allah tukufu

  1. N

    Athari za tawhiid Arrububiya ya Uungu Kwa mja mwenyekumpwekesha Allah

    -Kuokolewa Kutoka Shaka Na Utesi, Atapatikana Vipi Na Shaka Mwenye Kujua Kuwa Yuko Na Mola Wa Kila Kitu, Naye Ndiye Aliye Muumba Kisha Akamtengeza Vizuri Na Akamfadhilisha Na Kumtukuza, Na Akamfanya Khalifa Hapa Ardhini, Na Akamdhalilishia Kila Kitu Mbinguni Na Ardhini, Na Akampatia Neema Zake...
Top Bottom