Search results

  1. L

    Nahitaji kuunganishwa na shirika lolote litakalonifadhili masomo

    Nahitaji kuunganishwa na shirika lolote ambalo linaweza kunisaidia kusoma chuo au advance. Kwayeyote ambaye analijua au ashawahi kusaidiwa naomba aniambie ili na mimi niweze piga hatua mbele.
  2. L

    kwa matokeo haya kozi gani inanifaa msaada please!9

    Physics C, Chemistry A, Biology A, History c,geograph c, civics c,kiswahili c, English c, maths d
Top Bottom