kuadhini

  1. N

    Sunna za kuadhini

    1. Kuelekea Kibla. 2. Kutwahirika kwa mwadhini kutokana na hadathi mbili. 3. Kuzunguka katika ha-yaa Ala(Swala/Falaa) mbili, nazo ni anaposema: Ha-yaa Ala Swalat. Ha-yaa Alal Falah, kuliani na kushotoni. 4. Mwadhini aweke vidole vyake viwili vya shahada masikioni mwake. 5. Mwadhini awe na...
Top