Management or
  equivalent qualification shall be added advantage.
  · Should have at least eight (8) years of working experience in finance,
  accountancy and administration in a reputable organisation, three (3) of which
  should be in senior position;
  · Must have the ability to provide dynamic administrative leadership to the Institute.
  · He/She must be computer literate.
  1.1.4 REMUNERATION: PGSS 20
  1.1.5 TENURE: Five (5) years contract, renewable once on satisfactory service.

  1.2 SENIOR RESEARCH OFFICER I – 1 POST
  1.2.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
  1.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Identify and assess facilities for specific research officers and technician.
  · Work with, supervise and train other officers and technicians.
  · Carry out independent and planned research activities.
  1.2.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters degree in Natural or Social Science plus eight (8) years of research work
  experience and at least four (4) scientific publications after Masters.
  1.2.4 REMUNERATION: PRSS 9/10
  1.2.5 TENURE: Permanent and Pensionable

  1.3 ACCOUNTANT II – 1 POST
  1.3.1 DUTY STATION: HEADQUARTERS
  1.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Performs a range of accounting functions, including vote, accounts, cheques,
  billing arrangements, ledger control and preparation of credits, profit and losses
  accounts.
  · Assist in answering Audit queries and to liaise with external auditors on financial
  reports.
  · Ensure that financial regulations are adhered to.
  · Maintain proper records of assets and liabilities of the Institute.
  · Write regular reports on revenue, expenditure and returns.
  · Supervise and direct his subordinates
  5
  · May be appointed Head of Finance and Supplies Department in any of the
  TAFIRI Research Centres.
  1.3.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:
  · Certified Public Accountant (Tanzania) [CPA (T)], Association of Certified
  Chartered Accountants (ACCA), Chartered Accountant (CA).
  1.3.4 REMUNERATION: PGSS 13
  1.3.5 TENURE: Permanent and Pensionable

  1.4 OFFICE SUPERVISOR II - 1 POST
  1.4.1 DUTY STATION: MWANZA
  1.4.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Maintains up-to-date register of files and file index books;
  · Gives file numbers to file searchers;
  · Reviews pending correspondence and listing files required for filing;
  · Sorts outgoing correspondence in accordance with instructions or established
  means of dispatch and checks dates and signatures;
  · Assembles flimsy copies and files them for consultation to listed officers;
  · Weeds out inactive files i.e. old closed volumes, files with torn covers etc;
  · Checks files in the cabinet/rack periodically to ensure proper order and neatness;
  · Drafts acknowledgement letters on matters related to mail clearing;
  · Oversees overall cleanliness of the office;
  · Supervisors of junior staff;
  · Performs any other duties assigned by the Head of Section.
  1.4.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
  · Form IV/VI National Examination Certificate with a Diploma in Records
  Management from a recognized institution.
  1.4.4 SALARY SCALE: PGSS 9/10
  1.4.5 TENURE: Permanent and Pensionable

  1.5 OFFICE ASSISTANT II - 1 POST
  1.5.1 DUTY STATION: Kigoma
  1.5.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Cleaning and tiding of Offices and surroundings, including up-keep of gardens,
  trees, grass and cleaning of toilets;
  · Collection and delivery of letters;
  · Dispatch letters;
  6
  · Transmit official documents within the Institute;
  · Carry machinery/equipment;
  · Preparation and serving of tea/coffee etc.
  · Ensure that Office equipment are kept in the proper areas;
  · Up-keep of office equipment and report when they are faulty;
  · Open office doors and windows in the morning and close them after work;
  · Perform any other duties assigned by the relevant officer.
  1.5.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
  · National Form IV Certificate with passes in English and Kiswahili.
  1.5.4 SALARY SCALE: POSS 5
  1.5.5 TENURE: Permanent and Pensionable

  1.6 OFFICE ASSISTANT I - 1 POST
  1.6.1 DUTY STATION: Sota
  1.6.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assists in duplicating, photocopying, collecting and stapling materials.
  · Preparation of duty rosters as well as ensuring effective and efficient utilization of
  junior staff;
  · Reports maintenance problems.
  · Performs any other duties as may be assigned by the relevant authority.
  1.6.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
  · National Form IV Certificate holders with passes in English, Kiswahili and
  Mathematics, who have attended basic induction course in Office Management
  and have at least three (3) years of relevant working experience.
  1.6.4 SALARY SCALE: POSS 6
  1.6.5 TENURE: Permanent and Pensionable

  2.0 TANZANIA TOBACCO BOARD (TTB)
  The Tanzania Tobacco Board is a crop regulatory body established under the Tobacco
  Industry Act No.24 of 2001 (as amended by Crop Laws (Miscellaneous Amendments)
  Act No. 20 of 2009)

  2.1 ASSISTANT ACCOUNTANT I
  2.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Preparing and submitting to the Finance and Administration Director financial plans
  and budgets well in advance before the end of the financial year in order to
  facilitate approval of the new financial year’s budget by the Board of Directors.
  7
  · Providing financial information required by the Management.
  · Ensuring that proper books of accounts for the Board are maintained and designed
  in a good system for internal control and safeguarding assets of the Board.
  · Keeping books of accounts relating to revenue, grant and expense accurately and
  timely according to professional accounting standards as established by NBAA
  from time to time.
  · Recommending accounting policies and procedures to the Management through
  the Finance and Administration Director and ensuring their strict implementation
  after approval by the Board of Directors.
  · Preparing on time monthly, quarterly and annual financial statements and
  accounts.
  · Ensuring that the books of accounts are audited by external auditors within the
  required legal period and presented to the Board of Directors.
  · Responding to all internal and external audit queries accurately and timely.
  · Implementing sound control system and procedures to physical property, cash
  cheques, purchase order, receipt books and other account documents.
  · Participating actively in annual stocktaking and stock balance activities.
  · Providing financial and costing information required by the management.
  · Analysing monthly and quarterly reports from regions and directorates and
  reporting variances from the approved budget.
  · Preparations of cash flows and quarterly funds required for head office and
  regions.
  · Performing any other duty may be assigned from time to time by the Finance and
  Administration Director.
  2.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
  · Bachelor of Accounting and Finance or Advanced Diploma in Accounting or B.
  COM (Accounting) from a recognized institution.
  · Registered with NBAA.
  · (CPA) is an added advantage.
  · Computer knowledge
  · At least three (3) years proven experience as an Assistant Account in a reputable
  organization.
  2.1.3 BEHAVIOURAL COMPETENCIES
  · High Integrity
  · Excellent analytical ability
  · Fluent in English and Kiswahili
  · Excellent Interpersonal and Communication Skills
  · Ability to work in a team, independently and to interact with superior, peers and
  subordinates.
  8
  2.1.4 TENURE: Shall be employed on permanent and pensionable terms.
  2.1.5 REMUNERATION: Tobacco Board Scheme of Service
  (TTBP) and Staff Regulations.

  3.0 INSTITUTE OF JUDICIAL ADMINISTRATION (IJA)
  The Institute of Judicial Administration – Lushoto is a Public Institution established by an
  Act of Parliament No. 3 of 1998 (Cap. 405 R.E 2002), the major roles of the Institute is
  to offer and conduct training programmes in legal disciplines and also to make research
  and consultancy.

  3.1 CHIEF INTERNAL AUDITOR – 1 POST
  3.1.1 REPORTS TO:RECTOR
  3.1.2 MAIN PURPOSE OF THE JOB
  To direct and control the internal audit function, enduring that all financial standards,
  regulations, and statutory provisions are complied with and there are appropriate
  financial controls to ensure the efficient, effective and proper use of resources.
  3.1.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Plan, co-ordinate and direct all internal audit operations of the Institute to ensure
  that the Institute complies with financial and Statutory regulations and standards;
  · Advice the Institute on the soundness, adequacy and application of accounting and
  financial regulations to ensure that financial systems operate effectively and
  potential problems are identified;
  · Keep all offices informed of institute’s policies, regulations and Council resolutions
  related to internal auditing matters;
  · Undertake special audit investigations and make sound suggestions to
  management;
  · Examine financial documents of the Institute and report to the Rector quarterly on
  the findings by identifying areas requiring attention and ensure implementation of
  any actions of any actions agreed;
  · Advise on measures to reduce expenses and increase income;
  · Advise the Rector from the time to time on efficient management and control
  Institute’s assets;
  · Review and audit the financial activities of the Institute to ensure that all relevant
  activities are subject to periodic audit;
  · Maintain a working relationship with external auditors to ensure that they have all
  the information they might require;
  · Carry out ad hoc audit reviews to investigate any areas identified by management.
  3.1.4 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · CPA (T), or ACCA, or ICMA, or equivalent from a recognized accounting body and
  in possession of MBA.
  9
  · Must possess at least eight (8) years of working experience, four (4) years as a
  Senior Auditor in a medium sized reputable organization.
  · He/she must be registered by the NBAA as an Auditor/Accountant.
  3.1.5 RENUMERATION
  Entry-point should be within the current Parastatal General Service Staff pay scale –
  PGSS 19 with other terms and conditions of the Public Services.

  3.2 ASSISTANT LECTURER (LAWYER) – 1 POST
  3.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
  · Teach up to NTA level 8 (Bachelor Degree);
  · Conduct lectures, research and tutorial seminars;
  · Prepare learning resources for tutorial exercises;
  · Work in cooperation with Senior members of staff on specific projects such as
  research, consultancy and development work as appropriate;
  · Prepare teaching manual;
  · Make himself or herself accessible to students and other academic staff for
  academic consultation;
  · Maintain and adhere to teaching schedule;
  · Complie with established procedures and deadlines for determining, reporting and
  reviewing the grades of his or her students;
  · Participate in the processing of examination results;
  · Engage in publication of research output, articles, manuscripts and books and to
  deposit such publications with the Head of Judicial and Legal Studies and Institute
  Library.
  3.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Law (LL.M Degree) from a recognized Institution of higher
  learning.
  3.2.3 REMUNERATION
  Entry-point should be within the current Public Higher Learning Institutions Salary Scale
  PHTS 8 with other terms and conditions of the Public Services.

  3.3 SENIOR POLICY AND PLANNING OFFICER GRADE II – 1 POST
  3.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Prepare estimates for capital development;
  · Compile project profiles including source of funding, custodian of agreements with
  donors and monitor reports;
  · Collect and systematically compile data on students and staff information;
  · Prepare basic statistical and management reports;
  · Store and retrieve inventory information;
  10
  · Interpret and analyse data plan formulation;
  · Liaise with Bursar’s Office in preparing the recurrent budget;
  · Attend meetings of Planning and Finance sub-committee;
  · Prepare profiles to bring together available statistics on the activities and resources
  of each Directorate and Department;
  · Combine and analyse categories of data as basis of plan formulation.
  3.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:
  · Bachelor degree in Planning or Economics or any other relevant field with at least
  three (3) years relevant work experience.
  3.3.3 REMUNEREATION
  Entry-point should be within the current Parastatal General Service Staff pay scale –
  PGSS 12 with other terms and conditions of the Public Services.

  3.4 SENIOR ESTATES OFFICER GRADE II – 1 POST
  3.4.1 DUTIES AND REPONSIBILITIES
  · Head a unit responsible for Estates Management functions;
  · Provide specialized advise and service to the Estates Section Management;
  · Assist in formulating policies on Estates Management;
  · Assist in developing objectives and plans, and installing systems and procedures
  relating to Estates Management;
  · Participate in the development and implementation of training programmes for
  Estates staff;
  · Provide consultancy services in Estates Management;
  · Make feasibility studies and evaluate the viability of proposed projects in Estates
  Management;
  · Maintain coordinative work contacts with building staff of the Estates Section;
  · Prepare various types of estimates for estates management projects;
  · Prepare sketches and design for major modifications to existing buildings.
  3.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor degree in Environmental Engineering, Architecture, Building Economics,
  Civil Engineering or Land Management and Valuation with relevant working
  experience of at least three (3) years.
  3.4.3 REMUNERATION
  Entry-point should be within the current Parastatal General Service Staff pay scale
  PGSS 12 with other terms and conditions of the Public Services.

  3.5 CLINICAL OFFICER GRADE III - 1 POST
  11
  3.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Make proper diagnosis of disease;
  · Prescribe treatments;
  · Treat wound;
  · Give First Aid to MCH problems;
  · Give anaesthesia during operations;
  · Attend general outpatient clinics.
  3.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Form IV/VI certificate plus a Diploma in Clinical Medicine from a recognized
  Institution.
  3.5.3 REMUNERATION
  Entry-point should be within the current Parastatal Medical General Service Staff pay
  scale – PMGSS 5 with other terms and conditions of the Public Services.

