Miaka zaidi ya kumi tokea hotuba hii itolewe – Muungano ni kero ? | JamiiForums | The Home of Great Thinkers

Dismiss Notice
You are browsing this site as a guest. It takes 2 minutes to CREATE AN ACCOUNT and less than 1 minute to LOGIN

Miaka zaidi ya kumi tokea hotuba hii itolewe – Muungano ni kero ?

Discussion in 'Jukwaa la Siasa' started by abdulahsaf, Feb 22, 2012.

 1. a

  abdulahsaf JF-Expert Member

  #1
  Feb 22, 2012
  Joined: Aug 31, 2010
  Messages: 859
  Likes Received: 3
  Trophy Points: 0
  [h=1][/h]Written by Mrfroasty (Ufundi) // 21/02/2012 // Habari // No comments


  MAELEZO VA MHESHIMIWA MAKAMU WA RAIS DKT. 0. A. JUMA,
  KATIKA MAZUNGUMZO NA MABALOZI WA TANZANIA WALIOKO NCHI ZA NJE,
  KUHUSU UTEKELEZAJI WA SHUGHULI ZA MUUNGANO
  WHITE SANDS HOTEL TAREHE 20 APRILI, 1999
  Mheshimiwa Mwenyekiti, Waheshimiwa Mabalozi, Mabibi na Mabwana.
  SHUKURANI NA PONGEZI
  Kwanza kabisa napenda kwa dhati kukushukuru wewe Ndugu Mwenyekiti kwa
  kunipa heshima ya kuja kuzungumza na Mabalozi wetu walioko nchi za nje
  pamoja na viongozi wa Makao Makuu ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na
  Ushirikiano wa Kimataifa, katika mkutano ambao naambiwa unafanyika baada
  ya kipindi cha miaka 12 kwani mara ya mwisho ulifanyika mwaka 1987. Kwa
  maana hiyo pamoja na kukushukuru kwa kunishirikisha ningependa nikupongeze
  sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa jitihada zako zilizosaidia kuwezesha kikao
  hiki kifanyike. Ni matumaini yangu kwamba pamoja na matatizo yetu ya
  kiuchumi, lakini utaratibu huu wa kuwapa nafasi Mabalozi wetu walioko
  nchi za nje kuja na kujifunza mambo na mabadiliko yanayotokea nchini
  ni vyema uendelezwe kwani naamini unawasaidia sana Mabalozi wetu katika
  kutekeleza majukumu yao makubwa kwa maslahi ya Taifa hill.
  Binafsi nimefarajika sana kushiriki katika kikao hiki. Kwanza kimenipa
  nafasi kwa mara ya kwanza kuonana na kujuana na Mabalozi wetu wote ambao
  wengine tulikuwa hatujaonana tokea nichaguliwe kushika nafasi hii. Aidha
  kwa sababu kuundwa upya Ofisi ya Makamu wa Rais ni moja kati ya mabadiliko
  ambayo yametokea katika kipindi hiki ambapo hamkuwa na vikao vya aina
  hii. Kwa hiyo ni nafasi nzuri ya kuwajulisha Mabalozi majukumu mapya ya
  Ofisi ya Makamu wa Rais. Kuundwa ofisi mpya ya Makamu wa Rais kunatokana
  na mabadiliko ya Kumi na moja (11) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano
  ambayo yaliondoa utaratibu wa zamani wa kuwa na Makamu wa Rais wawili
  na kuweka muundo wa kuwa na Makamu wa Rais mmoja katika uongozi wa nchi
  yetu. Kutokana na mabadiliko haya pamoja na Makamu wa Rais kuwa Msaidizi
  Mkuu wa Rais lakini Ofisi ya Makamu wa Rais pia imekabidhiwa majukumu
  yafuatayo:
  1. Kuratibu mikakati ya kuondosha umasikini nchini.
  2. Hifadhi na Utunzaji wa Mazingira.
  3. Kuratibu shughuli za vikundi visivyokuwa vya Serikali (NGOs).
  4. Kuratibu shughuli za Muungano.
  Ndugu Mwenyekiti,
  Shughuli zote hizo zina umuhimu mkubwa kwa uhai na maendeleo ya
  nchi yetu. Kutokana na uchache wa muda sikusudii kujadili mbinu
  za utekelezaji wa rnajukumu hayo yote lakini ninawashauri Mabalozi
  wakati wakiwa hapa waonane na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais
  ambaye atawapa maelezo na ufafanuzi zaidi juu ya malengo na mbinu za
  utekelezaji wa majukumu haya.
  UTEKELEZAJI WA SHUGHULI ZA MUUNGANO
  Ndugu Mwenyekiti, Kwa vile ajenda ya utekelezaji wa shughuli za Muungano
  nayo ni pana na ni vigumu kwa muda niliopewa kuzungumzia utekelezaji
  wa shughuli zote za Muungano nimeona nigusie mambo ambayo yatawasaidia
  Waheshimiwa Mabalozi kuelewa hali ilivyo sasa katika utekelezaji wa
  shughuli za Muungano. Nitagusia mambo yafuatayo:
  1. Jitihada za Serikali zote mbili kuondoa mambo yanayoleta vikwazo
  katika utekelezaji wa shughuli za Muungano.
  2. Taarifa ya utekelezaji wa MUAFAKA uliofikiwa na Serikali zote
  mbili mwaka 1994.
  3. Ufafanuzi kuhusu nafasi ya Rais wa Zanzibar katika Jamhuri ya
  Muungano baada ya mabadiliko ya Kumi na moja (11) ya Katiba ya Jamhuri
  ya Muungano.
  4. Mchango ambao Mabalozi wa Tanzania walioko nje wanaweza kusaidia
  katika kuimarisha Muungano.
