Majina ya waliokuwa shortlisted kutoka Sekretarieti ya Ajira | JamiiForums | The Home of Great Thinkers

Dismiss Notice
You are browsing this site as a guest. It takes 2 minutes to CREATE AN ACCOUNT and less than 1 minute to LOGIN

Majina ya waliokuwa shortlisted kutoka Sekretarieti ya Ajira

Discussion in 'Nafasi za Kazi na Tenda' started by Tafakuru, Feb 2, 2012.

 1. T

  Tafakuru Member

  #1
  Feb 2, 2012
  Joined: Dec 9, 2011
  Messages: 84
  Likes Received: 4
  Trophy Points: 15
  helo wadau.
  Naomba kuuliza kama kuna mwenye dondoo au tetesi kwa zile post za ajira zilizotolewa na serikali kupitia sekretarieti ya ajira. Ni ndani ya ufaham wangu kwamba, majina hutolewa wiki mbili baada ya deadline na watu huitwa kazini wiki mbili baada ya baada ya usahili. Nizaidi ya mwezi sasa tangu kazi zitangazwe na hadi leo hatuoni majina yeyote.
  Karibuni kuchangia
   
 2. c

  christer Senior Member

  #2
  Feb 2, 2012
  Joined: Feb 12, 2010
  Messages: 131
  Likes Received: 1
  Trophy Points: 0
  post zipi?
   
 3. N

  NYAKATALE New Member

  #3
  Feb 2, 2012
  Joined: Jan 29, 2012
  Messages: 4
  Likes Received: 0
  Trophy Points: 0
   
 4. T

  Tafakuru Member

  #4
  Feb 2, 2012
  Joined: Dec 9, 2011
  Messages: 84
  Likes Received: 4
  Trophy Points: 15
  Nafasi zenyewe izi apa mdau, naombeni mwenye taarifa za kuaminika tafadhali