  3.6 MATRON GRADE II – 1 POST
  3.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist the Dean of Students in Students’ counseling and guidance in one’s
  respective Hall of residence;
  · Co-ordinate students’ cultural, recreational and sports activities in his/her Hall of
  Residence;
  · Serve as an advisor to students government at the Hall of Residence level and
  attends meetings of the Health Committee and the Hall Assembly;
  · Issue permits to Students government at the Hall of Residence level and attends
  meetings of the Health committee and the Hall Assembly;
  · Issue permits to Students who may experience emergencies that need absences
  from the Campus for some days;
  · Take care of students’ welfare and ensures that the sick are urgently treated and
  taken care of satisfactorily;
  3.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCES:
  · Bachelor degree or Advanced Diploma with a bias in Educational
  Psychology/Divinity, Social Welfare or Community Development.
  3.6.3 REMUNERATION
  Entry-point should be within the current Parastatal General Service Staff pay scale –
  PGSS 8 with other terms and conditions of the Public Services.

  3.7 PLUMBING TECHNICIAN GRADE II - 1 POST
  12
  3.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Perform daily plumbing works, including installation and fixing broken units in the
  system;
  · Ensure the plumbing systems are operating properly;
  · Identify and report on areas that needs rehabilitation in the system including tools
  and the quantity of material required for repair work;
  · Identification of likely defects that might cause damage in plumbing systems;
  · Ensure maintenance of plumbing systems at office, staff and hostel buildings;
  · Assess and advice on the quality of work done by junior technicians or hired
  technicians (if any);
  · Make follow-up during implementation of construction project so as to ensure value
  for money paid;
  · Assist in designing of drawings and sketches of various structure in a particular
  job;
  · Carry out plumbing and drainage work as directed, including the repair and
  upgrading of existing services and the installation of minor works, to ensure that all
  sanitary arrangements conform to health and hygiene standards, and relevant
  statutes, by-laws and regulations;
  · Maintain an awareness of all health and safety rules applying to all plumbing,
  drainage work and tools used to ensure that safe working practices are observed.
  3.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · National form IV certificate;
  · Completed two (2) years plumbing course or the holder of Trade Test II certificate
  in plumbing;
  · At least two (2) years relevant work experience. Also the applicant must have an
  ability to work as part of team and with minimum supervision;
  · Fault finding skills.
  3.7.3 REMUNERATION
  Entry-point should be within the current Parastatal General Service Staff pay scale –
  PGSS 6 with other terms and conditions of the Public Services.

  4.0 TANZANIA ELECTRICAL MECHANICAL AND ELECTRONICS
  SERVICES AGENCY (TEMESA)
  The Tanzania Electrical, Mechanical and Electronics Services Agency (TEMESA) was
  established in 2005 under the Ministry of Works, with the aim of providing efficient and
  effective electrical, mechanical and electronics services, reliable and safe ferry transport
  services and hiring of equipment to government institutions and the public at large.
  4.1 DIRECTOR OF BUSINESS SUPPORT SERVICES
  4.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Provide backup support services in Financial Management, Accounts,
  13
  Administration, Human Resources, Procurement, Marketing and Customer
  services.
  · Ensure capacity building of the Agency.
  4.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Accounting/Finance, Business Administration or Economics.
  · Working experience of not less than ten (10) years in the relevant field, (5) of which
  should be in a senior position.
  · Computer literacy is essential.
  4.1.3 REMUNERATION: According to Tanzania Government
  Scale
  4.2 DIRECTOR OF EQUIPMENT HIRE AND FERRY SERVICES
  4.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Manage the Equipment Hire and Ferry services Division of the Agency by
  formulating and implementing long and short term work programmes.
  · Draw up effective programmes for Equipment Hire services to ensure that
  TEMESA becomes a reliable source of equipment hire services including motor
  vehicles, plant and machinery.
  · Formulate programmes for acquisition and maintenance of appropriate pontoons
  and strengthening of offshore services.
  · Formulate effective programmes for preventive and corrective maintenance of
  marine vessels (pontoons).
  · Liaise with investors, funding agencies and other stakeholders in the preparations
  and implementation of divisional development projects.
  4.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Mechanical Engineering, Marine Safety/Transportation or
  Engineering Management.
  · Must be registered with Engineers Registration Board as a professional Engineer.
  · Working experience of not less than ten (10) years in the relevant field, five (5) of
  which should be in senior positions.
  · Work experience in Marine safety/transportation is an added advantage.
  · Computer literacy is essential.
  4.2.3 REMUNERATION: According to Tanzania Government
  Scale

  4.3 TECHNICIAN II (ELECTRONICS) - 3 POSTS
  4.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Install, repair and maintain street and traffic lights, signal controllers and printed
  14
  circuit boards (pcb) for traffic signals, computer and telephone communication
  networks, office equipment and appliances, cabling circuits for local area networks
  (lan) and wide area networks (wan).
  · Assist in assembling and test experimental motor-control devices, switch panels,
  transformers, generator windings, solenoids, and other electronic equipments and
  components according.
  · To diagnose cause of electronic malfunction or failure of operational equipment
  and perform preventative and corrective maintenance.
  · Assist in developing wiring diagrams, layout drawings, and engineering
  specifications for system or equipment modifications or expansion.
  4.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · FTC/Diploma or equivalent qualifications in Electronics field;
  · Working experience in the relevant field is an added advantage.
  · Auto Cad knowledge is an added advantage.

  4.4 ASSISTANT TECHNICIAN (MECHANICAL) - 6 POSTS
  4.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Inspect and repair Motor vehicles, plants and equipments.
  · Assist in site survey, settings and drawing for mechanical systems and
  machineries.
  · Repair and carry out preventive maintenance of machines.
  · Performs other duties as may be assigned by a supervisor.
  4.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Form IV certificate and Trade Test II certificate in the relevant field.
  · Working experience in relevant field is an added advantage.
  4.4.3 REMUNERATION: According to Tanzania Government
  Scale
  5.0 KIBAHA EDUCATION CENTRE (KEC)
  Kibaha Education Centre is a multi-purpose educational institution. This centre started
  in 1963. Kibaha Education Centre (KEC) is established under Act No.17 of 1969.

  5.1 LEGAL OFFICER II - 1 POST - READVERTISED
  5.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Compile evidences relevant for court cases involving the Center
  · Assist in dealing with legal routine correspondences addressed to Center
  · Assist in administering compliance to the terms of agreements and contracts
  · Compile a list of amended legislations, regulations and rules
  15
  · Pursue insurance covers for employees, equipment and premises is current
  · Maintain an updated database of court decisions
  · Performs any other duty that might be provided by authority.
  5.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor degree of Law (LLB) from any recognised University/Institution who has
  passed a recognised legal training or undergone internship programme recognised
  by the Attorney General
  5.1.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme subject to
  work professional experience, qualification and competencies
  5.1.4 TENURE: Permanent employment.

  5.2 GENERAL SURGEON II - 1 POST - READVERTISED
  5.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Practices one’s chosen and qualified specialty.
  · Performs routine services inclusive of ward rounds, out- patient clinics, specialized
  clinics orthopedic, elective /emergency surgical/medical procedures.
  · Clinical supervision and practical instruction to junior staff, medical students,
  intern’s nurses and postgraduate students.
  · Teaches and lectures to medical, post graduate students and nurses as shall be
  required.
  · Responds effectively to care of all referred patients as a consultant.
  · Guides management on trial of new research based therapeutic therapies.
  · Conducts continued professional education training for other staff
  · Performs any other duty as shall be assigned by supervisor.
  5.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Medical graduate who has obtained post graduate training of not less than four
  years in the respective field of specialization i.e. orthopedic, oncology, surgical,
  pathology, internal medicine, gynecology, radiology etc
  5.2.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  5.2.4 TENURE: Permanent employment.

  5.3 ENROLLED/PUBLIC HEALTH NURSE “B” GRADE II – 1 POST -
  READVERTISED
  5.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Analyze patients
  16
  · Nursing of patients
  · Attend to mother and child in delivery (for those with midwifery training).
  · Participate in Primary Health care program.
  5.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Secondary education (form IV) and passed a 3-year course in Nursing/Public
  Health
  · Nurse Certificate from recognized Institutions.
  5.3.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  5.3.4 TENURE: Permanent employment.

  5.4 PHARMACEUTICAL TECHNICIAN II - 1 POST - READVERTISED
  5.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Dispense drugs as prescribed by a doctor
  · Order and preserve drugs/chemicals
  · Teach in health institutions
  · Participate in primary health care programmes.
  5.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · At least National Form IV examination certificate and who have attended and
  passed a 3 years course (Diploma) in Pharmaceutical Technicians from a
  recognized institution.
  5.4.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  5.4.4 TENURE: Permanent employment.

  5.5 RADIOGRAPHER II - 1 POST - READVERTISED
  1.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Performs special investigations in CT SCAN, MRI, and ULTRA SOUND,
  MAMOGRAPHY Performs audiograms digital radiography
  · Prepares and conducts quality assurance program.
  · Performs quality control in the department daily weekly and quarterly.
  · Conducts and supervises research and diagnostic radiography.
  1.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Diploma in Radiological Sciences from any recognized Institution.
  1.1.3 REMUNERATION
  17
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.1.4 TENURE: Permanent employment.

  1.2 TUTOR II (AGRICULTURE) - 1 POSTS - READVERTISED
  1.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Administers examinations; Conducts and supports research
  · Prepares learning resources;
  · Supervises field training;
  · Supervises and assists junior staff; and
  · Teach students in secondary school or Kibaha Folk Development College
  · Performs any other duties as assigned by supervisors.
  1.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor degree in Agriculture from recognized Institution.
  1.2.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.2.4 TENURE: Permanent employment.
  1.3 TUTOR II (HOME ECONOMICS) - 2 POSTS - READVERTISED
  1.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Administers examinations; Conducts and supports research
  · Prepares learning resources;
  · Teach student in Secondary School;
  · Supervises and assists junior staff; and
  · Performs any other duties as assigned by supervisors.
  1.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor degree in Agriculture from recognized Institutions.
  1.3.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.3.4 TENURE: Permanent employment.

  1.4 EDUCATION OFFICER II (ENGLISH AND HISTORY) 2 POSTS -
  READVERTISED
  1.4.1 DUTIES & RESPONSIBILITIES
  · Teach in secondary schools.
  18
  · Prepare curriculum of studies and circulars.
  · Responsible for proper records of all examination skills
  · Arrange the preparation and moderation of examination papers
  · Prepare examination development policies.
  · Assist teaching physical education.
  · Prepare and to have proper records of the students assessments.
  · Supervise studies associations.
  · Prepare the action plans on the academic year.
  · take care of the teaching equipment.
  · Perform any other duties that may be assigned to him/her by the headmaster.
  1.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor Degree in Education from recognized University/ Institute or equivalent
  qualification specialized in English and History.
  1.4.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.4.4 TENURE: Permanent employment.

  1.5 EDUCATION OFFICER II (ENGLISH AND KISWAHILI) - 1 POST -
  READVERTISED
  1.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Prepare examination development policies.
  · Assist teaching physical education.
  · Prepare and to have proper records of the students assessments.
  · Supervise studies associations.
  · Prepare the action plans on the academic year.
  · Take care of the teaching equipment.
  · Perform any other duties that may be assigned to him/her by the headmaster.
  1.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Degree in Education or its equivalent, from any recognized Institute/College
  1.5.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.5.4 TENURE: Permanent employment.

  1.6 ASSISTANT EDUCATION OFFICER II (HOME ECONOMICS) - 1 POST -
  READVERTISED
  1.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teach in secondary school or kibaha folk development college.
  19
  · Mark students examinations.
  · Assess the progress results of the students.
  · Prepare and keep records of the continuous assessment of the students.
  · Monitor student’s examination.
  · Prepare and assist in maintaining proper storage of students performance records.
  · Assist in the preparation of examination time table and allocation of rooms.
  · Perform any duty that may be assigned to him/her by the headmaster.
  1.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Diploma in Education or its equivalent, from any recognized Institute/College
  1.6.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.6.4 TENURE: Permanent employment.

  1.7 TEACHER GRADE II - 4 POSTS - READVERTISED
  1.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teaching in Primary School subjects.
  · Extra-curricular duties in the Centre’s Primary school.
  · Perform any other duties that may be assigned by higher authority.
  1.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · National Form IV examination certificate and who has Certificate for Primary
  School teaching after successfully attending and passed a 3 years teachers
  education course in a recognized Teacher’s training institution.

  1.8 VETERINARY OFFICER II - 1 POST - READVERTISED
  1.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Conduct research on animals and fowl disease in the Centre and nearby
  · Prepare, supervise the plan of preventing, to treaty and provide curative medicine.
  · Perform the research on the animals and fowl disease.
  · Collect data on meat, milk skin and other animal’s products & fowl product.
  · Perform other duties as directed by the higher authorities.
  1.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor degree in Veterinary Medicine from recognized University or Institutions.
  1.8.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.8.4 TENURE: Permanent employment.
  20

  1.9 SCHOOL LABORATORY TECHNICIAN II - 2 POSTS - READVERTISED
  1.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assists in specified tasks in connection with laboratory practical research and
  students’ projects under close supervision.
  · Assists academic staff in their research, teaching and consultancy activities.
  · Assists in the repair and maintenance of laboratory and workshop facilities;
  · Performs any other duties assigned by the relevant senior staff.
  1.9.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Certificate of Secondary Education (Form IV) who have successfully completed
  three (3) years Full Technician Certificate Course (FTC)/ Diploma Course
  1.9.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.9.4 TENURE: Permanent employment.