  5. Maoni kuhusu hatima ya Muungano wetu.
  JITIHADA ZA SERIKALI ZOTE MBILI KUONDOA MAMBO YANAYOLETA VIKWAZO KATIKA
  UTEKELEZAJI WA SHUGHULI ZA MUUNGANO
  Ndugu Mwenyekiti,
  Naamini Waheshimiwa Mabalozi wanaelewa kwamba ingawa Muungano wetu umedumu
  kwa miaka 35 sasa, lakini katika vipindi mbali mbali tokea kuasisiwa
  kwa Muungano wetu kumekuwepo madai, malalamiko, manung’uniko, pamoja
  na kushutumiana upande mmoja umevunja Katiba au hautekelezi mapatano ya
  Muungano kama nchi mbili zilivyokubaliana. Wakati mwingine hali ilikuwa
  mbaya kiasi cha kuhatarisha uhai wa Muungano wenyewe. Mengi ya kero
  na malalamiko yameshughulikiwa na mengine kupatiwa ufumbuzi lakini kwa
  vile matatizo bado yako na yanaendelea kulalamikiwa na pande zote mbili,
  nimeona ni vyema nikumbushe yale madai na manung’uniko makubwa kutoka
  pande zote mbili za Muungano:
  Upande wa Zanzibar
  a) Dai kubwa Ia Zanzibar ni kwamba haifaidiki ipasavyo na fursa na
  haki zake za Mamlaka ya Utaifa “Sovereignty” kama inavyofaidika Serikali
  ya Tanzania Bara (Tanganyika) ambayo ndiyo inayohodhi Mamlaka ya Utaifa
  “Sovereignty” hiyo. Tanzania Bara inapata misaada mikopo, ruzuku kutoka
  nchi rafiki na Mashirika ya Kimataifa kwa jina Ia Tanzania lakini
  Zanzibar haimo. Wakati huo huo Zanzibar hairuhusiki kuwasiliana moja kwa
  moja na nchi au Mashirika hayo kwa mambo yanayohitaji Mamlaka ya Utaifa
  “Sovereignty”. Madai hapa ni kwamba Zanzibar ilikuwa na Mamlaka ya Utaifa
  “Sovereignty” yake kabla ya Muungano, Mamlaka hayo ndio yaliyounda Mamlaka
  ya Utaifa wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano ikawa (One Sovereignty
  Republic) Serikali ya Muungano. Kwa hiyo Zanzibar ina haki kufaidika na
  Mamlaka hayo kwa mambo yote ya Muungano kama inavyofaidika Tanzania Bara.
  b) Dai Ia pili Ia Zanzibar linahusu mahusiano ya kiuchumi baina
  ya Serikali mbili. Uchumi si suala Ia Muungano, lakini nyenzo kubwa za
  uchumi, hasa Sera za uchumi na Kifedha (Monetary and Fiscal Policies)
  ni mambo ya Muungano. Hapakuwekwa utaratibu mzuri vipi uchumi wa Zanzibar
  unaweza kufaidika au kufidiwa wakati zinapotokea athari zinazosababishwa
  na hatua za marekebisho ya uchumi zinazochukuliwa na Tanzania Bara. Siku
  za nyuma ikifanyika kwamba SMT inapunguza thamani ya sarafu ya Tanzania,
  kuongeza viwango vya riba vya Mabenki, kupunguza matumizi katika sekta
  ya umma au kuondoa fidia (subsidy) kwa nyenzo, vifaa na malighafi
  zinazotumika sehemu zote za Muungano bila kushauriana na SMZ. Tatizo
  kubwa zaidi katika masuala ya uchumi ni utata uliokuwepo kuhusu Benki
  Kuu ya Tanzania (BoT) na nafasi ya Zanzibar katika Benki hiyo. Sasa upo
  muelekeo suala hili litapatiwa ufumbuzi mara Zanzibar itakapokubali kuwa
  mteja wa Benki hiyo kwa kuweka akaunti zake za Serikali.
  c) Kuhusu Mambo ya Nje, kwa muda mrefu Zanzibar imekuwa ikidai kwamba
  kilichokusudiwa kuingizwa katika Muungano ni “External Affairs” kama
  ilivyo katika “Articles of Union” na kwa hiyo Uhusiano wa Kimataifa si
  shughuli ya Muungano. Zanzibar kwa kutumia uhusiano wa Kimataifa ingeweza
  kuwa na mahusiano na ushirikiano na nchi rafiki na kuwa mwanachama wa
  Mashirika ya Kimataifa yasiyohitaji “Sovereignty” na kuwa na makubaliano
  au mikataba ya Kimataifa kwa mambo yasiyokuwa ya Muungano.
  d) Zanzibar ilidai kwamba Katiba zote mbili za SMT na SMZ zinatambua
  kuwepo kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kuwepo Rais wa Zanzibar
  basi Serikali na Rais wanahitaji kuwa na vielelezo vinavyokubalika
  kimataifa (Bendera, Nembo, Wimbo wa Taifa, Rais kupigiwa mizinga 21
  anaposafiri nje ya nchi na vielelezo vingine).
  e) Manung’uniko mengine kutoka Zanzibar yalihusu uwakilishi katika
  vyombo vya Muungano, Mashirika ya Kimataifa na Uwiano wa Mabalozi
  na nafasi nyingine. Madai mengine ni pamoja na mambo ya uraia hasa
  kutambuliwa kwa sheria ya Mzanzibari, uhamiaji, malalamiko kuhusu
  fomula ya kuchangia mambo ya Muungano, miliki ya fedha za kigeni na
  mambo mengineyo.