  1. AFISAKUMBUKUMBUDARAJALAII–(NAFASI1) Nafasi hii ni kwa ajili ya Msajili wa Mahakama ya Rufaa.
  (a) Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Kwanza katika fani ya Utunzaji na Uhifadhi wa Kumbukumbu (Records management & Archieves), Upimaji na Ramani na nyingine zinazolingana nayo kutoka katika Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Aidha wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D.
  (c) Majukumu ya Kazi
  Hili ni daraja la mafunzo katika kazi hivyo atafanya kazi kwa maelekezo ya Maafisa Kumbukumbu walio juu yake kwa cheo. Kazi atakazojifunza na kufanya ni zile zifanywazo na Afisa Kumbukumbu Daraja la I:-
  1
  • Kudhibiti mifumo ya kumbukumbu, kutunza, na kusimamia matumizi ya kumbukumbu za Wizara, Idara zinazojitegemea, Vituo vya kutunzia kumbukumbu, Mikoa, Manispaa, Halmashauri za Wilaya, Nyaraka za Taifa na Mashirika ya Umma kulingana na mahali alipo.
  • Kutambua na kutafuta kumbukumbu katika masjala za Wizara, Mikoa, Idara zinazojitegemea, Manispaa, Halmashauri za Wilaya, Vituo vya kuhifadhia kumbukumbu na Nyaraka za Taifa.
  • Kudhibiti mfumo wa kumbukumbu zinazozalishwa na kompyuta, kutunza na kusimamia matumizi yake katika Wizara, Idara zinazojitegemea, Asasi na Serikali za Mitaa kulingana na mahali alipo.
  2. MCHAPAHATIDARAJALAII–(NAFASI5)
  (a) Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au cha Sita waliofaulu mtihani wa Uhazili Hatua ya II kutoka Chuo cha Watumishi wa Umma na ujuzi wa Kompyuta Hatua ya I na II kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS B
  (c)
  • •
  Majukumu ya Kazi
  Kuchapa taarifa za Uthamini na Hati za fidia Kuchapa Nyaraka na Hati za kumiliki ardhi
  3. MTAKWIMUDARAJALAII(STATISTICIANGRADEII)–(NAFASI10) (a) Sifa za mwombaji Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza katika fani ya Takwimu au Hisabati au sifa zinazolingana na hizo kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali na wenye ujuzi wa kutumia "Information Commnication Technology (ICT)
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
  (c)
  • • •
  Majukumu ya Kazi
  Kubuni na kuendeleza mfumo wa kitaifa wa kukusanya na kuratibu takwimu Kutengeneza utaratibu wa kukusanya takwimu pamoja na ule wa kuchukua takwimu za mfano/vielelezo (Sampling)
  Kukusanya, Kuchambua na kuwasilisha takwimu ngazi za juu.
  2
  4. AFISA MICHEZO DARAJA LA II (GAMES AND SPORTS OFFICER GRADE II) – (NAFASI 15)
  (a) Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada au Stashahada ya Juu ya Elimu ya Michezo (Physical Education) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
  (c) Majukumu ya Kazi
  • Kufundisha fani mbalimbali kwa Waalimu wa vyuo, shule, na vituo vya Elimu na M afunzo
  • Kufundisha fani mbalimbali za michezo kwa waalimu, Makocha, viongozi wa vyama na vilabu vya michezo
  • Kufundisha fani mbalimbali za michezo kwa Timu za Michezo mbalimbali.
  5. AFISAMAENDELEOYAJAMIIMSAIDIZI–(NAFASI100) (a)Sifa za mwombaji Kuajiriwa wenye cheti cha mafunzo ya miaka miwili katika fani ya Maendeleo ya Jamii kutoka Vyuo vya Maendeleo ya Jamii vya Buhare na Rungemba au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B kwa mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Kuratibu shughuli zote za Maendeleo ya Jamii kwa kuzingatia jinsia. • Kuraghibisha jamii kuanzia ngazi ya familia katika kubuni, kupanga, • Kutekeleza, kusimamia na kutathmini mipango na/au miradi yao ya
  maendeleo. • Kuhamasisha kuondokana na mila/desturi potofu na kuwa na
  mtazamowa kupenda mabadiliko. • Kutoa taarifa za utekelezaji wa kazi zake kila mwezi. • Kuelimisha jamii juu ya kutekeleza masuala ya kijinsia. • Kuhamasisha jamii kutumia teknolojia rahisi na sahihi. • Kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kutoa taarifa za matukio mbalimbali
  k.m. vifo milipuko ya magonjwa, masoko, uzalishaji mali, vyakula, ajira na
  unyanyasaji wa kijinsia. • Kuhamasisha jamii kujiunga na elimu ya Watu Wazima. • Kuelimisha jamii kuhusu masulala ya Watoto. • Kukusanya, kuchambua na kuweka takwimu zinazozingatia jinsia
  zitakazowezesha jamii kupanga mipango yao.
  3
  • Atafanya kazi nyingine za fani yake kam atakavyopangiwa na Mkuu wake wa kazi.
  6. MHAIDROLOJIADARAJALAII(HYDROLOGISTGRADEII)–(NAFASI35) (a)Sifa za mwombaji Kuajiriwa wenye Shahada ya haidrolojia au Uhandisi wa Rasilimali za Maji kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Ujenzi na Usimamizi wa Vituo vya Hali ya Hewa, Vituo vya Upimaji wingi wa Maji mitoni (Discharge Measurements na Uchukuaji wa sampuli za mchanga unaosafirishwa kwenye mito (sedment sampling) na kuzitafsiri.
  • Ukusanyaji wa takwimu kwenye vituo vya hali ya hewa na upimaji wa wingi wa maji mitoni na kuzitafsri takwimu hizo.
  • Kuandaa na kutayarisha Taarifa ya robo, nusu na mwaka mzima katika sehemu ya Haidrologia.
  • Kutayarisha kielelezo cha mtiririko wa maji ( Rating Curve Eqution )
  7. AFISAKAZIII(LABOUROFFICERII)–(NAFASI30) (a)Sifa za Mwombaji Kuajiriwa wenye Shahada ya Sheria au Uchumi au Sayansi ya Jamii (Sociology) au Stashahada ya juu ya Uendeshaji kazi (Advanced Diploma in Labour Adiministration) kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Kupokea na kuchambua malalamiko mbalimbali yanayohusu Sheria za kazi
  • Kufanya Ukaguzi wa Utekelezaji wa Sheria za Kazi. • Kukusanya taarifa na takwimu za kazi kutoka sehemu za kazi. • Kupokea na kuchambua taarifa za migogoro ya kazi. • Kupokea na kuchambua maombi ya kuandikisha mikataba ya hiari. • Kupokea na kuchambua madai ya fidia na kiinua mgongo • Kuandikisha watafuta kazi (job Seekers) • Kupokea na kuandikisha nafasi za kazi toka kwa waajiri. • Kupokea nja kuchambua maombi ya vibali vya ajira ya wageni na
  kutunza kumbukumbu za ajira za wageni nchini • Kukusanya taarifa na takwimu zinazohitajika kwa ajili ya kamusi ya Kazi
  (Dictionary of Occupational Titles )
  4
  8. MHAIDROJIOLOJIADARAJALAII(HYDROGEOLOGISTSGRADEII)–(NAFASI5) (a) Sifazamwombaji
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji.
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Jiolojia au jiofizikia na haidrolojia kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe na ujuzi wa kutumia Kompyuta.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E.
  (c) MajukumuyaKazi
  • • • • •
  Kukusanya Takwimu, kutafiti pamoja nja kutayarisha Taarifa za Kihadrolojia zenye maelezo fasaha ya kitaalaamu Kujenga ( installation ) na kukarabati vifaa vya utafiti wa maji chini ya Ardhi na kukarabati vituo vya kuratibu rasilimali za maji chini ya aridhi
  Kusimamia uchimbaji wa visima vya maji na kuhakiki uweza wa kisima kutoa maji. (Pumping Test) Kukusanya sampuli za maji na udongo kwa ajilia ya kufanya uchunguzi wa kimaabara.
  Kutathimini (monitoring )rasilimali za maji chini ya aridhi kwenye sehemu za kidakio cha maji ( sub catchment)
  9. FUNDISANIFUDARAJALAII(TECHNICIANGRADEII)–HAIDROLOJIA– (NAFASI 88)
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji, Kilimo,Chakula Na Ushirika, Manispaa ya Shinyanga Halmashauri ya Wilaya ya Moshi, Mbeya, Mwanga, Biharamulo, Urambo, Karagwe, Mkuranga, Karagwe, Makete, Liwale, Ngorongoro, Meatu, Kibondo, Bukombe, Missenyi, Korogwe, Pangani, Rorya na Mkinga.
  (a) Sifazamwombaji
  Kuajiriwa Wahitimu wa vyuo vya ufundi vinavyotambuliwa na Serikali ambao wana cheti cha ufundi ( FTC) na wenye uzoefu wa kazi wa muda usiopungua miaka mitano na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C.
  (c) MajukumuyaKazi
  • • •
  Ukusanyaji na ukaguaji wa takwimu za maji Kutunza takwimu za maji Kuingiza takwimu za maji kwenye fomu Na: H: 12 tayari kwa kutumiwa kwenye michoro
  5
  • Kuchora Hydrograph za maji • Utengenezaji visima vya rekoda, stendi za winchi, sinia za maji ‘cable way
  post" na vifaa vingine vyote. • Kufanya matengenezo ya vifaa vyote vya kupimia maji na hali ya hewa • Kuingiza takwimu kwenye komyuta • Kufundisha wasoma vipimo.
  10.FUNDI SANIFU DARAJA LA II (TECHNICIAN GRADE II) - HAIDROJIOLOJIA– (NAFASI 90)
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji.
  (a) Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa Wahitimu wa vyuo vya ufundi vinavyotambuliwa na Serikali ambao wana cheti cha ufundi ( FTC) na wenye uzoefu wa kazi wa muda usiopungua miaka mitano na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C.
  (c) MajukumuyaKazi
  • • •
  Kuhakiki nuwezo wa kisima kutoa maji (Pump test) Kuchora ramani za eawali za kiufundi Kuhifadhi taarifa za kikazi (Field Data) zipatikanazo wakati wa utafiti wa maji chini ya aridhi.
  11.MJIOLOJIA DARAJA LA II (NAFASI 4)
  (a) Sifazamwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi katika fani ya Jiolojia (pamoja na fani za Jiofizikia au Jiokemia) au sifa nyingine zinazolingana na hizo kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.E.
  (c) MajukumuyaKazi
  • Kupokea na kufuatilia upatikanaji wa taarifa za utafiti wa mistari ya uchungi na mitetemo katika utafutaji wa madini au petroli;
  • Kukusanya na kuchambua taarifa za mitetemo, mienendo na mabadiliko ya miamba ardhini;
  • Kutunza kumbukumbu za miamba, madini au petroli; • Kutayarisha rasimu za taarifa za kitaalam na kuziwasilisha kunakohusika; • Kusimamia matumizi ya vifaa vya kitaalam na utunzaji wake; na
  6
  12.
  (a)
  • Anaweza kuongoza timu ya mafundi sanifu wanapokuwa katika shughuli za utafutaji wa madini au petroli.
  MHANDISI DARAJA LA II (NISHATI) – (NAFASI 4)
  Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika mojwapo ya fani za Uhandisi.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  (c)
  Majukumu ya Kazi
  Kufanya kazi chini ya uangalizi wa mhandisi aliyesajiliwa na bodi ya Usajili wa Wahandisi kama "Professional Engineer" ili kupata uzoefu unaotakiwa. Kufanya kazi kwa vitendo katika fanii zinazomhusu ili kumwezesha Mhandisi kupata sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi. Kufuatilia taarifa za upatikanaji, uzalishaji, ugavi na matumizi ya nishati. Kukusanya taarifa na takwimu kuhusu miradi mbalimbali kuhusu bei za nishati ndani na nje ya nchi.
  Kupitia mapendekezo ya miradi project proposals mbalimbali ya nishati yanayowasiliwashwa Wizarani. Kuhakiki maombi ya wawekezaji na mkandarasi kuhusu vivutio vya uwekezaji.
  • •
  • •
  • •
  13.MHANDISI DARAJA LA II (MITAMBO) – (NAFASI 2)
  (a) Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika mojwapo ya fani za Uhandisi.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  (c) Majukumu ya Kazi
  Wahandisi Watendaji Ujenzi, Migodi, Nishati, Uchapishaji, Wasanifu Majengo na Wakadiriaji Ujenzi watapangiwa kazi na Wizara/Mamlaka zinazohusika katika fani zao kutengemeana na cheo, ujuzi, uzoefu, uwezo wao na mahali wanapofanyia kazi.
  14.MHANDISI DARAJA LA II – BAHARINI (MARINE ENGINEER) – (NAFASI 2)
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya TEMESA
  (a) Sifazamwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika mojwapo ya fani ya Umeme.
  7
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  (c) MajukumuyaKazi
  • Kusimamia ufungaji wa mitambo katika vyombo vya uvuvi. • Kushauri juu ya aina za vyombo/mitambo inayoendeleza uvuvi. • Kusimamia matengenezo ya vyombo vya uvuvi • Kusimamia uendeshaji wa mitambo ya vyombo vya baharini
  15.MHANDISI DARAJA LA II (UJENZI) – (NAFASI 10) (a) Sifazamwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika mojwapo ya fani za Uhandisi.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E. kwa mwezi.
  (c) MajukumuyaKazi
  • Kufanya kazi chini ya uangalizi wa Mhandisi aliyesajiliwa (Professional Engineer) na bodi ya Wahandisi ili kupata uzoefu na ujuzi unaotakiwa mahali wanapofanyia kazi.
  • Kufanya ukaguzi wa barabara, madaraja na majengo mbalimbali. • Kuchunguza vyanzo vya ajali barabarani • Kufuatilia utekelezaji wa Sheria na Kanuni za ujenzi wa barabara na
  majengo. • Kutayarisha bajeti ya mwak ya ujenzi na matengenezo ya barabara,
  madaraja na majengo. • Kusimamia na kuratibu kazi za barabara, madarajana majengo
  •
  zinazotolewa na Makandarasi.
  16.FUNDI SANIFU DARAJA LA II (UJENZI) – (NAFASI 32)
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma, Halmashauri za Wilaya za Mbozi, Ruangwa, Iramba, Mkuranga, Kongwa, Mkinga, Muleba, Ngorongoro, Meatu, Rombo, Bukombe, Pangani, Sumbawanga, Kwimba, Mbulu, Mbinga, Halmashauri ya Mji Lindi na Mdogo Mugumu.
  (a) Sifazamwombaji
  Kuajiriwa wenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini: i. Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili
  kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika moja ya fani za ufundi. ii. Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka Vyuo vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo
  ya fani za ufundi, iii. Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha
  Ufundi kinachotambuliwa na Serikali,
  8
  iv. Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi kutika Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
  (c) MajukumuyaKazi
  Mafundisanifu watapangiwa kazi na Mamlaka zinazohusika katika fani zao kutegemea cheo, ujuzi, uzoefu na uwezo wao na utendaji mzuri wa kazi kama ifuatavyo:-
  • Kufanya kazi za ujenzi wa kuta za nyumba na kupaka rangi na kufunga mabomba;
  • Kuchonga vifaa vya nyumba za serikali ikiwa ni pamoja na samani "furniture";
  • Kufanya kazi za upimaji (survey) wa barabara, majengo na mifereji kama atakavyoelekezwa;
  • Kuwapangia kazi Mafundisanifu wasaidizi na kuhakikisha wanamaliza kama ilivyopangwa.
  17.FUNDI SANIFU II (UFUNDI NA UMEME) – (NAFASI 30)
  Nafasi hizi ni za waajiri wafuatao:- Halmashauri za Wilaya za Makete, Mkinga, Pangani, Sumbawanga, Rorya na TEMESA (Kigoma, Manyara, Lindi, Pwani, Kagera, Tanga na Rukwa)
  (a) KazizaKufanya
  • •
  • • •
  Kufanya ukaguzi wa ubora wa magari ya Serikali na kurekebisha ipasavyo.
  Kufanya upimaji wa Mitambo na Umeme kufuatana na Maqelekezo ya Mhandisi.
  Kufanya kazi za kutengeneza mitambo, magari,na vifaa vya Umeme Kufanya usanifu wa miradi midogo midogo ya umeme Kusimamia jinsi ya kufunga mashine mpya zinazowekwa kwenye karakana za ufundi na Umeme.
  18.FUNDI SANIFU II - MITAMBO YA BARAFU (REFRIDGERATION TECHNICIAN) – (NAFASI 7)
  Nafasi hizi ni za TEMESA (Shinyanga, Mwanza, Dodoma, Kagera, Lindi, Pwani na Arusha)
  (a) KazizaKufanya
  • Kusaidia kufundisha kwa vitendo katika fani ya mitambo ya barafu. • Kutengeneza majokofu na viyoyozi. • Kufanya matengenezo ya mitambo ya barafu na mashine zilizoharibika. • Kuangalia usalama wa vifaa na mitambo ya barafu katika karakana.
  9
  19.FUNDI SANIFU MSAIDIZI ( UFUNDI NA UMEME) NAFASI 2
  Nafasi hizi ni za TEMESA (Kilombero na Pangani)
  (a) Sifazamwombaji
  i) Kuajiriwa waliomaliza kidato cha VI katika masomo ya Sayansi na kufuzu mafunzo ya mwaka mmoja katika mojawapo ya fani za Ufundi kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali. AU
  ii) Kuajiriwa waliomaliza kidato cha IV wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi Hatua ya II kutoka chuocha ufundi katika mojawapo ya fani za ufundi.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
  (c) KazizaKufanya
  • Kufanya marekebisho madogo madogo ya umeme katika ofisi na nyumba za serikali. Na
  • Kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.
  20.AFISA MAENDELEO YA JAMII DARAJA II – (NAFASI 20) (a)Sifa za mwombaji
  i. Kuajiriwa wahitimu wa Stashahada ya Juu ya Maendeleo ya Jamii kutoka Chuo cha Maendeleo ya Jamii, Tengeru, au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
  ii. Kuajiriwa wahitimu wa Shahada ya kwanza kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, SUA, au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali, katika fani ya:-
  • CommunityDevelopment–(MaendeleoyaJamii) • Sociology–(ElimuJamii) • HomeEconomics–(MaarifayaNyumbani) • Rural Development – (Maendeleo Vijijini)
  • RuralDevelopmentPlanning–(MipangoyaMaendeleoVijijini) • EnvironmentandDevelopment–(MaendeleoyaMazingira) • DevelopmentEconomics–(UchumiwaMaendeleo) • GenderinDevelopment–(MaendeleoyaJinsia)
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Kushirikisha jamii katika kubuni na kupanga miradi mbalimbali katika kata wanazofanyia kazi.
  • Kuongoza na kusimamia utekelezaji wa mipango/miradi ya Maendeleo katika kata zao, kwa kushirikiana na Katibu Kata na Maafisa Maendeleo ya Jamii Wasaidizi.
  • Kufanya utafiti na kutoa mapendekezo ya namna ya kukabiliana na matatizo mbalimbali ya maendeleo yanayorudisha nyuma maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na watumishi wa sekta nyingine.
  10
  • Kuongoza na kusimamia utendaji kazi wa Maafisa Maendeleo ya Jamii Wasaidizi walioko katika vijiji/kata.
  • Kuelimisha viongozi wa Serikali za vijiji, viongozi wa dini na viongozi mashirika yasiyo ya kiserikali kuhusu Sera mbalimbali za Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto.
  • Kuwawezesha na kushirikiana na wananchi na, Maafisa Watendaji kata kutafuta ufumbuzi wa matatizo yanayowakabili kwa kuzingatia shughuli za sekta mbalimbali.
  • Kuwawezeshaviongoziwavijiji/katakutengenezaratibazautekelezajiwa mipango/miradi.
  • Kukusanya, kutunza, kutafsiri na kusambaza takwimu na kumbukumbu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya jamii.
  • Kusimamia na kuratibu shughuli za Maendeleo ya Wnawake, Watoto na Jinsia katika Kata.
  • KuhamasishawananchikupambananaUKIMWI. • Kuhimiza,kujenganakuimarishaariyakufanyakazizakujitegemeakatika
  kata. • KutoataarifayaUtekelezajikwaviongoziwaKatanaWilaya. • Kutayarisha safari za kubadilishana uzoefu (exchange visits) kwa viongozi
  wa ngazi mbalimbali katika Kata au Wilaya na wananchi, ili kujifunza