  1.10 TECHNICIAN II (DOMESTIC ELECTRICITY) 1 POST - READVERTISED
  1.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist in teaching KFDC students
  · Applies electrical theory and related knowledge to test and modify developmental
  or operational electrical machinery and electrical control equipment and circuitry in
  the Centre assets.
  · Modifies electrical prototypes to correct functional deviations under direction of
  Electrical Engineer.
  · Diagnoses cause of electrical or mechanical malfunction or failure of operational
  equipment and performs preventative and corrective maintenance.
  · Develops wiring diagrams, layout drawings, and engineering specifications for
  system or equipment modifications or expansion, and directs personnel performing
  routine installation and maintenance duties.
  · Plans, directs, and records periodic electrical testing, and recommends or initiates
  modification or replacement of equipment which fails to meet acceptable operating
  standards.
  · Work hand in hand with other officers in the general maintenance and repairs of
  the centre’s assets.
  1.10.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Possession of a three (3) years full Technician Certificate (FTC) )/ Diploma from a
  recognized Institution or Technical college
  21
  1.10.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.10.4 TENURE: Permanent employment.

  1.11 TECHNICIAN II (VEHICLE MECHANICS) 1 POST - READVERTISED
  1.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist in teaching KFDC students
  · Preventive servicing such as performing scheduled servicing to keep a vehicle
  running well.
  · Restorative service which involves a more diagnosis.
  · Assist Senior Officers on their general routine work.
  · Work hand in hand with other Officers in the general maintenance and repairs of
  the Centre’s assets.
  1.11.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Possession of a three (3) years full Technician Certificate (FTC) )/ Diploma from a
  recognized Institution or Technical college
  1.11.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.11.4 TENURE: Permanent employment.

  1.12 TECHNICIAN II (CARPENTRY) 1 POST - READVERTISED
  1.12.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist in teaching KFDC students
  · Constructs, repairs, restores and installs structures such as floors, doors, walls,
  windows, stairways, furniture, cabinets, shelves, and roofs.
  · Operates and performs preventive maintenance on hand and power saws, planers,
  lathes, joiners, shapers, drills, sanders and a variety of hand tools.
  · Ability to estimate time and materials needed for assigned work projects.
  · Installs locks, knobs, hinges, closures, and other fixtures to structures
  · Assist Senior Officers on their general routine work.
  1.12.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Possession of a three (3) years full Technician Certificate (FTC) )/ Diploma from a
  recognized Institution or Technical college
  1.12.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  22
  1.12.4 TENURE: Permanent employment.

  1.13 SECURITY OFFICER II - 1 POST - READVERTISED
  1.13.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Investigate cases around the centre
  · Report criminal cases to the police
  · Act as liaison with police and courts.
  · Follow up pending cases with the police or courts.
  · Supervise security services.
  · Performs any other duties assigned by his/her seniors
  1.13.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · National Form IV Examination and who have attended and passed Police Officer
  Course
  1.13.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.13.4 TENURE: Permanent employment.

  1.14 LIBRARY ASSISTANT II - 1 POST - READVERTISED
  1.14.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Book processing,
  · Clerical routines relating to issue and return of books,
  · Receiving of new books and other publications from suppliers,
  · Checking Bibliographical details,
  · Shelving,
  · Helping Librarians at stocktaking,
  · Identifying books,
  · Taking books to transporters and
  · Other clerical duties of a more routine nature such as filling catalogue cards, repair
  and binding of books.
  1.14.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Certificate of Secondary Education and who holds a national Library Assistant
  certificate or its equivalent.
  1.14.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.14.4 TENURE: Permanent employment.

  1.15 SECURITY GUARD II - 1 POST - READVERTISED
  1.15.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  23
  · Carry out routine security duties around the Centre’s institutions
  1.15.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Completion of Secondary education followed by National Service Training or full
  People’s Militia Training (Mgambo)
  1.15.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.15.4 TENURE: Permanent employment.

  1.16 ASSISTANT PROCUREMENT AND LOGISTICS II - 1 POST - READVERTISED
  1.16.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Manages warehousing functions including receipts, issues, storage, safety and
  delivery.
  · Deals with clearance and forwarding formalities in liaison with the administrative
  services section.
  · Ensures full responsibilities for the entire procurement of supplies function
  · Coordinates and forecast stores requirements;
  · Ensure maintenance and amendment of stock level figures;
  · Performs any other duties assigned by his/her seniors
  1.16.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Diploma in Materials Management or any relevant course from recognized
  institutions.
  1.16.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.16.4 TENURE: Permanent employment.

  1.17 SANITARY HAND II - 1 POST - READVERTISED
  1.17.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Perform cleanliness duties for all the Centre’s sanitary activities such as to clean
  and clear sewage lagoons, drains and blocked sewage lines, toilets, kitchen sinks
  etc.
  1.17.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Certificate of Secondary Education
  1.17.3 REMUNERATION
  24
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.17.4 TENURE: Permanent employment.

  1.18 DRIVER GRADE II - 2 POSTS - READVERTISED
  1.18.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Drive lorries, pick-ups, buses and other cars.
  · Maintain and keep up-data log books.
  · Any other duties assigned by supervisor.
  1.18.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Possession of Class “C” Driving License with at least 3 years Driving experience
  and completion of Secondary education.
  1.18.3 REMUNERATION
  Attractive salary and fringe benefits as per the Centre’s incentive scheme
  1.18.4 TENURE: Permanent employment.

  2.0 INSTITUTE OF ADULT EDUCATION (IAE)
  The Institute of Adult Education is a Government Institution established by Act of
  Parliament No.12 of 1975. It is a leading Institution in the provision of quality Adult and
  Non formal Continuing Education, with Accreditation by NACTE.

  2.1 ASSISTANT LECTURER - 1 POST
  2.1.1 DUTY STATION: Dar es Salaam Headquarter
  2.1.2 REPORTING: To Head of Adult and Continuing Education Department
  2.1.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teaches up to NTA level 8 (Bachelors Degree)
  · Prepares learning resources for tutorial exercises
  · Conducts research, seminars and case studies
  · Carries out consultancy and community services under supervision
  · Supervises students project
  · Prepares teaching manuals.
  · Performs any other duties assigned by supervisor.
  2.1.4 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in ICT and Education or related field from recognized Institution.
  2.1.5 REMUNERATION : Salary Scale PHTS 8

  2.2 TUTORIAL ASSISTANT - 1 POST
  2.2.1 DUTY STATION: Mbeya
  2.2.2 REPORTING: To Regional Resident
  2.2.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  25
  · Teaching up to NTA level 6 (Ordinary Diploma).
  · Assists in conducting tutorial and practical exercises for students under close
  · supervision.
  · Prepares learning resources for tutorial exercises.
  · Assists in conducting research under close supervision.
  · Carries out consultancy and community services under close supervision.
  · Performs any other duties assigned by supervisor.
  2.2.4 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Degree in Education/or Advanced Diploma in Adult & Continuing Education or
  related field from recognized Institution.
  · Must be Computer Literate
  2.2.5 REMUNERATION: Salary Scale PHTS 4

  2.3 PERSONAL SECRETARY I - 1 POST
  2.3.1 DUTY STATION: Mwanza
  2.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Receives calls and manages incoming mails.
  · Records appointments and reminds the boss of the same.
  · Keeps records of important events.
  · Keeps mail and directs them to relevant authority.
  · Makes sure assignments are done in time.
  · Types all documents using a computer key board/application.
  · Ensures copies of letters are entered in the relevant files
  · Manages file movement records.
  · Performs any other related duties as may be assigned by superiors.
  2.3.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Form IV with Certificate in Secretarial Course from recognized Institution with
  knowledge of Computer and experience not less than three years as Personal
  Secretary.
  · Must be Computer Literate
  2.3.4 REMUNERATION: Salary Scale PGSS 6

  2.4 OFFICE ATTENDANT II - 1 POST
  2.4.1 DUTY STATION: Wamo Morogoro
  2.4.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Moves of files, documents.
  · Transmits messages and parcels.
  · Transports machinery, office furniture equipment and stationery.
  26
  · Duplicates/photocopying work.
  · Dusts rooms, office equipment, compound and gardening if necessary.
  · Performs any other related duties as may be assigned by superiors.
  2.4.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Form IV Secondary Education Certificate with skills in photocopying from a
  recognized institution.
  2.4.4 REMUNERATION: Salary Scale POSS 6

  2.5 SECURITY GUARD I - 1 POST
  2.5.1 DUTY STATION: Tabora
  2.5.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Guards properties of the IAE.
  · Inspects area under guard.
  · Checks and inspects incoming and outgoing vehicles and individuals.
  · Reports Security breaches and suspicious circumstances.
  · Keeps accurate records of visitors, incoming and outgoing vehicles.
  · Prepares and submits security report at the end of guard duty.
  · Takes appropriate action in case of fire.
  · Performs any other related duties as may be assigned by superiors.
  2.5.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Form IV Certificate with appropriate training in police force/ military or any other
  security organizations with at least three years experience
  2.5.4 REMUNERATION: Salary Scale POSS 7

  3.0 TANZANIA FOOD AND NUTRITION CENTRE – TFNC
  Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC) is a Government Institution under the
  Ministry of Health and Social Welfare. The Centre is responsible for spreading nutrition
  activities in the country with the objectives of controlling and reducing all forms of
  malnutrition.
  3.1 PRINCIPAL ACCOUNTANT I - 1 POST
  3.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist in attending to both internal and external auditors and answering audit
  queries;
  · Prepare journal vouchers;
  · Conduct in service training in appropriate fields of competence;
  · perform any other duties assigned.
  · Participate in valuation of fixed and movable assets of the centre;
  27
  · Establish accounting codes;
  · Participate in project financial analysis and preparation of management accounting
  information;
  · Assist in determining the financial requirements of the centre;
  · Conduct in service training in appropriate fields of competence;
  · Prepare centre’s budgets;
  · Participate in valuation of fixed and movable assets of the centre;
  · Establish accounting codes;
  · Participate in project financial analysis and preparation of management accounting
  information;
  · Supervise all supplies activities;
  · Initiate preparation of financial regulations;
  · Conduct in-service training in appropriate fields of competence;
  · Perform any other duties assigned.
  3.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · CPA (T) or its equivalent from a recognized institution with at least five (5) years of
  working experience at a senior position in a reputable organization, and must be
  registered with NBAA as Certified Public Accountant or Certified Public Accountant
  in Public Practice.
  3.1.3 REMUNERATION: Salary scale PGSS 18 – 19

  3.2 SENIOR RESEARCH OFFICER I – NUTRITION - 1 POST
  3.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Prepare project progress reports
  · Conduct in-service training for in house and other service providers
  · Participate in developing research proposals;
  · Perform any other duties assigned
  · Prepare project proposals, budget and action plans;
  · Monitor and evaluate project progress and impact;
  · Carry out research and surveys;
  · Prepare regular project reports
  · Coordinate research activities
  · Provide consultancy services in nutrition
  3.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in either Human Nutrition, Home Economics (Food and Nutrition),
  Public Health or related fields, from a recognized institution with at least ten (10)
  years of research work experience in a reputable organization and at least four (4)
  publications after attaining Masters Degree.
  28
  · Entry point for Masters Graduates with twelve (12) years research work experience
  and five (5) publications after Masters Degree will be PRSS 17.
  3.2.3 REMUNERATION: Salary scale PRSS 16 - 17

  3.3 RESEARCH OFFICER I – NUTRITION - 1 POST
  3.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist in developing research methodologies on nutrition;
  · Assist in preparing project progress reports
  · Assist in developing research proposals;
  · Participate in dissemination of research findings;
  · Participate in carrying out nutrition interventions;
  · Perform any other duties assigned.
  · Participating in preparing project progress reports
  · Participate in-service training for in house and other service providers
  · Assist in planning nutritional interventions;
  · Participate in developing research proposals;
  · Perform any other duties assigned
  3.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in either Human Nutrition, Home Economics (Food and Nutrition),
  Public Health or related fields, from a recognized institution.
  · Entry point for Masters Graduates with three (3) years research experience and
  one (1) publication will be PRSS 13.
  3.3.3 REMUNERATION: Salary scale PRSS 12 - 13