  Upande wa Tanzania Bara
  a) Hoja za Serikali ya Jamhuri ya Muungano ni kwamba madai mengi ya
  Zanzibar yanahoji Mamlaka ya Utaifa “Sovereignty” wa nchi tabia ambayo
  inaashiria kukiuka makubaliano ya Muungano, kuvunja Katiba na kuhatarisha
  uhai wa Muungano wenyewe.
  b) SMT imekuwa ikilalamika kwamba SMZ ina tabia ya kuvunja Katiba
  mara kwa mara kwa visingizio ambavyo vingeweza kupatiwa ufumbuzi
  katika utaratibu wa matakwa ya Katiba yenyewe (mifano kuundwa vikosi
  vya SMZ ambavyo vina sura za kijeshi, kupokelewa wageni Zanzibar na
  kupigiwa mizinga 21, kuingiza vifungu katika Katiba ya Zanzibar ambavyo
  vinagongana na Katiba ya Jamhuri ya Muungano, uongozi wa Zanzibar kutoa
  maagizo ya ajira au “posting” kwa nafasi za ofisi za Ubalozi na ofisi
  ndogo ya Mambo ya Nje iliyopo Zanzibar kinyume na taratibu, Zanzibar
  kujiunga na OIC n.k.).
  c) Kuhusu mahusiano ya kiuchumi mara nyingi SMZ inakuwa haiko
  tayari kufanya mageuzi ya kiuchumi inapohitajika kufanya hivyo. Kwa vile
  uchumi si mambo ya Muungano, SMT haina madaraka kuingilia mambo hayo,
  matokeo yake Sera za kiuchumi na fedha za Serikali mbili huwa haziendi
  pamoja. Kwa muda mrefu SMZ haikuwa tayari uchumi wake ufanyiwe uchunguzi
  na World Bank/IMF ili SMZ nayo ifaidike na program za Mashirika hayo,
  lakini wakati huo huo ikubali masharti yanayotolewa na Mashirika hayo
  ya fedha. Kuhusu SMZ kufaidika na fursa za Benki Kuu ya Tanzania (BoT)
  tatizo ni kwamba SMZ bado haikuhamishia akaunti zake za Serikali katika
  Benki hiyo. Ili SMZ ipate fursa zote za BoT lazima iwe ni mteja wa Benki
  hiyo kama ilivyo SMT.
  d) SMT inadai kwamba mara nyingi Zanzibar inayachukulia matatizo ya
  utekelezaji wa shughuli za Muungano kisiasa, wakati mambo mengi hasa ya
  uchumi, fedha, mabenki ni mambo ya kitaalamu ambayo yanahitaji ushauri
  wa kitaalamu. Hali hii inafanya madai mengi ya Zanzibar yafanywe na
  wanasiasa ambao hutumia hoja za kisiasa badala ya utaalamu unaohitajika
  kufanikisha shughuli inayolalamikiwa.
  e) SMT inaamini kwamba matatizo ya kero nyingi au zote zinaweza
  kupatiwa ufumbuzi kwa njia ya mikutano ya pamoja, mashauriano ya kidugu na
  kuwepo nia nzuri “political will” ya kila upande kuelewa hoja za upande
  mwingine. SMT inadhani kwamba tabia ya kulalamikia mambo ya Muungano nje
  ya utaratibu (magazeti, uchochezi wa kisiasa na malumbano) kunazidisha
  hali ya mvutano kwa mambo ambayo yanaweza kumalizwa kabisa.
  Ndugu Mwenyekiti,
  Mengi kati ya madai ya pande zote mbili ni mambo ya zamani na
  yameshughulikiwa na yanaendelea kushughulikiwa na Serikali zetu kwa nia
  ya kuyapatia ufumbuzi wa kudumu.
  HATUA ZILIZOCHUKULIWA KUSHUGHULIKIA KERO ZA MUUNGANO
  i) Katika mwaka 1977 ulianzishwa utaratibu wa mashirikiano baina
  ya Serikali mbili. Wizara na taasisi zote zilitakiwa ziwe na vikao vya
  mashirikiano.
  ii) Kuchukua hatua za haraka sana za kudhibiti kuchafuka kwa hali
  ya hewa ya Kisiasa iliyojitokeza Tanzania Zanzibar mwaka 1984.
  iii) Iliteuliwa Tume ya Chama mwaka 1984 iliyoongozwa na Dr. Salmin
  Amour (sasa Rais wa Zanzibar)
  iv) Rais aliteua Tume ya Rais ya Mapato na Matumizi ya Serikali
  ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1991 ikiongozwa na Ndugu
  E. I. M. Mtei.
  v) Rais aliteua Kamati ya Wataalam ya kushughulikia mambo ambayo
  ni vikwazo katika shughuli za Muungano ya mwaka 1992 ikiongozwa na Ndugu
  W. H. Shellukindo.
  vi) Mwaka 1993 Bunge iliishughulikia vizuri Hoja za Wabunge waliojiita
  Kundi Ia G55 ambao walidai Muundo wa Serikali Tatu utakaohakikisha kuwepo
  kwa Serikali ya Tanganyika ndani ya Muungano.
  vii) Ulianzishwa utaratibu wa uongozi wa Serikali zetu mbili
  kukutana. Vikao hivyo viliongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Serikali
  ya Jamhuri ya Muungano Ndugu J. S. Malecela na Waziri Kiongozi wa SMZ
  Dkt. O. A. Juma. Vikao hivi ndivyo vilivyozaa MUAFAKA baina ya Serikali
  mbili.
  UTEKELEZAJI WA MUAFAKA
  Kutokana na hali isiyoridhisha ya utekelezaji wa shughuli za Muungano
  tarehe 28.07.1992 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano alichaguwa
  Kamati ya Wataalamu iliyongozwa na ndugu W. H. Shellukindo aliyekuwa
  Katibu Mkuu wa Ofisi ya Waziri Mkuu wakati ule, kuiongoza Tume hiyo
  ambayo miongoni mwa Hadidu rejea zake ilikuwa ni kufanya uchambuzi wa
  kina na kushauri utaratibu mzuri wa kuondosha kero na vikwazo katika
  shughuli za Muungano.
