Hello,
Naomba wataalamu wa vitu hivi wanipatie mwongozo au ukweli kuhusu kilimo cha nyanya.

Nataka nilime ekari 1 ya nyanya aina ya TANYA
Kwa kutumia mtaalamu wa kilimo anipatie ushauri kuhusu namna ya kuandaa shamba hadi kuwa anatembelea shamba kwa ajili ya consultation kila wiki kuanzia kupanda hadi kuvuna.
Nitachimba kisima cha bore hole niwe napandisha kwa pump katika tank.

Nyanya zinakuwa tayari kwa kuuzwa baada ya muda gani
Ekari moja inatoa nyanya kilo ngapi au ndoo za ujazo wa lita 10 ngapi?

Naomba na miongozo mingine