  3.4 PRINCIPAL RESEARCH OFFICER – FOOD SCIENCE - 1 POST
  3.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Promote research collaboration in Food Technology with national and
  international organizations;
  · Carry out consumer needs assessment;
  · Participate in conducting in service training for in house and other service
  providers;
  · Coordinate formulation and evaluation of food recipes;
  · Develop methodologies and their application to product development, food
  processing and preservation;
  · Train entrepreneurs engaging food processing and preservation;
  · Review processes in product development, food processing and preservation;
  · Provide consultancy services in Food Science and Technology;
  · Participate in drawing up and reviewing policies legislations and regulations
  governing the food industry
  29
  · Participate in designing and food tables, and reviewing standards;
  · Develop and coordinate research in Food Technology;
  · Monitor and evaluate implementation of nutrition policies
  regulations, and plans;
  · Coordinate and participate in-service training for in house and other service
  providers;
  · Supervise training on food processing, preservation and product development;
  · Provide consultancy services;
  · Perform any other duties assigned.
  3.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · PhD in Food Science, Food Technology, Food Engineering or related Fields from a
  recognized institution with research work experience of at least four (4) years in
  research work after PhD and must have published at least five (5) publications
  after PhD.
  3.4.3 REMUNERATION: Salary scale PRSS 20

  3.5 SENIOR OFFICE MANAGEMENT SECRETARY I – 1 POST
  3.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · To manage confidential files and records;
  · To perform any other duties assigned.
  · To maintain appointments;
  · To assist in keeping safe custody and in proper use all secretarial office
  equipments;
  · To participate in on-job training;
  · To perform any other duties assigned.
  3.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Diploma in Secretarial Service with at least eight (8) years of working experience
  in a reputable organization and who has a Certificate in Office Management.
  3.5.3 REMUNERATION: Salary scale PGSS 16 – 17

  4.0 EASTERN AFRICA STATISTICAL TRAINING CENTRE (EASTC)
  The Eastern Africa Statistical Training Centre was established by act no 28 of 1994 and
  later established by Act No. 30 of 1997 of Executive Agency and officially launched on
  17rh May, 2002. The Centre is currently under the Ministry of Finance.
  The Eastern Africa Statistical Training Centre is a higher learning institution that was
  established in 1965 to train staff of the National Statistical Offices in 18 Eastern and
  Southern African countries at degree, diploma and certificate levels. As an Executive
  Agency, EASTC is operating ‘semi’ autonomously in providing quality education in the
  field of Statistics. EASTC is accredited by NACTE as an Institute of Higher Learning,
  30
  mandated to conduct Training, Research and Consultancy Programs in the fields of
  Statistics.

  4.1 LECTURER - 1 POST
  4.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teaches up to NTA level 9;
  · Guide and supervise students in building up their practical and research projects;
  · Prepare learning resources and design training exercise for students;
  · Conduct consultancy and community services;
  · Develop and review existing curriculum;
  · Undertake individual research and participates in scientific/academic
  congregations;
  · Prepare teaching manuals, simulations and case studies for training and
  · Coach junior academic staff.
  4.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Doctorate (PhD) Degree in either Economics, Statistics, Accounting or Finance or
  Information Technology.
  4.1.3 TENURE: Permanent and Pensionable
  4.1.4 REMUNERATION: PHTS 12
  4.2 ASSISTANT LECTURER - 1 POST
  4.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teach up to NTA level 8 (Bachelors Degree);
  · Prepare learning resources for tutorial exercises;
  · Conduct research, seminars and case studies;
  · Carry out consultancy and community services under supervision;
  · Supervise student’s project and
  · Prepare teaching manual.
  4.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Actuarial Science and first Degree in Statistics with a GPA of
  4.0 and above from recognized institution of higher learning. A working experience
  of four (4) years in teaching NACTE Curriculum
  4.2.3 TENURE: Permanent and Pensionable
  4.2.4 REMUNERATION: PHTS 9

  4.3 ASSISTANT LECTURER - 1 POST
  4.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teach up to NTA level 8 (Bachelors Degree);
  · Prepare learning resources for tutorial exercises:
  31
  · Conduct research, seminars and case studies;
  · Carry out consultancy and community services under supervision;
  · Supervise student’s project and
  · Prepare teaching manual.
  4.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in either Accountancy, Finance or Banking from recognized
  Institution of higher learning. His/her Bachelor Degree should have a GPA of 3.8
  and above.
  4.3.3 TENURE: Permanent and Pensionable
  4.3.4 REMUNERATION: PHTS 8

  4.4 ASSISTANT LECTURER - 1 POST
  4.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teach up to NTA level 8 (Bachelors Degree);
  · Prepare learning resources for tutorial exercises;
  · Conduct research, seminars and case studies;
  · Carry out consultancy and community services under supervision;
  · Supervise student’s project and
  · Prepare teaching manual.
  4.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in either National Accounts or Applied Statistics from recognized
  institution of higher learning. His/her Bachelor Degree should have a GPA of 3.8
  and above.
  4.4.3 TENURE: Permanent and Pensionable
  4.4.4 REMUNERATION: PHTS 8

  4.5 ASSISTANT LECTURER - 1 POST
  4.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teach up to nta level 8 (bachelors degree);
  · Prepare learning resources for tutorial exercises:
  · Conduct research, seminars and case studies;
  · Carry out consultancy and community services under supervision;
  · Supervise student’s project and
  · Prepare teaching manual.
  4.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  32
  · Masters Degree in Economics from recognized institution of higher learning.
  His/her Bachelor Degree should have a GPA of 3.8 and above.
  4.5.3 TENURE: Permanent and Pensionable
  4.5.4 REMUNERATION: PHTS 8

  4.6 TUTORIAL ASSISTANT - 1 POST
  4.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teach up to NTA level 6 (ordinary Diploma);
  · Assist in conducting tutorial and practical exercises for students under close
  supervision;
  · Prepare learning resources for tutorial exercises;
  · Assist in conducting research under close supervision and
  · Carry out consultancy and community services under close supervision.
  4.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor Degree in either Applied Statistics or Statistics from recognized institution
  of higher learning with a GPA of 4.0 and above.
  · Possession of a Diploma in Statistics with Distinction and Teaching experience in a
  NACTE system will be an added advantage.
  4.6.3 TENURE: Permanent and Pensionable
  4.6.4 REMUNERATION: PHTS 4

  4.7 TUTORIAL ASSISTANT - 1 POST
  4.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Teach up to NTA level 6 (Ordinary Diploma);
  · Assist in conducting tutorial and practical exercises for students under close
  supervision;
  · Prepare learning resources for tutorial exercises;
  · Assist in conducting research under close supervision and
  · Carry out consultancy and community services under close supervision.
  4.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor of Science in Information Technology with knowledge of Programming
  skills from recognized institution of higher learning. GPA should be 3.8 and above.
  Teaching experience in a NACTE system will be an added advantage.
  4.7.3 TENURE: Permanent and Pensionable
  1.7.4 REMUNERATION: PHTS 4
  33

  4.8 ACCOUNTANT II - 1 POST
  4.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Prepare payments;
  · Prepare regular reports on revenue, expenditure and tax returns;
  · Pre audit payment vouchers;
  · Prepare invoice and bills;
  · Prepare bank reconciliation statements;
  · Disburse cash and cheque payments;
  · Post transactions to computerized accounting system;
  · Reconcile debtors and creditors records.
  4.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor Degree in either Accountancy, Finance or Commerce from a recognized
  institution of higher learning. Competent in accounting package Software
  application, fluent in English and a working experience in an Institution of higher
  learning.
  4.8.3 TENURE: Permanent and Pensionable
  4.8.4 REMUNERATION: PGSS 10

  5.0 NATIONAL ECONOMIC EMPOWERMENT COUNCIL (NEEC)
  National Economic Empowerment Council is a Government Agency established by
  an Act No. 16 of 2004 with the responsibilities of facilitating, designing, planning,
  supervising, monitoring and evaluation and coordinating all economic empowerment
  activities. The Council is also charged with mobilizing resources and managing
  special Funds for economic empowerment activities.

  5.1 SENIOR INVESTMENT FACILITATION OFFICER I (FUND MANAGEMENT)
  5.1.1 REPORTING RELATIONSHIP: Reports to the: Director of Empowerment Fund
  (DEFU)
  5.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Scrutinize loan applications and cross check their compliance to approved criteria
  and make recommendations for approval by the NEEC;
  · Verify attached documents or require such other documents, securities and or
  information from the applicants;
  · Initiate preparation of instruments or mechanisms to be used for determining
  needy applicants and ensure their implementation;
  · Ensure that loan applications and other records are under proper custody;
  · Ensure strict adherence to the approved procedures for loans processing and
  disbursement.
  34
  · Prepares periodic progress reports on loans allocation and other reports that may
  be called for.
  · Perform any other duties as may be assigned by the Director of Empowerment
  Fund
  5.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor Degree/ Advanced Diploma in either Economics, Commerce, Banking,
  Business Administration
  · At least five (5) years working experience;
  · Should have knowledge and experience in banking, and credit management
  5.1.4 PERSONAL ATTRIBUTES
  · Have exposure in Fund Management
  · Must posses good communication and interpersonal skills
  · He/ She should be Computer literate

  5.2 INVESTMENT FACILITATION OFFICER I
  5.2.1 REPORTING RELATIONSHIP: Reports to the Principal Investment Facilitation
  Officer I
  5.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Establish a databank for council activities and economic activities related to
  empowerment.
  · Create a register of institutions, and organizations engaged in economic activities;
  · Issue certificates;
  · Conduct performance assessment of institutions and organization engaged in
  empowerment activities
  · Perform any other duties as may be assigned by the Principal Investment
  Facilitation Officer I
  5.2.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor Degree/ Advanced Diploma in either Economics, Commerce, Business
  Administration
  · At least four (4) years working experience;
  · Should have knowledge and experience in investment
  5.2.4 PERSONAL ATTRIBUTES
  · Have exposure in investment promotion and management
  · Must posses good communication and interpersonal skills
  · He/ She should be Computer literate

  6.0 TEA RESEARCH INSTITUTE OF TANZANIA (TRIT)
  35
  The Tea Research Institute of Tanzania was established in 1996 as an autonomous
  organization representing the Government of Tanzania and the tea industry. Its duty is
  to support the continued development of the tea industry, both large and small-scale
  producers, with appropriate high quality, cost effective research and technology
  transfer. It is funded by both public and private and by grant aid from willing donors.

  6.1 RESEARCH OFFICER – 1 POST
  6.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Understudy Senior Researchers in order to acquire experience in carrying out
  research work in various fields of Tea in the respective programme.
  · Assist in setting up experiments, data collection and analysis.
  · Search for relevant literature required and writing research reports.
  · Collect, process and analyse Agricultural research data.
  · Supervise field technicians in the maintenance of research trial plots.
  · The candidate must be prepared to undertake further studies when required as
  part of career development.
  6.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · B.Sc in Agricultural Engineering, General Agriculture or Agronomy degree from a
  recognized University and computer literacy (Ms office and at least 1 statistical
  package).

  6.2 LABORATORY TECHNICIAN – 1 POST
  6.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist researchers in carrying out research/technical programmes by conducting
  laboratory/field tests and keeping proper records of the results.
  · Operate and maintain laboratory/field equipment
  · Coordinate and maintain laboratory quality control
  · Receive, extract and record samples for laboratory examinations.
  · Prepare laboratory equipment and chemicals for laboratory tests and examinations
  · Maintaining list of laboratory equipment in the institute.
  · Carrying out laboratory examination of samples and recording the results under the
  supervision of a senior laboratory technician.
  6.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Diploma in Laboratory Technology from a recognized institution with at least 1 year
  working experience.
  · A certificate in laboratory sciences with good passes in Maths, Chemistry, Physics
  and Biology with a working experience of at least three (3) years in a reputable
  soils and plant laboratory will also be considered.
  · The candidate must have at least 2-3 years practical experience in a chemical
  laboratory preferably in a soil/plant analysis laboratory.
  · Should have experience or potential of operating some of the following analytical
  36
  equipment: Atomic Absorption Spectrometer (AAS), Gas Chromatograph (GC),
  HPLC, Flow Injection Analyser (FIA), and Flame Photometer (FP).
  · In addition the candidate should have good practical and technical skills, including
  manual dexterity, an inquiring mind, be able to work accurately and pay great
  attention to detail, have a methodical approach to work, strong problem solving
  skills, an aptitude for IT. Should able to work well in a team and be capable to work
  under pressure.
  6.2.3 DUTY STATION
  · TRIT operates at two locations: Ngwazi Tea Research Station, Mafinga, Mufindi
  District, Iringa Region on the shores of the scenic Lake Ngwazi and Marikitanda
  Tea Research Station located near Amani in Muheza, Tanga Region.
  6.2.4 REMUNERATION
  · TRTI offer very competitive salary and a generous staff benefits including,
  transport for work, free housing, education support for children and medical care.
  TRIT provides a demanding but yet a very supportive environment, where personal
  development is encouraged and rewarded.

  7.0 THE LOCAL GOVERNMENT TRAINING INSTITUTE (LGTI)
  The Local Government Training Institute is a higher learning institution under the Prime
  Minister’s Office, Regional Administration and Local Government (PMORALG). The
  institute was established by Act of Parliament No 26 of 1994, as a body corporate, to
  provide training, research, advisory and consultancy services in the fields of local
  government finance, administration and management. As such, the institute falls under
  the subject sector of Business and Management. The said subject sector includes
  Accountancy, Financial Management, Materials Management, Human Resource
  Management Law, and other related subjects.