  Kamati ya Ndugu Shellukindo ambayo ilikuwa na wataalamu wa juu kutoka
  sehemu zote mbili za Muungano ilifanya kazi kubwa sana na ilitoa
  mapendekezo ambayo ndiyo yaliyokuwa chimbuko Ia MUAFAKA uliofikiwa na
  Serikali zetu mbili mwaka 1994.
  Kutokana na majadiliano ya kina na uwazi, tulifikia MUAFAKA kuhusu masuala
  mbali mbali ambayo kwa sababu ya uchache wa muda nitaelezea yale maeneo
  muhimu tu:
  1. MAMLAKA YA UTAIFA “Sovereignty”
  Ilikubaliwa kuwa Mamlaka ya Utaifa “Sovereignty” ni moja na
  haigawiki. Suala hili ni moja katika makubaliano muhimu sana. Kulikuwa
  na mawazo kutokana na madai mengine yaliyosikika kutoka Zanzibar ambayo
  nimeyaeleza hivi punde ilijengeka dhana kwamba Zanzibar inadai utaifa
  wake. Baada ya mjadala mgumu ilifahamika kwamba Zanzibar haidai Mamlaka
  ya Utaifa “Sovereignty” igawanywe, bali inataka iweze kufaidika na fursa
  zote na haki ya Mamlaka ya Utaifa “Sovereignty” kwa mambo ya Muungano
  kama inavyofaidika Serikali ya Jamhuri. Hivyo ilikubalika utengenezwe
  utaratibu maalumu utakaoiwezesha Zanzibar kufaidika na fursa zote za
  Mamlaka ya nchi bila kuathiri na kuingilia Mamlaka ya Utaifa “Sovereignty”
  yenyewe. Ukweli utaratibu huo bado haujaandaliwa.
  2. Katiba
  Ilikubaliwa kwamba Katiba zote mbili zipitiwe ili kuondosha vifungu
  vinavyosababisha migongano. Hili nalo halijatekelezwa kikamilifu.
  3. Mambo ya Nje
  Tulikubaliana uandaliwe utaratibu utakaoiwezesha Zanzibar kuwa na
  mahusiano ya nchi za nje na vyombo vya kimataifa kwa mambo yasiyokuwa
  ya Muungano na ilitakiwa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano
  wa Kimataifa iandae utaratibu huo. Baada ya kufikia muwafaka kwamba
  utaandaliwa utaratibu utakaoiwezesha Zanzibar kufaidika na fursa zote za
  kuwa na uhusiano na nchi za nje na vyombo vya kimataifa ilikubalika kwamba
  suala Ia uhusiano wa kimataifa liendelee kuwa Ia Muungano. Bahati mbaya
  hadi leo utaratibu haujaandaliwa. Pia ilikubaliwa suala Ia Uwakilishi wa
  Wazanzibar Makao Makuu ya Wizara, Balozi za nje nalo liwekewe utaratibu
  na Ofisi ndogo ya Mambo ya Nje Zanzibar iimarishwe.
  4. Mambo ya Sarafu, Fedha na Mabenki
  Ulifikiwa muwafaka kwamba Tanzania ikiwa “One Sovereign State” inapaswa
  kuwa na:
  * Benki Kuu moja (One Central Bank)
  * Sarafu moja (One Currency)
  * Mamlaka moja ya Masuala ya Fedha (One Monetary Authority)
  * Sera moja ya Masuala ya Fedha (One Monetary Policy)
  * Udhibiti na Usimamizi wa Mabenki mmoja (Single Authority for Central and Supervision of Banks and Financial Institutions)
  Hili limetekelezwa lakini bado kuna tatizo Ia Benki Kuu (BoT) kutoa
  huduma kwa Serikali zote mbili, kama ilivyoelezwa hapo awali.
  5. Ulinzi na Usalama
  * Ilikubaliwa yaendelee kuwa mambo ya Muungano na Rais wa Jamhuri
  pekee kama Amiri Jeshi Mkuu aendelee kuwa na Mamlaka ya kuunda majeshi
  yote nchini.
  * Kikosi cha Kuzuwiya Magendo Zanzibar yaani KMKM kiitwe “Zanzibar
  Coast Guard”.
  6. Ilikubaliwa Ushuru wa Forodha na Kodi ya Mapato ziendelee kuwa
  shughuli za Muungano lakini viongozi wa Wizara mbili za Fedha walitakiwa
  waweke utaratibu wa kudumu wa kukutana kabla ya kutangaza bajeti zao ili
  wazungumzie na wakubaliane juu ya masuala ya sera na misingi ya bajeti
  zao.
  7. Misaada, Mikopo Nafuu na Ruzuku
  Ilikubaliwa misaada igaiwe kwa kufuata fomula iliyopendekezwa na
  mtalam wa IMF ambaye alishauri Zanzibar iwe ikipata asilimia ya 4.5 ya
  misaada. Fomula hiyo ilikubaliwa na vikao vya pamoja. Pia ilikubaliwa
  Benki ya Dunia ifanye “Sectoral Study” ili miradi ya Zanzibar nayo
  iingizwe katika programu za kufufua uchumi wa Tanzania na ziwasilishwe
  kwa wafadhili kupitia taratibu za kawaida. Vimejitokeza vikwazo katika
  kutekeleza MUAFAKA huu, lakini hivi sasa linashughulikiwa vizuri.
  8. Tume ya Pamoja ya Fedha
  Ilikubaliwa suala hili ambalo ni Ia Kikatiba litekelezwe. Tume hii ndiyo
  yenye uwezo wa kusawazisha matatizo mengi ya mambo ya Muungano, hasa
  mahusiano ya Fedha, misaada, mikopo, mapato na matumizi ya shughuli za
  Muungano. Ndio pia inayoweza kuamua kiwango cha michango ya Muungano kwa
  kila upande. Sheria imeshatungwa na Bunge Ia SMT, sasa imebaki kuundwa
  tu. Utekelezaji unasubiri hatua kutoka Zanzibar tu.