  maendeleo ya sehemu zingine. • KuendezaElimuyaUraiamwema. • Kuhamasisha wananchi dhidi ya mila potofu kwa afya za wananchi na
  hasa wanawake na watoto wa kike. • KuendelezaelimuyaIdadiyawatunamaishayafamilia.
  21.AFISA UGAVI MSAIDIZI – (NAFASI 146) (a) Sifa za mwombaji
  i. Kuajiriwa wenye cheti cha "National Store-Keeping Certificate au "Foundation Certificate" kitolewacho na Bodi ya Taifa ya Usimamizi wa Vifaa au wenye Cheti kinachotambuliwa na Bodi ya Taifa ya Usimamizi wa Vifaa. Au
  ii. Kuajiriwa wenye Diploma ya Kawaida "Ordinary Diploma in Materials Management" kutoka Chuo kinachotambuliwa na Bodi ya Taifa ya Usimamizi wa Vifaa.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A na TGS B kwa mwezi.
  (c) Majukumu ya Kazi
  • Kutunza ghala la vifaa lenye thamani ndogo. • Kupokea vifaa vipya vitakavyoletwa na wazabuni mbalimbli na kupokea
  vifaa ambavyo vimetumika lakini vinahitaji kutunzwa kabla ya kufutwa. • Kufungua na kutunza "Bin Card" kwa kila kifaa kilichopo ghalani. • Kufungua "Ledger" ambayo itatunza kumbukumbu ya vifaa vinavyoingia,
  kutunzwa na kutoka kwa nyaraka mbalimbali.
  11
  • Kutoa vifaa kwa wateja na watumiaji wengine. • Kuhakikisha kwamba ghala na vifaa vilivyomo vinatunzwa katika hali ya
  usafi na kwa usalama. • Kuandaa hati za kupokelea vifaa. • Kufanya kazi zingine atakazopangiwa.
  22.AFISA ARDHI DARAJA LA II – (NAFASI 10)
  (a)Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu katika fani ya Usimamizi ardhi na Uthamini au Shahada ya Sheria kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitano.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E. kwa mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Kusimamia uingizaji wa kumbukumbu katika kompyuta. • Kushughulikia utayarishaji wa nyaraka za kisheria. • Kufanya ukaguzi wa viwanja. • Kutoa notisi na kupendekeza ubatilishaji wa miliki kwa visivyoendelezwa
  kwa mujibu wa sheria. • Kuwasiliana na wateja kuhusu Hati zilizotayarishwa na kuwakabidhi.
  23.MPIMA ARDHI DARAJA LA II – (NAFASI 32)
  (a)Sifa za mwombaji
  i. Kuajiriwa wenye Stastahada ya juu/Shahada kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Ardhi na Usanifu Majengo (UCLAS) katika fani ya Upimaji Ardhi au Taasisi yoyote inayotambuliwa na National Council of Professional Surveyors (NCPS). Au
  ii. Kuajiriwa wenye cheti cha East African Land Survey (EALSC) au National Council of Professional Surveyors Certificate (NCPSC) katika fani ya upimaji ardhi.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi
  •
  •
  Sehemu ya Upimaji Milki (Cadastral Survey) - Kuingiza taarifa za Upimaji (alpha numeric data) kwenye
  kompyuta.
  Sehemu ya Topographic na Geodetic Surveys - Kukagua kazi za upimaji na kuingiza taarifa za kazi
  zilizothibitishwa kwenye komputa.
  12
  •
  • •
  Sehemu ya Ramani
  -
  - -
  Kufanya upimaji picha (aerial triangulation and block adjustment); Kuandaa vikosi kwa ajili ya kuhuisha ramani (map revision) Kutunza kumbukumbu za picha za anga.
  Sehemu ya Hydrographic Surveys -Kusimamia na kuchukua vipimo vya tide gauges.
  Halmashauri za Serikali za Mitaa
  - Kufanya kazi za nje ya Ofisi (field survey operations) chini ya usimamizi wa mpima aliyesajiliwa.
  24.AFISA MIPANGOMIJI DARAJA LA II – (NAFASI 15)
  (a)Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Stashahada ya juu/Shahada katika fani ya Mipangomiji kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Ardhi na Usanifu Majengo (UCLAS) au Vyuo Vikuu au Taasisi nyingine zinazotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Kuandaa mipango ya maeneo yaliyoendelezwa kiholela. • Kuandaa michoro ya Mipangomiji. • Kupokea michoro ya Mipangomiji na taarifa za maeneo ya ardhi
  yanayopendekezwa kuiva kwa ajili ya uendelezaji kimji. • Kuchambua takwimu na taarifa kwa ajili ya maandalizi ya mipango
  mipya ya makazi. • Kupokea na kuweka kumbukumbu za maombi ya mabadiliko ya
  matumizi ya ardhi na umegaji wa viwanja. • Kuhakikisha kuwa mabadiliko ya matumizi ya ardhi yanaingizwa katika
  michoro.
  25.MTHAMINI DARAJA LA II – (NAFASI 1)
  (a)Sifa za mwombaji
  i. Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu katika fani ya Land management and Valuation kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Ardhi na Usanifu Majengo (UCLAS) au Taasisi nyingine zinazotambuliwa na Serikali katika fani za Usimamizi Ardhi na Uthamini. Au
  ii. Kuajiriwa wenye cheti cha NCPS katika fani ya Usimamizi Ardhi na Uthamini.
  13
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  (c) Majukumu ya Kazi
  • Kukusanya taarifa za utafiti na mwenendo wa soko la ardhi. • Kuhakiki kumbukumbu za utafiti na kuziingiza kwenye kompyuta
  26.MKADIRIAJI UJENZI DARAJA LA II (QUANTITY SURVEYOR GRADE) – (NAFASI 10) (a) Sifa za mwombaji
  Awe na Shahada /Stashahada ya juu ya Uhandisi kutoka vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika fani ya Ukadiriaji Ujenzi (quantity Surveryor).
  (b) Mshahara.
  Kwa kuzingatia viwango vya mishahara vya Serikali yaani TGS E
  (c) Majukumu ya Kazi
  • Kuandaa ratiba ya kazi, gharama za ujenzi (BOQ) na Hati za mikataba. • Kuanda makisio ya gharama za miradi ya Ujenzi. • Kukusanya takwimu na kufanya uchunguzi ( survey)ya ukarabati wa
  miradi ya Ujenzi • Kuandaabajeti ya miradi ya ujenzi • Kuandaa taarifa za uthamini wa miradi ya ujenzi. • Kwa kushirikiana na Mkadiriaji ujenzi kuandaa taarifa fupi za ujenzi wa
  miradi. • Kushughulikia masuala yote ya utawala wa fedha za miradi ,kuandaa
  hati /vibali maalumu vya ujenzi na mikataba • Kufanya kazi zingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.
  27.MSANIFU MAJENGO (ARCHTECT) DARAJA LA II – (NAFASI 1) (a) Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada/ Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika fani ya Wasanifu Majengo (ARCHITECT)
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E
  (c) Majukumu ya Kazi
  • • •
  Kukusanya na kuchambua mahitaji ya miradi ya ujenzi toka kwa wateja. Kukusanya na kushauri mahitaji na upeo wa kazi kwa huduma za kiufundi Kuandaa na kupanga ukaguzi wa miradi na kufanya
  14
  • Kushirikiana na wataalmu wengine kuchambua na kuandaa mapendekezo ya miradi ya ujenzi.
  • Kuidhinisha makisio ya awali na ya mwisho ya gharama za miradi ya ujenzi na hati za mikataba (Contract Documents).
  • Kufanya kazi zingine atakazopangiwa na msimamizi wake wa kazi.
  28.AFISA ARDHI MSAIDIZI – (NAFASI 5) (a)Sifa za mwombaji Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au Kidato cha Sita, waliofuzu mafunzo ya miaka miwili ya Umiliki Ardhi na Uthamini kutoka Vyuo vya Ardhi au Vyuo Vikuu vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Kuingiza kumbukumbu katika kompyuta • Kutoa ushauri kwa wateja. • Kupokea, kukagua na kusambaza majalada kwa maafisa kwa
  utekelezaji. • Kusaidia Maafisa Ardhi katika ukaguzi na kuchukua kumbukumbu, picha
  taarifa, vipimo vya majumba na michoro. • Kujumuisha na kuandaa taarifa za ukaguzi. • Kuandaa rasimu za Hati na uingizaji wa plani ya Hati (deed plan) • Kuagiza plani za Hati (Deed Plan)
  29.FUNDI SANIFU DARAJA II – (NAFASI 35)
  (a)Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Diploma ya kawaida katika fani ya Upimaji na Ramani, Usimamizi Ardhi na Uthamini kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali na wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitano.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
  (c)Majukumu ya Kazi (i) Mipangomiji
  •
  •
  Sehemu ya Uchoraji:
  - - -
  Kunakili au kuchora michoro ya Mipangomiji. Kuweka kumbukumbu za michoro inayohitaji kuidhinishwa. Kuhahiki ubora wa michoro inayosubiri kuidhinishwa..
  Sehemu ya Kumbukumbu:
  15
  -
  - -
  Kufanya na kuweka marekebisho ya michoro katika Michoro Mikuu. Kuweka kumbukumbu za michoro iliyoidhinishwa. Kuingiza upimaji ulioidhinishwa katika michoro ya mipangomiji.
  (ii) Upimaji na Ramani • Sehemu ya Topographic and Geodetic Survey:
  - kupanga na kuandaa mahitaji ya kambi za upimaji, vifaa vya upimaji na mahitaji ya jumla.
  • Sehemu ya Ramani: - Kutayarisha ramani (machine plots) kwa ukaguzi. - Kutoa huduma za picha za anga na ramani kwa wateja. - Kuandaa na kuchambua vifaa kwa ajili ya utayarishaji ramanki. - Kukamilisha hatua za mwisho za uchapaji. - Kuchambua, kushona, kutakata na kuunganisha nyaraka
  zilizochapwa. - Kutunza na kufanya matengenezo ya umeme wa mitambo ya
  uchapaji. - Kutunza na kutengeneza mitambo ya uchapaji.
  • Halmashauri za Serikali za Mitaa: - Kufanya kazi za upimaji, mahesabu na kuandaa taarifa ya kazi. - Kuchoro plani za upimaji. - Kuchora plani za Hati (Deed Plans).
  (iii) Uthamini - Ukadiriaji wa kodi za ardhi.
  30.FUNDI SANIFU II (TUTOR) – (NAFASI 4)
  (Nafasi hizi ni za Halmashauri ya Wilaya ya Karagwe)
  (a)Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Stashahada ya kawaida kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali katika fani zifuatazo;
  • Land Surveying • Cartography • Geographyical Iformation Systerm • Photolithograpy • Computer Science.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia mishahara ya Serikali Ngazi ya mishahara TGS.C yaani kwa mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi;
  • Kusimamia kazi za vitendo na mazoezi (Studio work) 16
  • Kuelekeza Wanachuo katika masuala ya Utafiti, Semina, na ushauri. • Kutunza vifaa vya kufundishia.
  31. AFISAMISITUDARAJALAII-(NAFASI15) (a)Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Misitu kutoka chuo Kikuu cha kilimo cha Sokoine au Vyuo Vikuu vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.D kwa mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Kusimamiaupandajinauhudumiajiwamitinamisitu. • Kusimamia uendelezaji wa misitu ya kupandwa isiyozidi hekta 5,000 au ya
  asili isiyozidi hekta 10,000. • Kufanyautafitiwamisitu. • KutekelezaSeranaSheriazamisitu. • KuendeshamafunzoyaWasaidiziMisitu. • Kukusanyatakwimuzamisitu. • Kufanyaukaguziwamisitu. • Kupanganakupimamadarajayambao. • Kudhibitileseninauvunajiwamiti. • Kutoa ushauri na mafunzo kwa wananchi juu ya uendelezaji na matumizi
  endelevu ya miti na misitu kwa wnanchi. • Kufanyaukadiriajiwarasilimalizamisitu. • Kupimamaeneonakuchoraramanizamisitu.
  32.AFISA USAFIRI DARAJA LA II – (NAFASI 5) (a) Sifazamwombaji
  Kuajiriwa wenye stashahada ya kawaida ya Usafirishaji kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
  (c) MajukumuyaKazi
  • Kutayarisha gharama za uendeshaji wa usafiri kwa ajili ya kusaidia kutoa maamuzi.
  • Kuhakikisha kuwa takwimu na kumbukumbu zinazohusu vyombo vya usafiri pamoja na mitandao yake zinatunzwa vyema na kwa usahihi.
  17
  Kuandaa takwimu zinazohusu maendeleo ya ukuaji wa sekta ya
  usafirishaji, na kuwasilisha kwa watumiaji ndani na nje ya nchi.
  • Kukusanya takwimu za usafirishaji nchini. • Kukadiria na kushauri juu ya utendaji wa miradi mbalimnbali ya sekta ya
  usafirishaji. • Kutekeleza majukumu mengine yanayohusu sekta ya usafirishaji.
  33.AFISA UVUVI DARAJA LA II – (NAFASI 5)
  (a) Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza (Bachelor Degree) katika fani za Sayansi ya Uvuvi (Fisheries Science/Management, Zoology, Microbiology, Marine Biology, Food Science and Aquaculture).
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
  (c) Majukumu ya Kazi
  • Kutekeleza Sera ya Uvuvi. • Uhifadhi wa samaki na viumbe wengine wa majini na mazingira yao. • Kuratibu na kusimamia uhifadhi wa mazingira. • Kuendeleza uvunaji endelevu wa samaki na viumbe wengine wa
  baharini, maziwa, mito, mabwawa na malambo. • Kutoa ushauri wa kitaalam kuhusu Uvuvi bora, utengenezaji na udhifadhi
  bora wa Samaki na mazao ya uvuvi, Biashara na Masoko ya Samaki
  pamoja na Ufugaji wa Samaki na viumbe wengine wa majini. • Kutoa leseni za uvuvi. • Kuendesha mafunzo ya taaluma ya uvuvi. • Kusimamia na kutekeleza Sheria za Uvuvi (k.m. kuzuia uvuvi haramu). • Kusimamia ukusanyaji wa takwimu za uvuvi pamoja na maduhuli. • Kuratibu shughuli za utafiti wa uvuvi. • Kutoa ushauri na Mafunzo kwa wananchi juu ya uendelezaji na matumizi
  endelevu ya rasilimali ya uvuvi. • Kukagua ubora wa Samaki na mazao ya uvuvi na kuweka viwango vya
  Kitaifa.
  34.MVUVI MSAIDIZI DARAJA LA II - (NAFASI 37) (a)Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au cha sita wenye stashahada (Diploma) ya Uvuvi au Uhifadhi wa Samaki na Masoko (Fish Processing & Marketing) kutoka vyuo vya uvuvi vya Mbegani, Kunduchi au vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali, na wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitatu.
  18
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.C kwa mwezi.
  (c) Majukumu ya Kazi
  • Kutengeneza,Kushona,KutunzanaKukarabatizanazauvuvi. • Kutunzanakuangaliamabwawayasamaki. • KutegamitegoZiwaniauBaharini. • Kutengenezanyavundogondogo.
  • Kuwapachakulasamakikatikamabwawa. • Kuvuasamakikatikamabwawa. • Kutoaushaurikwawavuvikuhusumbinumbalimbalizauvuvi. • Kukusanyatakwimuzauvuvikutokakwenyevituovyakupokeleasamaki. • Kutoa ushauri juu ya uhifadhi wa samaki na mbinu za usambazaji na uuzaji
  wa mazao yatokanayo na samaki. • Kuwaelimisha wananchi juu ya ufugaji wa samaki na mambo muhimu ya
  kuzingatia.
  35.MHIFADHI WANYAMAPORI DARAJA LA II – (NAFASI 27)
  (a) Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV au Kidato cha VI, wenye stashahada ya Uhifadhi wa Wanyamapori Mweka au chuo kigine kinachotambuliwa na Serikali, na wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitatu.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B na C kwa mwezi.
  (c) Majukumu ya Kazi
  • Kufanya doria ndani na nje ya maeneo ya hifadhi na mbuga za wanyamapori.
  • Kusimamia utekelezaji wa taratibu za uwindaji na utalii. • Kutekeleza kazi za maendeleo katika Mapori ya Akiba. • Kuhakiki ulinzi wa nyara za Serikali. • Kuhakiki vifaa vya doria.
  • Kudhibiti usafirishaji wa wanyamapori na nyara nje na ndani ya nchi. • Kudhibiti matumizi ya magari ya doria. • Kuratibu uingiaji wa wageni katika Mapori ya Akiba. • Kusimamia uwindaji wa kitalii.
  • Kudhibiti na kusimamia umilikaji wa nyara. • Kuweka mikakati ya kudhibiti moto mkali.
  19
  • Kukusanya takwimu za wanyamapori na mimea.
  36.AFISA UFUGAJI NYUKI II – (NAFASI 6) (a) Sifa za mwombaji Kuajiriwa wenye Shahada katika fani ya Ufugaji Nyuki au Sayansi ya Elimu ya Mimea, Elimu ya Wadudu au Elimu ya Wanyama kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
  (c) Majukumu ya Kazi
  • Kusimamiauanzishajiwahifadhizanyukinamanzuki. • KutangazaSeranaSheriazaufugajinyuki. • Kufundishamasomoyafaniyaufugajinyuki. • Kukusanyatakwimuzarasilimalinaufugajinyuki.
  • Kupanganakupimauborawamazaoyanyuki. 37.MSAIDIZI UFUGAJI NYUKI DARAJA LA II - (NAFASI 12)
  (a)Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au Sita wenye Astashahada (Cheti) au Stashahada (Diploma) ya Ufugaji Nyuki kutoka katika vyyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B na TGS.B C kwa mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Kusimamia manzuki. • Kutunza hifadhi za nyuki. • Kukusanya takwimu za ufugaji nyuki. • Kutunza kumbukumbu za kazi za utafiti. • Kuondoa nyuki wanaodhuru binadamu na mifugo. • Kutoa leseni za biashara ya mazao ya nyuki. • Kutoa ushauri wa kitaalam kwa wananchi juu ya ufugaji endelevu wa nyuki
  na matumizi bora ya mazao ya nyuki. • Kutunza makundi ya nyuki wanaouma na wasiouma.
  20
  38.KATIBU WA KAMATI DARAJA LA II – (NAFASI 8) (a)Sifa za mwombaji Kuajiriwa wenye Shahada /Stashahada ya Juu ya Sheria/Sanaa/ Utawala kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
  (b) Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D. kwa mwezi.
  (c)Majukumu ya Kazi
  • Kuandaa ratiba ya vikao vyote vya Halmashauri na kamati zote kwa kushauriana na Mkurugenzi Mtendaji
  • KuandikaMihutasariyavikaovyaHalmashauri • KuwekaKumbukumbuzavikaovyaHalmashaurinmakamatizake. • KutunzaVifaavyotevinavyohusiananamikutano. • KuhifadhiorordhayamahudhurioyaMadiwaninaWataalamu. • Kutoaratibayaufuatiliajinautekelezajiwamaazimio • KutunzaKanunizaMikutano. • Kusimamia"cutting"zamihutasari.
  NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
  • Waombaji wote wawe Raia wa Tanzania. • Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa. • Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma, wapitishe barua zao za
  maombi ya nafasi za kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
  • Barua za maombi ziambatanishwe na maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) pamoja na picha moja ya Passport size ya hivi karibuni iandikwe jina.
  50
  • Kwa urahisi wa mawasiliano, waombaji waonyeshe anwani na namba za simu za kuaminika.
  • Maombi yote yaambatane na nakala za vyeti vya kidato cha nne na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho hivyo vibanwe sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka na kupotea. "Testmonials", "Provisional Results", "Statement of results" HAVITAKUBALIWA.
  • Waombaji wawe na umri usiozidi miaka 45. • Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba
  isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
  • Aidha, matangazo haya yanapatikana kwenye tovoti zifuatazo: www. Utumishi.go.tz na pmoralg.go.tz.
  • Waajiri wote waliopo nje ya Dar es Salaam wanaombwa kusambaza matangazo haya kwenye mbao za matangazo na maeneo mengine.
  • Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 5 Novemba, 2010, baada ya Tangazo hili kutoka gazetini kwa mara ya kwanza.
  • Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe kupitia anuani ifuatayo.
  Katibu, Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma, SLP.63100, Dar es Salaam.
  AU
  Secretary, Public Service Recruitment Secretariat, P.O.Box 63100 Dar es Salaam.
  51
   