  7.1 LIBRARIAN GRADE II - 1 POST
  7.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Undertakes bibliographic searches on behalf of users:
  · Promotes the use of Information Technology in meeting users needs;
  · Research on the information needs of users;
  · Undertake research and consultancy activities in library and information matters;
  · Undertake cataloguing and classification;
  · Index and abstract research materials;
  · Conduct library orientation to new students;
  · Arrange acquisition of library materials;
  · Participate in developing new library supervisory duties in the library;
  · Identify materials to be ordered, and;
  · Performs other duties assigned by his/her supervisor.
  37
  7.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor Degree in Library and Information Studies or equivalent qualifications
  from recognized Institution and must be a computer literate.
  7.1.3 REMUNERATION
  Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale GSS
  12

  8.0 THE EXPORT PROCESSING ZONES AUTHORITY (EPZs)
  The Export Processing Zones Authority (EPZs) Programme in Tanzania was
  established in 2002 following the enactment of the Export Processing Zones Act, 2002.
  The scheme promotes export oriented investment within designated zones aimed at
  creating international competitiveness for export-led economic growth. The programme
  offers a range of attractive fiscal, physical and procedural incentives to ensure lower
  cost operations, faster set up and smoother operations.
  8.1 DIRECTOR OF PLANNING AND DEVELOPMENT - 1 POST - READVERTISED
  Reports to the Director General of EPZA. The Director of Planning and Development
  will head the Technical and Planning and Research units and will be responsible for
  coordinating development and maintenance of EPZ and SEZ sites. She/he will also be
  responsible for preparation of EPZA’s long and short term plans, periodic reporting of
  the Authority’s performance and for coordinating researches relevant to improving the
  Authority’s performance.
  8.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Head of the Planning and Development directorate;
  · Chief advisor of the Director General in all matters related to Infrastructure
  Development, Research, Planning and Reporting;
  · Coordinating the acquisition of the EPZ/SEZ earmarked land across the Country.
  · Coordinating physical planning and development of EPZ/SEZ infrastructure and
  utility services.
  · Coordinating the management and efficient functioning of EPZA’s owned Industrial
  parks
  · Maintaining effective working linkages with relevant Ministries and other institutions
  to facilitate implementation of EPZ/SEZ projects.
  · Keeping abreast of trends in the fields of research, planning and marketing and
  recommending policies and programs to meet changing circumstances in EPZs
  and SEZs.
  · Coordinating preparation of strategic plans, annual work plans, budgeting and
  preparation of quarterly and annual reports.
  · Planning, developing and implementing strategies and monitoring tools for
  performance management of the Authority
  38
  8.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in either Civil Engineering or Architecture or Quantity Survey or
  economics or its equivalent from a recognized institution.
  · Masters Degree in Business Administration or Project Management from a
  recognized Institution will be an added advantage.
  · Registered with relevant Professional Boards
  · At least eight (8) years proven experience in a senior management position in
  reputable organization, five (5) of which in a senior management position.
  8.1.3 AGE LIMIT: Applicant should be between 35 and 45 years of age
  8.1.4 REMUNERATION
  Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale EPSS
  14

  8.2 INVESTMENT PROMOTION OFFICER II - 1 POST - READVERTISED
  8.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assisting the Promotion Manager in identifying and analyzing Authority’s
  promotional strength and weaknesses and in responding to opportunities and
  threats accordingly.
  · Implementing promotional plans and campaigns in consultation with the Promotion
  Manager;
  · Participating in activities which promote new investment in EPZ & SEZ.
  · Building, maintaining and searching for activities which will promote the Authority’s
  products and services.
  · Monitoring marketing results and measuring results against goals set.
  · Preparing action plans for attracting prospective and potential clients.
  8.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor degree in either Marketing or Business Administration from a recognized
  Institution.
  8.2.3 REMUNERATION
  Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale EPSS
  7

  9.0 DAR ES SALAAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (DIT)
  Dar es Salaam Institute of Technology (DIT) was established by Act of Parliament, Act
  No. 6 of 1997. The governance and the control of the institute are vested in the DIT
  39
  Council.

  9.1 PRINCIPAL TECHNICIAN II – 1 POST- READVERTISED
  9.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Ensures availability of materials and equipment and their safe custody;
  · Supervises junior technicians;
  · Supports lecturers and Instructors in their teaching, research and consultancy
  services
  · Trains or conducts orientations for newly recruited technicians;
  · Conducts routine repairs and regular maintenance of equipment in the respective
  laboratory workshop.
  · Performs any other duties as may be assigned by the relevant senior staff.
  9.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Ordinary Diploma/FTC in either Science or Laboratory Technology or its equivalent
  plus at least nine (9) years of working experience in a similar profession or career.
  9.1.3 REMUNERATION
  Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PGSS
  15-16

  9.2 ARTISAN GRADE I 2 POSTS (PLUMBER & ELECTRICAL) - ESTATE
  DEPARTMENT - READVERTISED
  9.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Performs routine specified tasks that demand higher technical skills under
  supervision.
  · Keeps the work place tidy.
  · Collects and takes care of working tools.
  · Carries out minor repairs and maintenance.
  · Reports maintenance problems to senior staff.
  · Performs any other duties as assigned by the relevant senior staff.
  9.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Form IV Certificate with Trade Test I in the relevant field
  9.2.3 REMUNERATION
  Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale PGSS
  6-7

  10.0 NATIONAL COLLEGE OF TOURISM (NCT)
  National College of Tourism (NCT) was launched as an Executive Agency under the
  Ministry of Natural Resources and Tourism on January 24, 2003 in accordance with
  Executive Agency Act No. 30 of 1997. NCT is responsible for providing high quality
  40
  training in hospitality and tourism industry with a view of improving service standards
  and enhance skills in order to meet customers’ expectations. NCT is expanding its
  activities with the opening of a new hospitality training campus in Dar es Salaam,
  December last year.

  10.1 TUTORS - 5 POSTS
  10.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Responsible for providing quality training in Hospitality, Tourism and or General
  Studies;
  · Prepare scheme of work, lesson plan and notes;
  · Provide theory, demonstration and practical training in the relevant subject areas;
  · Conduct and support research and consultancy work in the area of specialization;
  · Assess learner needs and supervise daily activities of students;
  · Carry out assessment including setting, supervising and marking exams.
  10.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

  10.1.2.1 FOOD PRODUCTION - 1 POST
  · Bachelor Degree or Advanced Diploma in Hotel Management or specialized fields
  from recognised institution. Teaching Methodology and working experience of at
  least three (3) years in the Hospitality and Tourism Industry will be an added
  advantage.

  10.1.2.2 FRONT OFFICE OPERATIONS - 1 POST
  · Bachelor Degree or Advanced Diploma in Hotel Management or specialized fields
  from recognised institution. Teaching Methodology and working experience of at
  least three (3) years in the Hospitality and Tourism Industry will be an added
  advantage.

  10.1.2.3 ENGLISH (COMMUNICATION SKILLS) - 1 POST
  · Bachelor Degree or Advanced Diploma in Education or specialized fields from
  recognised institution. Teaching Methodology and working experience of at least
  three (3) years in the Hospitality and Tourism Industry will be an added advantage.

  10.1.2.4 TOUR GUIDING - 1 POST
  · Bachelor Degree or Advanced Diploma in Wildlife Management, Travel & Tourism
  or specialized fields from recognised institution. Teaching Methodology and
  working experience of at least three (3) years in the Hospitality and Tourism
  Industry will be an added advantage.

  10.1.2.5 TRAVEL AND TOURISM - 1 POST.
  · Bachelor Degree or Advanced Diploma in Wildlife Management, Travel & Tourism
  or specialized fields from recognised institution. Teaching Methodology and
  working experience of at least three (3) years in the Hospitality and Tourism
  41
  Industry will be an added advantage.
  10.1.3 REMUNERATION
  Attractive package in accordance with the Staff Scales PTSS

  10.2 COMPUTER SYSTEM ANALYST - 1 POST
  10.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Responsible for Planning, designing, installing and developing new computer
  systems as well as establishing computer networking systems;
  · Establishing computer networking;
  · Provides first line support to computer systems and information technology to the
  college;
  · Installs and maintain computer software and hardware;
  · Develops, administers and maintains networking computer systems;
  · Prepares cost-benefit and return-on-investment reports to management.
  10.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor Degree or Advanced Diploma in Computer Science from recognised
  institution with at least three (3) years experience in related field
  10.2.3 REMUNERATION
  Attractive package in accordance with the Staff Scales TGS

  10.3 ADMINISTRATIVE & HUMAN RESOURCES OFFICER GRADE I - 1 POST
  10.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Responsible for all matters on Administrative and Human resources activities at
  the college
  · Ascertain Manpower requirements;
  · Initiate staff performance appraisal and promotion exercises;
  · Make correct interpretation of Labour Laws, staff regulations and Scheme of
  Service and represent the
  · Organization in arbitration of Labour Matters;
  · Prepare Training plans and training programmes for the College;
  · Coordinate Training Programmes and prepare budget and facilitate its
  implementation.
  10.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor Degree/Advance Diploma in either Human Resources Management,
  Public Administration or Manpower Planning from recognised institution with at
  least three (3) years working experience in the related field.
  10.3.3 REMUNERATION
  42
  Attractive package in accordance with the Staff Scales TGS

  11.0 TANZANIA COMMISSION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
  (COSTECH)
  Tanzania Commission for Science and Technology is a public institution established by
  an Act of Parliament No. 7 of 1986. By the Act COSTECH is mandated to promote and
  coordinate research; promote technology development transfer; acquire storage and
  disseminate scientific and technological information to the general public, The overall
  objective of the mandate is to stimulate and promote social and economic
  development,.
  The under mentioned positions are vacant and are required to be filled as soon as
  possible.

  11.1 DIRECTOR OF PHYSICAL SCIENCE - 1 POST
  11.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · To assist the Director General to formulate long and short-term plans and
  programmes for promotion and development of scientific research in the fields of
  Water, Industries, Energy, Infrastructure and Geo sciences.
  · To prepare Operational Plan, Budget and document output of the directorate;
  · To be assistant secretary to various R&D committees of the Commission;
  · To coordinate, monitor and promote scientific research in the fields of Agriculture,
  Water, Industries, and Energy, Infrastructure and Geo sciences;
  · To promote and coordinate cooperation in research between national and foreign
  research institutions;
  · To monitor and keep up-to date inventory of scientific activities and research
  equipment and an up-date directory of research scientists in national Universities
  and Research Institutions;
  · To formulate and prepare research project proposals for the sake of soliciting
  funds from donors and other sources of funds;
  · To work out implementation strategies of the Science Technology and Innovation
  (STI) policy through R&D Advisory committees in related fields;
  · To organize seminars and workshops in the related fields of Agriculture, Water,
  Industries, Energy, Infrastructure and Geo Science and promote utilization of
  research results;
  · To organize regular meetings of the R&D Advisory Committees and
  implementation of its recommendation.
  · To facilitate process of call and review proposal to NFAST for research grants
  applications to be submitted to the R&DA advisory committee on related fields
  · To harmonize the work of the R&D Advisory Committee on Agriculture and
  Livestock, Natural Resource, Health, Environmental in line with other R&D
  Advisory Committees
  · Any other duties assigned by the Director General.
  43
  11.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Ph.D. level in Physical Engineering or Environmental Sciences.
  · Demonstratable related work experience of at least 7 years in research ideally
  gained in a business environment where team work and flexibility were paramount
  .Evidence based contribution to scientific publications in recognized journals is
  essential pre-requisite.
  11.1.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 14

  11.2 DIRECTOR OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP - 1 POST
  11.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Act as Assistant Secretary to various R&D Committees of the Commission in the
  relevant fields
  · Identify within the framework of national, social, economic and political constraints
  technological needs for utilization in the variety sector of the economy
  · Advising on matters pertaining to development of endogenous and indigenous
  technologies;
  · Formulating strategies and advising on the best ways of implementing and
  improving national policies on technology development ;
  · Promoting research and innovation in new and renewable sources of energy and
  taking charge of the Commission’s energy research projects in the field;
  · Acquiring and analyzing information on alternative sources of technology and its
  delivery to users;
  · Maintaining an inventory of innovations, inventions and adaptations and
  undertaking a follow-up of TASTA awards;
  · Formulating elaborate programmes and acting as a catalyst for the development,
  furtherance and commercialization of indigenous technologies;
  · Liaising and maintaining effective links with local and foreign technology centers
  and research institutions, with a view to attaining an optimum level of technology
  development in the country;
  · Identifying, within the framework of national, social, economic and political
  constraints, technological needs for utilization in the different sectors of the
  economy;
  · Undertaking an evaluation (technical, financial, economic, legal) and selection of
  technologies with a view of developing a capacity of decision making in the area of
  science technology and innovation;
  · Playing a major role in the unpack aging of imported technology and innovation
  including the assessment of suitability of the technology as well as direct and
  indirect costs of importing technology and innovation or local development of such
  technology with a view of enhancing national competence in purchasing only
  selected components of technology and innovation;
  · Assisting institutions importing technology and innovation in the negotiation of
  44
  contracts for the supply of technology/innovation with a view of securing favorable
  terms and conditions under which technology may be supplied;
  · Maintaining a databank of imported and local technology/innovation and of
  domestic technological/innovation resources and manpower, and undertaking a
  detailed analysis of their impact on national development;
  · Providing training for technical personnel in technology and innovation aspects,
  and in various fields of analysis of transfer of technology;
  · Registering all technology transfer agreements and monitoring their execution on a
  continuous basis;
  · Preparing strategies, priority and plans for development of technology/innovation in
  the critical sectors of the economy including technology assessment innovation
  and forecasting.
  11.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Ph.D. level in Economics, Commerce or Entrepreneurship.
  · Masters degree in Pysical, Natural, Social, Environmental or Engineering Science
  with a work experience of at least five (5) years in a related field in a research or
  Academic Institution.
  · Demonstratable related work experience of at least 7 years in research ideally
  gained in a business environment where team work and flexibility were paramount
  · Evidence based contribution to scientific publications in recognized journals is
  essential pre-requisite.
  11.2.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 14