  Ndugu Mwenyekiti,
  Kwa ufupi nimeona niyataje mambo hayo tu yaliyomo katika MUAFAKA
  uliofikiwa baina ya Serikali zetu mbili lakini Kiambatisho Na.II kimetoa
  mukhtasari wa mambo yote. Napenda nikiri kwamba manung ‘uniko na madai
  yanayoendelezwa kutoka Serikali zetu mbili yanatokana na kutokutekelezwa
  kikamilifu MUAFAKA uliofikiwa mwaka 1994. Kuna sababu zilizochangia
  MUAFAKA huo usitekelezwe kama ilivyokusudiwa:
  1. Harakati na Maandalizi ya uchaguzi wa 1995 ulifanya viongozi
  na wataalamu wote washughulikie suala Ia uchaguzi kwa hiyo hapakuwa na
  nafasi ya kukutana.
  2. Mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa hasa kuondoshwa aliyekuwa
  Waziri Mkuu Mheshimiwa J. S. Malecela na kustaafu kwa aliyekuwa Katibu
  Mkuu wake Ndugu Shellukindo.
  3. Mabadiliko ya Kumi na moja ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano
  yaliweka utaratibu mpya wa namna ya kumpata Makamu wa Rais wa Jamhuri
  na kumtoa Rais wa Zanzibar asiwemo katika uongozi wa Muungano nab hili
  limeleta kutokuridhika kwa upande wa Zanzibar ndio maana vinatokea
  vikwazo kwa mambo tuliyokwisha kukubaliana.
  4. Wapo baadhi ya viongozi na watendaji wa pande zote mbili za Muungano
  wenye tabia ya kupenda kuendeleza malumbano na kukwamisha utekelezaji
  wa mambo yaliyokubaliwa.
  Ndugu Mwenyekiti,
  Pamoja na hayo, Ofisi ya Makamu wa Rais imekusudia katika mwaka huu
  wa fedha 1999/2000 kulivalia njuga suala hili na kuhakikisha MUAFAKA
  unatekelezwa.
  UFAFANUZI KUHUSU NAFASI YA RAIS WA ZANZIBAR KATIKA JAMHURI YA MUUNGANO
  BAADA VA MABADILIKO YA KUMI NA MOJA NA KUMI NA MBILI YA KATIBA YA JAMHURI
  YA MUUNGANO
  Kwa sababu suala Ia nafasi ya Rais wa Zanzibar katika Muundo wa sasa
  linaweza kuwa kikwazo cha utekelezaji wa MUAFAKA nimeona ni vyema
  nilitolee maelezo ili waheshimiwa Mabalozi waelewe undani na ukweli wake.
  Kama nilivyoeleza hapo awali kwamba mabadiliko ya Kumi na moja ya
  Katiba ya Jamhuri yalisababisha kuwekwa utaratibu mpya wa namna ya
  kumpata Makamu wa Rais na kuweka mfumo wa kuwepo Makamu wa Rais mmoja tu
  hivyo kuwaondoa Rais wa Zanzibar na Waziri Mkuu wasiwe tena Makamu wa
  Rais. Chimbuko Ia mabadiliko haya yanatokana na mapendekezo ya Kamati
  ya Wataalam iliyoongozwa na Jaji Mark D. Bomani iliyochaguliwa na Rais
  kutazama utaratibu unaofaa kumpata Rais katika mfumo wa Demokrasia ya
  vyama vingi. Miongoni mwa mapendekezo mengi iliyotoa, Kamati ya Jaji
  Mark D. Bomani ilitoa mapendekezo yafuatayo kuhusu nafasi ya Makamu wa
  Rais:
  (a) Awepo Makamu mmoja wa Rais
  (b) Makamu wa Rais achaguliwe, asiwe wa kuteuliwa
  (c) Makamu wa Rais atokane na chama kile kile na Rais
  (d) Makamu wa Rais achaguliwe kwa kupendekezwa na chama chake wakati
  ule ule anapopendekezwa mgombea u-Rais na wapigiwe kura kwa
  pamoja; Rais akichaguliwa basi na Makamu awe amechaguliwa.
  (e) Makamu wa Rais asiwe Rais wa Serikali ya Zanzibar wala Waziri
  Mkuu.
  (f) Makamu wa Rais awe ndiye msaidizi mkuu wa Rais katika mambo yote
  na hususan:
  (i) atafanya kazi zote atakazoagizwa na Rais,
  (ii) atafanya kazi zote za Rais kama Rais yuko nje ya nchi
  (iii) atamsaidia Rais katika kufuatilia utekelezaji wa Mambo
  ya Muungano.
  (g) Makamu wa Rais awe mjumbe wa Baraza Ia Mawaziri kwa wadhifa wake.
  Mapendekezo haya yalizaa mjadala mrefu pande zote mbili za
  Muungano. Zanzibar ilikuwa na hoja zifuatazo:
  1. Kumtoa Rais wa Zanzibar katika nafasi ya uongozi wa
  Muungano ni kinyume cha mapatano na makubaliano ya Muungano
  (The Articles of Union, Ibara (vi) (b)) ambayo ilitaja kuwa
  Makamu wa Rais atakuwa ni Mzee Karume Rais wa Zanzibar.
  2. Kumtoa Rais wa Zanzibar katika Muungano kutampa nafasi
  ya kufanya kazi zake kama Rais kamili na hivyo itabidi awe na
  mamlaka, madaraka na vielelezo vyote vya Urais. Hivyo itatoa sura
  kuona kwamba Tanzania ina Marais wawili wenye uwezo sawa sawa.
  3. Kumtoa Rais wa Zanzibar katika Muungano, Zanzibar itakosa
  uwakilishi wa mtu ambaye ndiye mwenye ridhaa ya Wazanzibari
  waliomchagua wenyewe.