 5. D

  DOMA JF-Expert Member

  #5
  Feb 2, 2012
  Joined: Mar 17, 2011
  Messages: 946
  Likes Received: 36
  Trophy Points: 45
  Mbona watu wako kazini wana mwezi sasa.
   
 6. T

  Tafakuru Member

  #6
  Feb 2, 2012
  Joined: Dec 9, 2011
  Messages: 84
  Likes Received: 4
  Trophy Points: 15
  HeloNashindwa kuamini kama izo post watu wapo kazini maana tangu zitolewe zina kama mwezi na nusu. In that timeframe, usahili umekua lini na udahili ukafanyika lini? afu serikali nayo kwani imefkia kuwa na mambo hayo
   
 7. TIQO

  TIQO JF-Expert Member

  #7
  Feb 2, 2012
  Joined: Jan 8, 2011
  Messages: 13,832
  Likes Received: 45
  Trophy Points: 0
  Pitia gazeti la serikali utaona.
   
 8. T

  Tafakuru Member

  #8
  Feb 2, 2012
  Joined: Dec 9, 2011
  Messages: 84
  Likes Received: 4
  Trophy Points: 15
  Gazeti la lini?
   
 9. yaser

  yaser JF-Expert Member

  #9
  Feb 2, 2012
  Joined: Jan 23, 2012
  Messages: 1,373
  Likes Received: 87
  Trophy Points: 145
  angalia basi jinsi ya kuandika hizo heading zako unatustua.
   
 10. n

  nkwezi Member

  #10
  Feb 2, 2012
  Joined: May 8, 2007
  Messages: 57
  Likes Received: 5
  Trophy Points: 15
  Au sijaelewa. Mbona hizo nafasi ni za mwaka juzi yaani yale mamia ya kazi yaliyotolewa kabda ya uchaguzi. Tena nilosikia zilisitishwa.
   
 11. M

  MWENDAKULIMA JF-Expert Member

  #11
  Feb 2, 2012
  Joined: Jul 17, 2009
  Messages: 961
  Likes Received: 23
  Trophy Points: 35
  Mbona serikalini hayo ndiyo mambo ya kawaida.Unaitwa kwenye usahili kumbe tayari mwenye post anajulikana au tayari yupo kazini.
   
 12. T

  Tafakuru Member

  #12
  Feb 2, 2012
  Joined: Dec 9, 2011
  Messages: 84
  Likes Received: 4
  Trophy Points: 15

  kuna ambazo zilitoka za sura hiyo hiyo kwa sehem kubwa. ata mimi nmenotice zimeandikwa 2010 ila late desemba daily news walitoa tangazo....post nyingi zilikua wachumi, watakwimu, afisa misitu na mjiolojia
   
 13. M

  MWENDAKULIMA JF-Expert Member

  #13
  Feb 2, 2012
  Joined: Jul 17, 2009
  Messages: 961
  Likes Received: 23
  Trophy Points: 35
  Mkuu nadhani jamaa alikuwa anakusudia "government gazette" nenda jukwaa la sheria uliza hii kitu watu watakueleza ni kitu gani.Here's the home of great thinkers sina data za kutosha naogopa kukupotosha.
   
 14. T

  Tafakuru Member

  #14
  Feb 2, 2012
  Joined: Dec 9, 2011
  Messages: 84
  Likes Received: 4
  Trophy Points: 15
  [h=3]IVI NDIVO ZILIVO ANDIKWA MWAKA HUU


  NAFASI ZA KAZI SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA
  [/h]

  JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
  OFISI YA RAIS

  SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA

  Kumb. Na EA.7/96/01/A/146 22nd Desemba, 2011


  TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI


  Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo hiki, pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi zinazotokea katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).

  Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi za kazi kwa waajiri mbalimbali katika Utumishi wa Umma kama ifuatavyo:

  1.0 AFISA USIMAMIZI NA TATHMINI MWANDAMIZI (SENIOR MONITORING AND EVALUATION OFFICER) – NAFASI 1

  Nafasi hizi ni kwa kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu

  1.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa mwenye shahada ya kwanza katika fani ya Takwimu au Uchumi na waliohudhuria mafunzo ya tathmini na usimamizi. Wenye shahada ya uzamili katika fani ya Takwimu au Uchumi watafikiriwa kwanza.

  Awe na uzoefu wa kazi usiopungua miaka mitano (5) katika kazi za tathmini na usimamizi.

  1.2 Ujuzi

  • Awe na uwezo wa kuongea na kuandika Lugha ya kiingereza na Kiswahili kwa ufasaha
  • Awe na ujuzi wa kompyuta (MS Office Suite)
  • Awe na ujuzi wa kina wa uchambuzi na uandishi wa taarifa wa taifa
  • Awe na ujuzi katika njia mbalimbali stahiki za kimpango mkakati


  1

  1.3 Mshahara

  Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS 6

  1.4 Majukumu ya Kazi

  • Kusanifu/kutekeleza mpango thabiti wa usimamizi na tathmini kwa kutumia “log framework”, matrix, “SMART indicators” na shabaha za utekelezaji za ofisi ya Taifa ya Takwimu na mfumo wa Takwimu wa Taifa (NSS)

  • Kuongoza mchakato wa kusanifu mpango wa usimamizi na tathmini na kuufanyia mapitio mara kwa mara.