  11.3 DIRECTOR OF ADMINISTRATION AND FINANCE - 1 POST
  11.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Define and develop the HR and financial policies, practice and procedure that
  support the business strategy in line with Commission HR &financial standards and
  policies;
  · Provide expert and up to date knowledge on current developments and best
  practice in the field of Finance and HR that will enable the commission to
  continuously upgrade its practice to become the best employer in the Country and
  within East Africa;
  · Managing the Industrial relations interface to provide a constructive and conducive
  working environment that enshrine a sense of belongingness;
  · Making recommendations to the Director General on the development of
  employees welfare programs portrayed in a form of welfare for staff retention
  strategy for enhancing condition of service;
  · Liaise with Government Organs; Tax authorities and Pension bodies on staff
  matters and update on regulations
  · Conduct periodic survey to determine market rate of pay structure for evaluative
  45
  purpose in order to be the leader in the market for staff retention;
  · Plan, coordinate and direct policies and procedures designed to provide
  administrative support such as acquisition, of qualitative human resource of right
  mix, utilization of human resource, development and deployment, administrative
  aspects of finance, services, security and supplies;
  · Monitor and coordinate human and financial resource of the Commission and keep
  proper records of activities of the Commission;
  · Prepare and submit monthly report on a regular basis to the Director General
  pertaining to HR, financial resources and assets position in appropriation accounts,
  revenues statements and other accounts for audit purposes;
  · Plans, directs and controls the financial, accounting and human resource activities
  of the commission and plan for the reviews of human Resources and financial
  policies and procedure manuals and recommends amendments to the
  management.
  · Coordinate and control the preparation of Budgets and forecast the financial
  situation of the commission;
  · Plan and implement, evaluate the staff performance management system to
  enhance spirit of result driven performance orientation in the commission;
  · Manage payroll and review regularly to control attrition recurrence on the payroll;
  · Coordinate preparations of Recurrent and Development Budget including that of
  Personal Emolument and Other Charges and prepare final accounts for audit
  purposes and control expenditure;
  · Coordinate physical plans for the expansion of the Commission;
  · Initiate and control development projects;
  · Provide the custodianship of the common seal and all the contracts entered on
  behalf of the commission as well as custodianship of all properties of the
  Commission;
  11.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Postgraduate Degree in Social Sciences and; must be registered with NBAA as
  Associate (ACPA) or Fellow (FCPA)
  · Conversant with Government rules and regulations, including Public Finance Act
  and Public Procurement Act.
  · Post Graduate qualification in Human Resources Management.
  · Demonstrate related work experience of at least 8 years ideally gained in a
  business environment where team work and flexibility were paramount. A good
  track and extensive experience in Management of human capital, financial
  management and assets management in reputable organization is desirable.
  11.3.3 REMUNERATION: Salary Scale COSS 14

  11.4 DIRECTOR OF LIFE SCIENCE - 1 POST
  46
  11.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist the Director General to formulate long and short-term plans and
  programmes for promotion and development of scientific research in the fields of
  Health, Natural Sciences, Agriculture, Environment, Livestock and Fisheries;
  · Prepare operational plan, Budget and document output of the directorate;
  · Act as Assistant secretary to various R&D committee of the commission
  · Coordinate, monitor and promote scientific research in the fields of Agriculture and
  Livestock, Natural Resource, Health, Environmental and Fisheries;
  · Promote and coordinate cooperation in research between national and foreign
  research institutes in the area of Life Science;
  · Monitor and keep up-to date inventory of scientific activities and research
  equipment and an up-date directory of research scientists in national Universities
  and Research Institutes in the area of Life Science;
  · Formulate and prepare research project proposals for the sake of soliciting funds
  from donor and other sources of funds;
  · Work out implementation strategies of the STI policy through R&D Advisory
  committees, the area of life science;
  · Organize seminars and workshops in the fields of life science and promote
  utilization of research results;
  · Organize regular meetings of the R&D Advisory Committees implementation of its
  recommendation;
  · Facilitate process of calling and reviewing proposals to NFAST for research grants
  applications to be submitted to the R&D Advisory committee in the area of life
  science;
  · Harmonize the work of the R&D Advisory Committee on life science in line with
  other R&D Advisory Committees
  · Perform any other duties as assigned by the Director General from time to time.
  11.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Ph.D level in Natural Science (Agriculture, Biotechnology, Chemistry, Biology,
  Health).
  · Demonstratable related work experience of at least seven (7) years in research
  ideally gained in a business environment where team work and flexibility were
  paramount. Evidence based contribution to scientific publications in recognized
  journals is essential pre-requisite.
  11.4.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 14

  11.5 DIRECTOR OF SOCIAL SCIENCE - 1 POST
  11.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist the Director General to formulate long and short-term plans and
  47
  programmes for promotion and development of scientific research in the fields of
  Economics, Education, Policy, Demography, and Sociology;
  · Prepare operational Plan, Budget and document output of the directorate;
  · Act as Assistant Secretary to various R&D committees of the commission;
  · Coordinate, monitor and promote scientific research in the fields of Social Science;
  · Promote and coordinate cooperation in research between national and foreign
  research institutions in the field of Social Science;
  · Monitor and keep up-to date inventory of scientific activities and research
  equipment and an up-date directory of research scientists in national Universities
  and Research Institutions;
  · Formulate and prepare research project proposals for the sake of soliciting funds
  from donors and other sources of funds;
  · Work out implementation strategies of the STI policy through R&D Advisory
  committees in related fields;
  · Organize seminars and workshops in the related fields of Social Science and
  promote utilization of research results;
  · Organize regular meetings of the R&D Advisory Committees and implementation
  of its recommendation;
  · Facilitate process of calling and reviewing proposals to NFAST for research grants
  applications to be submitted to the R&D advisory committee on related fields;
  · Harmonize the work of the R&D Advisory Committee on related field in line with
  other R&D Advisory Committees;
  · Perform any other duties assigned by the Director General.
  11.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Ph.D. level in either Economics, Education, Policy, Demography or Sociology.
  · Demonstratable related work experience of at least seven (7) years in research
  ideally gained in a business environment where team work and flexibility were
  paramount
  · Evidence based contribution to scientific publications in recognized journals is
  essential pre-requisite.
  11.5.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 14

  11.6 CHIEF ACCOUNTANT - 1 POST
  11.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Heads the Finance and Accounts Section.
  · Advises the Director of Finance and Administration
  · Manages daily Accounting and Financial operations;
  · Prepares and maintains proper accounting records of the Commission;
  · Prepares financial statements for auditing and submission to the Director of
  Finance and Administration for onward transmission to Director General, the
  48
  board of Governors (Commission) and any other interested Authority
  · Prepares and submits to the Director of Finance and Administration general
  monthly, quarterly financial/accounting reports and any other financial information
  required by the Director General;
  · Responsible for the preparation of all financial and accounting reports of the
  Commission;
  · Responsible for establishing and maintaining workable systems for regular
  monitoring, evaluation of performance, quality and efficiency of all financial and
  accounting matters of the Commission;
  · Ensures adherence to the approved financial/accounting policies and procedures;
  · Coordinates preparation of the budget of the Commission;
  · Prepares estimates of income and expenditure; and
  · Makes proposals for investing funds of the Commission and implements approved
  investments.
  11.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Possession of CPA (T), ACCA, ICMA or equivalent AND registered by NBAA
  under “Associate” or “Fellow” category. Masters degree will be an added
  advantage.
  · Minimum of seven (7) years working experience in Finance and Accounts at senior
  level in public or private sector from reputable organizations.
  11.6.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 13

  11.7 CHIEF INTERNAL AUDITOR - 1 POST
  11.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Plans, co-ordinates and directs all Internal Audit operations of the Commission;
  · Advises the Director General and the Audit Committee on the soundness,
  adequacy and internal controls, risk management and governance process;
  · Prepare risk-based internal audit plan annually;
  · Undertakes special audit investigations and makes sound suggestions to the
  Director General and Audit committee according to terms of reference;
  · Prepare Audit programs and coordinate internal audit operations;
  · Review and advise on soundness of system of internal controls, risk management
  processes and governance;
  · Provide audit reports to Director General and Audit committee quarterly;
  · Conduct investigations or special audit as per terms of reference issued by Audit
  committee or Director General;
  · Make follow-up of the agreed actions with Management on recommendations
  made;
  11.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  49
  · Possession of CPA (T), ACCA, ICMA or equivalent AND registered by NBAA
  under “Associate” or “Fellow” category.
  · Masters degree, CIA will be an added advantage. Experience 8years of which
  3years at a senior level
  11.7.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 13

  11.8 CHIEF RESEARCH OFFICER (TECHNOLOGY INNOVATION MANAGER) - 1
  POST
  11.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Deal with all matters relating to development and transfer of technologies for urban
  and rural use including formulation and review of related policies.
  · Identify and document technology needs for various target groups (stakeholders)
  and prepare strategies and plans for intervention
  · Mobilize resources by conceptualizing and developing programs/projects for
  soliciting internal and external fund
  · Scout for new, emerging and imported technologies, identify recipients and set
  strategies for adoption and scaling purposes
  · Popularize the use of environmentally friendly technologies.
  · Coordinate and promote technology innovation activities at all levels in the
  relevant clusters and fields/sectors of the economy.
  · Keep up to date inventory of technology innovations in R&D institutions, academic,
  government and private sector.
  · Be abreast with new and emerging technology innovation and prepare strategies
  for acquiring adaptation and adaptation.
  · Mobilize resources to compliment support from the government for supporting
  technology innovation activities in the country.
  · Any other duties as may be assigned by head of department.
  11.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · PhD holders in Economics, Sociology and related disciplines.
  · Masters in related Discipline with a work experience of at least 5 years in a related
  field in a Research or Academic Institution
  11.8.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 13

  11.9 CHIEF RESEARCH OFFICER (HEALTH) - 1 POST
  11.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Coordinate and promote quality scientific research in national priority areas and
  agenda at all levels in the relevant clusters and fields/sectors of the economy.
  · Undertake effective monitoring and evaluation of r&d activities.
  · Keep up to date inventory of national scientific activities, inputs, outputs, impacts,
  50
  research equipment and research scientists in r&d institutions, academic,
  government and private sector.
  · Be abreast with new and emerging researches, technologies and innovations and
  prepare strategies for acquiring adaptation and adaptation.
  · Mobilize resources to compliment support from the government for supporting sti
  activities in the country.
  11.9.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · PhD holders in Health Sciences with work experience of at least 5 years
  · Masters in related Discipline with a work experience of at least 3 years in a related
  field in a Research or Academic Institution
  11.9.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 13