  Kulikuwa na hoja nyingine nyingi. Hoja zilizotolewa na Kamati ya Jaji
  Mark Bomani ambazo ndizo zilizokubaliwa zilikuwa kama ifuatavyo:
  1. Kutokana na mfumo mpya wa demokrasia ya vyama vingi upo uwezekano
  mkubwa Rais wa Jamhuri ya Muungano na Rais wa Zanzibar wakapatikana
  kutoka vyama tofauti vya siasa. Inawezekana pia Waziri Mkuu na Waziri
  Kiongozi wakapatikana kutoka vyama tofauti. Pia uwezekano wa vyama tofauti
  vikashika uongozi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano na hivyo hivyo kwa
  Serikali ya Mapinduzi Zanzibar upo. Huko nyuma viongozi wote walikuwa
  wanatoka chama kimoja na wakitekeleza sera na itikadi moja. Kutokana na
  ukweli huu halitakuwa jambo Ia busara na manufaa kwa Rais wa Zanzibar
  wala Waziri Mkuu kuendelea kuwa Makamu wa Rais.
  2. Katika mazingira ya mfumo wa demokrasia si vizuri kuwa na viongozi
  wajuu wa nchi wanaoteuliwa. Ni vyema viongozi wa juu wawe wakuchaguliwa
  na wananchi. Hivi sasa Rais wa Zanzibar anachaguliwa na wananchi wa
  Zanzibar tu na si vyema kulazimisha Rais huyo achaguliwe na wananchi
  wa Bara pia, kwani kufanya hivyo itaingilia uhuru na mamlaka ambayo
  Wazanzibari wamepewa kikatiba. Kwa misingi hiyo ilipendekezwa Makamu
  wa Rais naye awe wa kuchaguliwa na wananchi wakati ule ule wananchi
  wanapomchagua Rais wa Jamhuri; Makamu wa Rais achaguliwe wakati ule ule
  anapopendekezwa mgombea wa Urais na wapigiwe kura kwa pamoja (Mgombea
  Mwenza). Rais akichaguliwa basi Makamu awe amechaguliwa.
  3. Hoja ya tatu ilikuwa kwamba utaratibu huu hautavunja mapatano
  na makubaliano ya Muungano kwani utaratibu wa kuwa na viongozi wa juu
  (Rais na Makamu) utabaki vile vile. Rais akitoka sehemu moja ya Muungano
  basi Makamu atatoka sehemu nyingine, kwa maana hiyo siku zote Rais
  na Makamu watatoka sehemu tofauti za Muungano. Kwa maana hiyo tafsiri
  ya Zanzibar si sahihi kwani tafsiri yao inamaanisha kwamba siku zote
  Zanzibar atoke Makamu wa Rais tu. Ukweli ni kwamba Rais wa Jamhuri pia
  anaweza kutoka Zanzibar. Zaidi ya hayo, kwa utaratibu huu siku zote
  viongozi hao watatoka kutoka chama kile kile kilichotoa wagombea na
  wakapigiwa kura na wananchi.
  KUHUSU NAFASI VA RAIS WA ZANZIBAR KATIKA MUUNGANO
  Mabadiliko ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano imetoa ufafanuzi wa
  Ibara ya 28 ya Katiba, kuhusu viongozi wakuu wa vyombo vyenye mamlaka
  ya utendaji katika Jamhuri ya Muungano vilivyotajwa katika Ibara ya Nne
  (4) ya Katiba. Viongozi wakuu wanaohusika na ibara hiyo ambayo wametajwa
  na Katiba ni kama wafuatao:
  (a) Rais wa .Jamhuri ya Muungano
  (b) Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano
  (c) Rais wa Zanzibar na
  (d) Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano
  Hapana shaka kwamba Rais wa Zanzibar ni mmoja katika viongozi wakuu wa
  Jamhuri ya Muungano kikatiba. Pia kikatiba Rais wa Zanzibar ni mjumbe
  wa Baraza Ia Mawaziri wa Serikali ya Jamhuri ya Muunyano. Aidha katika
  MUAFAKA mambo yafuatayo tulikubaliana
  1. Wizara ya Mambo ya Nje ilitakiwa iandae utaratibu wa
  Itifaki ya Rais wa Zanzibar hapa nchini na anaposafiri nchi za
  nje. Linashughilikiwa.
  2. Kuhusu bendera anapokuwa sehemu yoyote ya Tanzania atumie
  “Presidential Standard” yake na akisafiri nje ya nchi atumie Bendera
  ya Jamhuri ya Muungano na atapigiwa wimbo wa Taifa. 3. Pasiwe na
  pingamizi ya Zanzibar kuwa na vielelezo vyake vya Serikali kwa shughuli
  zake za ndani ya Zanzibar kama inavyotamka Katiba ya Zanzibar.
  4. “Consulates” zinaweza kufunguliwa Zanzibar kwa kufuata taratibu
  za kawaida za kidiplomasia.
  5. Zanzibar inaweza kufungua “Trade Office” nje baada ya mashauriano
  na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa.
  6. Aidha Wizara ya Mambo ya Nje na Uhusiano wa Kimataifa ilipewa
  kazi ya kuandaa utaratibu utakayoiwezesha Zanzibar kuwa na mahusiano na
  nchi za nje na vyombo vya Kimataifa.
  Wakati huo huo Rais wa Zanzibar ni mjumbe wa Baraza la Ulinzi na Usalama
  na ana nafasi wakati wowote kukutana na kujadiliana na Rais wa Jamhuri
  kuhusu mada yoyote.
  Nimeeleza hayo kuthibitisha kwamba pamoja na ugumu wake lakini suala
  hili limepatiwa ufumbuzi. Ofisi ya Makamu wa Rais inaratibu shughuli
  za Muungano bila kuingilia uwezo na madaraka ya viongozi wa Serikali ya
  Mapinduzi ya Zanzibar.