  • Kuratibu na kuhakikisha kazi zote zinafanyika kwa ufanisi/tija kulingana na mpango wa usimamizi na tathmini wa ofisi ya Takwimu ya Taifa

  • Kuhakikisha mpango kazi wa ofisi (NBS) na mpango kazi wa Taifa wa Takwimu unakidhi mahitaji ya kiusimamizi na tathmini na kwa wakati

  • Kuandaa taarifa za usimamizi na tathmini kwa vipindi maalum na kuishauri menejimenti ipasavyo

  • Kutoa mwongozo kwa idara na vitengo katika kutekeleza kazi za usimamizi na tathmini kulingana na mpango

  2.0 MTAKWIMU DARAJA LA II (STATISTICIAN GRADE II) – NAFASI 10
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu na Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma
  2.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza katika fani ya Takwimu au Hisabati au sifa zinazolingana na hizo kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali na wenye ujuzi wa kutumia “Information Communication Technology (ICT)

  2.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
  2.3 Majukumu ya Kazi

  • Kubuni na kuendeleza mfumo wa kitaifa wa kukusanya na kuratibu takwimu

  • Kutengeneza utaratibu wa kukusanya takwimu pamoja na ule wa kuchukua takwimu za mfano/vielelezo (Sampling)
  • Kukusanya, Kuchambua na kuwasilisha takwimu ngazi za juu.

  3.1 AFISA MISITU DARAJA LA II (FOREST OFFICER GRADE II) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa na Nachingwea

  3.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Misitu kutoka chuo Kikuu cha kilimo cha Sokoine au Vyuo Vikuu vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
  3.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.D kwa mwezi.
  3.3 Majukumu ya Kazi
  • Kusimamia upandaji na uhudumiaji wa miti na misitu.
  • Kusimamia uendelezaji wa misitu ya kupandwa isiyozidi hekta 5,000 au ya asili isiyozidi hekta 10,000.
  • Kufanya utafiti wa misitu.
  • Kutekeleza Sera na Sheria za misitu.
  • Kuendesha mafunzo ya Wasaidizi Misitu.
  • Kukusanya takwimu za misitu.
  • Kufanya ukaguzi wa misitu.
  • Kupanga na kupima madaraja ya mbao.
  • Kudhibiti leseni na uvunaji wa miti.
  • Kutoa ushauri na mafunzo kwa wananchi juu ya uendelezaji na matumizi endelevu ya miti na misitu kwa wananchi.
  • Kufanya ukadiriaji wa rasilimali za misitu.
  • Kupima maeneo na kuchora ramani za misitu.
  4.1 AFISA MICHEZO DARAJA LA II (GAMES AND SPORTS OFFICER GRADE II) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  4.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada au Stashahada ya Juu ya Elimu ya Michezo (Physical Education) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.
  4.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.

  4.3 Majukumu ya Kazi
  • Kufundisha fani mbalimbali kwa Waalimu wa vyuo, shule, na vituo vya Elimu na Mafunzo
  • Kufundisha fani mbalimbali za michezo kwa waalimu, Makocha, viongozi wa vyama na vilabu vya michezo
  • Kufundisha fani mbalimbali za michezo kwa Timu za Michezo mbalimbali.

  5.1 AFISA LISHE II (NUTRITON OFFICEER II) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa na Nachingwea
  5.1 Sifa za mwombaji

  Kuajriwa wenye Shahada ya kwanza ya Lishe, Sayansi Kimu na Lishe au Sayansi na Chakula na Teknolojia ya Chakula (BSc – Nutrition, Home Economics and Nutrition, Food


  3

  Science and Technology Food Science) au Stashahada ya juu ya Lishe (Higher Diploma in Nutrition) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.
  5.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
  5.3 Majukumu ya Kazi
  • Kukusanya taarifa na takwimu za lishe kutoka kwa wadau na makundi mbalimbali na kutoa ushauri kuhusu lishe bora katika ngazi ya wilaya.
  • Kuchambua takwimu za lishe na kuandaa taarifa ya watoto na makundi mengine yenye lishe duni.
  • Kushiriki katika kuandaa mipango na bajeti ya lishe katika ngazi ya wialaya.
  • Kutoa taarifa za mara kwa mara za hali ya lishe katika ngazi ya wilaya.
  • Kusimamia kazi za lishe katika wilaya
  • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

  6.0 AFISA KUMBUKUMBU DARAJA LA II (RECORDS OFFICER GRADE II) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma
  6.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada ya Kwanza katika fani ya Utunzaji na Uhifadhi wa Kumbukumbu (Records management & Archieves), Upimaji na Ramani na nyingine zinazolingana nayo kutoka katika Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Aidha wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
  6.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
  6.3 Majukumu ya Kazi
  Hili ni daraja la mafunzo katika kazi hivyo atafanya kazi kwa maelekezo ya Maafisa Kumbukumbu walio juu yake kwa cheo. Kazi atakazojifunza na kufanya ni zile zifanywazo na Afisa Kumbukumbu Daraja la I:-
  • Kudhibiti mifumo ya kumbukumbu, kutunza, na kusimamia matumizi ya kumbukumbu.
  • Kutambua na kutafuta kumbukumbu katika masjala.
  • Kudhibiti mfumo wa kumbukumbu zinazozalishwa na kompyuta, kutunza na kusimamia matumizi yake.
  4

  7.0 AFISA BIASHARA DARAJA LA II (TRADE OFFICER GRADE II) – NAFASI 1

  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  7.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Biashara waliojiimarisha katika fani ya Uchumi, Masoko, Uendeshaji Biashara au inayolingana nayo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salam au chuo kingine chochote kinachotambuliwa na Serikali na uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitatu.
  7.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.D kwa mwezi.
  7.3 Majukumu ya Kazi
  • Kuwasiliana na Wizara nyingine ambazo zinafanya biashara, kupata takwimu ambazo zitatumika katika kutathimini mwenendo wa biashara na masuala mengine ya kibiashara.
  • Kusambaza taarifa za kibiashara kwa wafanyabiashara.
  • Kutathmini mwenendo wa biashara kwa kuangalia hali ya masoko katika nchi mbalimbali ambazo bidhaa zetu zinauzwa.
  • Kuandaa grafu na “chart” ambazo zinaonyesha, mwenendo wa bidhaa zinazoingizwa nchini na zile ziendazo nje kwa kila nchi ambazo hufanya biashara na Tanzania.

  8.1 AFISA UCHUNGUZI DARAJA LA II – NAFASI 5
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma
  8.1 Sifa za mwombaji
  Awe Mtanzania umri wa miaka isiyozidi 45, mwenye Shahada ya kwanza / Stashahada ya juu katika moja ya fani zifuatazo; Uhasibu, Elimu ya Jamii, Usimamizi Ardhi na Uthamini, na wenye elimu inayolingana na hiyo kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali. Awe mwadilifu na mwenye ujuzi wa kutumia kompyuta.
  8.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D kwa mwezi.
  8.3 Majukumu ya Kazi

  • Kuandaa barua za kwenda kwa Walalamikaji na Taasisi zinazolalamikiwa kuhusiana na ukiukwaji wa Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma.
  • Kuwashauri Walalamikaji ipasavyo.
  • Kupata ushahidi wa vielelezo kutoka kwa Walalamikaji.
  • Kusambaza, kupokea na kuhakiki fomu za Mali na Madeni kwa Viongozi wanaohusika na Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma.
  • Kufungua Majalada ya Uchunguzi na kuanzisha uchunguzi wa awali.
  5

  9.0 MHANDISI DARAJA LA II - MAJI (WATER ENGINEER GRADE II) – NAFASI 1

  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  9.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada ya Uhandisi wa Rasilimali za Maji kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.

  9.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.

  9.3 Majukumu ya Kazi

  • Ujenzi na Usimamizi wa Vituo vya Hali ya Hewa, Vituo vya Upimaji wingi wa Maji mitoni (Discharge Measurements) na Uchukuaji wa sampuli za mchanga unaosafirishwa kwenye mito (sedment sampling) na kuzitafsiri.

  • Ukusanyaji wa takwimu kwenye vituo vya hali ya hewa na upimaji wa wingi wa maji mitoni na kuzitafsri takwimu hizo.

  • Kuandaa na kutayarisha Taarifa ya robo, nusu na mwaka mzima katika sehemu ya Haidrologia.
  • Kutayarisha kielelezo cha mtiririko wa maji ( Rating Curve Eqution )


  10.1 MHAIDROLOJIA DARAJA LA II (HYDROLOGIST GRADE II) – NAFASI 1
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea

  10.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada ya haidrolojia au Uhandisi wa Rasilimali za Maji kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta.

  10.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  10.3 Majukumu ya Kazi
  • Ujenzi na Usimamizi wa Vituo vya Hali ya Hewa, Vituo vya Upimaji wingi wa Maji mitoni (Discharge Measurements na Uchukuaji wa sampuli za mchanga unaosafirishwa kwenye mito (sedment sampling) na kuzitafsiri.
  • Ukusanyaji wa takwimu kwenye vituo vya hali ya hewa na upimaji wa wingi wa maji mitoni na kuzitafsri takwimu hizo.
  • Kuandaa na kutayarisha Taarifa ya robo, nusu na mwaka mzima katika sehemu ya Haidrologia.
  • Kutayarisha kielelezo cha mtiririko wa maji ( Rating Curve Eqution )
  6

  11.0 AFISA MIPANGOMIJI DARAJA LA II (TOWN PLANNER) – NAFASI 1

  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea

  11.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa mwenye Stashahada ya juu/Shahada katika fani ya Mipangomiji kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Ardhi na Usanifu Majengo (UCLAS) au Vyuo Vikuu au Taasisi nyingine zinazotambuliwa na Serikali.

  11.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
  11.3 Majukumu ya Kazi
  • Kuandaa mipango ya maeneo yaliyoendelezwa kiholela.
  • Kuandaa michoro ya Mipangomiji.

  • Kupokea michoro ya Mipangomiji na taarifa za maeneo ya ardhi yanayopendekezwa kuiva kwa ajili ya uendelezaji kimji.
  • Kuchambua takwimu na taarifa kwa ajili ya maandalizi ya mipango mipya ya makazi.

  • Kupokea na kuweka kumbukumbu za maombi ya mabadiliko ya matumizi ya ardhi na umegaji wa viwanja.
  • Kuhakikisha kuwa mabadiliko ya matumizi ya ardhi yanaingizwa katika michoro.

  12.0 MJIOLOJIA DARAJA LA II (GEOLOGIST GRADE II) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini na Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea

  12.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi katika fani ya Jiolojia (pamoja na fani za Jiofizikia au Jiokemia) au sifa nyingine zinazolingana na hizo kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.
  12.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.E kwa mwezi.

  12.3 Majukumu ya Kazi
  • Kupokea na kufuatilia upatikanaji wa taarifa za utafiti wa mistari ya uchungi na mitetemo katika utafutaji wa madini au petroli;
  • Kukusanya na kuchambua taarifa za mitetemo, mienendo na mabadiliko ya miamba ardhini;
  • Kutunza kumbukumbu za miamba, madini au petroli;
  • Kutayarisha rasimu za taarifa za kitaalam na kuziwasilisha kunakohusika;
  • Kusimamia matumizi ya vifaa vya kitaalam na utunzaji wake; na

  • Anaweza kuongoza timu ya mafundi sanifu wanapokuwa katika shughuli za utafutaji wa madini au petroli.
  13.0 MHANDISI DARAJA LA II – NISHATI (ENERGY ENGINEER) – NAFASI 1

  Nafasi hii ni kwa kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini

  13.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa mwenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za Uhandisi wa Nishati (Renewable Energy, Mechanical Engineering or Elecrical Engineering)

  13.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.

