opras

  1. N

    Ushauri wa bure kwa Menejimenti ya Utumishi wa Umma kuhusu OPRAS

    Nilimsikia kwa kumuona kwenye TV Mh Naibu Waziri ,Ofisi ya Rais Menejeiment ya Utumishi wa Umma, Mary Mwanjelwa akizungumzia kwamba sasa watumishi watapimwa kikamilifu utendaji wao kwa kupitia mfumo wa Open Performance Review And Appraissal System (OPRAS) .Napenda kutoa angalizo kwamba kwa...
Top