janaba

  1. N

    Inafaa Kusoma Qur-aan Kwa Kutazama Mus-haf Katika Swalaah Za Sunnah?

    SWALI: Assalaam alaykum. My dear brothers. My question is.is it possible to my Sunnah prayers, while reading the suraz by holding the holly Qur'aan in my hand? I did not memorize those suraz, I would like to know if it is possible. Asslm alekum. Niliuliza suali,kusoma qurani katika sala kwa...
  2. N

    Yanayoharamishwa kwa mwenye janaba

    1. Kuswali: Kwa neno lake Aliyetukuka: {Enyi mlioamini! Msikaribie Swala hali mmelewa, mpaka myajue mnayo sema, wala hali mna janaba isipo kuwa mmo safarini mpaka muoge}.[ Al-Nisaa 43] 2. Kuitufu Nyumba Tukufu (Alkaba): Kwa neno lake Mtume ﷺ: (Kutufu Alkaba ni kama kuswali) [ Imepokewa na...
Top