  13.3 Majukumu ya Kazi

  • Kufanya kazi chini ya uangalizi wa mhandisi aliyesajiliwa na bodi ya Usajili wa
  Wahandisi kama “Professional Engineer” ili kupata uzoefu unaotakiwa.

  • Kufanya kazi kwa vitendo katika fanii zinazomhusu ili kumwezesha Mhandisi kupata sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi.
  • Kufuatilia taarifa za upatikanaji, uzalishaji, ugavi na matumizi ya nishati.

  • Kukusanya taarifa na takwimu kuhusu miradi mbalimbali kuhusu bei za nishati ndani na nje ya nchi.

  • Kupitia mapendekezo ya miradi project proposals mbalimbali ya nishati yanayowasilishwa Wizarani.
  • Kuhakiki maombi ya wawekezaji na mkandarasi kuhusu vivutio vya uwekezaji.
  14.0 MTHAMINI DARAJA LA II – NAFASI 2
  afasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea

  14.1 Sifa za mwombaji

  i. Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu katika fani ya Land management and Valuation kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Ardhi na Usanifu Majengo (UCLAS) au Taasisi nyingine zinazotambuliwa na Serikali katika fani za Usimamizi Ardhi na Uthamini. Au

  ii. Kuajiriwa wenye cheti cha NCPS katika fani ya Usimamizi Ardhi na Uthamini.

  14.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS E kwa mwezi.
  14.3 Majukumu ya Kazi

  • Kukusanya taarifa za utafiti na mwenendo wa soko la ardhi.
  • Kuhakiki kumbukumbu za utafiti na kuziingiza kwenye kompyuta

  8

  15.0 MPIMA ARDHI DARAJA LA II (LAND SURVEYOR GRADE II) – NAFASI 2

  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini na Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  15.1 Sifa za mwombaji

  i. Kuajiriwa wenye Stastahada ya juu/Shahada kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Ardhi na Usanifu Majengo (UCLAS) katika fani ya Upimaji Ardhi au Taasisi yoyote inayotambuliwa na National Council of Professional Surveyors (NCPS). Au

  ii. Kuajiriwa wenye cheti cha East African Land Survey (EALSC) au National Council of Professional Surveyors Certificate (NCPSC) katika fani ya upimaji ardhi.

  15.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS E kwa mwezi.
  15.3 Majukumu ya Kazi

  • Sehemu ya Upimaji Milki (Cadastral Survey)
  - Kuingiza taarifa za Upimaji (alpha numeric data) kwenye kompyuta.

  • Sehemu ya Topographic na Geodetic Surveys

  - Kukagua kazi za upimaji na kuingiza taarifa za kazi zilizothibitishwa kwenye komputa.

  • Sehemu ya Ramani
  - Kufanya upimaji picha (aerial triangulation and block adjustment);
  - Kuandaa vikosi kwa ajili ya kuhuisha ramani (map revision)
  - Kutunza kumbukumbu za picha za anga.

  • Sehemu ya Hydrographic Surveys
  -Kusimamia na kuchukua vipimo vya tide gauges.

  • Mpima Ardhi katika Serikali za Mitaa
  - Kufanya kazi za nje ya Ofisi (field survey operations) chini ya usimamizi wa mpima aliyesajiliwa.

  16.1 MKADIRIAJI UJENZI DARAJA LA II (QUANTITY SURVEYOR GRADE II) – NAFASI 1

  Nafasi hii ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea

  16.1 Sifa za mwombaji

  Awe na Shahada /Stashahada ya juu ya Uhandisi kutoka vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika fani ya Ukadiriaji Ujenzi (quantity Surveryor).

  16.2 Mshahara.

  Kwa kuzingatia viwango vya mishahara vya Serikali TGS E kwa mwezi.

  9


  16.3 Majukumu ya Kazi

  • Kuandaa ratiba ya kazi, gharama za ujenzi (BOQ) na Hati za mikataba.
  • Kuanda makisio ya gharama za miradi ya Ujenzi.

  • Kukusanya takwimu na kufanya uchunguzi ( survey)ya ukarabati wa miradi ya Ujenzi
  • Kuandaa bajeti ya miradi ya ujenzi
  • Kuandaa taarifa za uthamini wa miradi ya ujenzi.
  • Kwa kushirikiana na Mkadiriaji ujenzi kuandaa taarifa fupi za ujenzi wa miradi.

  • Kushughulikia masuala yote ya utawala wa fedha za miradi ,kuandaa hati / vibali maalumu vya ujenzi na mikataba.
  • Kufanya kazi zingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.

  17.0 AFISA ARDHI MSAIDIZI (ASSISTANT LAND OFFICER) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea.

  17.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au Kidato cha Sita, waliofuzu mafunzo ya miaka miwili ya Umiliki Ardhi na Uthamini kutoka Vyuo vya Ardhi au Vyuo Vikuu vingine vinavyotambuliwa na Serikali.

  17.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi
  17.3 Majukumu ya Kazi
  • Kuingiza kumbukumbu katika kompyuta
  • Kutoa ushauri kwa wateja.
  • Kupokea, kukagua na kusambaza majalada kwa maafisa kwa utekelezaji.

  • Kusaidia Maafisa Ardhi katika ukaguzi na kuchukua kumbukumbu, picha taarifa, vipimo vya majumba na michoro.
  • Kujumuisha na kuandaa taarifa za ukaguzi.
  • Kuandaa rasimu za Hati na uingizaji wa plani ya Hati (deed plan)
  • Kuagiza plani za Hati (Deed Plan)
  18.0 FUNDI SANIFU DARAJA II - RAMANI ( CARTOGRAPHY GRADE II) – NAFASI 5
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu, Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea na Ruangwa.

  18.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au sita wenye cheti cha mafunzo ya ufundi ya miaka miwili katika fani ya ramani (Upimaji Picha - Photogrammetry), uchapaji ramani (Photolithography) au urasimu ramani (Cartography) kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali
  18.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi  18.3 Majukumu ya Kazi Upimaji Picha
  • Kuwianisha picha za anga na ramani na kutayarisha “photo index”.
  • Kutunza kumbukumbu za picha za anga na ramani za photogrammetria.
  • Kuhudumia wateja wa picha za anga na ramani za photogrammetria.
  • Kutunza kumbukumbu za uchoraji wa ramani.
  • Kuchora ramani katika uwiano mbalimbali.
  Urasimu Ramani
  • Kufanya maandalizi ya uchoraji wa ramani za miji kadri ya uwiano unaohitajika.
  • Kutunza kumbukumbu za ramani na plani.
  • Kuchora plani za hati miliki, upimaji, mashamba na vijiji.
  • Kutoa nakala za plani za hati za viwanja, mashamba na vijiji
  Uchapaji Ramani
  • Kuandaa vifaa vya uchapaji wa ramani, vitabu, vipeperushi, n.k
  • Kutoa nakala za picha za anga katika uwiano mbalimbali.
  • Kufanya maandalizi yanayohusu upigaji picha wa ramani na picha za anga
  • Kuchapa ramani

  19.1 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - MIGODI (MINING TECHNICIAN GRADE I) – NAFASI 1

  Nafasi hii ni kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini

  19.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa mwenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
  i. Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika moja ya fani za ufundi.
  ii. Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka Vyuo vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za ufundi,
  iii. Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi kinachotambuliwa na Serikali,
  iv. Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali.

  19.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi
  19.3 Kazi za Kufanya
  • Kukagua na kupima viwanja kwa ajili ya waombaji wadogo wadogo

  • Kusimamia wapimaji na kuhakikisha wanapima kwa kiwango kinachotakiwa
  • Kuandaa mpango kazi “action plan” na kuhakikisha unafuatwa.

  20.1 MHIFADHI WANYAMAPORI DARAJA LA II – NAFASI 7
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  20.1 Sifa za mwombaji
  Kajiriwa wahitimu wa kidato cha IV au Kidato cha VI, wenye stashahada ya Uhifadhi wa Wanyamapori Mweka au chuo kigine kinachotambuliwa na Serikali.

  20.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.B na C kwa mwezi.

  20.3 Majukumu ya Kazi

  • Kufanya doria ndani na nje ya maeneo ya hifadhi na mbuga za wanyamapori.
  • Kusimamia utekelezaji wa taratibu za uwindaji na utalii.
  • Kutekeleza kazi za maendeleo katika Mapori ya Akiba.
  • Kuhakiki ulinzi wa nyara za Serikali.
  • Kuhakiki vifaa vya doria.
  • Kudhibiti usafirishaji wa wanyamapori na nyara nje na ndani ya nchi.
  • Kudhibiti matumizi ya magari ya doria.
  • Kuratibu uingiaji wa wageni katika Mapori ya Akiba.
  • Kusimamia uwindaji wa kitalii.
  • Kudhibiti na kusimamia umilikaji wa nyara.
  • Kuweka mikakati ya kudhibiti moto mkali.
  • Kukusanya takwimu za wanyamapori na mimea.

  21.0 MSAIDIZI UFUGAJI NYUKI DARAJA LA II (BEEKEEPING ASSISTANT II) - NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea

  21.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au Sita wenye Astashahada (Cheti) au Stashahada (Diploma) ya Ufugaji Nyuki kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.

  21.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.B na TGS. C kwa mwezi.
  21.3 Majukumu ya Kazi

  • Kusimamia manzuki.
  • Kutunza hifadhi za nyuki.
  • Kukusanya takwimu za ufugaji nyuki.
  • Kutunza kumbukumbu za kazi za utafiti.

  • Kuondoa nyuki wanaodhuru binadamu na mifugo.

  12

  • Kutoa leseni za biashara ya mazao ya nyuki.

  • Kutoa ushauri wa kitaalam kwa wananchi juu ya ufugaji endelevu wa nyuki na matumizi bora ya mazao ya nyuki.
  • Kutunza makundi ya nyuki wanaouma na wasiouma.
  22.1 AFISA MAENDELEO YA JAMII MSAIDIZI II (ASSISTANT COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICER GRADE II) – NAFASI 7
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea na Ruangwa

  22.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye cheti cha mafunzo ya miaka miwili katika fani ya Maendeleo ya Jamii kutoka Vyuo vya Maendeleo ya Jamii vya Buhare na Rungemba au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.

  22.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B kwa mwezi.
  22.3 Majukumu ya Kazi

  • Kuratibu shughuli zote za Maendeleo ya Jamii kwa kuzingatia jinsia.
  • Kuraghibisha jamii kuanzia ngazi ya familia katika kubuni, kupanga,
  • Kutekeleza, kusimamia na kutathmini mipango na/au miradi yao ya maendeleo.
  • Kuhamasisha kuondokana na mila/desturi potofu na kuwa na mtazamo wa kupenda mabadiliko.
  • Kutoa taarifa za utekelezaji wa kazi zake kila mwezi.
  • Kuelimisha jamii juu ya kutekeleza masuala ya kijinsia.
  • Kuhamasisha jamii kutumia teknolojia rahisi na sahihi.
  • Kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kutoa taarifa za matukio mbalimbali k.m. vifo milipuko ya magonjwa, masoko, uzalishaji mali, vyakula, ajira na unyanyasaji wa kijinsia.
  • Kuhamasisha jamii kujiunga na elimu ya Watu Wazima.
  • Kuelimisha jamii kuhusu masuhala ya Watoto.
  • Kukusanya, kuchambua na kuweka takwimu zinazozingatia jinsia zitakazowezesha jamii kupanga mipango yao.
  • Atafanya kazi nyingine za fani yake kama atakavyopangiwa na Mkuu wake wa kazi.
  23.0 MSAIDIZI USTAWI WA JAMII DARAJA LA II (SOCIAL WELFARE ASSISTANT GRADE II) – NAFASI 6

  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa

  23.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au sita wenye cheti cha mafunzo ya mwaka mmoja ya Ustawi wa Jamii kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali
  23.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi.

  23.3 Majukumu ya Kazi
  • Kutambua na kuhudumia watu walio katika makundi maalum na mazingira hatarishi.

  • Kukusnya takwimu zinazohusu watu walio katika makundi maalum na mazingira hatarishi.