  JITIHADA ZA SERIKALI ZETU KUMALIZA KERO
  ZA MUUNGANO
  Katika kuendeleza jitihada za kumaliza matatizo ya Muungano, tarehe 2
  Mei 1998 na tarehe 6 Agosti, 1998 ujumbe wa Serikali mbili ukiongozwa na
  Mheshimiwa Makamu wa Rais Dkt. O. A. Juma kwa upande wa SMT na Mheshimiwa
  Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza Ia Mapinduzi Dkt. Salmin Amour
  kwa upande wa SMZ walikutana ili kujadili mbinu za utekelezaji wa mambo
  yafuatayo:
  1. Mgao wa asilimia 4.5 kwa SMZ kutokana na fedha zinazotolewa na
  wahisani.
  2. SMZ kuanza kufaidika na huduma na fursa zote za Benki Kuu ya
  Tanzania (BoT).
  3. Kuharakishwa kuanzishwa kwa Tume ya Pamoja ya Fedha (JFC).
  4. Utaratibu wa kusawazisha madeni baina ya Serikali mbili.
  5. SMZ kuiachia Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) ifanye kazi zake
  Zanzibar kwa mujibu wa sheria za TRA.
  6. Zanzibar kuanzisha utaratibu wa “Pre-Shipment Inspection” kwa
  bidhaa zinazoingizwa kutoka nje na wafanyabiashara binafsi.
  7. Matatizo ya Bajeti ya SMZ.
  8. Zanzibar kuanzisha kodi ya VAT (limetekelezwa). Mambo haya
  yanaendelea kujadiliwa na Serikali zetu mbili na hapana shaka yatapatiwa
  ufumbuzi.
  MCHANGO WA MABALOZI WA TANZANIA
  WALIOKO NJE KATIKA KUIMARISHA MUUNGANO WETU
  Ndugu Mwenyekiti,
  Mabalozi wetu walioko nje nao wanao mchango mkubwa wa kusaidia kuimarisha
  Muungano wetu. Mna wajibu wa kulinda na kutetea maslahi ya pande zote
  mbili za Muungano wetu hasa kwa upande wa uchumi, uwekezaji, misaada na
  mikopo. Kwa maoni yangu mambo yafuatayo yanahitaji kushughulikiwa kwa
  uzito wake:
  1. Kwa mambo ambayo si ya Muungano – ya Zanzibar – kuyaelezea vizuri
  ili nchi za nje zielewe kwamba Zanzibar inaweza kuwa na uhusiano wa moja
  kwa moja na nchi za nje bila ya kupata kibali cha Hazina ya Serikali ya
  Muungano wa Tanzania kwa mambo ambayo si ya Muungano. Zanzibar inaweza
  kupata misaada, ruzuku kutoka nchi yoyote bila ya kuhitaji kibali cha
  SMT.
  2. Katika kuitangaza Tanzania hasa katika nyanja za uchumi/utalii,
  uwekezaji, n.k. Sehemu zote mbili mipango yake itangazwe sawa sawa. Sasa
  hivi Zanzibar inatoa kipaumbele katika azma yake ya kuifanya Zanzibar iwe
  kituo cha biashara na fedha, Maeneo Huru, azma yake ya kuwa na Bandari
  Huru na suala Ia kukuza utalii. Ili kuondosha malalamiko mabalozi wasaidie
  kutangaza malengo hayo.
  3. Itifaki ya Rais wa Zanzibar
  Naamini miongoni mwenu wapo wenye uzoefu (exposure) wa taratibu za
  nchi nyingine, ambazo baadhi yao zina mfumo wa ama moja au nyingine wa
  muungano. Nitafurahi kikao hiki kikichangia juu ya suala Ia itifaki ya
  Rais wa Zanzibar hasa kutokana na Muundo mpya wa uongozi wa Muungano
  wetu.
  4. Vile vile Balozi zetu za nje zisaidie kufunguliwa ofisi za
  biashara au za kutangaza utalii kila pale ambapo Zanzibar inaamua kufanya
  hivyo.
  5. Viongozi na Maafisa wa pande zote mbili wanapotembeIea katika
  maeneo yenu ya kazi wanastahiki kushughulikiwa na kukaribishwa vizuri
  ili waweze kufanikisha kazi zao. Kuna manung’uniko viongozi na watendaji
  kutoka Tanzania Zanzibar mara nyingine hawapewi heshima wanazostahiki
  wanapokwenda katika Balozi zetu.
  6. Ushauri kwa SMZ
  Hivi sasa dunia inashuhudia mageuzi makubwa ya kiuchumi na
  kibiashara. Serikali zetu zinahitaji ushauri wa mara kwa mara
  kutoka ofisi zetu za ubalozi unaohusiana na mabadiliko yanayotokea
  duniani. Limejitokeza suala kama Rais wa Zanzibar anaweza kuwa na
  mahusiano ya moja kwa moja na ofisi hizo. Kwa maoni yangu, ni vyema
  Wizara iweke utaratibu utakaomwezesha Rais wa Zanzibar kupata taarifa
  anazotaka kutoka Balozi zetu kwa maslahi ya Tanzania Zanzibar.
  Aidha ni vyema Balozi zetu ziwe na utaratibu wa kumpa taarifa Rais wa
  Zanzibar juu ya mageuzi makubwa yanayotokea duniani katika nyanja za
  uchumi, siasa, utawala bora na mtazamo wa dunia kuhusu mambo mbali mbali.
  Ni matumaini yangu kwamba kikao hiki kitajadili maeneo mengine ambayo
  Balozi zetu zinaweza kuchangia kuimarisha Muungano wetu.
