neno "sintosahau" na "sintofahamu" ni sanifu au ni bwembwe tu?

Top Bottom