laylat el kadr

  1. N

    Alama za Laylatul.Qadr

    Alama za Laylatul.Qadr 1. Ni usiku ambao hauna joto wala baridi kali. Kutoka kwa Jaabir ibn Abdillahi t Anasema: Amesema Mtume (saw): (Nilikuwa nimeoneshwa Lailatu Al-qadr, kisha nikasahaulishwa, nayo iko katika nyakati za usiku wa kumi la mwisho, nao ni usiku wenye bashasha [ Twalqat: ikiwa...
Top