  11.10 PRINCIPAL RESEARCH OFFICER (HEAD OF ICT UNIT) - 1 POST
  11.10.1 JOB PURPOSES
  Provide enlist support to Director of Information and Documentation for efficient and
  effective way of acquiring, processing, store retrieval and disseminate scientific and
  technological information to the general public.
  Internal: Align COSTECH core functions with ICT driven operations for efficient and
  effective service deliver.
  External: Network with other ICT champions in other sectors towards mainstreaming
  ICT into their operation, spearhead ICT for development initiative, lead the
  establishment of national research and education network (NREN) through national ICT
  broadband backbone, as well as lead the development of ICT applications for NREN.
  11.10.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Provide strategic advice to the Director on the state of current technologies within
  the Telecom sector relevant to the ongoing strategic innovations of the government
  of Tanzania;
  · Develop technical specifications for strengthening COSTECH network
  infrastructure including IT Security infrastructure;
  · Conceptualize, establish and maintain robust and relevant information systems of
  benefit to the commission and the entire scientific community, nationally and
  internationally;
  · Facilitate with ICT tools the process of collection, processing, analyzing, storing,
  retrieving, disseminating scientific information appropriate to science, technology
  and innovations development to general public;
  · Spearhead the process of establishing national research and education network
  through national ICT broadband bandwidth and submarine fiber optic cable for high
  internet connectivity;
  · Promote conducive environment for the development of ICT service providers in
  the software and hardware industries and develop managerial depth and working
  51
  relationship with the private sector in ICT incubators;
  · Investigate create and maintain systems aimed at improving communication and
  network among R&D institutions and also between Tanzania institutions and
  outside world such as simple courier services, electronic mail, radio calls, packet
  switched radio, satellite communication and computer network etc.
  · Analyze and design computer systems which will enable performance of both
  moderate and complex operations as well as large scale problem solving within
  and outside COSTECH;
  · Ensure optimum utilization of available ICT resources;
  · Ensure system security, control, maintenance and its efficiency;
  · Cooperate with national and international research and development institutions
  and data centers for the purpose of collecting and exchanging science and
  technology information;
  · Any other duties as directed from time to time.
  11.10.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Ph.D. level in Information Technology, Computer Science, Telecommunication
  Engineering, Software Engineering or Information Systems.
  · Should have science background at the university level with at least 5 years
  experience in project management methodologies and tools and have a strong
  knowledge of applicable business areas, the supporting technology architecture,
  and applicable processes.
  · Excellent writing skills
  · Strong influencing/negotiation skills, excellent written and verbal communication
  skills, knowledge of business and technology trends and strong
  interpersonal/relationship management skills.
  · Knowledge of new and emerging ICTs in particular as circumscribed by the
  Internet.
  11.10.4 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 12

  11.11 PRINCIPAL RESEARCH OFFICER (MONITORING AND EVALUATION
  SPECIALIST) - 1 POST
  11.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Lead the successful roll out and implementation of all design monitoring and
  evaluation (DME) related initiatives
  · To provide guidelines and standards for the design, implementation, monitoring
  and evaluation of all project.
  · Ensure that M&E related activities are successfully implemented and documented,
  disseminated to staff and used to inform future decisions.
  · Develop and promote the implementation and use of quality program monitoring
  framework (tools and processes) and reporting, formats and proposal review
  52
  systems for all projects/ programs
  · Facilitate implementation of key capacity building practices towards monitoring and
  evaluation of progress in all projects/programs
  · Establish a comprehensive and an updated data base for all projects
  · Coordinate the preparation, review and posting of all project reports in COSTECH.
  · Provide strategic leadership in the collection, documentation and sharing of best
  practices for improvements in project/ program implementation.
  · Facilitate the evaluation and documentation of qualitative and quantitative
  · Performance measures at 3 months, 6 months and 1year following completion of
  implementation.
  · Ensure appropriate Terms of Reference (tor) for engaging qualified
  staff/consultants to undertake projects and program assessments and baseline-,
  mid-tem-and end-term surveys.
  · Ensure that the assessment and evaluation tools are developed and that requisite
  sensitization and training of staff, stakeholders and partners.
  · Undertake any other duties as assigned.
  11.11.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · PhD holders in either Statistics, Economics, Monitoring and Evaluation, Project
  Cycle Management, who attained a minimum of an Upper Second Class Honors’
  degree at undergraduate level; OR
  · Masters Degree in either Statistics, Economics,Monitoring and Evaluation, Project
  Cycle Management with a work experience of at least 5 years in a reputable
  organization
  · Demonstrated ability in data collection and analysis will be an added advantage.
  · Must demonstrate good database management skills.
  · High level of cross-sectoral sensitivity, good and clear understanding and
  sensitivity to national development trends and issues are highly desirable.
  · Good report writing skills and computer proficiency a must.
  11.11.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 14

  11.12 PRINCIPAL RESEARCH OFFICER (BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER) -
  1 POST
  11.12.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Deal with all matters relating to business development.
  · Assist innovators/inventors on issues related to commercialization of their
  inventions/innovations and maintain close contact with them
  · Mobilize resources by conceptualizing and developing business development
  plans.
  · Initiate, develop and execute business development programs.
  · Coordinate and facilitate the business development, for the identified technologies
  53
  to commercialization level.
  · Produce monthly, quarterly and annual business development reports for
  compilation into the Commissions monthly, quarterly and annual reports.
  · Any other duties as may be assigned by head of department.
  11.12.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · PhD holders in either Economics, Commerce or Entrepreneurship OR
  · Masters Degree in either Physical, Natural, Social, Environmental or Engineering
  Science with a work experience of at least 5 years in a related field in a Research
  or Academic Institution.
  11.12.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 14

  11.13 PRINCIPAL LEGAL OFFICER I - 1 POST
  11.13.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Indexing, filing, registering of government notices and all legal documents and
  ensuring their safe keeping;
  · Represent the Commission in Legal suits;
  · Prepare Commission’s legal documents;
  · Advise the management on various legal matters;
  · Prepare legal briefs to contracts and other legal documents;
  · Be the Principal advisor to the Chief Legal Officer.
  · Perform any other duties.
  11.13.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Law with not less than seven years postgraduate experience in
  legal work and must be a registered Advocate.
  11.13.3 REMUNERATION: Salary Scale COSS 12

  11.14 PRINCIPAL ADMINISTRATIVE OFFICER I - 1 POST
  11.14.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Prepare Budget of administrative expenditure of the Commission;
  · Taking charge of the overall responsibility for security of Commission’s assets;
  · Scrutinizing and analyzing expenditure on various administrative services and
  recommending appropriate action;
  · Ensuring smooth travel and accommodation of Commission personnel and visitors;
  · Coordinating maintenance and development of Commission’s Estate;
  · Maintaining appropriate records of fleet operations, equipment and other properties
  of the Commission;
  · Dealing with Human Resources wastage tasks on Retirement gratuities, pension,
  severance allowances, engagement contract, dismissals, terminations, accidents
  54
  and deaths;
  · Dealing with insurance matters and welfare schemes;
  · Managing Auxiliary staff (eg. Drivers, Securities, Cleaners and Office Assistants)
  Office management and staff welfare.
  11.14.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Public Administration or Human Resources Management plus
  at least eight (8) years relevant experience of which three years experience be at
  the senior position related to Human Resources Management or administrative
  functions.
  11.14.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 12

  11.15 PRINCIPAL ACCOUNTANT I - 1 POST
  11.15.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Supervises the Accounts Personnel in providing financial information whenever
  required;
  · Supervises the Accounts Personnel in handling investments of the Commission;
  · Ensures timely prepare Final accounts, budget and budget controls;
  · Directs implementation of accounting functions by ensuring collection,
  classification, recording and reconciliation of accounting data;
  · Prepares in accordance with accepted accounting principles, the annual accounts
  of the Commission;
  · Initiates and recommends improvements in accounting system;
  · Manages the internal accounting and record keeping work for the Commission;
  · Prepares Statutory statements of the Commission; and
  · Provides for an adequate external audit that will safeguard the assets of the
  organization, check the accuracy and reliability of accounting data and encourage
  adherence to prescribed accounting policies.
  · Performs any other duties as assigned by his/her superiors.
  11.15.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Possession of CPA (T), ACCA, or equivalent with a minimum of 3 years of
  practical experience.
  · Registration by NBAA under “Associate” or “Fellow” category will be an added
  advantage.
  · Shall have a minimum of five (5) years of experience in Finance and Accounts at
  senior level in public or private sector from reputable Organizations.
  11.15.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 12

  11.16 PRINCIPAL PROCUREMENT OFFICER I - 1 POST
  55
  11.16.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Serving as Secretary to the Tender Board;
  · Responsible for preparation of Tender Documents;
  · Plans and coordinates all procurement/purchasing activities of the Council;
  · Develops appropriate systems, procedures and guidelines for the procurement
  function in accordance with the relevant Acts and Regulations;
  · Responsible for contracts administration including coordination of contracts
  preparations and issuing of approved contracts;
  · Liaising with suppliers and other stakeholders to ensure timely delivery of goods
  and services as per relevant contract; and
  · Ensures that efficiency of stock controls and levels are maintained.
  · Prepares procurement monthly progress reports;
  · Prepares replies to audit queries pertaining to stores;
  11.16.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Procurement and Supplies plus CSP (T) or equivalent from a
  recognized board/institution with at least five (5) years relevant work experience
  from reputable organizations.
  11.16.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 12

  11.17 PRINCIPAL ACCOUNTANT - 1 POST
  11.17.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist the Chief Accountant in providing financial and information whenever
  required;
  · Assist the Chief Accountant in handling investments of the Commission;
  · Prepare Final accounts, budget and budget controls;
  · Direct implementation of accounting functions by ensuring collection, classification,
  recording and reconciliation of accounting data;
  · Prepare in accordance with accepted accounting principles, the consolidated
  annual accounts of the Commission;
  · Initiate and recommend improvements in accounting system;
  · Manage the internal accounting and record keeping work for the Commission;
  · Prepare Statutory statements of the Commission; and
  · Provide for an adequate external audit that will safeguard the assets of the
  organization, check the accuracy and reliability of accounting data and encourage
  adherence to prescribed accounting policies.
  · Perform any other duties as assigned by Chief Accountant/Director or Director
  General.
  11.17.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Possession of CPA (T) or ACCA and registered under Graduate Accountant (GA)
  56
  Category with at least five (5) years relevant work experience from reputable
  organizations.
  · Masters degree in Finance, MBA, Postgraduate Diploma will be an added
  advantage.
  · Must be registered with NBAA as Professional Accountant.
  11.17.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 12

  11.18 SENIOR RESEARCH OFFICER (RENEWABLE ENERGY) - 1 POST
  11.18.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Deal with all matters related to coordination, development, promotion, transfer,
  monitoring and evaluation of renewable energy technologies for urban and rural
  use including formulation and review of policies and guidelines;
  · Identify and document renewable energy needs and develop an inventory of
  appropriate technologies to address the needs and prepare strategies and plans
  for implementation;
  · Popularize the use of environment friendly renewable energy technologies,
  renewable energy resources and renewable energy efficient processes.
  · Promote innovative ideas and processes related to renewable energy technologies
  and scouting for new, emerging and imported technologies for adoption and
  scaling purposes;
  · Mobilize resources by conceptualizing and developing programmes/project for
  soliciting funds through public-private-partnerships.
  11.18.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Environmental Science or Energy Engineering Science, with a
  work experience of at least 3 years in a related field in a Research or Academic
  Institution
  11.18.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 11

  11.19 SENIOR RESEARCH OFFICER (MEDICAL RESEARCH SPECIALIST) - 1
  POST
  11.19.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Coordinates and promote health research in Tanzania;
  · Keeps an up-dated inventory of national scientific activities, research equipment
  and research scientists in R&D institutions, academia and industry related to
  health;
  · Initiates the establishment of strong linkages with and between R&D Institutions
  undertaking research and technological activities on medical and public health;
  · Promotes public private partnerships in health research for socio-economic
  development of the country and
  57
  · Carries out in depth analysis of research achievements and constraints in health.
  11.19.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Postgraduate qualification in Medicine, Public Health or related fields.
  · At least three (3) years of progressive work experience in health care and health
  research.
  11.19.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 11

  11.20 SENIOR RESEARCH OFFICER (DATABASE MANAGER) - 1 POST
  11.20.1 JOB PURPOSE
  · To supervise and oversee the creation of appropriate databases in science,
  technology and innovations in collaboration with other Directorates of the
  Commission and disseminate the same to potential users relevant data and
  information;
  11.20.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Be the main person in charge of development and management at COSTECH;
  · Oversee the day-to-day business and administrative activities of various database
  systems;
  · Formulate and carry out Database’s administrative policies; (e.g. rules and
  regulations to be approved by the Commission);
  · Work with Director of Information and Documentation to develop and implement
  Database Strategic plan;
  · Work with Private sector to virtual host developed database systems and ensure
  the systems are secured managed;
  · Work with Director of Information and Documentation and Director of
  Administration and Finance to develop and implement database systems Annual
  budget;
  · Develop standards and guidelines to guide the use and acquisition of software and
  to protect vulnerable information;
  · Modify existing databases and database management systems or direct
  programmers and analysts to make changes;
  · Test programs or databases, correct errors and make necessary modifications;
  · Plan, coordinate and implement security measures to safeguard information in
  computer files against accidental or unauthorized damage, modification or
  disclosure;
  · Approve, schedule, plan, and supervise the installation and testing of new products
  and improvements to computer systems, such as the installation of new
  databases.
  11.20.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in either Management Information Systems, Information Systems,
  Computer sciences, Software Engineering.
  58
  · At least four (4) years of Database Development and Administration and/or
  working experience in a relevant field;
  · Proven experience in various DBMS field, with particular understanding of the
  technical and social implications of the emerging global database environment,
  e.g. Oracle, My SQL, MS SQL Server, SAP, etc.;
  · Develop various database to be hosted at COSTECH website and Web Portals
  using MySQL, MS SQL server and PhP etc;
  · Knowledge of current and emerging ICTs, and technology trends, in particular
  those related to the database management;
  · Sound knowledge of current online database platforms, content management
  systems and user interfaces suitable for use in web based database applications,
  particularly of FOSS origin;
  · Certification and experiences in database design and management (MySQL, and
  PHP);
  · Knowledge of Linux and windows system administration;
  11.20.4 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 11