  MAONI KUHUSU HATIMA YA MUUNGANO
  Ndugu Mwenyekiti,
  Sasa hivi nchini kunaendelea mjadala kuhusu waraka wa Serikali Na. 1
  (White Paper) na suala Ia Muundo wa Muungano limepewa nafasi ya kwanza
  katika kujadiliwa sehemu zote ambapo Tume ya Rais imepita. Kitu cha kutia
  moyo, Ndugu Mwenyekiti, hadi sasa hakuna taasisi, chama cha siasa, vikundi
  visivyokuwa vya kiserikali (NGOs) au Mtanzania yeyote aliyesema kwamba
  Hataki Muungano wa Tanzania uendeiee kuwepo au uvunjwe. Wako wanaodai
  Muundo wa sasa unafaa lakini ziondoshwe kero, wako wanaodai Serikali
  tatu, yuko anayetaka Serikali nne (moja ya Tanganyika, moja ya Unguja
  moja ya Pemba na ya Muungano), yuko aliyetaka Serikali 26, kila mkoa
  uwe na Serikali yake. Narejea tena hayuko anayetaka Muungano usiwepo.
  Ni dhahiri kwamba Watanzania wanataka Muungano uwepo. Kwa hiyo ni dhahiri
  kwamba hatima ya Muungano wetu ni nzuri.
  Kwa maoni yangu mimi ukiacha Muungano wa muundo wa Serikali moja, ambao
  hauwezi kukubalika hata siku moja kwa upande wa Zanzibar, kufanikiwa kwa
  shughuli za Muungano wowote hakutegemei hata kidogo idadi ya Serikali,
  muhimu ni makubaliano juu ya mambo gani yawe katika Muungano na sehemu
  zote zinazohusika kukubali kwa dhati kuyatekeleza mambo hayo. Aidha ni
  muhimu kuendelea kuwepo nia na dhamira ya kisiasa (political will) ya
  kuwa na Muungano kama waliyokuwa nayo waasisi wa Muungano huu, Mwalimu
  Nyerere na Hayati Mzee Karume.
  Kwa maoni yangu suala Ia muundo wowote mpya utakaoongeza idadi ya
  Serikali unahitaji kufanyiwa “feasibility study” kamilifu kutazama
  maslahi ya kiuchumi kwa muundo huo, gharama za kuuendesha Muungano
  wa aina hiyo, mgawanyo wa madaraka wa viongozi wa juu na pia ikiwa
  Muundo huo unaweza ukadumishwa. Ingelikuwa vizuri wananchi wakapelekewa
  miundo ambayo imeshafanyiwa uchunguzi na utafiti wa kina wa kitaalam
  ili wafanye uamuzi sio kwa msingi wa kisiasa tu, bali kwa misingi ya
  kiuchumi, gharama za kuuendesha, migongano inayoweza kutokea na uhalali
  wa kuweza kuudumisha au wepesi wa kuvunjika. Msemo wa kiswahili unasema
  “jambo usilolijua ni sawa na usiku wa giza”. Kutamka Serikali tatu,
  nne au 26 ni rahisi, lakini kwa sasa hapana anayejua hasa maana yake
  nini? Matamshi haya yanafanywa kwa jazba za kisiasa wakati mwingine kwa
  hasira na malengo ya kuudhoofisha Muungano huu ambao kudumu kwake kwa
  miaka 35 ni jambo Ia kujivunia kwa Watanzania wote.
  HITIMISHO
  Ndugu Mwenyekiti na Ndugu Mabalozi,
  Narejea tena kwamba kwa maoni yangu hakuna muundo wowote wa Muungano
  ambao hautakuwa na matatizo au kero. Kwa hiyo kuimarika kwa Muungano
  hakutegemei idadi ya Serikali kama inavyodaiwa. Katika kudumisha na
  kuimarisha umoja wa aina yoyote mambo yafuatayo ni muhimu:
  * Kuwepo dhamira nzuri kwa pande zote mbili kuendeleza Muungano
  au umoja huo.
  * Kuwepo kuaminiana, kupendana na kila upande kuuheshimu upande
  mwingine.
  * Pande zote za Muungano kuelewa kwamba Muungano maana yake kila
  upande umemega sehemu ya mamlaka yake (sovereignty) na kwa hiyo pande
  zote zinastahiki kufaidika na fursa na haki za Mamlaka ya Muungano.
  * Kila upande uwe na wajibu wa kutekeleza makubaliano ya Muungano,
  sio yale mambo ambayo upande mmoja unayataka tu.
  * Viongozi wa pande zote mbili kwa dhati na moyoni waupende
  na wakubali kuimarisha Muungano, usiingizwe ubinafsi na kiburi cha
  madaraka. Hisia za kila upande kutaka urejeshewe mamlaka yake ya utaifa
  mara nyingi huletwa na watu wenye uchu wa madaraka.
  * Katiba iheshimiwe na ifuatwe kikamilifu.
  * Utaratibu wa kutatua mizozo inayotokea iwe kwa mazungumzo na
  kutumia vikao sio kutumia magazeti au kuropoka ovyo tu.
  * Mambo ya Muungano yasiwe nyeti na yakaendeshwa kinyemela. Wananchi
  wawe huru kuuliza, kujadili, kukosoa na kutoa maoni yao kila wanapoona
  haja ya kufanya hivyo.
  Ndugu Mwenyekiti na Ndugu Mabalozi,
  Kwa mara nyingine tena nashukuru kwa fursa hii ya kuzungumza
  nanyi. Nashukuru kwa kunisikiliza na kama nilivyosema, Ofisi yangu
  inasubiri kwa hamu maoni na mapendekezo yenu juu ya njia za kuimarisha
  Muungano wetu.
  Ahsanteni.
   
 2. King Kong III

  King Kong III JF-Expert Member

  #2
  Feb 22, 2012
  Joined: Oct 15, 2010
  Messages: 25,153
  Likes Received: 2,402
  Trophy Points: 280
  Thanx kwa hotuba!
   
Loading...