nguzo za swalah

  1. N

    Tetesi: kila mtu anataka kumkaribisha kutoka ALLAH kwa swalah lakini swalah hii ina nguzo

    Nguzo za Swala Ni sehemu zake za kimsingi ambazo Swala inatokana nazo, kwa namna isiyofaa kuziacha kwa hali yoyote ile. Hazipomoki kwa kukusudia wala kwa kusahau isipokuwa katika hali ya kutoweza. 1. Kutia nia 2. Kusimama katika swala ya faradhi pamoja na kuweza 3. Takbiri ya kufungia Swala...
Top