  11.21 SENIOR RESEARCH OFFICER (DOCUMENTATION OFFICER) - 1 POST
  11.21.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Undertakes bibliographic searches on behalf of users;
  · Promotes the use of e-library in meeting user needs;
  · Researches on the information needs of users;
  · Undertakes research and consultancy activities in virtual library informatics and
  · Documentation matters;
  · Assists Senior Library and Documentations Officers in obtaining various
  publications and maintains their records;
  · Participates in developing library systems and procedures; and Identifies materials
  to be ordered;
  · Promotes the use of IT in improving library services;
  · Undertakes independent research and initiate the use of the research findings in
  documentation and dissemination;
  · Supervises and trains junior Library and Documentations personnel;
  · Undertakes training of students and staff on cataloguing and classification;
  · Participates in the formulation of policies and strategies related to documentation
  and acquisition of information;
  · Prepares project proposal, budget and action plans for submission to the
  Commission and other interested parties;
  · Provides consultancy services on librarianship;
  · Carries-out independent studies and surveys on issues of interests to the
  Commission’s library; and
  59
  · Assists in preparing plans of the Library.
  11.21.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters degree in Library Science or information studies or related field plus three
  (3) years experience in librarianship or documentation.
  · Must be registered with Tanzania library association in professional category.
  11.21.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 10

  11.22 SENIOR RESEARCH OFFICER (TECHNOLOGY DATABASE) - 1 POST
  11.22.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Deal with all matters relating to technology data management.
  · Identify and document an inventory of technologies to address the needs and
  prepare strategies and plans for implementation.
  · Scouting for new, emerging and imported technologies for adoption and scaling
  purposes.
  · Assist in the establishment of technology database in line with COSTECH strategic
  plan.
  · prepare and produce monthly, quarterly and annual reports from interpretation of
  technology database for the Commissions monthly, quarterly and annual reports.
  · Any other duties as may be assigned by respective head of cluster/directorate
  11.22.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Physical, Natural, Social, Environmental or Engineering
  Sciences with a work experience of at least four (4) years of Database
  Development and Administration and/or working experience in a relevant field;
  · Certification and experiences in database design and management (MySQL, MS
  SQL and ORACLE);
  · Knowledge of Linux and windows system administration;
  11.22.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS

  11.23 SENIOR RESEARCH OFFICER - 5 POSTS
  11.23.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · execute, follow up and submit reports on activities in respective
  clusters/departments.
  · assist in execution, follow up and submission of reports on activities and
  programmes within the respective cluster/departments.
  · Attached to Principal Research Officer in the execution of directorate programmes.
  · Prepare and implement work plan in line with COSTECH strategic plan and annual
  Budget
  · Participate in departmental planning and Budgeting and assists in implementation
  60
  of planned activities in time
  11.23.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Master Degree in Physical, Natural, Social, Environmental or Engineering Science,
  who attained a minimum of an Upper Second Honors’ degree at undergraduate
  level. OR
  · Masters Degree in Physical, Natural, Social, Environmental or Engineering
  Science with a work experience of at least five (5) years in a related field in a
  Research or Academic Institution
  11.23.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 11

  11.24 RESEARCH OFFICER II - 3 POSTS
  11.24.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist in execution, follow up and submission of reports on activities and
  programmes within the respective cluster/departments.
  · Attached to principal research officer in the execution of directorate programmes.
  · Prepare and implement work plan in line with costech strategic plan and annual
  budget
  · Participate in departmental planning and budgeting and assists in implementation
  of planned activities in time
  11.24.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in either Physical, Natural, Social, Environmental or Engineering
  Science, who attained a minimum of an Upper Second Honors’ degree at
  undergraduate level.
  11.24.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 9

  11.25 RESEARCH ASSISTANT - 1 POST
  11.25.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Assist in execution, follow up and submission of reports on activities and
  programmes within the respective cluster/departments.
  · Attached to senior research officer in the execution of directorate programmes.
  11.25.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor degree with a minimum of an Upper Second Class Honors’ degree in
  either Physical, Natural, Social, Engineering Sciences. Agriculture, livestock
  clusters, Energy, Industries, Infrastructure, Geo Science, Environmental,
  Economic, Education, Policy, Demography, Sociology, Communication,
  Documentation, Legal, Business, Innovation and Entrepreneurship;
  · For unclassified degrees as MD and BVM, fresh graduates with an overall
  61
  minimum of an Upper Second or equivalent grade B.
  11.25.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 8

  11.26 PRINCIPAL DRIVER - 1 POST
  11.26.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Drives COSTECH vehicles skillfully,
  · Maintains and keeps up-to date log-books;
  · Adheres to Maintenance Schedules;
  · Keeps motor vehicle in good running conditions and reports immediately faults and
  defects to Transport Officer;
  · Ensures that valid documents are obtained prior to commencing any journey; and
  · Ensures safety and cleanliness of the vehicle at all times.
  11.26.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · CSE Certificate with Trade Test III in motor vehicle mechanics or equivalent
  qualification and must have a valid class ‘C’ Driving License with at least seven
  years continuous driving experience.
  · She/he must have a certificate from a recognized Driving School.
  11.26.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 4

  11.27 PUBLIC RELATIONS OFFICER II - 1 POST
  11.27.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Keeps the Public and stakeholders informed of the Commission’s activities;
  · Prepares and distributes news release, photographs, scripts, instant pictures or
  tape recordings to media representatives and other clients who may be interested
  to know about the Commission’s activities;
  · Purchases advertising space and time in news media as and when required;
  · Disseminates facts and information about the Commission from time to time;
  · Participates in the preparation of annual programs and reports; and
  · Performs any other duties as may be assigned by the Director of Administration
  and Finance
  11.27.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelor Degree/Advanced Diploma in Journalism, or Mass Communication from
  a recognized university or institution. A Postgraduate Degree/ Diploma qualification
  in the relevant field will be an added advantage.
  · Good interpersonal and communication skills;
  · Fluent in Kiswahili and English; and
  · Customer focused
  62
  11.27.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 8

  11.28 COMPUTER SYSTEM ADMINISTRATOR I - 1 POST
  11.28.1 JOB PURPOSE
  The objective of this position is to ensure smooth functioning of COSTECH
  communications systems that includes internet, email systems, intranet, digital library,
  CRWeb, TanBIF portal, various web based database systems hosted at COSTECH
  servers, various servers (DNS, Proxy server, Apache Server, file server etc).
  Specifically, the system administrator will aim at achieving the following targets:
  11.28.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Analyses, designs, modifies and gives support of computer information systems;
  · Ensures the installation, programming, testing, monitoring and maintenance of
  software packages and applications systems;
  · Maintains COSTECH’s various databases;
  · Ensures that computer systems are available when required and are functioning
  properly;
  · Ensures the development, maintenance and support of computer networks and
  personal computing infrastructure;
  · Ensures that computing systems are operated and supported in an efficient and
  effective manner;
  · Designs improved approaches to operating situations;
  · Reviews documentation prepared by systems personnel;
  · Defines test schedules and test data requirements;
  · Codes application program of large systems;
  · Determines optimum equipment utilization;
  · Organizes and directs execution of programming tasks performed by
  Programmers;
  · Assists in review of project progress and report status accordingly;
  · Assists in directing the design of new systems and the improvement of existing
  ones; and
  · Analyses possibilities of developing computer networks and data communications.
  11.28.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Bachelors degree in Computer Engineering/Science/Information Technology or
  equivalent qualifications from a recognized institution plus five (5) years relevant
  experience or Masters Degree plus three years experience.
  11.28.4 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 9

  11.29 RESEARCH OFFICER I (ICT SECURITY ADMINISTRATOR) - 1 POST
  11.29.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Develop and maintain the systems security architecture, defining standards and
  63
  protocols for data exchange, communications, software and interconnection of
  usage level at COSTECH;
  · Ensure that all information systems and networks operate according to internal
  standards, external accrediting agency standards, regulatory agencies and legal
  requirements;
  · Conduct risk assessment in order to determine the volume of net flow data in our
  network systems;
  · Develop strategies for cyber security in line with the national needs and
  requirements.
  · Develop a plan for selection and deployment of security tools;
  · Identify threats to and vulnerabilities of the Internet in Tanzania and estimate the
  cascade effect that a successful, sustained attack on the Internet would have on
  the critical national infrastructures (What are the threats to the nation, what
  applications are on the threats);
  · Advise on the establishment of mechanisms for sanitizing and disseminating data
  on security problems, data that helps the networked community understand the
  scope and cost of the overall problem;
  · Develop strategies for cyber security awareness campaign;
  · Create awareness at policy level of cyber/critical infrastructure protection issues
  and need for national action and international cooperation;
  · Identify, select and install various security tools for scanning or monitoring and
  filtering network flow, this can include, for example developing security patches for
  customized software used by COSTECH or any Government institution or software
  distributions that can be used to rebuild compromised hosts;
  · Configuration and maintenance of Security Tools, Applications, Infrastructure and
  Services;
  · Run a series of security tests and threats to the system, prepare a report on the
  responsiveness of the system;
  · Participate in preparing a disaster recovery plan to help prepare contingencies and
  be ready to implement the disaster recovery plan;
  · Review the existing IDS/IPS logs, analyze and initiate a response for any events
  that meet their defined threshold, or forward any alerts according to a pre-defined
  service level agreement or escalation strategy;
  · Perform security assurance reviews for new systems and changes to existing
  systems;
  · Provide realistic qualitative and quantitative assessments of the risks to information
  assets;
  11.29.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in either Computer Science, Management Information
  Systems, Information Technology, Information Systems, and Software
  64
  Engineering.
  · At least three (3) years of ICT security and/or working experience in a relevant
  field;
  · Proven experience of dealing with all aspects of network security, hacking, and
  cyber threat analysis;
  · Knowledge of current and emerging ICTs, and technology trends, in particular
  those related to the ICT security.
  11.29.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 10

  11.30 RESEARCH OFFICER II (DATABASE ADMINISTRATOR) - 1 POST
  11.30.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · Develop action plan for implementation of TanBIF Web Portal;
  · Mobilize and publish rich biodiversity species data on the Portal using Linnaeus II
  web publisher software;
  · Mobilize and publish biodiversity datasets on the Portal using Integrated Publishing
  Toolkit (IPT) software;
  · Mobilize and update Portal with biodiversity articles and news;
  · Mobilize and post videos, images and photos to support biodiversity Portal content;
  · Provide technical support to Biodiversity Data Providers and Users;
  · Organize training courses on how to use and publish biodiversity data on the
  Portal;
  · Ensure that TanBIF servers, hardware and software are operating accurately;
  · Assess Portal usage and its relevance;
  · Works with ETI Bioinformatics team to extend the functionality of TanBIF Portal.
  11.30.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters Degree in Science, preferably in life sciences (biology/biodiversity);
  · Proven experience and skills of dealing with all aspects of website/ database
  management;
  · Portal related certifications are desirable;
  · Understanding of the biodiversity informatics field, its applications and relevance to
  support education, policy and decision making;
  · Knowledge of current and emerging ICTs, and technology trends, in particular
  those related to the Internet.
  11.30.3 REMUNERATION: Salary Scale: COSS 8


  12.0 INSTITUTE OF FINANCE MANAGEMENT (IFM)
  The Institute of Finance Management was established by Act No. 3 of 1972 to provide
  training, research and consultancy services in the fields of banking, insurance, social
  65
  protection, taxation, accountancy and related disciplines.

  12.1.1 DIRECTOR OF FINANCE – 1 POST
  12.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
  · In-charge of the directorate;
  · Advises the Rector through the Deputy Rector – Planning, Finance and
  Administration (DR-PFA) on all matters pertaining to the sound financial
  management;
  · Coordinates the preparation and collation of the annual budget of the Institute;
  · Oversees conduct of the financial business and affairs of the Institute;
  · Directs and supervises the preparation of periodical financial reports and ensures
  that they are submitted to the appropriate authorities on time as per regulations;
  · Ensures timely audit of the Institute financial statements;
  · Follows up on availability of funds from respective organs;
  · Monitors adherence of warrant holders to financial policies, regulations and
  procedures;
  12.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
  · Masters degree in Finance, Accounting or any other relevant field, CPA (T) or
  equivalent qualifications and must be registered with NBAA in the category of
  Certified Public Accountant or CPAPP and having an experience of at least 8 years
  at a senior managerial position in a reputable organization.
  12.1.4 REMUNERATION
  · Salary scale PGSS 21 plus other remunerations such as transport, free housing,
  utilities, airtime etc.
   
 8. k

  kajumula. Member

  #8
  Jul 2, 2012
  Joined: Jun 29, 2012
  Messages: 34
  Likes Received: 0
  Trophy Points: 0
  Hakika haijulikani sababu ni zipi walizozingatia kwa kutowaruhusu waliokwishaomba awali wasiombe tena.
   
Loading...