Search results

  1. J

    Kwanini Sophia Simba madaraka hayo yote na Kiingereza tatizo?

    hii tusilaumu serikali ni wananchi ndio wananyamazia upuuzi kama huu na ndio maana vitaendelea na hakuna jipya
  2. J

    Larry King Interviews Iranian President Ahmadinejad

    American talkshow host Larry King interviews Iranian President Ahmadinejad By Haaretz Service Full transcript of the Larry King interview with Iranian President Mahmoud Ahmadinejad courtesy of CNN: LARRY KING, HOST: Mr. President, thank you for coming. Do you like coming to New York...
Top Bottom