  • Kuchambua na kuandaa orodha ya maombi mbalimbali kutoka kwenye familia na watu wenye dhiki.

  • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.


  2.0 MSAIDIZI MISITU DARAJA LA II (FOREST ASSISTANT) – NAFASI 3
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea

  24.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au Sita wenye Astashahada (Cheti) au Stashahada (Diploma) ya Misitu kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.

  24.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS B au TGS C kwa mwezi

  24.3 Majukumu ya Kazi

  • Kukusanya mbegu
  • Kuhudumia na kutunza bustani za miti.
  • Kutunza na kuhudumia miti na misitu.
  • Kufanya doria.
  • Kusimamia ukusanyaji mbegu na bustani za miti.
  • Kukusanya takwimu za misitu.
  • Kusimamia kazi za upandaji, utunzaji na uvunaji wa miti/misitu.
  • Kukusanya maduhuli.
  • Kupima mazao ya misitu.
  • Kufanya doria.

  25.0 MVUVI MSAIDIZI DARAJA LA II (FISHERIES ASSISTANT II) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  25.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au cha sita wenye stashahada (Diploma) ya Uvuvi au Uhifadhi wa Samaki na Masoko (Fish Processing & Marketing) kutoka vyuo vya uvuvi vya Mbegani, Kunduchi au vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali, na wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitatu.


  14

  25.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi

  25.3 Majukumu ya Kazi
  • Kutengeneza, Kushona, Kutunza na Kukarabati zana za uvuvi.
  • Kutunza na kuangalia mabwawa ya samaki.
  • Kutega mitego Ziwani au Baharini.
  • Kutengeneza nyavu ndogo ndogo.
  • Kuwapa chakula samaki katika mabwawa.
  • Kuvua samaki katika mabwawa.
  • Kutoa ushauri kwa wavuvi kuhusu mbinu mbalimbali za uvuvi.
  • Kukusanya takwimu za uvuvi kutoka kwenye vituo vya kupokelea samaki.

  • Kutoa ushauri juu ya uhifadhi wa samaki na mbinu za usambazaji na uuzaji wa mazao yatokanayo na samaki.
  • Kuwaelimisha wananchi juu ya ufugaji wa samaki na mambo muhimu ya kuzingatia.

  26.0 AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA II (WARD EXECUTIVE OFFICER GRADE II) – NAFASI 12

  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea
  26.1 Sifa za mwombaji.
  Kuajiriwa wenye Shahada ya Sanaa yenye mwelekeo wa Sayansi ya Jamii (Social Sciences) Utawal, (Public Administration and Local Gorvernment),Mwenye Shahada ya Sheria au Sifa nyingine inayolingana na hizo kutoka Chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.

  26.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D. kwa mwezi.

  26.3 Majukumu ya Kazi
  • Atakuwa Mtendaji Mkuu wa Kata na kiungo cha Uongozi kwa Idara zote katika kata na atashughulikia masuala yote ya kata
  • Atakuwa Mhamasishaji mkuu wa Umma katika mikakati mbalimbal.i ya uzalishaji, mali, kuondoa njaa na Umasikini.
  • Atakuwa ni Katibu wa kamati ya maendeleo ya kata.
  • Ataratibu na kusimamia upangaji wa shughuli za maendeleo ya kata, vijiji na Mtaa.
  • Atatafsiri sera na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogondogo katika Kata yake.Atamsaidia Mkurugenzi Kuratibuna kusimamia shughuli za Uchaguzi katika Kata.
  • Kumsaidia na kumwakilisha Mkurugenzi katika kusimamia maendeleo ya eneo lake.
  • Kusimamia utendaji kazi wa wataalamu na watendaji wengine katikangazi ya Kata.
  • Kuratibu na kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha kwa mkurugenzi na nakala kwa Katibu Tarafa.
  15

  • Atakuwa mwenyekiti katika vikao vinavyowahusisha wataalamu na watendaji wa vjiji, na NGO’S katika kata yake.

  • Atakuwa Msimamizi na mratibu wa takwimu zote zinazokusanywa katika vijiji, vitongoji, na kata yake.  27.1 AFISA MTENDAJI WA KATA DARAJA LA III (WARD EXECUTIVE OFFICER GRADE III – NAFASI 6
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  27.1 Sifa za mwombaji.
  Kuajiriwa waliohitimu kidato cha nne au sita na kuhudhuria mafunzo ya Stashahada ya aina yoyote.
  27.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS C kwa mwezi.
  27.3 Kazi na Majukumu
  • Atakuwa Mtendaji Mkuu wa Kata na kiungo cha Uongozi kwa Idara zote katika kata na atashughulikia masuala yote ya kata
  • Atakuwa Mhamasishaji mkuu wa Umma katika mikakati mbalimbali ya uzalishaji, mali, kuondoa njaa na Umasikini.
  • Atakuwa ni Katibu wa kamati ya maendeleo ya kata.
  • Ataratibu na kusimamia upangaji wa shughuli za maendeleo ya kata, vijiji na vitongoji.
  • Atatafsiri sera na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogondogo katika Kata yake.Atamsaidia Mkurugenzi Kuratibuna kusimamia shughuli za Uchaguzi katika Kata.
  • Kumsaidia na kumwakilisha Mkurugenzi katika kusimamia maendeleo ya eneo lake.
  • Kusimamia utendaji kazi wa wataalamu na watendaji wengine katika ngazi ya Kata.
  • Kuratibu na kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha kwa mkurugenzi na nakala kwa Katibu Tarafa.
  • Atakuwa mwenyekiti katika vikao vya vinavyowahusisha wataalamu na watendaji wa vjiji, na NGO’S katika kata yake.
  • Atakuwa Msimamizi na mratibu wa takwimu zote zinazokusanywa katika vijiji, vitongoji, na kata yake.

  28.0 AFISA MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III (VILLAGE EXECUTIVE OFFICER GRADE II – NAFASI 41

  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa na Nachingwea

  28.1 Sifa za mwombaji.

  Kuajiriwa wenye Elimu ya Kidato cha Nne au cha sita waliohitimu Astashahada (certificate) katika Fani yoyote kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.
  16

  28.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya mshahara TGS A au TGS B kwa mwezi.

  28.3 Majukumu ya Kazi

  • Atakuwa Mtendaji na Mshauri Mkuu wa Serikali ya Kijiji na Kamati zake katika Mipango ya Maendeleo ya kijamii na Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo.

  • Atakuwa afisa mhasibu wa Serikali ya Kijiji na atasimamia mapato na matumizi ya Serikali Ya kijiji
  • Atakuwa Mlinzi wa Amani na Msimamizi wa Utawala Bora katika Kijij.
  • Ataratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya kijiji
  • Atakuwa Katibu wa kamati ya Halmashauri ya Kijiji.

  • Atatafsiri Sera, ataratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ndogondogo za Halmashauri ya Kijiji.

  • Ataratibu na kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na kuziwasilisha kwenye Halimashauri ya Kijiji na baadae kwenye kata .

  • Ataongoza vikao vya maendeleo ya Kijiji vitavyowahusisha wananchi na wataalamu waliopo kwenye eneo lake.

  • Atahamasisha wananchi katika kampeni za kuondoa njaa, umasikini, na kuongeza uzalishaji mali.
  • Atasimamia matumizi bora ya Nguvu kazi.
  • Atakuwa kiongozi wa wakuu wa vitengo vya kitaalamu katika kijiji.

  • Atasimamia ukusanyaji wa kumbukumbu za walipa kodi, wataalamu mbalimbali na NGO waliopo kijijini.

  29.1 MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA LA II – NYARAKA (RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT GRADE II) – NAFASI 8

  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nchingwea, Ruangwa, Ofisi ya Taifa ya Takwimu, Tume ya Kudhibiti Ukimwi (TACAIDS) na Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma

  29.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne (IV) au sita (VI) wenye cheti cha utunzaji kumbukumbu katika mojawapo ya fani za Afya, Masjala, Mahakama na Ardhi.

  29.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS B kwa mwezi

  29.3 Majukumu ya Kazi

  • Daraja hili ni la mafunzo katika kazi, hivyo atafanya kazi kwa maelekezo ya Wasaidizi wa Kumbukumbu walio juu yake. Kazi atakazojifunza na kufanya ni zile zifanywazo na Msaidizi wa Kumbukumbu Daraja I:-

  • Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/mafaili yanayohitajiwa na wasomaji.

  17

  • Kudhibiti upokeaji, uandikishaji wa kumbukumbu/nyaraka.

  • Kuchambua, kuorodhesha na kupanga kumbukumbu/nyaraka katika makundi kulingana na somo husika (classification and boxing) kwa ajili ya matumizi ya ofisi.

  • Kuweka/kupanga kumbukumbu/nyaraka katika reki (file racks/cabinets) katika masjala/vyumba vya kuhifadhia kumbukumbu.
  • Kuweka kumbukumbu (barua, nyaraka nk.) katika mafaili.
  • Kushughulikia maombi ya kumbukumbu/nyaraka kutoka Taasisi za Serikali

  30.1 MSAIDIZI WA MTENDAJI MKUU DARAJA LA II (EXECUTIVE ASSISTANT GRADE II) – NAFASI 1

  Nafasi hii ni kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu

  30.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Stashahada ya kawaida ya Uhazili itolewayo na Chuo cha Utumishi wa Umma (TPSC) au chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali ambaye amehudhuria mafunzo ya kompyuta na kupata cheti katika programme za Window, Microstoft Office, Internet, E-mail na Publisher. Pia, Awe na uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka kumi na mbili. Aidha, Awe Amehudhuria na kufaulu mafunzo ya Menejimenti kwa ajili ya Wasaidizi wa Watendaji Wakuu kutoka Chuo cha Utumishi wa Umma (TPSC) au vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.

  30.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS F kwa mwezi.

  30.3 Majukumu ya Kazi
  • Kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na siri
  • Kupokea wageni na kuwasaili shida zao na kuwaelekeza sehemu wanapoweza kushughulikiwa.
  • Kutunza taarifa/kumbukumbu za matukio, miadi, wageni, tarehe za vikao, safari za mkuu wake na ratiba ya kazi zingine zilizopangwa kutekelezwa katika ofisi anamofanyia kazi na kumuarifu Mkuu wake kwa wakati unaohitajika.
  • Kutafuta na kumpatia Mkuu wake majalada, nyaraka au kitu chochote kinachoitajika katika shughuli za kazi hapo ofisini.
  • Kufikisha maelekezo ya Mkuu wake wa kazi kwa wasaidizi wake na pia kumuarifu kuhusu taarifa zozote anazokuwa amepewa na wasaidizi hao.
  • Kuyapokea majalada, kuyagawa kwa maofisa walio katika sehemu alipo, na kuyakusanya, kuyatunza na kuyarudisha sehemu zinazohusikika.
  • Kupanga dondoo na kufanya maandalizi ya vikao mbalimbali mahali alipo.
  • Kuandaa orodha ya mahitaji ya vifaa vya ofisi na kuifikisha sehemu zinazohusika na upatikanaji wa vifaa hivyo.
  • Kuwapangia na kuwaelekeza kazi Makatibu Mahsusi walio chini yake.
  • Kuwasaidia Makatibu Mahsusi walio chini yake kuhusu matumizi ya mashine za kazi na utunzaji wake.
  • Kutoa na kufuatilia panapohusika kuhusu matengenezo ya mashine za kazi.

  • Kuandika muhutasari wa vikao vinavyohusika sehemu alipo na kufuatilia utekelezaji wa maamuzi ya vikao hivyo.
  18

  • Kuandika barua zinazotoa taarifa ya ratiba ya shughuli au safari za Mkuu wake na kuitisha vikao.
  • Kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya Mkuu wake sehemu mbalimbali  31.1 KATIBU MAHSUSI DARAJA LA III (PERSONAL SECRETARY GRADE III) – NAFASI 12
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Rais Tume ya Mpiango, Katibu Tawala Mkoa wa Kilimanjaro na Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa

  31.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV waliohudhuria Mafunzo ya Uhazili na kufaulu mtihani wa Hatua ya Tatu. Wawe wamefaulu somo la Hatimkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno 80 kwa dakika moja na wawe wamepata mafunzo ya Kompyuta kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali na kupata cheti katika programu za Window, Microstoft Office, Internet, E-mail na Publisher.

  31.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS B kwa mwezi.
  31.3 Majukumu ya Kazi

  • Kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida.
  • Kusaidia kupokea wageni na kuwasaili shida zao, na kuwaelekeza sehemu wanapoweza kushughulikiwa.
  • Kusaidia kutunza taarifa/kumbukumbu za matukio, miadi, wageni, tarehe za vikao, safari za Mkuu wake na ratiba ya kazi zingine zilizopangwa wakati unaohitajika.
  • Kusaidia kutafuta na kumpatia Mkuu wake majadala, nyaraka au kitu chochote kinachohitajika katika shughuli za kazi hapo ofisini.
  • Kusaidia kufikisha maelekezo ya Mkuu wake wa kazi kwa wasaidizi wake na pia kumuarifu kuhusu taarifa zozote anazokuwa amepewa na wasaidizi hao.
  • Kusaidia kupokea majalada, kuyagawa kwa Maofisa walio katika sehemu alipo, na kuyakusanya, kuyatunza na kuyarudisha sehemu zinazohusika.
  • Kutekeleza kazi zozote atakazokuwa amepangiwa na Msimamizi wake wa kazi.

  32.0 MSAIDIZI WA OFISI (OFFICE ASSISTANT) – NAFASI 6
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea na Ruangwa
  32.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliofaulu vizuri katika masomo ya Kiingereza, Kiswahili na Hisabati.

  32.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.
  32.3 Majukumu ya Kazi

  • Kufanya usafi wa ofisi na mazingira ya nje na ndani ikiwa ni pamoja na kufagia, kufuta vumbi, kupiga deki, kukata majani, kupalilia bustani, kumwagilia maji bustani, kupanda maua au miti na kusafisha vyoo.

  • Kuchukua na kupeleka majalada na hati nyingine kwa maofsa waoaohusika na kuyarudisha sehemu zinazohusika.
  • Kusambaza barua za Ofisi kama jinsi atakavyoelekezwa.
  • Kutayarisha chai ya ofisi.
  • Kupeleka mfuko wa posta na kuchukua barua kutoka Posta.
  • Kuhakikisha kwamba vifaa vya ofisi vinaweka sehemu zinazostahili.

  • Kufungua Milango na Madirisha ya Ofisi wakati wa Asubuhi na Jioni kuyafunga baada ya Saa za Kazi.
  • Kudurufu barua au machapisho kwenye mashine za kudurufia.
  • Kuweka katika majalada nakala za barua zilizochapwa katika ofisi walizomo.
  • Kutunza vifaa vya ofisi na kutoa ripoti kila vinapoharibika.

  33.0 MLINZI (SECURITY GUARD) – NAFASI 12
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Nishati na Madini, Ofisi ya Katibu Tawala Mkoa wa Kilimanjaro na Halmashauri ya Wilaya ya Nachingwea,

  33.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne waliofuzu mafunzo ya mgambo/polisi/JKT au Mafunzo ya Zimamoto kutoka katika chuo kinachotambuliwa na Serikali.

  33.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya mshahara TGOS.A kwa mwezi.


  33.3 Majukumu ya Kazi

  • Kuhakikisha kwamba mali yoyote ya ofisi inayotolewa langoni (nje ya ofisi) ina hati ya idhini.
  • Kuhahikisha kuwa mali yote inayoingizwa langoni inazo hati za uhalali wake.
  • Kulinda usalama wa majengo, ofisi na mali za ofisi mchana na usiku.

  • Kuhakikisha kwamba milango na madirisha yote yamefungwa ipasavyo mwisho wa saa za kazi.

  • Kuhakikisha kwamba wageni wote wanaoingia katika eneo la ofisi wana idhini ya kufanya hivyo.

  • Kupambana na majanga yoyote yatakayotokea katika sehemu ya kazi kama vile, moto, mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika kama vile, moto, mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika.
  • Kutoa ushauri wa jinsi ya kuboresha huduma ya ulinzi mahali pa kazi.

  34.0 DEREVA DARAJA LA II (DRIVER II) – NAFASI 5

  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Rais Tume ya Mipango, Mamlaka ya Rufaa za Zabuni (PPAA) na Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa


  20

  34.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa wenye Cheti cha Mtihani wa Kidato cha IV, Wenye Leseni daraja la “C” ya uendeshaji pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa muda usiopungua miaka mitatu bila kusababisha ajali na wenye Cheti cha Majaribio ya ufundi Daraja la II.
  3.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.

  34.3 Majukumu ya Kazi
  • Kuendesha magari ya abiria, magari madogo na malori
  • Kuhakikisha gari na vyombo vyake vipo katika hali nzuri wakati wote, na kufanya uchunguzi wa gari kabla na baada ya safari ili kugundua ubovu unaohitaji matengenezo,
  • Kufanya matengenezo madogo madogo katika gari,
  • Kutunza na kuandika daftari la safari “Log-book” kwa safari zote.

  35.0 MHUDUMU WA JIKONI/MESS DARAJA LA II (KITCHEN/MESS ATTENDANT) – NAFASI 2
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa

  35.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitatu.
  35.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.
  35.3 Majukumu ya Kazi

  • Kusafisha Vyombo vya kupikia.
  • Kusafisha Vyombo vya kulia chakula.
  • Kusafisha Meza itumiwayo kwa kulia chakula.
  • Kuwatayarishia Wapishi/Waandazi vifaa vya Mpishi na Mezani.
  • Kusafisha maeneo ya kulia chakula na kupikia.
  • Kuwasaidia Waandazi na Wapishi.
  36.0 AFISA UTAMADUNI MSAIDIZI (ASSISTANT CULTURAL OFFICER) – NAFASI 3

  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa
  36.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa wenye stashahada ya kawaida kutoka Chuo cha Sanaa Bagamoyo au chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.
  36.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.C kwa mwezi.

  21

  36.3 Majukumu ya Kazi
  • Kufundisha fani mbalimbali za Utamaduni katika Vyuo na vituo vya elimu na mafunzo ya Utamaduni.  37.0 AFISA UGAVI MKUU DARAJA LA I (PRINCIPAL SUPPLIES OFFICER GRADE I ) – NAFASI 1

  Nafasi hii ni kwa ajili ya Mamlaka ya Rufaa za Zabuni (PPAA)
  37.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Shahada/Stashahada ya Uzamili katika fani za Biashara au Ugavi kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Bodi na waliotoa Mchango wa kitaalamu au walioandika Makala ya kitaalam katika Jarida la Taaluma ya Ugavi zinazotambulika kitaifa au kimataifa na uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka kumi na mbili.

  37.2 Mshahara

  Kwa kuzingatia viwango vya Mshahara katika ngazi za Serikali kwa Mamlaka ya Rufaa za Zabuni kwa mwezi.
  37.3 Majukumu ya Kazi
  • Kufanya utafiti na kutoa ushauri ni jinsi gani gharama za ununuzi au utunzaji wa vifaa zinaweza kupunguzwa.
  • Kutathmini vifaa vinavyotumika na Wizara ili kujua aina na kasi ya matumizi ya vifaa husika kwa hatua zaidi.
  • Kutayarisha makisio ya vifaa vinavyohitajika na Wizara (Material Requirement Budget).
  • Kutayarisha mpango wa ununuzi (Procurement Plan) wa Wizara.
  • Kushauri juu ya Sera ya Ununuzi na Ugavi Serikalini.
  • Kushauri juu ya maendeleo ya kada ya Ununuzi na Ugavi nchini.
  • Kushauri juu ya michoro na majengo ya maghala.
  • Kushauri juu ya mfumo wa mtandao wa ununuzi na ugavi kwa kutumia kompyuta.
  38.1 MHASIBU MSAIDIZI (ASSISTANT ACCOUNTANT) – NAFASI 1
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Katibu Tawala Mkoa wa Kilimanjaro
  38.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Cheti cha kufaulu mtihani mgumu wa Uhasibu Serikalini (Higher Standard Government Accountancy Examination) unaotolewa na Tume ya Utumishi wa Umma.

  38.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.C kwa mwezi.

  22

  38.3 Majukumu ya Kazi
  • Kupokea na kulipa fedha.
  • Kutunza daftari ya fedha.
  • Kufanya usuluhisho wa hesabu za benki
  • Kukagua hati za malipo.
  • Kupitisha malipo kulingana na kanuni za fedha.
  • Kusimamia kazi za wasaidizi wa hesabu.
  39.0 MSAIDIZI WA HESABU (ACCOUNTS ASSISTANT) – NAFASI 1
  Nafasi hizi ni kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu
  39.1 Sifa za mwombaji

  Kuajiriwa mwenye Cheti cha ATEC level II au “Foundation Level” kinachotolewa na NBAA, waombaji wawe na uzoefu wa kazi zaidi ya mwaka (1) katika fani hiyo.
  39.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.B
  39.3 Majukumu ya Kazi
  • Kuandika na kutunza “register” zinazohusu shughuli za uhasibu.
  • Kuandika hati za malipo na hati za mapokezi ya fedha.
  • Kutunza majalada yenye kumbukumbu za hesabu
  • Kupeleka barua/nyaraka za uhasibu Benki.
  • Kufanya usuluhisho wa masurufu, karadha, Hesabu za Benki na Amana.
  40.0 AFISA MAENDELEO NA MASOKO DARAJA LA I
  Nafasi hii ni kwa ajili ya Bodi ya Mkonge Tanzania
  40.1 Sifa za mwombaji
  Kuajiriwa mwenye Stashahada ya Masoko au Shahada ya Biashara katika Masoko. Awe na uzoefu angalau miaka mitatu. Awe na ujuzi wa kompyuta
  40.2 Mshahara
  Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya Bodi ya Mkonge Tanzania SBS 3.
  40.3 Majukumu ya Kazi
  • Kutoa leseni kwa wadau wa mkonge na bidhaa zake
  • Kuhakikisha kwamba taarifa zote zinazohusu mkonge na bidhaa zake ni sahihi kwa ajili ya kuendeleza na kukuza sekta ya mkonge.
  • Kuhakikisha kwamba vibali na leseni zote za biashara ya mkonge na bidhaa zake ni sahihi.

  23
  • Kutafuta masoko mapya ya bidhaa za mkonge ikiwa masoko yaliyopo yatazidiwa nguvu.
  • Kupanga mikakati ya masoko kwa wakulima wadogo na watengenezaji wa bidhaa za mikono za mkonge.
  • Kufanya shughuli za ukuzaji (promotional activities) wa zao la mkonge ndani na nje ya nchi.
  • Kufanya shughuli zozote zile atakazopangiwa

  NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
  i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania.
  ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
  iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
  iv. Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe juu ya bahasha, kutozingatiwa hili kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.
  v. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees) watatu wa
  kuaminika.
  vi. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya kidato cha nne na kidato cha sita kwawale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho hivyo vibanwe sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka kupotea.
  - Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
  - Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
  - Computer Certificate
  - Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
  - Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
  viii. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
  ix. Waombaji wawe na umri usiozidi miaka 45.
  x. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
  xi. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Noveba 2010.
  xii. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
  xiii. WAAJIRI WOTE WALIOPO NJE YA DAR ES SALAAM WANAOMBWA KUSAMBAZA MATANGAZO HAYA KWENYE MBAO ZA MATANGAZO NA MAENEO MENGINE.
  xiv. Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 2 Januari, 2012
  xv. Aidha, matangazo haya yanapatikana kwenye tovoti zifuatazo: Public Service Management na PMORALG - Home -.
  24
  xv. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira
  HAURUHUSIWI.
  xvi. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe kupitia posta kwa anuani ifuatayo.
   
 15. U

  Ulimakafu JF-Expert Member

  #15
  Feb 2, 2012
  Joined: Mar 18, 2011
  Messages: 17,966
  Likes Received: 723
  Trophy Points: 280
  Wapi majina?
   
Loading...